Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 271 items gevonden

 • 1 Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen[...]
  [...] vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur) C MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 17 mei 2019 1. Inleiding De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-05-2019 23:59:34 | Overig
 • 2 Kamerbrief definitie vermogensongelijkheid - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] -definitie-vermogensongelijkheid/ kamerbrief-definitie-vermogensongelijkheid.pdf Directie Algemene Financiële en Economische Politiek Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-05-2019 23:37:51 | Kamerstuk
 • 3 Fiche 2 Kamerbrief inzake Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen - Kamerstuk -[...]
  [...] dit, gezien de verschillen tussen lidstaten in economische structuur 5 Eurobarometer 437, Discriminatie in de EU in 2015. 6 Voorstel voor een Richtlijn 2004/ 113/ EC, over de toepassing van gelijke [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-05-2019 23:37:50 | Kamerstuk
 • 4 Beantwoording Kamervragen vijf studies luchtvaart - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] wat voor onze economie (vestigingsklimaat, werkgelegenheid) van groot belang is. Vraag 8 Waarom zijn de prijzen of de ontwikkeling van een luchthaven zoals Dubai relevant voor Nederland? Ministerie van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-05-2019 23:37:45 | Kamerstuk
 • 5 Beantwoording Kamervragen over huurprijzen die de pan uit rijzen - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] de verdere uitwerking van de noodknop. [1] https:/ / www.bndestem.nl/ economie/ verhuurders-gooien-prijzen-hard- omhoog [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-05-2019 23:37:29 | Kamerstuk
 • 6 Bijlage 1. Beantwoording SO reactie op verzoek commissie over onderzoeken naar de schenk- en erfbelasting[...]
  [...] kasontvangst de resultante zijn van de economische ontwikkeling en de uitvoering. Het CPB onderzoekt de relevante grondslagontwikkeling van de schenk- en erfbelasting. De economische ontwikkeling is een van de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-05-2019 23:37:19 | Kamerstuk
 • 7 Fiche 1 Kamerbrief inzake Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen - Kamerstuk -[...]
  [...] mensgerichte kunstmatige intelligentie 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, De Europese Raad, de Raad, Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-05-2019 22:54:46 | Kamerstuk
 • 8 Memorie van Antwoord - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur) Download 'Memorie van Antwoord' PDF document | 5 pagina's | 64 kB Kamerstuk: Memorie van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-05-2019 22:54:24 | Kamerstuk
 • 9 Rapportage De Staat van Ons Water - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] geïnformeerd over hun ambitie voor toekomstbestendige grote wateren met hoogwaardige natuur die goed samengaat met een krachtige economie (de PAGW). De ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-05-2019 22:54:21 | Kamerstuk
 • 10 Kamerbrief over passende regels en ruimte voor sociale ondernemingen - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] (Aanhangsel) 2018-2019, nr. 85. Pagina 7 van 7 Directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie Directie Ondernemerschap Ons kenmerk DGBI-O / 19046752 Werkgelegenheid en Economische Zaken en Klimaat hierbij [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-05-2019 22:54:21 | Kamerstuk
 • 11 Kamerbrief afwikkeling geschil inzake Arctic Sunrise - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] 26 juni 1945 en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982; - de rechten en plichten van vlagstaten en kuststaten in de exclusieve economische zone; en - de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-05-2019 13:16:00 | Kamerstuk
 • 12 Procedurevergadering Financiën
  [...] 2019 Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 26 april 2019 Afschrift Nationaal Hervormingsprogramma 2019 - 21501-07-1597 Voorstel: Desgewenst betrekken bij de nog [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 10:15:00 | Besluitenlijst
 • 13 Lijst van vragen en antwoorden inzake vijf studies luchtvaart (Kamerstuk 31936-581)
  [...] een uitgebreid en frequent bediend (inter)continentaal netwerk op Schiphol in stand te houden wat voor onze economie (vestigingsklimaat, werkgelegenheid) van groot belang is. Vraag 8 Waarom zijn de [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Lijst van vragen en antwoorden
 • 14 Lijst van vragen en antwoorden over de notificatie Verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad [...]
