Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 180 items gevonden

 • 1 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018
  [...] samenleving van insiders en outsiders. Iedereen verdient dezelfde kansen. Mijn tweede prioriteit is de vernieuwing van het pensioenstelsel. Het is hard nodig dat we de impasse doorbreken en het vertrouwen in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 08:05:15 | Plenair debat
 • 2 Gevangeniswezen
  [...] altijd uitkomst biedt; verzoekt de regering adequaat rekening te houden met de zwaarte van het werk van gevangenispersoneel en op basis daarvan de pensioenleeftijd voor gevangenispersoneel te verlagen, en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 04:14:46 | Plenair debat
 • 3 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018
  [...] pensioenstelsel in te trekken en te komen tot een reële rekenrente voor pensioenfondsen waardoor kortingen kunnen worden voorkomen en indexering op korte termijn mogelijk wordt, en gaat over tot de orde van de dag [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 04:14:06 | Plenair debat
 • 4 Stemmingen moties Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018
  [...] . 24 ); - de motie-De Jong over geen EU-richtlijnen op pensioengebied implementeren ( 34775-XV , nr. 25 ); - de motie-De Jong c.s. over stoppen met ontwikkelingshulp ( 34775-XV , nr. 26 ); - de motie-De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 04:11:18 | Stemming
 • 5 Najaarsnota 2017
  6 Najaarsnota 2017 Aan de orde is de voortzetting van het debat over de Najaarsnota 2017 . De voorzitter : Ik heropen de vergadering. Aan de orde is de Najaarsnota 2017. Ik geef het woord aan de minister. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 01:19:53 | Plenair debat
 • 6 Najaarsnota 2017
  [...] maatregelen die mensen raken. Zo worden de huurders door de bezuiniging op de huurtoeslag geraakt, tot €100 per jaar. Als je alleen AOW of een bijstandsuitkering hebt, is dat heel veel. Ik heb de woordvoerder [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 01:19:21 | Plenair debat
 • 7 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018
  [...] flexibilisering op de arbeidsmarkt, kortom: meer onzekerheid voor de werkende middenklasse. Ondertussen moeten huishoudens blij zijn met een beschamende koopkrachtontwikkeling, gaat de AOW-leeftijd niet omlaag naar [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 01:19:05 | Plenair debat
 • 8 Arbeidsomstandigheden - Handhaving
  [...] waar je zo gezond mogelijk je pensioen mee kan halen; roept de regering op om een verbod in te stellen op het verzenden van pakketten zwaarder dan de algemeen aanvaarde maximale tilnorm van 23 kg per [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 01:18:40 | Plenair debat
 • 9 Stemmingen moties Begroting EZK/LNV 2018 (deel Economie en Klimaat)
  [...] , constaterende dat pensioenfondsen 1.200 miljard buiten Nederland investeren; overwegende dat het wenselijk is dat pensioenfondsen en andere financiële instellingen een groot deel van hun kapitaal binnen Nederland [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:54:44 | Stemming
 • 10 Lijst van ingekomen stukken
  [...] minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 december 2017 Rondgezonden en gepubliceerd. Medezeggenschap pensioen bij kleine ondernemingen - 32043-389 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:59:39 | Lijst van ingekomen stukken
 • 11 Wet zorgplicht kinderarbeid
  [...] pensioenfondsen, banken en supermarkten. Je hoort PAX echter nooit over het misbruik van Palestijnse kinderen, die bijvoorbeeld worden ingezet als levend schild, stenengooier of levende bom. Dat is niet bepaald in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:16:55 | Plenair debat
 • 12 Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal[...]
