Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 42 items gevonden

 • 1 Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor[...]
  [...] ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 januari 2019 De onderhandelingen met de Verenigde Staten over het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) liggen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-01-2019 20:50:24 | Brief
 • 2 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde[...]
  [...] 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken AA BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 januari 2019 Hierbij zend ik u de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-01-2019 20:49:43 | Brief
 • 3 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten); Brief van de staatssecretaris[...]
  [...] 34 675 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) C BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-01-2019 00:15:05 | Brief
 • 4 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten); Brief van de staatssecretaris[...]
  [...] 34 675 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) C BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-01-2019 00:15:04 | Brief
 • 5 Uitbreiding van de Europese Unie; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake schriftelijke procedure[...]
  [...] 23 987 Lidmaatschap van de Europese Unie F BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 januari 2019 Tijdens de Europese Raad in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-01-2019 00:06:26 | Brief
 • 6 Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen; Brief van de minister van VWS inzake standpunt[...]
  [...] 29 963 Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen B BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:07:14 | Brief
 • 7 Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen; Brief van de minister van VWS inzake standpunt[...]
  [...] 29 963 Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen B BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:07:07 | Brief
 • 8 Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden[...]
  [...] strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014 C 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-01-2019 00:08:36 | Brief
 • 9 EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid[...]
  [...] migratie (GCM) 1 G BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 januari 2019 Hierbij ontvangt u een afschrift van mijn brief [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-01-2019 00:07:11 | Brief
 • 10 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie[...]
  [...] VAN WEYENBERG Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 januari 2019 In onze brief van 5 juli 2018 hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van het overleg tussen ons en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-01-2019 00:15:34 | Brief
 • 11 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie[...]
  [...] ZAKEN EN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 januari 2019 Zoals afgesproken in het regeerakkoord, heeft de afgelopen tijd overleg plaatsgevonden met de initiatiefnemers [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-01-2019 00:10:14 | Brief
 • 12 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie[...]
  [...] ZAKEN EN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 januari 2019 Zoals afgesproken in het regeerakkoord, heeft de afgelopen tijd overleg plaatsgevonden met de initiatiefnemers [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-01-2019 00:07:17 | Brief
 • 13 Subsidiebeleid VWS; Brief van de minister van VWS over stand van zaken staatssteuntoetsing
  [...] 29 214 Subsidiebeleid VWS A BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2018 Tijdens het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2018 00:10:17 | Brief
 • 14 Subsidiebeleid VWS; Brief van de minister van VWS over stand van zaken staatssteuntoetsing
  [...] 29 214 Subsidiebeleid VWS A BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2018 Tijdens het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2018 00:10:16 | Brief
 • 15 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Geannoteerde[...]
  [...] 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken AD BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2018 Hierbij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2018 00:09:47 | Brief
 • 16 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Geannoteerde[...]
  [...] 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken AD BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2018 Hierbij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2018 00:09:44 | Brief
 • 17 Omgevingsrecht; Brief van de minister van BZK over de voortgang en implementatie van de stelselherziening[...]
  [...] 33 118 Omgevingsrecht AN BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2018 De realisatie van het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2018 00:07:18 | Brief
 • 18 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid; Brief van de minister van EZK inzake aanbieding ontwerp-Klimaatakkoord
  [...] 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid G BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2018 Nederland [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2018 00:07:05 | Brief
 • 19 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid; Brief van de minister van EZK inzake aanbieding ontwerp-Klimaatakkoord
  [...] 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid G BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2018 Nederland [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2018 00:06:51 | Brief
 • 20 Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met[...]
  [...] ZORG EN SPORT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2018 Hierbij stuur ik uw Kamer een nieuwe versie 1 van het op 20 september 2018 toegestuurde communicatieplan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2018 00:06:33 | Brief
 • 21 Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met[...]
  [...] ZORG EN SPORT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2018 Hierbij stuur ik uw Kamer een nieuwe versie 1 van het op 20 september 2018 toegestuurde communicatieplan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2018 00:06:30 | Brief
 • 22 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de introductie[...]
  [...] studenten (verlaagd wettelijk collegegeld) K BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2018 Tijdens de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2018 00:15:35 | Brief
 • 23 Waterbeleid; Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het rapport 'Kwaliteit drinkwater[...]
