Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 133 items gevonden

 • 1 Antwoord op vragen van de leden Hijink en Van Nispen over het bericht dat bedrijven ongevraagd klantgegevens[...]
  [...] zwaarwegend bedrijfsbelang moet worden gezien en dat deze bedrijven hiermee de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) overtreden? Zo nee, waarom niet? Antwoord 4 Om een rechtmatigheidsoordeel te kunnen vellen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 00:03:16 | Antwoord
 • 2 Antwoord op vragen van de leden Kuzu en Öztürk over het bericht dat de gemeenten Turkse Nederlanders[...]
  [...] stukken 4 , in strijd lijkt te zijn met Turkse wetgeving en zelfs strafbaar, omdat de Turkse Wet Bescherming Persoonsgegevens erin voorziet dat persoonsgegevens niet aan het buitenland mogen worden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 23:16:40 | Antwoord
 • 3 Antwoord op vragen van de leden Verhoeven, Den Boer en Sneller over de beïnvloeding door buitenlandse[...]
  [...] ? Bent u bereid om in overleg te gaan met deze bedrijven? Vraag 6 Beschermt de Wet Bescherming Persoonsgegevens de politieke voorkeur en andere bijzondere persoonsgegevens van burgers voldoende tegen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 22:32:58 | Antwoord
 • 4 Gestolen data van Übergebruikers
  [...] Ubergebruikers gestolen ? 1 Vraag 2 Klopt het dat een bedrijf datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens moet melden en in het geval het persoonsgegevens betreft ook de getroffen personen daarvan op de hoogte [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 07:39:12 | Schriftelijke vragen
 • 5 Antwoord op vragen van het lid Arissen over het bericht dat de vingerafdruk op het Nederlandse paspoort[...]
  [...] Justitie van de Europese Unie heeft in het arrest Schwarz geoordeeld dat de opname van vingerafdrukken de privacy van burgers raakt, maar wordt gerechtvaardigd door het doel om fraude met paspoorten te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-12-2017 07:32:32 | Antwoord
 • 6 Uitstel beantwoording vragen van de leden Verhoeven, Den Boer en Sneller over de beïnvloeding door buitenlandse[...]
  [...] entiteiten tegen te gaan? Welke rol ziet u voor deze social mediabedrijven? Bent u bereid om in overleg te gaan met deze bedrijven? Vraag 6 Beschermt de Wet Bescherming Persoonsgegevens de politieke voorkeur [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 07:27:51 | Mededeling
 • 7 Uitstel beantwoording vragen van de leden Hijink en Van Nispen over het bericht dat bedrijven ongevraagd[...]
  [...] bedrijfsbelang moet worden gezien en dat deze bedrijven hiermee de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) overtreden? Zo nee, waarom niet? Vraag 5 Hoe vaak heeft de Autoriteit Persoonsgegevens in de afgelopen vijf [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-12-2017 07:25:59 | Mededeling
 • 8 Antwoord op vragen van de leden Hijink en Lacin over het bericht dat op station Amsterdam Centraal slimme[...]
  [...] stellen bewust om te gaan met het beschermen van hun privacy en te voorkomen dat hierover maatschappelijke onrust ontstaat. X Noot 1 https:/ / nos.nl/ artikel/ 2191341-reclameborden-op-a-dam-cs-weten-wanneer-en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 06:58:34 | Antwoord
 • 9 Antwoord op vragen van het lid Koopmans over een droneverbod vanwege privacy
  [...] met het oog op de luchtvaartveiligheid, maar dragen indirect ook bij aan de bescherming van de privacy. 4 Bij een overtreding van deze bepalingen kan de politie optreden. Een burger die meent dat het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 06:58:20 | Antwoord
 • 10 Antwoord op vragen van het lid Bruins Slot over het bericht 'Russische whizzkid wordt rijk door jouw[...]