  [...] belang kiest u dan? Het netwerkverkeer op Schiphol is essentieel voor de economisch waardevolle functie van de nationale luchthaven als belangrijke hub in Europa. Het uitgebreide netwerk van [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Lijst van vragen en antwoorden
 • 15 Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 17 mei 2019
  [...] Den Haag, 17 mei 2019 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 1 OCW i.v.m. agendapunt 1 Document: Besluitenlijst van de e [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Besluitenlijst
 • 16 Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 17 mei 2019
  [...] Den Haag, 17 mei 2019 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 17 mei 2019 Agendapunt: Verzoek van het lid [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Besluitenlijst
 • 17 Lijst van vragen over het Jaarbericht Agentschap Telecom 2018 (Kamerstuk 24095-464)
  [...] voor Economische Zaken en Klimaat Mede ondertekenaarL.N. Kruithof, adjunct-griffier 17 mei 2019 2019D20133 Lijst van vragen Gerelateerde documenten Brief regering 10-04-201924095-464Jaarbericht [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Lijst van vragen
 • 18 Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een[...]
  [...] staat om die reden nog steeds op het standpunt dat er een verbod moet komen op het 37 Kamerstukken II 2016/ 17, 31 571 nr. 29. Brief van 9 juni 2017 van de staatssecretaris van Economische Zaken aan de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 23:59:32 | Advies
 • 19 Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een[...]
  [...] Nederland in 2014, Wageningen UR Livestock Research. Economische Zaken het totale aantal onverdoofd geslachte dieren in Nederland op 370.000 tot maximaal 1,1 miljoen dieren per jaar14, waarbij 1,1 miljoen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 23:59:30 | Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
 • 20 Kamerbrief over stand van zaken Project Zuidasdok - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] -economische ontwikkelingen leiden tot hogere vervoersprognoses dan in het plan voorzien en mogelijk tot extra maatregelen. Dergelijke maatregelen vallen buiten de scope van het project en zijn niet voorzien in [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-05-2019 23:50:28 | Kamerstuk
 • 21 Beantwoording Kamervragen over de berichten over dubieuze handel in kavels - Kamerstuk -[...]
  [...] weken beantwoorden? Ja. 1) https:/ / fd.nl/ economie-politiek/ 1296800/ grondspeculant-belemmert- bouwplannen-van-gemeenten 2) https:/ / fd.nl/ weekend/ 1296423/ dubieuze-handel-in-kavels-veel-omvangrijker- dan [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-05-2019 23:18:21 | Kamerstuk
 • 22 Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Meer dwangarbeid Eritrea door EU’ - Kamerstuk -[...]
  [...] over hervormingen (in het bijzonder op het gebied van mensenrechten en de langdurige dienstplicht) en EU- steun gericht op regionale economische integratie en het creëren van werkgelegenheid. De Eritrese [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-05-2019 23:18:20 | Kamerstuk
 • 23 Verslag van de Informele Raad voor Concurrentievermogen op 3 mei 2019 - Vergaderstuk -[...]
  [...] (Europese) financiering en gaven aan dat dit een aandachtspunt moet blijven de komende Commissieperiode. Daarnaast noemden veel landen de uitdaging voor het mkb om mee te gaan in een economie die steeds [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-05-2019 23:18:08 | Vergaderstuk
 • 24 Procedurevergadering
  [...] Den Haag, 16 mei 2019 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): BuHa-OS i.v.m. agendapunt 11, 18 BuZa i.v.m. agendapunt 3 EU i.v.m. agendapunt 11, 12, 13 [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-05-2019 16:30:00 | Besluitenlijst
 • 25 Kamervragen over een breed plan voor technisch onderwijs - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] van Economische Zaken en Klimaat, De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 16 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-05-2019 14:38:00 | Kamerstuk
 • 26 Procedures en brieven
  [...] -economische criminaliteit van 4 oktober 2018 inzake reactie op SP-notitie Bedrog bij Bankroet II Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 mei 2019 Toezegging Algemeen [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-05-2019 14:30:00 | Besluitenlijst
 • 27 Procedurevergadering
  [...] : Verantwoordingsstukken Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018 Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-05-2019 11:15:00 | Besluitenlijst
 • 28 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering [...]
