Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 57 items gevonden

 • 1 Ggz
  [...] , waardoor de Wet bescherming persoonsgegevens niet meer geldt; van mening dat privacy binnen de zorg, met name binnen de geestelijke gezondheidszorg, van groot belang is en dat de betrokken partijen zonder [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 04:13:59 | Plenair debat
 • [...] Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:59:39 | Lijst van ingekomen stukken
 • [...] oorspronkelijke taken niet meer en zitten muurvast in de diverse Baselakkoorden. Het mkb, dé economie- en banenmotor, ving de zware klappen voor hen op en ook onze burgers hebben daarvoor moeten bloeden, met als [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 00:49:20 | Plenair debat
 • [...] EU omhoog, van de Europese Commissie, een ongelooflijk belangrijk orgaan. Wat zij zeggen, is hier de afgelopen vijf jaar gewoon gebeurd. Wat blijkt? Een nieuw doemscenario wordt over ons afgeroepen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 00:52:30 | Plenair debat
 • [...] komende jaren opnieuw vastgesteld. De Europese Commissie heeft afgelopen woensdag haar mededeling daarover gepresenteerd. Ik zie gelukkig al veel aanknopingspunten voor de zaken die ik zojuist genoemd heb [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 02:41:25 | Plenair debat
 • 7 Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 inclusief het onderdeel Groen onderwijs Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-12-2017 00:31:03 | Plenair debat
 • [...] : de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei Europese regelgeving, die nog wat strikter is. En de Autoriteit Persoonsgegevens ziet daarop toe. De heer Verhoeven ( D66 ): Ik vind het natuurlijk heel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-12-2017 00:13:47 | Vragenuur
 • [...] burger. Wij zijn er nog niet. Dit kabinet loodst Nederland een steeds maar uitdijend en federaal Europa in. Een Europese Unie die haar werkwijze steeds meer verlegt van democratie naar zogenaamde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2017 07:40:43 | Plenair debat
 • [...] moeten stellen dat goed contact met de burgers voor de politie een wezenlijk punt is. Voor een goede informatiepositie is het belangrijk dat burgers niet alleen aangifte maar ook melding doen bij de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 00:50:32 | Plenair debat
 • [...] Nederland moet verlaten en moet terugkeren. Dat laatste is ook van belang om draagvlak te behouden voor de opvang van mensen die een beroep doen op onze bescherming op grond van het Vluchtelingenverdrag of [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 00:01:26 | Plenair debat
 • [...] een scan geweest waarbij in beeld is gebracht welke persoonsgegevens op welke plekken worden verwerkt en welke oplossingsrichtingen er zijn om die meer te beschermen, maar dit is niet iets wat wij van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 23:52:46 | Plenair debat
 • [...] burger de rechtsstaat weer gaan zien als een instrument dat hem of haar in heel concrete gevallen daadwerkelijk bescherming biedt: bescherming tegen een inbraak, tegen terrorisme of tegen een agressieve [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 23:52:42 | Plenair debat
 • [...] is ook belangrijk om de burger te kunnen beschermen bij het gebruik. In dat geval willen wij graag nog een vraag stellen over de verordening voor e-privacy. Wij ondersteunen die verordening van harte [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 23:52:38 | Plenair debat
 • [...] waardering van de burger voor de politie niet is verminderd, is dan ook voor een belangrijk deel aan hen te danken. Ik vind het wel belangrijk om dat bij een begrotingsbehandeling te noemen. Maar waardering [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 23:52:33 | Plenair debat
 • [...] van privacy. Om dit te bereiken, moeten zowel preventie en monitoring als plan B, de rampenplannen, op orde zijn. Voorzitter. Dan wil ik nu graag starten met het eerste blokje, "wegen". De voorzitter [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 00:50:49 | Plenair debat
 • [...] het schenden van de privacy van studenten; overwegende dat overheidsinstanties altijd zorgvuldig moeten omgaan met de privacy van burgers; verzoekt de regering om DUO nooit meer reisgegevens van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 23:54:23 | Plenair debat
 • [...] dat komt in totaal neer op een lastenverzwaring van 3,4 miljard. Dat is gewoon de bekende tabel die we eerder hebben gebruikt. Daar zit dan altijd de vraag bij: hoeveel is dan precies voor burgers en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-11-2017 23:12:34 | Plenair debat
 • [...] van burgers in relatie tot de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ( 34775-VII , nr. 27 ); - de motie-Arissen over een verbod op het delen van ongeëvalueerde gegevens ( 34775-VII , nr. 28 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 07:37:00 | Stemming
 • [...] kiezen. De voorzitter : Tot slot. De heer Van Raak ( SP ): De minister heeft wel lef door te zeggen dat ik neerbuigend doe over burgers. Maar in het referendum over de Europese grondwet zei Nederland nee [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-11-2017 07:36:08 | Plenair debat
 • [...] de privacy van burgers ernstig schendt; constaterende dat de regering kan besluiten de desbetreffende wetsartikelen niet in werking te laten treden; verzoekt de regering de wetsartikelen over de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-11-2017 07:36:01 | Plenair debat
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.