Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 1.059 items gevonden

 • 1 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen
  [...] Brief regering Nummer 33529-403 Publicatiedatum 22 december 2017 Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-12-2017 18:17:06 | Brief regering
 • 2 Inrichting van de postdialoog
  [...] Brief regering Nummer 29502-152 Publicatiedatum 22 december 2017 Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat Toekomstige [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-12-2017 18:17:06 | Brief regering
 • 3 Verlengen periode special envoy StartupDelta
  [...] Brief regering Nummer 32637-299 Publicatiedatum 22 december 2017 Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-12-2017 18:17:06 | Brief regering
 • 4 Uitstel toezending Nota Mobiele Communicatie als gevolg van de aankondiging overname Tele2 Nederland[...]
  [...] Brief regering Nummer 24095-424 Publicatiedatum 22 december 2017 Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-12-2017 18:17:06 | Brief regering
 • 5 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche:[...]
  [...] Ministerie van Buitenlandse Zaken 2. Essentie voorstel Hulp voor handel houdt in dat partnerlanden worden geholpen hun economische capaciteit te ontwikkelen en hun handel uit te breiden om groei te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 01:25:42 | Brief
 • 6 JBZ-Raad; Brief regering; Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 7 en 8 december 2017[...]
  [...] westelijke Balkan. Ook het opvoeren van grenscontroles en de bestrijding van georganiseerde misdaad is een horizontale prioriteit. Daarnaast stelde Bulgarije energie te willen steken in de onderwerpen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 01:21:42 | Brief
 • 7 Maatschappelijke Opvang; Brief regering; Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke[...]
  [...] is de ontwikkeling en implementatie van een nieuw verdeelmodel. Samen met gemeenten heb ik geconcludeerd dat implementatie van dit model per 1 januari 2020 niet wenselijk en realistisch is in verband [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 01:21:17 | Brief
 • 8 Industriebeleid; Brief regering; Thermphos
  [...] van Economische Zaken en Klimaat. Met dit advies van genoemde Commissie is een belangrijke stap voorwaarts gezet gericht op gezamenlijke aanpak van deze unieke saneringsopgave. De Staatssecretaris van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 01:16:47 | Brief
 • 9 Bedrijfslevenbeleid; Brief regering; Verlengen periode special envoy StartupDelta
  [...] 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 299 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december 2017 Met deze brief [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 01:16:14 | Brief
 • 10 Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector; Brief regering; Inrichting van de[...]
  [...] 29 502 Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector Nr. 152 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 01:13:49 | Brief
 • 11 Mobiliteitsbeleid; Brief regering; Rapporten ‘Laadinfrastructuur in de private gebouwde omgeving’[...]
  [...] Programma Elektrisch Vervoer in ontwikkeling en is onlangs de Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en -Innovaties in transport (DKTI-Transport) gepubliceerd. De Staatssecretaris van Infrastructuur en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 01:13:00 | Brief
 • 12 Preventief gezondheidsbeleid; Brief regering; Voortgang Akkoord Verbetering Productsamenstelling
  [...] stapsgewijs gehaltes aan zout, verzadigd vet en energie (vet en suikers) verlaagd. Een stapsgewijze aanpak is nodig om een duurzaam resultaat te behalen, zowel vanwege smaakgewenning bij de consument als [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 01:07:15 | Brief
 • 13 Frequentiebeleid; Brief regering; Uitstel toezending Nota Mobiele Communicatie als gevolg van de aankondiging[...]
  [...] 24 095 Frequentiebeleid Nr. 424 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december 2017 Op 15 december 2017 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 01:04:41 | Brief
 • 14 JBZ-Raad; Brief inzake verslag van de JBZ-raad van 7 en 8 december 2017
  [...] westelijke Balkan. Ook het opvoeren van grenscontroles en de bestrijding van georganiseerde misdaad is een horizontale prioriteit. Daarnaast stelde Bulgarije energie te willen steken in de onderwerpen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 01:03:51 | Brief
 • 15 Europese Raad; Brief regering; Inzet nieuwe kabinet t.a.v. MFK 2021-2027 en voor Europese Raad op 23[...]