  [...] gevolg van de wijze waarop het programma voor het doen van belastingaangifte is ingericht of beveiligd. Als het persoonsgegevens betreft, dat wil zeggen gegevens die informatie verschaffen over een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-11-2017 07:54:40 | Antwoord
 • 11 Het bericht dat de gemeenten Turkse Nederlanders discrimineren bij controles op uitkeringen
  [...] dat deze handelwijze, blijkens de bijgevoegde stukken 4 , in strijd lijkt te zijn met Turkse wetgeving en zelfs strafbaar, omdat de Turkse Wet Bescherming Persoonsgegevens erin voorziet dat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 11:15:22 | Schriftelijke vragen
 • 12 Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het gemak waarmee men als belastingconsulent aangemerkt kan[...]
  [...] persoonsgegevens moeten belastingconsulenten zich houden aan de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU). Dat betekent dat het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 11:14:09 | Antwoord
 • 13 Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht ‘Lotsverbondenheid’
  [...] persoonsgegevens. Zoals ik in mijn antwoord op vraag 3 heb aangegeven, worden de gegevens van individuele justitiabelen ook niet gedeeld. X Noot 1 https:/ / www.telegraaf.nl/ nieuws/ 825661/ lotsverbondenheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-11-2017 11:11:05 | Antwoord
 • 14 Antwoord op vragen van het lid Tanamal over het niet zorgvuldig omgaan met het medisch beroepsgeheim[...]
  [...] ? Antwoord 2, 3 Ik vind het van groot belang dat UWV handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Mijn ambtsvoorganger heeft uw Kamer op 16 maart 2016 laten weten dat er informatie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-11-2017 10:58:35 | Antwoord
 • 15 Beïnvloeding door buitenlandse entiteiten van democratische verkiezingen
  [...] in overleg te gaan met deze bedrijven? Vraag 6 Beschermt de Wet Bescherming Persoonsgegevens de politieke voorkeur en andere bijzondere persoonsgegevens van burgers voldoende tegen gebruik door [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-11-2017 10:41:54 | Schriftelijke vragen
 • 16 Antwoord op vragen van het lid Verhoeven inzake ‘Russische whizzkid wordt rijk door jouw[...]
  [...] online staan. Echter, het valt niet op voorhand te stellen dat deze gegevens illegaal verkregen zijn. Het laat zich aanzien dat deze gegevens, waaronder mogelijk ook persoonsgegevens, bewust of onbewust [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-11-2017 10:43:21 | Antwoord
 • 17 Het bericht dat bedrijven ongevraagd klantgegevens delen met Facebook
  [...] ). Vraag 1 Kent u het onderzoek van de Consumentenbond waaruit blijkt dat bedrijven ongevraagd klantgegevens met Facebook delen? 1 Vraag 2 Hoeveel bedrijven delen hun gegevens ongevraagd met Facebook of [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-11-2017 10:41:25 | Schriftelijke vragen
 • 18 Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Kuiken over het overdragen van sociale media data van[...]
  [...] onverenigbaar zijn met de door de Unie erkende grondrechten (eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens). Volgens het Hof is het weliswaar in wezen toegestaan om stelselmatig alle [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-10-2017 07:55:36 | Antwoord
 • 19 Antwoord op vragen van het lid Becker over het niet tijdig beschikbaar zijn van digitale[...]
  [...] stonden een aantal van de wijzigingen in het teken van het vergroten van de bescherming van de privacy van leerlingen. Zo worden er alvast maatregelen genomen om minder persoonsgegevens uit te wisselen. Dat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-10-2017 07:54:17 | Antwoord
 • 20 Antwoord op vragen van het lid Leijten over het bericht dat beleggingsfraudeurs steeds weer toeslaan
  [...] beleggingsfraude, in 2015 en 2016 ruimschoots gehaald. Vraag 2 Welke acties zijn sinds het uitbreken van de financieel-economische crisis genomen om burgers te beschermen tegen beleggingsfraude? Kunt u aangeven welk [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-10-2017 07:48:07 | Antwoord
 • 21 Antwoord op vragen van de leden Van 't Wout en Koopmans over het bericht “Sollicitant niet meer[...]