  [...] staatssecretaris van Economische Zaken het totale aantal onverdoofd geslachte dieren in Nederland op 370.000 tot maximaal 1,1 miljoen dieren per jaar , waarbij 1,1 miljoen dieren het maximale aantal dieren was dat [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-05-2019 00:00:00 | Memorie van toelichting
 • 29 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer
  [...] . In dat licht bezien is het voorstel niet proportioneel aan het beoogde doel. [37: Kamerstukken II 2016/ 17, 31 571 nr. 29. Brief van 9 juni 2017 van de staatssecretaris van Economische Zaken aan de [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-05-2019 00:00:00 | Advies
 • 30 Lijst van ingekomen stukken
  [...] op verzoek commissie inzake toelichting op een viertal EU-raadplegingen - 22112- 2797 minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13 mei 2019 Rondgezonden en gepubliceerd. Actuele CBS [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-05-2019 00:00:00 | Lijst van ingekomen stukken
 • 31 Gewijzigde motie van het lid Veldman over aan Invest-NL opdragen om het mkb te versterken [...]
  [...] transitieopgaven, als het versterken van het MKB, inclusief start –ups, en doorgroeien van scale-ups naar grotere ondernemingen tot taak heeft overwegende dat het MKB de ruggengraat van de Nederlandse economie is [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-05-2019 00:00:00 | Motie (gewijzigd/nader)
 • 32 Beantwoording Kamervragen over gezamenlijke Mededeling 'EU-China- een Strategische Visie' -[...]
  [...] systeem wordt samengewerkt, onder meer aan het creëren van een gelijk economisch speelveld. De door de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 23:17:37 | Kamerstuk
 • 33 Beantwoording schriftelijk overleg informele bijeenkomst voor milieuministers, 20-21 mei 2019 - Kamerstuk[...]
  [...] verandering in het economische systeem, of duurzame consumptie en productie zijn in het kader van dit verdrag moeilijk te maken. De leden van de CDA fractie en van de PvdD fractie vragen welke verwachtingen er [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 23:17:37 | Kamerstuk
 • 34 Aanbiedingsbrief bij de evaluatie Nederlandse bijdrage aan missies en operaties in 2018 - Kamerstuk -[...]
  [...] gepaard met gebrek aan economisch perspectief en daarmee samengaande spanningen zetten steeds meer landen in de regio onder druk. De beperkte aanwezigheid van de staat voor het bieden van bescherming en het [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 23:17:33 | Kamerstuk
 • 35 Antwoord op kamervragen over het (ontbreken van) draagvlak voor aardgaswinning onder het Werelderfgoed[...]
  [...] (ingezonden op 1 april 2019, kenmerk 2019Z06372). Eric Wiebes Minister van Economische Zaken en Klimaat Pagina 2 van 6 Directoraat-generaal Klimaat en Energie Directie Warmte en Ondergrond Ons kenmerk DGKE-WO [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 23:17:17 | Kamerstuk
 • 36 Kamerbrief over Monitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals 2019 en de Derde SDG Rapportage[...]
  [...] Sustainable Development Goals 2019 en de Derde SDG Rapportage Pagina 1 van 8 Chief Economist Directie Algemene Economische Politiek Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 22:44:13 | Kamerstuk
 • 37 Planning besluitvorming ordening op het spoor na 2024 en update quickscan personenvervoer door ACM [...]