  [...] Europese toegevoegde waarde evident is: innovatie en slimme groei, duurzaamheid, energie en klimaat en interne en externe veiligheid. Tevens impliceert dit een inhoudelijke modernisering van bestaande MFK [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 01:01:41 | Brief
 • 16 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Impact Analyse Hernieuwbare Energierichtlijn
  [...] 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 570 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december 2017 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 00:30:19 | Brief
 • 17 Gaswinning; Brief regering; Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen
  [...] 33 529 Gaswinning Nr. 403 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december 2017 Bijgaand stuur ik uw Kamer de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 00:30:07 | Brief
 • 18 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Beleidsevaluatie subsidieregeling indirecte emissiekosten[...]
  [...] 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 569 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2017 Met deze [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 23:57:17 | Brief
 • 19 Compensatiebeleid aanschaf defensiematerieel in het buitenland; Brief regering; Rapportage Industrieel[...]
  [...] 26 231 Compensatiebeleid aanschaf defensiematerieel in het buitenland Nr. 29 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 23:57:11 | Brief
 • 20 Landbouw- en Visserijraad; Brief regering; Verslag Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2017
  [...] -ambities voor milieu en klimaat, meer nadruk op kennis en innovatie, en een nieuw partnerschap tussen de EU, lidstaten en boeren. Het nieuwe GLB dient vooral een vereenvoudigd en gemoderniseerd GLB te zijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 23:56:06 | Brief
 • 21 Compensatiebeleid aanschaf defensiematerieel in het buitenland; Brief regering; Vertrouwelijke bijlagen[...]
  [...] 26 231 Compensatiebeleid aanschaf defensiematerieel in het buitenland Nr. 30 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 23:53:06 | Brief
 • 22 Resultaten COP23 te Bonn
  [...] Brief regering Nummer 31793-179 Publicatiedatum 21 december 2017 Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat Internationale [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-12-2017 20:45:54 | Brief regering
 • 23 Vertrouwelijke bijlagen bij Rapportage Industrieel Participatiebeleid 2015-2016
  [...] Brief regering Nummer 26231-30 Publicatiedatum 21 december 2017 Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Defensie Compensatiebeleid aanschaf [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-12-2017 20:45:54 | Brief regering
 • 24 Aanvragen bij vergunningsverleningsprocedure kavel I en II windenergiegebied Hollandse Kust[...]
  [...] werkzaamheden Regeling van werkzaamheden 13:20 24-01-2018 tK Procedurevergadering Procedurevergadering 16:00 23-01-2018 Economische Zaken en Klimaat Energie Algemeen overleg 13:30 18-01-2018 Economische Zaken en [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-12-2017 20:45:54 | Brief regering
 • 25 Rapportage Industrieel Participatiebeleid 2015-2016
  [...] Brief regering Nummer 26231-29 Publicatiedatum 21 december 2017 Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Defensie Compensatiebeleid aanschaf [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-12-2017 20:45:54 | Brief regering
 • 26 Verslag van de Telecomraad van 4 december 2017
  [...] Brief regering Nummer 21501-33-690 Publicatiedatum 21 december 2017 Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat Raad voor [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-12-2017 16:38:05 | Brief regering
 • 27 Beleidsevaluatie subsidieregeling indirecte emissiekosten ETS
  [...] Brief regering Nummer 30196-569 Publicatiedatum 21 december 2017 Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat Duurzame ontwikkeling [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-12-2017 16:38:05 | Brief regering
 • 28 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Brief regering; Verslag van de Telecomraad van 4 december[...]
  [...] 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 690 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 01:22:02 | Brief
 • 29 Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ); Brief regering; Aanvragen bij vergunningsverleningsprocedure[...]