  [...] 22 Hamerstukken Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:15:16 | Hamerstukken
 • 13 Opslag duurzame energie
  [...] een minimumloon of AOW moeten meebetalen, of ze kunnen of niet. Heeft de minister enig inzicht in de gevolgen van de stijgende energierekening? Kan de minister zich voorstellen dat velen dit gewoon niet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:14:57 | Plenair debat
 • 14 Begroting EZK/LNV 2018 (deel Economie en Klimaat)
  [...] als de eurozone. Maar dat is alleen maar ons inkomen. Wij hebben ook nog een voor een westers land heel acceptabele staatsschuld. Wij zitten al ruim onder de 60% en hebben in de pensioenpot twee keer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 02:42:08 | Plenair debat
 • 15 Europese top d.d. 14-15 december 2017
  [...] honderdduizenden die hun baan verloren of hun pensioen gehalveerd zagen worden. Voorzitter, ik sluit af. De eurotop zal gaan over een tijdpad voor de besluitvorming. Ik kan mij voorstellen dat de minister-president [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 00:50:25 | Plenair debat
 • 16 VAO Post
  [...] 100.000 werknemers in de sector. Die mensen hebben recht op een arbeidscontract, op een cao en op een goede pensioenopbouw. Voorzitter. Ik wens de staatssecretaris veel moed en doorzettingsvermogen bij het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 00:50:03 | Plenair debat
 • 17 Begroting EZK/LNV (deel Economie en Klimaat)
  13 Begroting EZK/ LNV (deel Economie en Klimaat) Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 00:49:20 | Plenair debat
 • 18 Algemene Financiële Beschouwingen en behandeling pakket Belastingplan 2018
  [...] de Staten-Generaal te loodsen. Daarbij zijn naar onze mening de effecten onvoldoende in kaart gebracht voor ouderen met alleen AOW of een klein pensioen. Ten slotte zien we geen maatregelen om deze [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 23:25:23 | Plenair debat
 • 19 Behandeling van het wetsvoorstel Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde (CXXIV, nr. G); en[...]
  [...] -insolventie-verordening) (34729);   - het wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 23:25:09 | Hamerstukken
 • 20 Lijst van ingekomen stukken
  [...] ) (Uitvoeringswet EU-insolventie-verordening) (34729); Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 23:25:04 | Lijst van ingekomen stukken
 • 21 Algemene Financiële Beschouwingen en behandeling pakket Belastingplan 2018
  [...] met 65 met pensioen, maar daarvan kunnen we ook nog het eigen risico in de zorg schrappen en de premie verlagen. Natuurlijk is een deel van de beslissingen op deze onderwerpen genomen onder Rutte II [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 23:25:00 | Plenair debat
 • 22 Lijst van ingekomen stukken
  [...] Kapitaalmarktunie en Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct - 22112-2434 minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 05 december 2017 Rondgezonden en gepubliceerd. Antwoord op vragen commissie over Mid-Term Review [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 00:27:02 | Lijst van ingekomen stukken
 • 23 Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 inclusief het onderdeel Groen onderwijs
  3 Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 inclusief het onderdeel Groen onderwijs Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-12-2017 00:31:45 | Plenair debat
 • 24 Stemmingen moties Begroting Justitie en Veiligheid 2018
  [...] 2018 ( 34775-VI , nr. 59 ); - de motie-Van Nispen c.s. over experimenten met wietteelt ( 34775-VI , nr. 60 ); - de motie-Van Nispen/ Van Raak over een lagere pensioenleeftijd voor politiepersoneel ( 34775 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-12-2017 08:48:51 | Stemming
 • 25 Algemene Politieke Beschouwingen
  [...] de tientallen jaren Nederlandse ontwikkelingshulp aan Chili, terwijl het voor onze eigen Nederlandse omaatjes ondenkbaar is om geld in aandelen te kunnen steken. Hun pensioenen worden onder dit kabinet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-12-2017 07:40:32 | Plenair debat
 • 26 Lijst van ingekomen stukken
  [...] beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen) (34765 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-12-2017 07:40:32 | Lijst van ingekomen stukken
 • 27 Algemene Politieke Beschouwingen
  [...] aanvullend pensioen. Waarom is dat? Vanwege de achterblijvende indexaties vanwege de achterblijvende rendementen van de pensioenfondsen. Dan over de btw. Dat vond ik eerlijk gezegd niet het sterkste deel van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-12-2017 07:40:30 | Plenair debat
 • 28 Algemene Politieke Beschouwingen
  [...] klos. Ze hebben vaak hun huis afgelost, rekening houdend met de onbetrouwbare overheid, de alsmaar oplopende kosten en de verhoogde AOW-leeftijd. In plaats van dat dit kabinet de AOW-leeftijd verlaagt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2017 07:40:43 | Plenair debat
 • 29 Begroting Justitie en Veiligheid 2018
  8 Begroting Justitie en Veiligheid 2018 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 00:01:26 | Plenair debat
 • 30 Opslag duurzame energie
  [...] duidelijk is dat de burgers gewoon de klos zijn, want zij zullen uiteindelijk moeten gaan betalen. Iedereen, ook mensen met een minimumloon, ook mensen met een AOW, ook mensen die het helemaal niet kúnnen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 00:01:19 | Plenair debat
 • 31 Regeling van werkzaamheden
  [...] gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de richtlijn nr. 2016/ 97/ EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 23:52:23 | Regeling van werkzaamheden
 • 32 Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2018 inclusief Infrastructuurfonds (A) en Elektrisch Vervoer,[...]
