Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 180 items gevonden

 • [...] samenleving van insiders en outsiders. Iedereen verdient dezelfde kansen. Mijn tweede prioriteit is de vernieuwing van het pensioenstelsel. Het is hard nodig dat we de impasse doorbreken en het vertrouwen in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 08:05:15 | Plenair debat
 • [...] altijd uitkomst biedt; verzoekt de regering adequaat rekening te houden met de zwaarte van het werk van gevangenispersoneel en op basis daarvan de pensioenleeftijd voor gevangenispersoneel te verlagen, en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 04:14:46 | Plenair debat
 • [...] pensioenstelsel in te trekken en te komen tot een reële rekenrente voor pensioenfondsen waardoor kortingen kunnen worden voorkomen en indexering op korte termijn mogelijk wordt, en gaat over tot de orde van de dag [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 04:14:06 | Plenair debat
 • [...] . 24 ); - de motie-De Jong over geen EU-richtlijnen op pensioengebied implementeren ( 34775-XV , nr. 25 ); - de motie-De Jong c.s. over stoppen met ontwikkelingshulp ( 34775-XV , nr. 26 ); - de motie-De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 04:11:18 | Stemming
 • 6 Najaarsnota 2017 Aan de orde is de voortzetting van het debat over de Najaarsnota 2017 . De voorzitter : Ik heropen de vergadering. Aan de orde is de Najaarsnota 2017. Ik geef het woord aan de minister. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 01:19:53 | Plenair debat
 • [...] maatregelen die mensen raken. Zo worden de huurders door de bezuiniging op de huurtoeslag geraakt, tot €100 per jaar. Als je alleen AOW of een bijstandsuitkering hebt, is dat heel veel. Ik heb de woordvoerder [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 01:19:21 | Plenair debat
 • [...] flexibilisering op de arbeidsmarkt, kortom: meer onzekerheid voor de werkende middenklasse. Ondertussen moeten huishoudens blij zijn met een beschamende koopkrachtontwikkeling, gaat de AOW-leeftijd niet omlaag naar [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 01:19:05 | Plenair debat
 • [...] waar je zo gezond mogelijk je pensioen mee kan halen; roept de regering op om een verbod in te stellen op het verzenden van pakketten zwaarder dan de algemeen aanvaarde maximale tilnorm van 23 kg per [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 01:18:40 | Plenair debat
 • [...] , constaterende dat pensioenfondsen 1.200 miljard buiten Nederland investeren; overwegende dat het wenselijk is dat pensioenfondsen en andere financiële instellingen een groot deel van hun kapitaal binnen Nederland [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:54:44 | Stemming
 • [...] minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 december 2017 Rondgezonden en gepubliceerd. Medezeggenschap pensioen bij kleine ondernemingen - 32043-389 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:59:39 | Lijst van ingekomen stukken
 • [...] pensioenfondsen, banken en supermarkten. Je hoort PAX echter nooit over het misbruik van Palestijnse kinderen, die bijvoorbeeld worden ingezet als levend schild, stenengooier of levende bom. Dat is niet bepaald in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:16:55 | Plenair debat
 • [...] 22 Hamerstukken Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:15:16 | Hamerstukken
 • [...] een minimumloon of AOW moeten meebetalen, of ze kunnen of niet. Heeft de minister enig inzicht in de gevolgen van de stijgende energierekening? Kan de minister zich voorstellen dat velen dit gewoon niet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:14:57 | Plenair debat
 • [...] als de eurozone. Maar dat is alleen maar ons inkomen. Wij hebben ook nog een voor een westers land heel acceptabele staatsschuld. Wij zitten al ruim onder de 60% en hebben in de pensioenpot twee keer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 02:42:08 | Plenair debat
 • [...] honderdduizenden die hun baan verloren of hun pensioen gehalveerd zagen worden. Voorzitter, ik sluit af. De eurotop zal gaan over een tijdpad voor de besluitvorming. Ik kan mij voorstellen dat de minister-president [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 00:50:25 | Plenair debat
 • [...] 100.000 werknemers in de sector. Die mensen hebben recht op een arbeidscontract, op een cao en op een goede pensioenopbouw. Voorzitter. Ik wens de staatssecretaris veel moed en doorzettingsvermogen bij het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 00:50:03 | Plenair debat
 • 13 Begroting EZK/ LNV (deel Economie en Klimaat) Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 00:49:20 | Plenair debat
 • [...] de Staten-Generaal te loodsen. Daarbij zijn naar onze mening de effecten onvoldoende in kaart gebracht voor ouderen met alleen AOW of een klein pensioen. Ten slotte zien we geen maatregelen om deze [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 23:25:23 | Plenair debat
 • [...] -insolventie-verordening) (34729);   - het wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 23:25:09 | Hamerstukken
 • [...] ) (Uitvoeringswet EU-insolventie-verordening) (34729); Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 23:25:04 | Lijst van ingekomen stukken
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.