  [...] werkgevers? Antwoord 2 Momenteel is dat de Wet bescherming persoonsgegevens, waarmee de richtlijn 95/ 46/ EG (de Europese Privacy richtlijn) is geïmplementeerd. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-09-2017 07:47:26 | Antwoord
 • 22 Antwoord op vragen van de leden Dik-Faber, De Groot, Geurts en Lodders over gegevensverstrekking aan[...]
  [...] zouden werken. Vraag 2 Erkent u dat gegevens op basis van artikel 9 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet mogen worden verwerkt indien dit onverenigbaar is met het oorspronkelijke verzameldoel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-09-2017 07:47:25 | Antwoord
 • 23 Uitstel beantwoording vragen van de leden Hijink en Lacin over het bericht dat op station Amsterdam Centraal[...]
  [...] aangeven waarom de NS zelf niet onderzoekt of de exploitatie van deze borden binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) plaatsvindt? Vraag 9 Vragen staatsdeelnemingen advies aan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-09-2017 07:45:23 | Mededeling
 • 24 Antwoord op vragen van de leden Becker en Wörsdörfer over het op straat belanden van gevoelige gegevens[...]
  [...] met de gegevens van kinderen omgaat en zich daarbij houdt aan de Wet bescherming persoonsgegevens? Hoe verklaart u dat gemeenten daar in dit geval te weinig oog voor hebben gehad? Antwoord 3 Daar ben ik [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-09-2017 07:45:18 | Antwoord
 • 25 Antwoord op vragen van de leden Jetten en Verhoeven over OV-chipkaartbedrijf Translink dat de reisgegevens[...]
  [...] van zakelijke gegevens en bescheiden (artikelen 5:16 en 5:17 van de Awb). Daarnaast mogen persoonsgegevens op basis van artikel 8 onder c dan wel e van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-09-2017 07:41:48 | Antwoord
 • 26 Antwoord op vragen van het lid Özdil over het bericht in de Volkskrant van 22 augustus jl. “Fraudejagers[...]
  [...] inzet bij de opsporing van fraude op basis van de geldende wet- en regelgeving. Meer specifiek de Wet studiefinanciering 2000, de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 8 van het Europees Verdrag tot [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-09-2017 07:41:46 | Antwoord
 • 27 Gegevensverstrekking aan Brancheorganisatie BO Akkerbouw voor het programma Onderzoek en Innovatie
  [...] u dat gegevens op basis van artikel 9 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet mogen worden verwerkt indien dit onverenigbaar is met het oorspronkelijke verzameldoel? Erkent u dat indien BO [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-09-2017 07:47:24 | Schriftelijke vragen
 • 28 Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Bruins Slot over nationale veiligheidseisen bij aanbestedingen[...]
  [...] worden verstrekt en persoonlijke gegevens kunnen worden overgebracht naar een land of gebied buiten de Europese Economische Ruimte, indien dat land of gebied een passend niveau van bescherming van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-09-2017 07:33:15 | Antwoord
 • 29 Antwoord op vragen van het lid Koopmans over het artikel 'Dubieuze gluurcamera gewoon te koop via[...]
  [...] Verordening Gegevensbescherming (AVG), die met ingang van 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt, een belangrijke aanscherping kent wat betreft de hoogte van op te leggen boetes bij het niet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-09-2017 07:33:07 | Antwoord
 • 30 Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Leijten over het artikel 'Helaas, geen nieuw huis[...]
  [...] bescherming persoonsgegevens (Wbp). Kort gezegd houdt dit in dat elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, zich moet kunnen beroepen op een wettelijke grondslag hiervoor (artikel 8 Wbp) en dat voor iedere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-09-2017 07:30:08 | Antwoord
 • 31 Uitstel beantwoording vragen van de leden Jetten en Verhoeven over OV-chipkaartbedrijf Translink dat[...]
  [...] bij Translink) zich tot de Wet bescherming persoonsgegevens? Vraag 8 Bent u ook van mening dat reizigers met een gepersonaliseerde ov-chipkaart altijd een melding moeten krijgen wanneer hun reisgedrag [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-09-2017 07:30:31 | Mededeling
 • 32 Antwoord op vragen van het lid Ellemeet over het onderzoek dat een meerderheid van de zorgwebsites geen[...]