  9 Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2018 inclusief Infrastructuurfonds (A) en Elektrisch Vervoer, exclusief Klimaat en Ruimte 2018 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 00:50:49 | Plenair debat
 • 33 Stemmingen moties Begroting Defensie 2018 (inclusief Kustwacht Caribisch NL uit de begroting Binnenlandse[...]
  [...] motie-Bruins Slot c.s. over meer bevoegdheden voor commandanten ( 34775-X , nr. 38 ); - de motie-Bruins Slot c.s. over de effecten van het AOW-pensioengat ( 34775-X , nr. 39 ); - de motie-Bruins Slot c.s [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 08:48:58 | Stemming
 • 34 Begroting Defensie 2018 (inclusief Kustwacht Caribisch NL uit de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  19 Begroting Defensie 2018 (inclusief Kustwacht Caribisch NL uit de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)) Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-11-2017 01:12:30 | Plenair debat
 • 35 Lijst van ingekomen stukken
  [...] klein pensioen dat gaat over collectieve waardeoverdracht en bezwaarrecht bij aanpassing aan fiscale pensioenrichtleeftijd - 34765-19 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 20 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-11-2017 23:41:06 | Lijst van ingekomen stukken
 • 36 Regeling van werkzaamheden
  [...] wel. In sociale werkplaatsen is een race to the bottom gaande, lees ik in Trouw. Mensen die daar voor 2015 binnenkwamen, krijgen een fatsoenlijk loon, met pensioen en reiskostenvergoeding. Kom je na [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-11-2017 23:12:46 | Regeling van werkzaamheden
 • 37 Pakket Belastingplan 2018
  [...] noemen. De heer Van Rooijen gaf aan dat ouderen met een aanvullend pensioen wel degelijk last hebben van de achterblijvende indexering van de pensioenfondsen en dat ouderen met een hoger pensioen hier [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-11-2017 23:12:34 | Plenair debat
 • 38 Begroting Defensie 2018 (inclusief Kustwacht Caribisch NL uit de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  7 Begroting Defensie 2018 (inclusief Kustwacht Caribisch NL uit de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-11-2017 23:12:22 | Plenair debat
 • 39 Stemmingen Waardeoverdracht klein pensioen
  [...] 8 Stemmingen Waardeoverdracht klein pensioen Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 08:30:24 | Stemming
 • 40 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
  [...] stemmingen in verband met de Wet waardeoverdracht klein pensioen, de punten 3 en 4 van de stemmingslijst, en om een korte heropening van de beraadslaging om met de minister te praten over de brief die we [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 07:37:06 | Regeling van werkzaamheden
 • 41 Stemming aangehouden motie Personeel Defensie
  [...] van het AOW-gat voor het Defensiepersoneel ( 34550-X , nr. 102 ). (Zie vergadering van 6 juli 2017.) In stemming komt de motie-Popken ( 34550-X , nr. 102 ). De voorzitter : Ik constateer dat de leden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 07:37:01 | Stemming
 • 42 Pakket Belastingplan 2018
  [...] een klein of afwezig pensioen, dus alleen maar AOW, hebben — nog voordat het debat begint aan de Kamer te laten sturen? Of hoeft u dan ook het hele verhaal niet te hebben? Mevrouw Aukje de Vries ( VVD [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 07:36:56 | Plenair debat
 • 43 Stemmingen moties Waardeoverdracht klein pensioen
  [...] 9 Stemmingen moties Waardeoverdracht klein pensioen Aan de orde zijn de stemmingen over moties , ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 07:36:56 | Stemming