  [...] 27 625 Waterbeleid F BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2018 Hierbij bied ik u het rapport De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2018 00:07:04 | Brief
 • 24 Waterbeleid; Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het rapport 'Kwaliteit drinkwater[...]
  [...] 27 625 Waterbeleid F BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2018 Hierbij bied ik u het rapport De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2018 00:06:53 | Brief
 • 25 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg; Brief van de minister voor MZS over de tweede[...]
  [...] 27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg H BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG EN SPORT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2018 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2018 00:06:21 | Brief
 • 26 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg; Brief van de minister voor MZS over de tweede[...]
  [...] 27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg H BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG EN SPORT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2018 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2018 00:06:20 | Brief
 • 27 JBZ-Raad; Brief inzake het verslag van de JBZ-Raad van 6 en 7 december 2018 te Brussel
  [...] 32 317 JBZ-Raad JP BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID EN VOOR RECHTSBESCHERMING EN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2018 09:48:55 | Brief
 • 28 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar[...]
  [...] Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2018 Hierbij bied ik u het jaarplan Rechtspraak 2019 1 aan. Het jaarplan geeft onder meer inzicht in de prioriteiten van de Rechtspraak voor 2019 en de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2018 00:15:01 | Brief
 • 29 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar[...]
  [...] Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2018 Hierbij bied ik u het jaarplan Rechtspraak 2019 1 aan. Het jaarplan geeft onder meer inzicht in de prioriteiten van de Rechtspraak voor 2019 en de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2018 00:14:59 | Brief
 • 30 Geestelijke gezondheidszorg; Brief van de staatssecretaris van VWS inzake vervolg op het Schakelteam[...]
  [...] 25 424 Geestelijke gezondheidszorg K BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2018 Op 26 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2018 00:09:11 | Brief
 • 31 Geestelijke gezondheidszorg; Brief van de staatssecretaris van VWS inzake vervolg op het Schakelteam[...]
  [...] 25 424 Geestelijke gezondheidszorg K BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2018 Op 26 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2018 00:09:06 | Brief
 • 32 Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid[...]
  [...] Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2018 Inleiding Tijdens het beleidsdebat met uw Kamer over de Staat van de rechtsstaat op 22 mei 2018, heb ik toegezegd u een brief te sturen met enkele [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2018 00:08:43 | Brief
 • 33 Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli); Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat[...]
  [...] 33 411 Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) C BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2018 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2018 00:07:08 | Brief
 • 34 Luchtkwaliteit; Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de Monitoringsrapportage[...]
  [...] 30 175 Luchtkwaliteit O BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2018 Hierbij bied ik u de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2018 00:07:00 | Brief
 • 35 Bedrijfslevenbeleid; Brief van de minister van EZK over de bijdrage van buitenlandse bedrijven aan de[...]
  [...] 32 637 Bedrijfslevenbeleid I BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2018 Met deze brief geef ik, mede [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 10:37:49 | Brief
 • 36 Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Europese Raad van 13 en 14[...]
  [...] 21 501-20 Europese Raad AB BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2018 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 10:37:40 | Brief
 • 37 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Brief van de minister[...]
  [...] EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2018 Hierbij ontvangt u het verslag van Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 6 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 10:37:34 | Brief
 • 38 Nota over de toestand van 's Rijks financiën; Brief van de minister van Financiën over de agenda[...]
  [...] 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks financiën M BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2018 Bijgaand stuur ik uw [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:06:40 | Brief
 • 39 Nota over de toestand van 's Rijks financiën; Brief van de minister van Financiën over de agenda[...]
  [...] 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks financiën M BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2018 Bijgaand stuur ik uw [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:06:38 | Brief
 • 40 Nota over de toestand van 's Rijks financiën; Brief van de minister van Financiën over rapporteren[...]
  [...] 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks financiën N BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2018 Eerder heb ik uw Kamer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:06:34 | Brief
 • 41 Nota over de toestand van 's Rijks financiën; Brief van de minister van Financiën over rapporteren[...]
  [...] 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks financiën N BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2018 Eerder heb ik uw Kamer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:06:34 | Brief
 • 42 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor[...]
  [...] ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2018 Op 11 december 2018 heb ik met uw Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-12-2018 21:36:57 | Brief
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.