  [...] verplicht op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aangegeven in hun antwoord op de vragen over beveiligde websiteverbindingen door Koninklijk [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-09-2017 10:42:33 | Antwoord
 • 33 Antwoord op vragen van de leden Pia Dijkstra en Verhoeven over het bericht dat meerderheid van de zorgsites[...]
  [...] op informatiebeveiliging en privacybescherming te verhogen. Ik wil tot slot benadrukken dat patiënten er op moeten kunnen vertrouwen dat de bescherming van medische gegevens goed is geregeld. Dit is [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-09-2017 10:42:23 | Antwoord
 • 34 Antwoord op vragen van het lid Hijink over het betalen door data te delen en de verkoop van consumentendata[...]
  [...] persoonsgegevens van consumenten in belangrijke mate geharmoniseerd zal zijn. Dit betekent dat alle burgers een zelfde niveau van bescherming zullen hebben binnen de Europese Unie. De AVG bevat een uitgewerkte [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-09-2017 07:56:29 | Antwoord
 • 35 Antwoord op vragen van de leden Koopmans en Tellegen over het bericht 'In je blootje op[...]
  [...] Deelt u de mening dat de in het artikel beschreven schendingen van horizontale privacy (de bescherming van privacy van burgers onderling) hard aangepakt dienen te worden? Antwoord 2 Het zonder toestemming [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-09-2017 07:57:03 | Antwoord
 • 36 Antwoord op vragen van de leden Koopmans en Tellegen over het bericht 'In je blootje op[...]
  [...] Deelt u de mening dat de in het artikel beschreven schendingen van horizontale privacy (de bescherming van privacy van burgers onderling) hard aangepakt dienen te worden? Antwoord 2 Het zonder toestemming [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-09-2017 07:56:56 | Antwoord
 • 37 Het bericht dat op station Amsterdam Centraal slimme reclameborden worden ingezet
  [...] ? Vraag 8 Kunt u aangeven waarom de NS zelf niet onderzoekt of de exploitatie van deze borden binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) plaatsvindt? Vraag 9 Vragen staatsdeelnemingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-09-2017 07:56:43 | Schriftelijke vragen
 • 38 Het op straat belanden van gevoelige gegevens van 1800 kwetsbare leerlingen
  [...] daarbij houdt aan de Wet bescherming persoonsgegevens? Hoe verklaart u dat gemeenten daar in dit geval te weinig oog voor hebben gehad? Vraag 4 Kunt u aangeven of er andere openbare gemeentelijke [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-09-2017 07:56:42 | Schriftelijke vragen
 • 39 Het op straat belanden van gevoelige gegevens van 1800 kwetsbare leerlingen
  [...] daarbij houdt aan de Wet bescherming persoonsgegevens? Hoe verklaart u dat gemeenten daar in dit geval te weinig oog voor hebben gehad? Vraag 4 Kunt u aangeven of er andere openbare gemeentelijke [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-09-2017 07:56:32 | Schriftelijke vragen
 • 40 Het bericht dat op station Amsterdam Centraal slimme reclameborden worden ingezet
  [...] ? Vraag 8 Kunt u aangeven waarom de NS zelf niet onderzoekt of de exploitatie van deze borden binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) plaatsvindt? Vraag 9 Vragen staatsdeelnemingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-09-2017 07:56:31 | Schriftelijke vragen
 • 41 Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het MH17 archief
  [...] van de inzichtelijkheid zowel een ingang per proceslijn als per betrokken organisatie. Daarmee helpt het burgers om gerichter informatieverzoeken te doen aan de betrokken organisaties, conform de wet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-09-2017 07:57:36 | Antwoord
 • 42 Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het MH17 archief
  [...] van de inzichtelijkheid zowel een ingang per proceslijn als per betrokken organisatie. Daarmee helpt het burgers om gerichter informatieverzoeken te doen aan de betrokken organisaties, conform de wet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-09-2017 07:57:36 | Antwoord
 • 43 Antwoord op vragen van de leden Koopmans en Bruins Slot over het bericht dat er camera’s hangen in[...]