 • 44 Uitfaseren aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
  [...] verhogen ook de algemene heffingskorting met maar liefst €350. Het is in het bijzonder goed om op te merken dat we veel gesproken hebben over mensen met alleen AOW of een heel klein pensioen. We hebben ons [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 07:36:55 | Plenair debat
 • 45 Lijst van ingekomen stukken
  [...] van de Koning; een, van R.D.M. te L., inzake individualisering AOW, brengt armoe voor velen (griffienr. 162051); een, van W.M.B. te A., inzake klacht uitvoering participatiewet inzake kostendelersnorm [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 07:17:50 | Lijst van ingekomen stukken
 • 46 Informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken
  5 Informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-11-2017 07:38:01 | Plenair debat
 • 47 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018
  9 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-11-2017 07:38:00 | Plenair debat
 • 48 Besluit de dividendbelasting af te schaffen
  [...] hebben; de zorg is al duur genoeg. Veel mensen met zo'n woning hebben AOW en een klein pensioen en worden dus relatief zwaar getroffen. Rutte en Buma stellen nu de aflosboete voor. Zij willen "Hillen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-11-2017 07:28:45 | Plenair debat
 • 49 Lijst van ingekomen stukken
  [...] . Ollongren - 13 november 2017 Rondgezonden en gepubliceerd. Nadere informatie naar aanleiding van de behandeling van het wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen op 7 november 2017 - 34765-18 minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-11-2017 07:28:41 | Lijst van ingekomen stukken
 • 50 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018
  3 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-11-2017 07:28:39 | Plenair debat
 • 51 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
  [...] pensioen, omdat wij een brief van de minister willen hebben naar aanleiding van de uitspraak van de rechter in Limburg van vorige week dat de pensioenrichtleeftijd niet zonder bezwaar van 65, 66 of 67 naar [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-11-2017 07:20:41 | Regeling van werkzaamheden
 • 52 Algemene Financiële Beschouwingen 2018
  [...] van de AOW. Wij maken hier het punt — ik kom daar vanmiddag nog op terug — dat een echtpaar met allebei AOW en een klein pensioen, samen uitkomend op 40 mille of zo, op -2% zit. Ik zei alleen maar dat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-11-2017 11:09:41 | Plenair debat
 • 53 Algemene Financiële Beschouwingen
  [...] de hervormingen die het kabinet wil doorvoeren, met name in de belangrijke stelsels: de arbeidsmarkt, de woningmarkt en het pensioenstelsel. Misschien mag ik het klimaat er ook onder scharen. Ten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-11-2017 11:04:42 | Plenair debat
 • 54 Algemene Financiële Beschouwingen 2018
  [...] maand inleveren. Dat schiet lekker op. Een ander voorbeeld. Een alleenstaande AOW'er met een klein aanvullend pensioen van €15.000 heeft sinds het aantreden van Rutte II maar liefst €1.500 mogen inleveren [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-11-2017 10:50:33 | Plenair debat
 • 55 Algemene Financiële Beschouwingen
  [...] — de heer Omtzigt zei dat ook al — dat het met name voor ouderen met een hoger pensioen helaas niet lukt en ik denk zelfs dat het onmogelijk is om als overheid helemaal te compenseren voor de problemen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-11-2017 10:50:21 | Plenair debat
 • 56 Vragenuur: Vragen van het lid Jasper van Dijk aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over[...]