  [...] 33 561 Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ) Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2017 Op [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 01:16:21 | Brief
 • 30 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  [...] Kamer bij Slotwet geïnformeerd. Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid-diverse opdrachten 6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Op artikel 6.2 is een subsidie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 01:16:00 | Brief
 • 31 Internationale klimaatafspraken ; Brief regering; Resultaten COP23 te Bonn
  [...] van duurzame mobiliteit presenteerde de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het Nederlandse beleid bij de bijeenkomst van de Zero Emission Vehicle Alliance en heeft Nederland, samen met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 01:13:42 | Brief
 • 32 Evaluatie Schipholbeleid; Brief regering; Toekomstige ontwikkeling van Schiphol
  [...] ontwikkeling van de luchtvaart voor de veiligheid, leefomgeving, luchtkwaliteit en het klimaat. Slim en duurzaam zijn daarom de kernbegrippen als het gaat om de verdere ontwikkeling van de luchtvaart. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 01:12:49 | Brief
 • 33 Problematiek rondom asbest; Brief regering; Voortgang asbestdaken
  [...] begeleiding van het onderzoek. Daarnaast worden er verschillende opleidingsinitiatieven ontplooid. Zo is er in Limburg een opleidingscentrum gerealiseerd voor Asbest & Energie. Hier wordt de koppeling gelegd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 01:12:06 | Brief
 • 34 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Europese[...]
  [...] 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2452 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 23:57:37 | Brief
 • 35 Politie; Brief regering; Voortgangsbrief politie
  [...] veranderd. De terroristische dreigingen, verder toegenomen invloed van de digitalisering op veiligheid en ontwikkelingen op het terrein van migratie hebben impact op de politie. Ze raken het werk van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 23:56:38 | Brief
 • 36 Bedrijfslevenbeleid; Brief regering; Verlenging MIT en TKI mkb-versterking subsidiemodules
  [...] 32 637 Bedrijfslevenbeleid 33 009 Innovatiebeleid Nr. 298 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Ontvangen ter Griffie op 20 december 2017. De voordracht voor de vast te stellen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 23:53:22 | Brief
 • 37 Bedrijfslevenbeleid; Brief regering; Vierde Monitor Vestigingsklimaat
  [...] 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 297 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2017 Hierbij stuur ik u de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 23:16:07 | Brief
 • 38 Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 30 november en 1 december 2017 in Brussel
  [...] Brief regering Nummer 21501-30-417 Publicatiedatum 20 december 2017 Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat Raad voor [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-12-2017 19:23:22 | Brief regering
 • 39 Resultaten 2016 Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie MJA3 en MEE
  [...] Brief regering Nummer 30196-568 Publicatiedatum 20 december 2017 Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat Duurzame ontwikkeling [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-12-2017 19:23:22 | Brief regering
 • 40 Uitstel toezending fiches over het intellectueel eigendom
  [...] Brief regering Nummer 22112-2451 Publicatiedatum 20 december 2017 Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat Nieuwe [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-12-2017 19:23:22 | Brief regering
 • 41 Verlenging MIT en TKI mkb-versterking subsidiemodules
  [...] Brief regering Nummer 32637-298 Publicatiedatum 20 december 2017 Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-12-2017 19:23:22 | Brief regering
 • 42 Europese consultatie naar de werking van het ABC-systeem
  [...] Brief regering Nummer 22112-2452 Publicatiedatum 20 december 2017 Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat Nieuwe [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-12-2017 19:23:22 | Brief regering
 • 43 Vierde Monitor Vestigingsklimaat
  [...] Brief regering Nummer 32637-297 Publicatiedatum 20 december 2017 Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-12-2017 13:37:34 | Brief regering
 • 44 Raad voor Concurrentievermogen; Brief regering; Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 30[...]
  [...] 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 417 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2017 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 01:20:59 | Brief
 • 45 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Resultaten 2016 Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie[...]
  [...] 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 568 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2017 Hierbij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 01:20:46 | Brief
 • 46 Gewasbeschermingsbeleid; Brief regering; Verduidelijking beleidstraject terugdringen gebruik bestrijdingsmiddelen[...]
  [...] mogelijk om de belasting van het milieu en de blootstelling van de mens te verminderen. Daarom wil ik het beleid voortzetten om het gebruik buiten de landbouw, waar gebleken is dat er alternatieven zijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 00:54:37 | Brief
 • 47 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Uitstel[...]
  [...] 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2451 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 00:28:40 | Brief
 • 48 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds[...]
  [...] aardwarmte   – 2.515 – 3.215 4 Opbrengst heffing Opslag Duurzame Energie (ODE)     – 88.000 Toelichting Artikel 1 Goed functionerende economie en markten Onderzoek en opdrachten Het verplichtingenbudget voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 23:43:48 | Brief
 • 49 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor[...]