  [...] uitkomst van een aanbesteding oneerlijk of suboptimaal zijn. De mogelijke oorzaken zijn volgens de ACM: • Als een aanbieder marktmacht kan uitoefenen op basis van een (historische) economische machtspositie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 22:44:05 | Kamerstuk
 • 38 Beantwoording Kamervragen over faalkosten in de bouwsector - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] beoogt zo n stelsel, dat tevens kan bijdragen aan de noodzakelijke cultuuromslag in de sector. 1 https:/ / www.nu.nl/ economie/ 5825784/ abn-amro-economen-bouw-is-miljarden-euros- kwijt-door-fouten.html Pagina [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 22:11:46 | Kamerstuk
 • 39 Beantwoording Kamervragen betreft motie Van der Lee c.s. over sectorale innovatie voor kleine bedrijven[...]
  [...] ga ik namens het kabinet in op dit verzoek. Daarbij sta ik, mede naar aanleiding van vragen tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor 2019, ook [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 22:11:22 | Kamerstuk
 • 40 Antwoorden op vragen van mevrouw Ouwehand (PvdD) betreffende de sterfte van kalveren. - Kamerstuk -[...]
  [...] koeienzuivel en in dit systeem weinig economische waarde hebben? Kunt u bevestigen dat deze kalfjes voor een paar tientjes” worden verkocht aan ‘de vleesproductie (kalvermesterijen)? Antwoord Stierkalfjes zijn [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 21:37:36 | Kamerstuk
 • 41 IMFC Statement - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] differences in growth prospects at the country level. In advanced economies, financial conditions have somewhat tightened and growth projections have been revised downwards for many countries. Trade uncertainty [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 13:28:53 | Kamerstuk
 • 42 Verslag IMF voorjaarsvergadering april 2019 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] Committee (IMFC). Het communiqué van het IMFC stonden in het teken van de economische situatie en de belangrijkste beleidsuitdagingen voor de korte en middellange termijn. En-marge was er ook een vergadering [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 13:28:42 | Kamerstuk
 • 43 Beantwoording Kamervragen over kalfjessterfte - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] van elk kalf een verlies, zowel emotioneel als economisch. Bovendien is de gezondheid van de kalveren tijdens de opfok uiteindelijk van invloed op de levensduur en gezondheid van de melkveestapel [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 13:28:39 | Kamerstuk
 • 44 Position paper VNO-NCW en MKB-Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Economische [...]
  [...] Position paper VNO-NCW en MKB-Nederland t.b.v. hoorzitting/ rondetafelgesprek Economische banden tussen Frankrijk en Nederland d.d. 20 mei 2019 Download Download 16 mei 2019 2019Z09695 Contactgroep [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-05-2019 00:00:00 | Position paper
 • 45 Position paper Airbus Defence and Space Netherlands t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek [...]
  [...] Position paper Airbus Defence and Space Netherlands t.b.v. hoorzitting/ rondetafelgesprek Economische banden tussen Frankrijk en Nederland d.d. 20 mei 2019 Download Download 16 mei 2019 2019Z09697 [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-05-2019 00:00:00 | Position paper
 • 46 Aanbieding Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] samenhangend beeld van de ontwikkeling van de organisatie en bedrijfsvoering van de ministeries in het afgelopen jaar. De maatschappelijke, (geo)politieke en economische vraagstukken van deze tijd vragen een [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 12:52:42 | Kamerstuk
 • 47 Kamerbrief met reactie op ‘Nederland-China: een nieuwe balans’ - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] hebben voor bijvoorbeeld (economische) veiligheid, cyberspionage en beïnvloeding. Het kabinet staat pal voor (bescherming van) de Nederlandse rechtstaat, veiligheid, en open economie en samenleving. Het [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 11:12:04 | Kamerstuk
 • 48 Kamerbrief Chinastrategie: Nederland - China een nieuwe balans - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] hebben voor bijvoorbeeld (economische) veiligheid, cyberspionage en beïnvloeding. Het kabinet staat pal voor (bescherming van) de Nederlandse rechtstaat, veiligheid, en open economie en samenleving. Het [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:59:00 | Kamerstuk
 • 49 Financieel jaarverslag van het Rijk 2018; Jaarverslag; Bijlagen bij het Financieel jaarverslag van het[...]