  [...] afschrikwekkend middel? Antwoord 2, 3 Cameratoezicht in een sportclub kan helpen om eigendommen maar ook bezoekers en personeel te beschermen. De inbreuk op de privacy van bezoekers en werknemers is echter wel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-09-2017 07:28:47 | Antwoord
 • 44 Uitstel beantwoording vragen van het lid Hijink over betalen door data te delen en de verkoop van consumentendata[...]
  [...] sociale media gegevens – waaronder de vriendenkring, interesses en persoonsgegevens – moeten afstaan? Vraag 3 Vindt u dat mensen voldoende bewust worden gemaakt van de gevolgen van het prijsgeven van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-09-2017 07:53:51 | Mededeling
 • 45 Uitstel beantwoording vragen van het lid Hijink over betalen door data te delen en de verkoop van consumentendata[...]
  [...] sociale media gegevens – waaronder de vriendenkring, interesses en persoonsgegevens – moeten afstaan? Vraag 3 Vindt u dat mensen voldoende bewust worden gemaakt van de gevolgen van het prijsgeven van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-09-2017 07:53:49 | Mededeling
 • 46 Antwoord op vragen van het lid Van Raak over twijfelachtig recherchewerk brengt brugwachter aan de[...]
  [...] ? Antwoord 4 In de in het antwoord op vraag 3 genoemde model privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus – waarin de normen van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek voor de sector [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-08-2017 07:48:41 | Antwoord
 • 47 Antwoord op vragen van het lid Van Raak over twijfelachtig recherchewerk brengt brugwachter aan de[...]
  [...] ? Antwoord 4 In de in het antwoord op vraag 3 genoemde model privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus – waarin de normen van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek voor de sector [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-08-2017 07:48:41 | Antwoord
 • 48 Antwoord op vragen van de leden De Graaf en Wilders over het bericht 'Engeland neemt paspoort van[...]
  [...] nationaliteit niet meer opgenomen bij nieuwe registraties in het Basis Register Persoonsgegevens (BRP). In bestaande registraties in het BRP is de informatie over een eventuele andere nationaliteit niet meer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-08-2017 07:48:26 | Antwoord
 • 49 Antwoord op vragen van de leden De Graaf en Wilders over het bericht 'Engeland neemt paspoort van[...]
  [...] nationaliteit niet meer opgenomen bij nieuwe registraties in het Basis Register Persoonsgegevens (BRP). In bestaande registraties in het BRP is de informatie over een eventuele andere nationaliteit niet meer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-08-2017 07:48:20 | Antwoord
 • 50 Ov-chipkaartbedrijf Translink dat de reisgegevens van honderden studenten heeft doorgegeven aan de Dienst[...]
  [...] reisgegevens? Vraag 7 Hoe verhoudt de opsporingswerkwijze van DUO (reisgegevens rechtstreeks opvragen bij Translink) zich tot de Wet bescherming persoonsgegevens? Vraag 8 Bent u ook van mening dat reizigers met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-08-2017 07:48:06 | Schriftelijke vragen
 • 51 Nationale veiligheidseisen bij aanbestedingen van cruciale communicatiediensten van de overheid
  [...] meegenomen, waarin bijvoorbeeld staat dat persoonlijke gegevens aan derden kunnen worden verstrekt en persoonlijke gegevens kunnen worden overgebracht naar een land of gebied buiten de Europese Economische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-08-2017 07:48:01 | Schriftelijke vragen
 • 52 Nationale veiligheidseisen bij aanbestedingen van cruciale communicatiediensten van de overheid
  [...] meegenomen, waarin bijvoorbeeld staat dat persoonlijke gegevens aan derden kunnen worden verstrekt en persoonlijke gegevens kunnen worden overgebracht naar een land of gebied buiten de Europese Economische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-08-2017 07:47:26 | Schriftelijke vragen
 • 53 Ov-chipkaartbedrijf Translink dat de reisgegevens van honderden studenten heeft doorgegeven aan de Dienst[...]