  [...] door het lid Van den Berg (CDA) Kamervragen zijn gesteld aan de Minister voor Medische Zorg en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (Aanhangsel Handelingen II 2017/ 18, nr. 672 ). Als een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 23:21:39 | Brief
 • 50 Dierenwelzijn; Brief regering; Evaluatie vogelgriep 2016
  [...] veterinaire beleid), waarbij de nadruk op de procesevaluatie ligt. Het doel van de procesevaluatie is om tot verbeteringen in de interne crisisorganisatie en -besluitvorming te komen. De inhoudelijke evaluatie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 23:16:25 | Brief
 • 51 Spoor: vervoer- en beheerplan; Brief regering; Vervoerplan NS 2018 en beheerplan ProRail 2018
  [...] aantal ontwikkelingen met betrekking tot de prestaties van NS en ProRail verder toe. Aanpak drukke treinen Eind 2017 heb ik, zoals aan uw Kamer op 13 december 2016 is aangekondigd 4 , een onafhankelijke [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 23:15:48 | Brief
 • 52 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten[...]
  [...] 34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 23:14:14 | Brief
 • 53 Frequentiebeleid; Brief regering; Onderzoeksrapport inzake 'Argumenten en impact bij een zinvolle[...]
  [...] 24 095 Frequentiebeleid Nr. 423 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2017 Hierbij bied ik u [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 22:49:33 | Brief
 • 54 Onderzoeksrapport inzake 'Argumenten en impact bij een zinvolle afschakeling van analoge radio-etherdistributie[...]
  [...] Brief regering Nummer 24095-423 Publicatiedatum 19 december 2017 Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-12-2017 17:44:50 | Brief regering
 • 55 Begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2017 Economische Zaken
  [...] Brief regering Nummer 34775-XIII-124 Publicatiedatum 19 december 2017 Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat Vaststelling van [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-12-2017 17:44:50 | Brief regering
 • 56 Grondstoffenvoorzieningszekerheid; Brief regering; Uitvoering van moties en toezeggingen binnen het programma[...]
  [...] transitieagenda s en u informeren over de samenhang tussen de beleidsthema s circulaire economie, energie en klimaat. Uw rapporteur beveelt verder aan om samen met de Minister van Economische Zaken en Klimaat de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 01:13:11 | Brief
 • 57 AIVD; Brief regering; Hoofdlijnen Jaarplan AIVD 2018
  [...] , (politieke) ontwikkelingen en risico's te onderkennen die niet direct zichtbaar zijn. Hiertoe verricht de AIVD onderzoek in binnen- en buitenland op basis van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 01:07:37 | Brief
 • 58 EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM(2016)765; Brief inzake voortgang herziening[...]
  [...] smartness indicator, waarmee uitgedrukt kan worden hoe slim een gebouw omgaat met de vraag en het aanbod van energie, lijkt het Europees parlement net als de Raad in te kunnen stemmen met een vrijwillig [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2017 23:43:58 | Brief
 • 59 Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Brief regering; Heimelijke beïnvloeding van de publieke[...]
  [...] brengen in het kader van de integriteitstrainingen voor bestuurders en ambtenaren, daarbij gebruikmakend van het Netwerk Weerbaar Bestuur. Ik doe dit als onderdeel van een breder beleid dat is gericht op [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2017 23:21:20 | Brief
 • 60 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Brief regering; Verslag van de Transportraad van 5 december[...]
  [...] het TEN-T beleid om de nationale infrastructuurnetwerken aaneen te sluiten, knelpunten op te lossen en een duurzaam vervoersnetwerk tot stand te brengen. Ook wordt ingegaan op de ontwikkelingen op het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2017 23:21:09 | Brief
 • 61 Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018);[...]
  [...] 34 762 Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018) D BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Eerste [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2017 22:58:38 | Brief
 • 62 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Brief regering; Voortgang herziening van de richtlijn[...]
  [...] 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 688 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2017 22:50:50 | Brief
 • 63 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor[...]