  [...] minister en vooral hoe hij dit soort misstanden gaat aanpakken, graag tegemoet, nog los van de arbeidsmarkt en de pensioenen. Ook op die laatstgenoemde terreinen moet van alles gebeuren, maar dit gaat over [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-11-2017 10:51:00 | Vragenuur
 • 57 Waardeoverdracht klein pensioen
  [...] dit onoverzichtelijk. Zij hebben te maken met verschillende pensioenuitvoerders, zij ontvangen aan het eind van het jaar verschillende pensioenoverzichten en de kosten om die kleine pensioenen te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-11-2017 10:50:54 | Plenair debat
 • 58 Lijst van ingekomen stukken
  [...] Nieuwenhuizen Wijbenga - 31 oktober 2017  Rondgezonden en gepubliceerd.  AOW-leeftijd in 2023 - 32163-45  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 03 november 2017  Rondgezonden en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-11-2017 10:50:49 | Lijst van ingekomen stukken
 • 59 Regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen)
  [...] elkaar vormgeven in deze samenleving, bijvoorbeeld op het terrein van pensioen, op het terrein van de arbeidsmarkt maar zeker ook op het terrein van klimaat. Die grote transities zijn niet vorm te geven [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-11-2017 10:47:23 | Plenair debat
 • 60 Regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen)
  [...] heeft ingediend. Ik begin dus bij de motie op stuk nr. 9 van Geert Wilders over het niet verder verhogen van de AOW-leeftijd. Ik heb daar in de eerst termijn heel veel over gezegd, ook over de noodzaak [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-11-2017 10:47:04 | Plenair debat
 • 61 Stemmingen moties debat Regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen)
  [...] beleid van het kabinet-Rutte III niet leidt tot een voldoende evenwichtige en gelijkmatige koopkrachtontwikkeling ( 34775 , nr. 39 );  - de motie-Krol/ Roemer over verlagen van de AOW-leeftijd naar 65 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-11-2017 10:47:02 | Stemming
 • 62 Regeling van werkzaamheden
  [...] Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen) (34765);  - het voorstel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-11-2017 10:46:59 | Regeling van werkzaamheden
 • 63 Regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen)
  [...] zijn in belangrijke mate mensen boven de 65 met een aanzienlijk aanvullend pensioen. Dat heeft dan te maken met de indexering van pensioenen. Dat brengt mij bij de arbeidsmarktparagraaf. Daar zijn ook [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-11-2017 10:45:16 | Plenair debat
 • 64 Regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen)
  6 Regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen) Aan de orde is de voortzetting van het debat over de regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen) .  De voorzitter [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-11-2017 10:34:33 | Plenair debat
 • 65 Regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen)
  3 Regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen) Aan de orde is het debat over de regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen) .  De voorzitter : Nu is de Kamer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-11-2017 10:34:29 | Plenair debat
 • 66 Regeringsverklaring
  [...] . Ten tweede ligt in het hart van het regeerakkoord dat het belastingstelsel, het pensioenstelsel en de arbeidsmarkt hervormd moeten worden, zodat ze weer passen bij de omstandigheden en de wensen van nu [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-11-2017 10:34:22 | Verklaring
 • 67 Lijst van ingekomen stukken
  [...] en gepubliceerd.  Antwoorden op vragen commissie inzake voortgang onderzoek naar aanleiding van motie van het lid Omtzigt over het opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en bij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-10-2017 08:21:17 | Lijst van ingekomen stukken
 • 68 Verslag Tijdelijke Commissie Werkwijze Eerste Kamer
  6 Verslag Tijdelijke Commissie Werkwijze Eerste Kamer Aan de orde is de behandeling van:  - het verslag van de Tijdelijke Commissie Werkwijze Eerste Kamer ( CXXIV , A).   De voorzitter : Aan de orde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-10-2017 08:21:11 | Plenair debat
 • 69 Caribische openbare lichamen en een kiescollege voor de Eerste Kamer
  [...] regelgeving dan wel om hen uit te sluiten van het in Nederland aanvaardbare voorzieningenniveau. Want iedereen snapt dat wegen, zorgvoorzieningen en zelfs pensioenen daar niet identiek kunnen zijn aan die van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-10-2017 08:21:08 | Plenair debat
 • 70 Eindverslag van de informateur
  [...] de AOW te blijven koppelen aan de lonen, anders dan 50PLUS, dat hem alleen aan de prijzen wil koppelen. Dat betekent dat voor een gehuwde AOW'er het verschil tussen dit aantredende kabinet en 50PLUS [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-10-2017 08:18:36 | Plenair debat
 • 71 Lijst van ingekomen stukken
  [...] Wetenschap, M. Bussemaker - 10 oktober 2017  Rondgezonden en gepubliceerd.  Ontwerpbesluit van tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-10-2017 08:14:30 | Lijst van ingekomen stukken
 • 72 Stemmingen moties Suriname
  [...] slavernijverleden ( 20361 , nr. 174 );  - de motie-Kuzu over dekking voor de derde Twinningfaciliteit Suriname-Nederland ( 20361 , nr. 175 );  - de motie-Kuzu over de onrechtvaardige uitwerking van het AOW-gat voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-10-2017 08:15:03 | Stemming
 • 73 Lijst van ingekomen stukken
  [...] carve-out, de waarschuwingstekst voor de variabele pensioenuitkering en bewaarplicht van elektronisch verstrekte informatie door pensioenuitvoerders - 34674-24  staatssecretaris van Sociale Zaken en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-10-2017 08:14:51 | Lijst van ingekomen stukken
 • 74 Suriname
  [...] onrechtvaardige uitwerking van het AOW-gat waar Surinaamse Nederlanders mee te kampen hebben, weg te nemen,  en gaat over tot de orde van de dag.  De voorzitter : Deze motie is voorgesteld door het lid Kuzu. Naar [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-10-2017 08:15:27 | Plenair debat
 • 75 Lijst van ingekomen stukken
  [...] officiële reactie over de gevolgen van het ECB-beleid voor de dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen - 32043-385  minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 02 oktober 2017  Rondgezonden en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-10-2017 08:02:26 | Lijst van ingekomen stukken
 • 76 Rapport CPB over gevolgen opkoopbeleid Europese Centrale Bank
  [...] zelfs pensioenen zijn verlaagd?  Gisteren verscheen in het FD een artikel over het hoge rendement van de pensioenfondsen: 10,2% in 2016. Oftewel, de pensioenpotten zijn beter gevuld dan ooit, maar [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-10-2017 08:02:22 | Plenair debat
 • 77 Vragenuur: Vragen van het lid Van Kent aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president[...]