  [...] 1.878.990 ‒ 14.592.968 X Defensie 9.679.320 11.958.372 2.279.052 XII Infrastructuur en Waterstaat 8.230.662 8.196.151 ‒ 34.511 XIII Economische Zaken en Klimaat 20.626.281 15.003.507 ‒ 5.622.774 XV Sociale [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:09:25 | Overig
 • 50 Financieel jaarverslag van het Rijk 2018; Jaarverslag; Financieel jaarverslag van het Rijk 2018
  [...] . Samenvatting Financieel Jaarverslag Rijk 2018 3         Voorwoord 6         1 Het economisch en budgettair beeld 7 1.1 De Nederlandse economie 7 1.2 Europese/ internationale ontwikkelingen 11 1.3 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:09:24 | Overig
 • 51 Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2018; Jaarverslag; Jaarverslag Provinciefonds 2018
  [...] Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden DU Decentralisatie-uitkering Fvw Financiële-verhoudingswet GF Gemeentefonds IPO Interprovinciaal Overleg IU Integratie-uitkering MRB Motorrijtuigen belasting OEM [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:09:23 | Overig
 • 52 Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2018; Jaarverslag; Jaarverslag Gemeentefonds 2018
  [...] van de Economie van Lagere Overheden DU Decentralisatie-uitkering Fvw Financiële-verhoudingswet GF Gemeentefonds IPO Interprovinciaal Overleg IU Integratie-uitkering IUSD Integratie-uitkering sociaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:09:23 | Overig
 • 53 Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2018; Jaarverslag; Jaarverslag Infrastructuurfonds 2018
  [...] circulaire economie in de grond- weg- en waterbouw (€ 2,0 miljoen). Ad 9) De hogere ontvangsten van € 20,1 miljoen zijn het gevolg van diverse mutaties bij de volgende projecten: – A7 Zuidelijke Ringweg [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:09:22 | Overig
 • 54 Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2018; Jaarverslag; Jaarverslag Deltafonds 2018
  [...] continu inspanningen en investeringen. Deze worden verantwoord in het Deltafonds. Het aantal mensen en de waarde van het te beschermen goed veranderen onder invloed van economische en demografische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:09:21 | Overig
 • 55 Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018; Jaarverslag; Jaarverslag[...]
  [...] maatschappelijke en economische veranderingen en resultaten. De Theories of Change zijn aangepast op basis van de nieuwe BHOS-nota en te vinden op: Theories of Change Ontwikkelingssamenwerking . Omdat niet alle [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:09:20 | Overig
 • 56 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018; Jaarverslag; Jaarverslag[...]
  35 200 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT (XVI) Aangeboden 15 mei 2019 Gerealiseerde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:09:20 | Overig
 • 57 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018; Jaarverslag; Jaarverslag[...]
  [...] de samenleving. We hebben een goed economisch jaar achter de rug... De economische groei kwam in 2018 uit op 2,5% (tabel 3.1). De gunstige economische ontwikkelingen van de laatste jaren waren [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:09:19 | Overig
 • 58 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en[...]
  [...] 35 200 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:09:18 | Overig
 • 59 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018; Jaarverslag; Jaarverslag Ministerie[...]
  [...] , circulaire economie, de inhaalslag infrastructuur, de omvorming van ProRail, vrachtwagenheffing, verkeersveiligheid en luchtvaart. Daarnaast is vanuit IenW ook meegewerkt aan de totstandkoming van het concept [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:09:17 | Overig
 • 60 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018; Jaarverslag; Jaarverslag[...]
  [...] cyclus inmiddels bereikt en ontwikkelde de economie zich wat minder goed dan aan het begin van het jaar werd verwacht. Het economisch sentiment bevestigt dit beeld: het consumentenvertrouwen daalde sinds [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:09:15 | Overig
 • 61 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018; Jaarverslag; Jaarverslag[...]