  [...] Zaken en Klimaat van € 36.000. Het budget wordt overgeheveld vanuit het instrument Opdrachten. Daarnaast is de loonbijstelling vanaf artikel 11 Nominaal en onvoorzien gedeeltelijk overgeheveld naar het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 23:20:44 | Brief
 • 64 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche:[...]
  [...] het kader van opslag van duurzame energie: de zogenaamde Synergy projecten. Nederland zet actief in op de co-financieringsmogelijkheden met betrokken stakeholders en zal ten behoeve van de uitrol van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 22:58:03 | Brief
 • 65 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche:[...]
  [...] goederenvervoer over de weg en het beperken van uitstoot die slecht is voor het klimaat. Het stimuleren van intermodaal vervoer past in deze lijn. b) Beoordeling + inzet ten aanzien van dit voorstel Nederland [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 22:52:00 | Brief
 • 66 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche:[...]
  [...] Nederlands beleid op dit terrein Het kabinet vindt een goed functionerende Europese gasmarkt van groot belang en een belangrijk onderdeel van de Energie Unie. Voor een goedwerkende markt is het onder meer van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 22:51:29 | Brief
 • 67 Fiche: Wijziging aardgasrichtlijn – gaspijpleidingen met derde landen
  [...] Brief regering Nummer 22112-2447 Publicatiedatum 15 december 2017 Indiener H. Zijlstra, minister van Buitenlandse Zaken Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat Nieuwe Commissievoorstellen en [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-12-2017 19:33:20 | Brief regering
 • 68 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief van de minister[...]
  [...] Regelgevingstoetsing WD(2017)368 f) Behandelingstraject Raad Vervoer, Telecom en Energieraad g) Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat h) Rechtsbasis Artikel 194 van het Verdrag [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 05:05:32 | Brief
 • 69 Schriftelijke antwoorden op een deel van de vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling[...]
  [...] Brief regering Nummer 2017Z17961 Publicatiedatum 14 december 2017 Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat Medeindiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-12-2017 07:29:19 | Brief regering
 • 70 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Brief regering; Vervolgstappen en ontwikkelingen inzake[...]
  [...] 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 687 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 22:08:22 | Brief
 • 71 Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van[...]
  [...] Brief regering Nummer 29023-227 Publicatiedatum 13 december 2017 Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat Voorzienings- en [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-12-2017 12:01:34 | Brief regering
 • 72 Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden 12[...]
  [...] Brief regering Nummer 33529-402 Publicatiedatum 13 december 2017 Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat GaswinningReactie op [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-12-2017 12:01:34 | Brief regering
 • 73 Reactie op verzoek commissie over de brief van onder andere Company.info inzake de wijziging van[...]
  [...] Brief regering Nummer 33562-2 Publicatiedatum 13 december 2017 Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat Evaluatie [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-12-2017 10:52:04 | Brief regering
 • 74 Reactie op het verzoek van het lid Jetten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 december[...]
  [...] Brief regering Nummer 30196-567 Publicatiedatum 13 december 2017 Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat Duurzame ontwikkeling [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-12-2017 10:52:04 | Brief regering
 • 75 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Brief regering; Appreciatie van het conceptakkoord om[...]
  [...] 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1808 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 07:41:32 | Brief
 • 76 Voorzienings- en leveringszekerheid energie; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren,[...]
  [...] 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 227 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2017 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 07:41:15 | Brief
 • 77 Gaswinning; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling[...]
  [...] 33 529 Gaswinning Nr. 402 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2017 Op 12 december 2017 heeft het lid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 07:41:15 | Brief
 • 78 Evaluatie Handelsregisterwet 2007; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de brief van onder[...]
  [...] 33 562 Evaluatie Handelsregisterwet 2007 Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2017 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 07:41:14 | Brief
 • 79 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Jetten, gedaan tijdens[...]
  [...] 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. 567 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 07:41:01 | Brief
 • 80 Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken rond de bescherming tegen vijandelijke bedrijfsovernames[...]
  [...] Brief regering Nummer 30821-41 Publicatiedatum 12 december 2017 Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat Nationale [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-12-2017 18:59:19 | Brief regering
 • 81 Toezegging brief over verplichte openstelling winkels
  [...] Brief regering Nummer 34647-3 Publicatiedatum 12 december 2017 Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat Evaluatie [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-12-2017 16:19:04 | Brief regering
 • 82 Reactie op verzoek commissie over de uitzending van Kassa van 4 november 2017 “Onveilige slimme[...]