  [...] geworden of gebleven. Om maar een paar zaken te noemen: de extreem snelle verhoging van de AOW-leeftijd, de grenzen met Oost-Europa die zijn opengezet waardoor grote aantallen mensen hier zijn komen werken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-10-2017 08:00:16 | Vragenuur
 • 78 Lijst van ingekomen stukken
  [...] Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 22 september 2017  Doorzenden aan de betrokken commissie(s).  Reactie op verzoek commissie over een brief inzake aandacht voor verdwenen pensioengelden Caribisch Nederland [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-09-2017 07:57:40 | Lijst van ingekomen stukken
 • 79 Hoogte salarissen van externen bij de overheid
  [...] arbeidsvoorwaarden, lonen en pensioenen van de mensen die niet in de gelegenheid zijn om zich als dure externe te verhuren. De politiemensen bijvoorbeeld, gaan binnenkort misschien actie voeren voor een beter pensioen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-09-2017 07:56:42 | Plenair debat
 • 80 Initiatief-Van Raak inzake het correctief referendum
  [...] , wij willen ons hierover uitspreken? Ik denk dat we daar niet bang voor hoeven te zijn. Hetzelfde geldt bij de verhoging van de pensioenleeftijd. Dat ging snel. Er was een behoorlijke uitruil tussen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-09-2017 07:58:28 | Plenair debat
 • 81 Lijst van ingekomen stukken
  [...] september 2017  Rondgezonden en gepubliceerd.  Nadere informatie over het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) - 32043-384  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-09-2017 07:58:27 | Lijst van ingekomen stukken
 • 82 Stemmingen moties Vervroegd pensioen voor zware beroepen
  [...] 26 Stemmingen moties Vervroegd pensioen voor zware beroepen Aan de orde zijn de stemmingen over moties , ingediend bij het dertigledendebat over vervroegd pensioen voor zware beroepen ,  te weten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-09-2017 07:50:14 | Stemming
 • 83 Regeling van werkzaamheden
  [...] beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-09-2017 07:50:40 | Regeling van werkzaamheden
 • 84 Mensen die afzien van noodzakelijke zorg door het eigen risico
  [...] zeggen. Waarom zou je de belasting daarop willen verhogen? Er staat zelfs een voorstel in om belasting te gaan heffen op de AOW. Ik vraag me af wat juist de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-09-2017 07:48:48 | Plenair debat
 • 85 Vervroegd pensioen voor zware beroepen
  [...] de rest van het leven met een fors lager inkomen moeten leven, omdat het pensioen eerder moet worden opgenomen. De AOW-leeftijd is asociaal snel gestegen, waardoor mensen in grote moeilijkheden komen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-09-2017 07:48:45 | Plenair debat
 • 86 Aanbieding begrotingen voor 2018
  [...] heeft veranderd. Mensen werken nu bijvoorbeeld langer en krijgen pas later pensioen. Maar ook krijgen mensen die een huis hebben gekocht minder belastingkorting. Weinig mensen vonden het leuk toen de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-09-2017 07:43:48 | Aanbieding
 • 87 Lijst van ingekomen stukken
  [...] marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de richtlijn nr. 2016/ 97/ EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-09-2017 07:36:08 | Lijst van ingekomen stukken
 • 88 Richtlijn markten voor financiële instrumenten
  [...] pensioenfondsen in Nederland? De VVD vindt dat we moeten aansluiten bij ons omringende en concurrerende landen op dit punt. Is de minister daartoe bereid? En wat zou er eigenlijk op tegen zijn? Welk overleg heeft [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-09-2017 07:35:59 | Plenair debat
 • 89 Aandeel hernieuwbare energie