  [...] : Horizon Europe . Samen met het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat hebben we het Nederlandse standpunt voor dit nieuwe programma uiteengezet in het BNC Fiche . Dit heeft geleid tot een deelakkoord [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:09:14 | Overig
 • 62 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018; Jaarverslag; Jaarverslag[...]
  [...] ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit heeft geleid tot de volgende veranderingen ten opzichte van het jaarverslag 2017: • In 2018 is de begroting Wonen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:09:13 | Overig
 • 63 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018; Jaarverslag; Jaarverslag Ministerie[...]
  35 200 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018 Nr. 1 DEPARTEMENTAAL JAARVERSLAG 2018 JUSTITIE EN VEILIGHEID (VI) Aangeboden 15 mei 2019 Gerealiseerde uitgaven verdeeld over [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:09:12 | Overig
 • 64 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018; Jaarverslag; Jaarverslag Ministerie van[...]
  [...] Regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst gepresenteerd van het kabinet Rutte III, waarin duidelijke ambities zijn neergelegd op het gebied van migratie, veiligheid, economische groeikansen en Europa. Dit is verder [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:09:09 | Overig
 • 65 Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018; Jaarverslag; Jaarverslag Koninkrijksrelaties[...]
  [...] economisch perspectief in Caribisch Nederland. Deze projecten zijn gericht op onder meer het versterken van de infrastructuur en het terugdringen van armoede, door bijvoorbeeld het verbeteren van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:09:08 | Overig
 • 66 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht[...]
  [...] van de Minister-President. Het kabinet zet zich in voor het versterken van de Nederlandse economie. De Nederlandse economie heeft zich in 2018 positief ontwikkeld. De economische groei in 2018 valt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:09:07 | Overig
 • 67 Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad[...]
  35 200 IIB Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN DE OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN VAN DE GOUVERNEURS [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:09:06 | Overig
 • 68 Jaarverslag en slotwet van de Koning 2018; Jaarverslag; Jaarverslag van de Koning 2018
  [...] uitkeringen in 2018. Deze stijging is gebaseerd op een technische indexering op grond van de veronderstelde contractloonstijging zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan 2017. De realisatie is gebaseerd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:09:04 | Overig
 • 69 Position paper Eumedion t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wijziging van de Telecommunicatiewet [...]
  [...] telecommunicatie) (35153) d.d. 16 mei 2019 Download Download 15 mei 2019 2019Z09540 Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Position paper Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Position paper
 • 70 Memorie van toelichting
  [...] in 2018. Voor de technische indexering is gebruik gemaakt van de veronderstelde contractloonstijging zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan 2017. De realisatie is gebaseerd op de ontwikkeling [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Memorie van toelichting
 • 71 Memorie van toelichting
  [...] (BARIN), voor het deel dat in 2018 moet worden betaald. Daarnaast betreft het een overboeking naar het ministerie van Economische Zaken als bijdrage in de facilitaire kosten NEA naar aanleiding van de [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Memorie van toelichting
 • 72 Memorie van toelichting
  Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2018Memorie van toelichtingDownload DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarC. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat Mede ondertekenaarM. [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Memorie van toelichting
 • 73 Memorie van toelichting
  [...] Sinterklaasintocht 35 35 35 0 Digitale content ontwikkeling raadsleden 100 100 100 0 Economische zelfstandigheid 848 848 848 0 Erfgoed en ruimte 647 647 646 -1 Erfgoedregistraties 600 600 600 0 European Medicine [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Memorie van toelichting
 • 74 Lijst van ingekomen stukken
  [...] minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 mei 2019 Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Lijst van ingekomen stukken
 • 75 Memorie van toelichting
  [...] Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018Memorie van toelichtingDownload [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Memorie van toelichting
 • 76 Position paper HoogOverijssel en SATL t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Effecten [...]