  [...] reisgegevens? Vraag 7 Hoe verhoudt de opsporingswerkwijze van DUO (reisgegevens rechtstreeks opvragen bij Translink) zich tot de Wet bescherming persoonsgegevens? Vraag 8 Bent u ook van mening dat reizigers met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-08-2017 07:47:25 | Schriftelijke vragen
 • 54 Antwoord op vragen van de leden Hijink en Van Raak over het bericht dat Google gebruikersgegevens in[...]
  [...] gesloten met IBM. In dergelijke modelcontracten (waarvan de tekst is vastgesteld door de Europese Commissie) worden passende waarborgen gegeven voor de bescherming van persoonsgegevens die in lijn zijn met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-08-2017 09:11:00 | Antwoord
 • 55 Antwoord op vragen van de leden Hijink en Van Raak over het bericht dat Google gebruikersgegevens in[...]
  [...] gesloten met IBM. In dergelijke modelcontracten (waarvan de tekst is vastgesteld door de Europese Commissie) worden passende waarborgen gegeven voor de bescherming van persoonsgegevens die in lijn zijn met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-08-2017 09:10:59 | Antwoord
 • 56 Antwoord op vragen van het lid Karabulut over uitreisverboden voor Nederlanders in Turkije
  [...] heeft gekregen. Vanwege privacybescherming kan ik uw Kamer via deze openbare brief geen verdere informatie verstrekken over een individuele zaak. Vraag 3 Is het waar dat zo n tien Nederlandse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-08-2017 09:09:12 | Antwoord
 • 57 Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over de arrestatie van een Nederlander in Turkije
  [...] zij zo spoedig mogelijk naar Nederland kunnen terugkeren. Vraag 3 Wat zijn de precieze gronden op basis waarvan deze Nederlander een uitreisverbod is opgelegd? Antwoord 3 Vanwege privacybescherming kan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-08-2017 09:09:11 | Antwoord
 • 58 Antwoord op vragen van de leden Knops en Omtzigt over het bericht ‘Nederlander vast na kritiek op[...]
  [...] . Vanwege privacybescherming kan ik uw Kamer via deze openbare brief geen informatie verstrekken over de achtergronden bij deze zaken. Vraag 4, 5, 6 Wat is uw reisadvies voor Turkse Nederlanders (met twee [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-08-2017 09:08:59 | Antwoord
 • 59 Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over de arrestatie van een Nederlander in Turkije
  [...] zij zo spoedig mogelijk naar Nederland kunnen terugkeren. Vraag 3 Wat zijn de precieze gronden op basis waarvan deze Nederlander een uitreisverbod is opgelegd? Antwoord 3 Vanwege privacybescherming kan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-08-2017 09:08:54 | Antwoord
 • 60 Antwoord op vragen van het lid Karabulut over uitreisverboden voor Nederlanders in Turkije
  [...] heeft gekregen. Vanwege privacybescherming kan ik uw Kamer via deze openbare brief geen verdere informatie verstrekken over een individuele zaak. Vraag 3 Is het waar dat zo n tien Nederlandse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-08-2017 09:08:46 | Antwoord
 • 61 Antwoord op vragen van de leden Knops en Omtzigt over het bericht ‘Nederlander vast na kritiek op[...]
  [...] . Vanwege privacybescherming kan ik uw Kamer via deze openbare brief geen informatie verstrekken over de achtergronden bij deze zaken. Vraag 4, 5, 6 Wat is uw reisadvies voor Turkse Nederlanders (met twee [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-08-2017 09:08:36 | Antwoord
 • 62 Uitstel beantwoording vragen van de leden Koopmans en Bruins Slot over het bericht dat er camera’s[...]
