Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 41 items gevonden

 • 1 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren[...]
  [...] 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 33 980 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-04-2019 00:11:05 | Brief
 • 2 Voorstel van wet van de leden Van Wijngaarden, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het[...]
  [...] 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 34 231 Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-04-2019 00:09:21 | Brief
 • 3 Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius,[...]
  [...] 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 34 534 Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse houdende [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:13:10 | Brief
 • 4 Staat van de Europese Unie 2019; Brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal aan[...]
  [...] 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 35 078 Staat van de Europese Unie 2019 F BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL Aan de minister van Buitenlandse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:13:01 | Brief
 • 5 Bestrijding internationaal terrorisme; Brief van de ministers van BuZa, van Defensie en van JenV en de[...]
  [...] 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme V BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN, VAN DEFENSIE, VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:12:52 | Brief
 • 6 Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Geannoteerde agenda informele Europese[...]
  [...] 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 21 501 -20 Europese Raad AG BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:12:49 | Brief
 • 7 Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april[...]
  [...] 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 34 861 Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/ 681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:10:31 | Brief
 • 8 Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk[...]
  [...] 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 30 862 Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:10:29 | Brief
 • 9 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Brief van de minister van Financiën inzake Verslag[...]
  [...] 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken AI BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:10:20 | Brief
 • 10 Belastingdienst; Brief van de staatssecretaris van Financiën over de 23e halfjaarsrapportage van[...]
  [...] 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 31 066 Belastingdienst E BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:12:58 | Brief
 • 11 Herziening Belastingstelsel; Brief van de staatssecretaris van Financiën over bouwstenen en voorstellen[...]
  [...] 32 140 Herziening Belastingstelsel B BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april 2019 Tijdens het debat over de inning [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:13:28 | Brief
 • 12 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019); Brief van de staatssecretaris[...]
  [...] 35 026 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019) M BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:13:14 | Brief
 • 13 Europees Semester 2019; Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van het Stabiliteitsprogramma[...]
  [...] CXXXI Europees Semester 2019 C BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april 2019 Hierbij zend ik u het Nederlandse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:07:04 | Brief
 • 14 Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Europese Raad in Art. 50 samenstelling[...]
  [...] 21 501-20 Europese Raad AF BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2019 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:04:11 | Brief
 • 15 Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met het toevoegen van de bevoegdheid tot het[...]
  [...] MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2019 Op 26 maart jongstleden heeft de Eerste Kamercommissie voor Economische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:01:44 | Brief
 • 16 Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik[...]
  [...] DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG EN SPORT EN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2019 Hierbij bieden wij u mede namens de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:01:39 | Brief
 • 17 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag[...]
  [...] 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken AN BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2019 Hierbij bied [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-04-2019 00:13:54 | Brief
 • 18 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens[...]
  [...] wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte H BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2019 Hierbij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-04-2019 00:03:26 | Brief
 • 19 Staatkundig proces Nederlandse Antillen; Brief van de staatssecretaris van BZK inzake aanbieding 32e[...]
  [...] 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen H BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:22:36 | Brief
 • 20 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering[...]
  [...] zorgplicht kinderarbeid) Q BRIEF VAN HET TWEEDE KAMERLID KUIKEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 april 2019 De initiatiefnemer bedankt de Leden van uw Kamer en de Minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:04:26 | Brief
 • 21 EU-voorstel: Commissiemededeling EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing C(2016)8600;[...]
  [...] 34 714 EU-voorstel: Commissiemededeling EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing C(2016)8600 1 H BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:03:59 | Brief
 • 22 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017); Brief van de staatssecretaris[...]
  [...] 34 552 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) U BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-04-2019 23:59:16 | Brief
 • 23 Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad[...]
  [...] 21 501-20 Europese Raad AE BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 april 2019 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-04-2019 00:09:03 | Brief
 • 24 Europees Semester 2019; Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat inzake aanbieding van[...]
  [...] CXXXI Europees Semester 2019 B BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 april 2019 Hierbij bied ik u het Nationaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-04-2019 00:03:48 | Brief
 • 25 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief van de minister van EZK over de tranches van de wetgevingsagenda[...]
  [...] 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid H BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 april 2019 Ik heb u bij brief van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-04-2019 00:10:36 | Brief
 • 26 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019); Brief van de staatssecretaris[...]
  [...] 35 026 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019) L BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-04-2019 00:10:04 | Brief
 • 27 EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534; Brief inzake Tweede voortgangsrapportage[...]
  [...] 33 709 EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM (2013) 534 1 AO BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-04-2019 00:09:54 | Brief
 • 28 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde[...]
  [...] 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken AM BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 april 2019 Hierbij bied [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-04-2019 00:00:03 | Brief
 • 29 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)[...]
  [...] regeerakkoord) H BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 april 2019 Tijdens de wijziging van de begrotingsstaat van het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-04-2019 00:07:51 | Brief
 • 30 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor[...]
  [...] (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2019 D 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 april 2019 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-04-2019 00:07:37 | Brief
 • 31 Instelling van een gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs,[...]
  [...] gezichtsbedekkende kleding) J BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 april 2019 Bij de behandeling van de Wet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-04-2019 00:07:24 | Brief
 • 32 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde[...]
  [...] 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken AL BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 maart 2019 Hierbij bied [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-03-2019 00:05:41 | Brief
 • 33 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Brief van de minister[...]
  [...] 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken K BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-03-2019 00:04:02 | Brief
 • 34 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Brief van de minister[...]
  [...] 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken K BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-03-2019 00:03:59 | Brief
 • 35 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde[...]
  [...] 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken AG BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 maart 2019 Hierbij zend ik u de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-03-2019 00:01:45 | Brief
 • 36 Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten teneinde investeringsmogelijkheden[...]
  [...] investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg) N BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 maart 2019 In mijn brief van 2 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-03-2019 23:58:37 | Brief
 • 37 Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten teneinde investeringsmogelijkheden[...]
  [...] investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg) N BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 maart 2019 In mijn brief van 2 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-03-2019 23:58:36 | Brief
 • 38 JBZ-Raad; Brief inzake Verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 maart te Brussel
  [...] 32 317 JBZ-Raad JW BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 maart 2019 Hierbij bieden wij u het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-03-2019 00:07:05 | Brief
 • 39 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Brief van de minister[...]
  [...] 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken J BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-03-2019 00:00:27 | Brief
 • 40 Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Europese Raad van 21 en 22[...]
  [...] 21 501-20 Europese Raad AD BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 maart 2019 Hierbij bied ik u aan, mede namens de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 23:58:30 | Brief
 • 41 Luchtvaartbeleid; Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat ter aanbieding van de verkeersverdelingsregel[...]
  [...] 31 936 Luchtvaartbeleid G BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 maart 2019 In navolging van mijn brief aan uw [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-03-2019 23:58:04 | Brief
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.