  [...] we bezig de fundamenten uit te hollen van economie, levensonderhoud, voedselzekerheid, gezondheid en kwaliteit van leven. Want daar gaat het om wanneer we het hebben over ‘biodiversiteit en natuur . Er [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Position paper
 • 77 Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 15 mei 2019
  [...] en economie en Integriteit Noot: De commissie gaat in op het aanbod voor een gesprek met de Minister- President van Aruba. Er zal naar een geschikt moment worden gezocht. 9. Agendapunt: TER INFORMATIE [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Besluitenlijst
 • 78 Memorie van toelichting
  [...] het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) per abuis geen Mbudget overgeboekt voor het onderwerp Agri meets design. Het budget wordt middels deze mutatie alsnog overgeboekt van EZK naar het [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Memorie van toelichting
 • 79 Memorie van toelichting
  [...] Verantwoord Ondernemen meer tijd kostte dan voorzien. Artikel 1.2: Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid (+ EUR 1 miljoen) Extra activiteiten van het Dutch Trade [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Memorie van toelichting
 • 80 Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Patstelling aan cao-tafels’ - Kamerstuk -[...]
  [...] goed einde gebracht te worden. Daarbij is de gunstige ontwikkeling van de economie uiteraard van invloed op de onderhandelingsdynamiek. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat partijen er uiteindelijk [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 23:30:16 | Kamerstuk
 • 81 Kamerbrief over onderzoek naar dubbel stemrecht voor langdurig aandeelhouderschap - Kamerstuk -[...]
  [...] Onderwerp Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht Ondernemers zijn de motor van onze economie. Creatieve zelfstandigen, innovatieve startups, trotse familiebedrijven, mondiale ondernemingen en een [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 23:29:58 | Kamerstuk
 • 82 Kamerbrief over de huidige stand van onderzoek naar bacteriofagen-therapie - Kamerstuk -[...]
  [...] . Ik kan u wel melden dat naar schatting antibioticaresistentie als geheel in 2015 tot 33.000 extra doden in de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte leidde2. Wereldwijd zien we een stijgende [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 23:29:56 | Kamerstuk
 • 83 Verslag van de informele Europese Raad van 9 mei 2019 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] sterke en duurzame economie die bescherming biedt, klimaat en ten slotte een EU die Europese waarden en belangen in het buitenland veiligstelt. Deze inzet is eerder uiteengezet in de Kamerbrief m.b.t. de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 23:29:55 | Kamerstuk
 • 84 SUWI jaarverslag 2018 SVB - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  SUWI jaarverslag 2018 SVB Download 'SUWI jaarverslag 2018 SVB' PDF document | 118 pagina's | 2 MB Kamerstuk | 14-05-2019 Dit document is een bijlage bij Aanbiedingsbrief jaarverslagen SUWI jaarverslagen [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 22:55:43 | Kamerstuk
 • 85 Beantwoording vragen cijfers geldende (EU) wetten en regelgeving - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] gesteld naar aanleiding van het antwoord van de Staatssecretaris van Economische Zaken op eerdere vragen van de SP-fractie over dit onderwerp.1 De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft mij, gelet op [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 22:55:27 | Kamerstuk
 • 86 Bijlage 6: Advies Raad van State - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] van Financiën stuurt het nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet belastingen op ... Kamerstuk | 14-05-2019 Bijlage 5: Onderzoek CE Delft Economische - en Duurzaamheidseffecten [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 22:55:21 | Kamerstuk
 • 87 Bijlage 5: Onderzoek CE Delft Economische - en Duurzaamheidseffecten vliegbelasting - Kamerstuk -[...]
  [...] Bijlage 5: Onderzoek CE Delft Economische - en Duurzaamheidseffecten vliegbelasting Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt het nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 22:55:18 | Kamerstuk
 • 88 Bijlage 4: Ramingstoelichting en Certificering vliegbelasting - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] Delft Economische - en Duurzaamheidseffecten vliegbelasting Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt het nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet belastingen op ... Kamerstuk [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 22:55:17 | Kamerstuk
 • 89 Antwoord op Kamervragen over omgekeerde bewijslast mijnbouwschade in Drenthe - Kamerstuk -[...]