  3 Aandeel hernieuwbare energie Aan de orde is het dertigledendebat over het aandeel hernieuwbare energie . De voorzitter : Ik heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder de minister van Economische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-09-2017 07:33:20 | Plenair debat
 • 90 Lijst van ingekomen stukken
  [...] 2017 - 30821-40  minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 01 september 2017  Rondgezonden en gepubliceerd.  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-09-2017 07:30:27 | Lijst van ingekomen stukken
 • 91 Aanvullende maatregelen accountantsorganisaties
  [...] geschiktheidseisen. We hebben bijvoorbeeld ook bij de pensioenfondsen gezien dat dit een heel verschil kan maken.  Mijn eerste vraag gaat over het intern toezicht. Mevrouw De Vries sneed dat punt al aan. Kan het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-09-2017 07:30:23 | Plenair debat
 • 92 Lijst van ingekomen stukken
  [...] behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-09-2017 07:28:14 | Lijst van ingekomen stukken
 • 93 Caribische openbare lichamen en een kiescollege voor de Eerste Kamer
  [...] eilanden. In ons verkiezingsprogramma staat dat die onvrede nu eindelijk serieus moet worden genomen. Het gaat om het bestrijden van armoede, onder meer door de AOW en de AOV op een aanvaardbaar niveau te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-09-2017 07:28:13 | Plenair debat
 • 94 Stemmingen moties Pensioenonderwerpen
  [...] 13 Stemmingen moties Pensioenonderwerpen Aan de orde zijn de stemmingen over moties , ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen ,  te weten:  - de motie-Van Rooijen over de mogelijkheid van variabele [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2017 08:52:14 | Stemming
 • 95 Personeel Defensie
  [...] voor oud-Defensiemedewerkers en oud-burgermedewerkers compenseert voor ten minste 90% van het netto-inkomen dat zij zouden hebben ontvangen als de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd nog steeds 65 zouden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2017 08:52:09 | Plenair debat
 • 96 Stemmingen moties Personeel Defensie
  [...] AOW-gat voor oud-Defensiemedewerkers en oud-burgermedewerkers ( 34550-X , nr. 105 ).  (Zie vergadering van heden.)  De voorzitter : Op verzoek van mevrouw Belhaj stel ik voor, haar motie (34550-X, nr [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2017 08:51:53 | Stemming
 • 97 Stemming aangehouden motie Rekenrente voor verplichtingen van verzekeraars
  [...] van verzekeraars ,  te weten:  - de nader gewijzigde motie-Van Rooijen over een actuarieel onderzoek naar de verschillen tussen de UFR voor pensioenfondsen en verzekeraars ( 32043 , nr. 373 , was nr [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2017 08:51:50 | Stemming
 • 98 Stemmingen moties Jaarverslag 2016 ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  [...] kostendelersnorm voor de AOW heeft geschrapt; van mening dat het tot ongelijkheid leidt als een bijstandsmoeder die haar volwassen kind in huis heeft wel wordt gekort, maar een moeder met AOW die door haar kind in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2017 08:51:45 | Stemming
 • 99 Voorjaarsnota 2017
  [...] .  De heer Van Weyenberg ( D66 ): maar voor de jaren daarna niet, waardoor dit nog steeds boven de markt hangt, terwijl allerlei andere taakstellingen voor die jaren — de mantelzorgboete AOW, de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2017 08:50:40 | Plenair debat
 • 100 Voorjaarsnota 2017
  [...] huisgehouden in Nederland. De werkende Nederlander mag tot na zijn 67ste doorploeteren, zijn pensioen is grotendeels verdampt, de ontslagbescherming is versoberd, de zorg is onbetaalbaar en verschraald en zijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2017 08:50:39 | Plenair debat
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.