  [...] Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden Regeling van werkzaamheden 13:20 24-01-2018 tK Energie Algemeen overleg 13:30 18-01-2018 Economische Zaken en Klimaat Procedurevergadering [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-12-2017 13:26:33 | Brief regering
 • 83 Evaluatie Winkeltijdenwet; Brief regering; Toezegging brief over verplichte openstelling winkels
  [...] ontwikkeling van de jurisprudentie op dit punt volgen. De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 07:37:48 | Brief
 • 84 Nationale Veiligheid; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken rond de bescherming[...]
  [...] 30 821 Nationale Veiligheid Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 december 2017 Hierbij stuur ik u de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 07:37:22 | Brief
 • 85 Evaluatie Winkeltijdenwet; Brief inzake afschrift Kamerbrief over verplichte winkelopenstelling
  [...] 34 647 Evaluatie Winkeltijdenwet C BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 december 2017 Hierbij stuur ik [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 07:37:21 | Brief
 • 86 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie); Brief regering;[...]
  [...] 34 627 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 07:37:19 | Brief
 • 87 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar[...]
  [...] belangrijke opdracht voor de omgeving om het slachtoffer naar de juiste hulp te begeleiden. Het slachtoffer verdient steun van zijn omgeving bij het melden van het voorval bij de politie en bij het zoeken naar [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 07:37:18 | Brief
 • 88 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Leijten,[...]
  [...] 25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid Nr. 182 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 december 2017 Op 5 december [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 07:34:02 | Brief
 • 89 Wetgevingsagenda energietransitie
  [...] Brief regering Nummer 30196-566 Publicatiedatum 11 december 2017 Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat Duurzame ontwikkeling [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-12-2017 18:43:37 | Brief regering
 • 90 Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van[...]
  [...] Brief regering Nummer 32637-296 Publicatiedatum 11 december 2017 Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-12-2017 14:13:19 | Brief regering
 • 91 Appreciatie amendement van de leden Ziengs en Von Martels over het niet limiteren van niet-conventionele[...]
  [...] betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/ 28/ EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen alsmede in verband met de [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-12-2017 12:03:19 | Brief regering
 • 92 Energierekening huishoudens
  [...] Brief regering Nummer 34762-15 Publicatiedatum 11 december 2017 Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Binnenlandse Zaken Wijziging van de Wet opslag [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-12-2017 09:50:09 | Brief regering
 • 93 Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van[...]
  [...] Brief regering Nummer 30196-565 Publicatiedatum 11 december 2017 Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat Duurzame ontwikkeling [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-12-2017 09:50:09 | Brief regering
 • 94 Commerciële radio: inrichting Taskforce
  [...] Brief regering Nummer 24095-422 Publicatiedatum 11 december 2017 Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-12-2017 09:50:09 | Brief regering
 • 95 Bezoek Minister-president aan Klimaattop op 12 december 2017 in Parijs
  [...] Brief regering Nummer 31793-178 Publicatiedatum 11 december 2017 Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat Voortouwcommissie Economische Zaken en Klimaat Internationale [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-12-2017 09:50:09 | Brief regering
 • 96 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Wetgevingsagenda energietransitie
  [...] 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 566 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2017 De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-12-2017 07:39:03 | Brief
 • 97 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief inzake Wetgevingsagenda energietransitie
  [...] 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid G BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2017 De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-12-2017 07:38:56 | Brief
 • 98 Frequentiebeleid; Brief regering; Commerciële radio: inrichting Taskforce
  [...] 24 095 Frequentiebeleid Nr. 422 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2017 Bij brief van 9 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-12-2017 07:38:56 | Brief
 • 99 Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018);[...]
  [...] 34 762 Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018) Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-12-2017 07:38:55 | Brief
 • 100 Internationale klimaatafspraken ; Brief regering; Bezoek Minister-president aan Klimaattop op 12 december[...]
  [...] 31 793 Internationale klimaatafspraken Nr. 178 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2017 Op dinsdag [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-12-2017 07:35:36 | Brief
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.