  [...] antwoorden op de door het lid Beckerman (SP) gestelde vragen over ook omgekeerde bewijslast mijnbouwschade in Drenthe (ingezonden op 27 maart 2019, kenmerk 2019Z05999). Eric Wiebes Minister van Economische [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 22:55:14 | Kamerstuk
 • 90 Bijlage 2: Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting) - Kamerstuk -[...]
  [...] belastingen op ... Kamerstuk | 14-05-2019 Bijlage 5: Onderzoek CE Delft Economische - en Duurzaamheidseffecten vliegbelasting Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt het nader rapport inzake het voorstel van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 22:55:07 | Kamerstuk
 • 91 Bijlage 1: Memorie van toelichting wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet Vliegbelasting[...]
  [...] de Wet belastingen op ... Kamerstuk | 14-05-2019 Bijlage 5: Onderzoek CE Delft Economische - en Duurzaamheidseffecten vliegbelasting Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt het nader rapport inzake [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 22:55:06 | Kamerstuk
 • 92 Goedkeuring van het op 6 februari 2019 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch[...]
  [...] handel. China toont in toenemende mate (economische) interesse voor de Westelijke Balkan en de landen daaromheen. Het zogenoemde 17+1 initiatief bestaat uit 12 EU-lidstaten (Bulgarije, Kroatië, Tsjechië [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 22:55:03 | Kamerstuk
 • 93 Bijlage 3: Uitvoeringstoets - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet belastingen op ... Kamerstuk | 14-05-2019 Bijlage 5: Onderzoek CE Delft Economische - en Duurzaamheidseffecten vliegbelasting Staatssecretaris Snel van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 22:10:25 | Kamerstuk
 • 94 Kamerbrief verslag informele Europese Raad van 9 mei 2019 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  [...] op onderwerpen waar toegevoegde waarde is voor Europese samenwerking, ziet Nederland vijf prioriteiten voor de komende jaren: migratie, veiligheid, een sterke en duurzame economie die bescherming biedt [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 18:52:57 | Kamerstuk
 • 95 Definitieve stemmingslijst dinsdag 14 mei 2019
  [...] sociaal-economische infrastructuur van Curaçao en Aruba 29 653, nr. 52 (gewijzigd) -de gewijzigde motie-Drost over een individuele toetsing voor personen die worden teruggestuurd naar Venezuela 29 653, nr [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-05-2019 00:00:00 | Stemmingslijst
 • 96 Lijst van ingekomen stukken
  [...] van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 april 2019 Rondgezonden en gepubliceerd. Afschrift Nationaal Hervormingsprogramma 2019 - 21501-07-1597 minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 26 april [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-05-2019 00:00:00 | Lijst van ingekomen stukken
 • 97 Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK
  [...] Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZKDownload DownloadIndieners IndienerIndiener/ ondertekenaar n.v.t., Functie n.v.t. 14 mei 2019 2019Z09469 Economische Zaken en Klimaat Lijst met EU [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-05-2019 00:00:00 | Lijst met EU-voorstellen
 • 98 Position paper A. Gerbrandy t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Datasamenleving en [...]
  [...] die benadrukt dat consumentenwelvaart de juiste focus is, gefundeerd op economische theorie en rechtszekerheid biedend, en een meer heterodoxe benadering waarin het mededingingsrecht wordt gezien als [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-05-2019 00:00:00 | Position paper
 • 99 Position paper DINL t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Wijziging van de Telecommunicatiewet [...]
  [...] telecommunicatie) (35153) d.d. 16 mei 2019 Download Download 14 mei 2019 2019Z09394 Economische Zaken en Klimaat Position paper [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-05-2019 00:00:00 | Position paper
 • 100 Beantwoording Kamervragen over niet-duurzame biobrandstoffen binnen het ontwerp-Klimaatakkoord - Kamerstuk[...]
  [...] biobrandstoffen duurder zijn dan fossiele brandstoffen is het economisch onrendabel om gebruikte biobrandstoffen niet in te zetten voor de jaarverplichting. Er is dus geen onderscheid tussen het gebruik van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-05-2019 23:45:17 | Kamerstuk
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.