  [...] Persoonsgegevens (AP) heeft volgens het artikel vorig jaar enkele meldingen ontvangen over de camera s; zijn deze meldingen efficiënt en effectief opgevolgd en wat is daarvan het resultaat geweest? Vraag 8 Ziet u [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-08-2017 09:05:11 | Mededeling
 • 63 Uitstel beantwoording vragen van de leden Koopmans en Bruins Slot over het bericht dat er camera’s[...]
  [...] Persoonsgegevens (AP) heeft volgens het artikel vorig jaar enkele meldingen ontvangen over de camera s; zijn deze meldingen efficiënt en effectief opgevolgd en wat is daarvan het resultaat geweest? Vraag 8 Ziet u [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-08-2017 09:03:06 | Mededeling
 • 64 Antwoord op vragen van de leden Karabulut en Hijink over het gebruik van spyware in China
  [...] tot het installeren ervan door de Chinese overheid maakt ernstige inbreuk op de privacy van de betrokken burgers. Het kabinet is bereid om mensenrechtenschendingen aan te kaarten in bilateraal verband [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-08-2017 09:04:05 | Antwoord
 • 65 Antwoord op vragen van de leden Karabulut en Hijink over het gebruik van spyware in China
  [...] tot het installeren ervan door de Chinese overheid maakt ernstige inbreuk op de privacy van de betrokken burgers. Het kabinet is bereid om mensenrechtenschendingen aan te kaarten in bilateraal verband [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-08-2017 09:03:56 | Antwoord
 • 66 Betalen door data te delen en de verkoop van consumentendata aan bedrijven en de overheid
  [...] ? Welke mogelijkheden ziet u om Nederlandse burgers beter te informeren en beschermen tegen het ongewenst delen van persoonlijke data? X Noot 1 http:/ / www.telegraaf.nl/ dft/ tech/ 28685279 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-07-2017 08:54:53 | Schriftelijke vragen
 • 67 Betalen door data te delen en de verkoop van consumentendata aan bedrijven en de overheid
  [...] ? Welke mogelijkheden ziet u om Nederlandse burgers beter te informeren en beschermen tegen het ongewenst delen van persoonlijke data? X Noot 1 http:/ / www.telegraaf.nl/ dft/ tech/ 28685279 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-07-2017 08:54:42 | Schriftelijke vragen
 • 68 Antwoord op vragen van het lid Gerbrands over het bericht dat ziekenhuizen getroffen zijn door[...]
  [...] komen voor in alle sectoren. Ik vind het zorgelijk dat ook zorginstellingen worden getroffen door ransomware aanvallen. Patiënten moeten er op kunnen vertrouwen dat de bescherming van hun medische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-07-2017 08:46:44 | Antwoord
 • 69 Antwoord op vragen van het lid Gerbrands over het bericht dat ziekenhuizen getroffen zijn door[...]
  [...] komen voor in alle sectoren. Ik vind het zorgelijk dat ook zorginstellingen worden getroffen door ransomware aanvallen. Patiënten moeten er op kunnen vertrouwen dat de bescherming van hun medische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-07-2017 08:43:36 | Antwoord
 • 70 Antwoord op vragen van het lid Koopmans over het bericht dat er een camera in een toilet in een café[...]
  [...] om eigendommen, bezoekers en personeel te beschermen. Maar de inbreuk op de privacy van klanten en werknemers is groot. Daarom mogen ondernemers alleen camera s ophangen als zij aan onderstaande [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-07-2017 08:44:41 | Antwoord
 • 71 Antwoord op vragen van het lid Koopmans over het bericht dat er een camera in een toilet in een café[...]
  [...] om eigendommen, bezoekers en personeel te beschermen. Maar de inbreuk op de privacy van klanten en werknemers is groot. Daarom mogen ondernemers alleen camera s ophangen als zij aan onderstaande [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-07-2017 08:44:34 | Antwoord
 • 72 Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de berichtgeving dat matchfixing toeneemt in[...]
  [...] bescherming persoonsgegevens en, in geval van politiële en justitiële informatie, de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens van toepassing. Onder leiding van het Functioneel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-07-2017 08:42:57 | Antwoord
 • 73 Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de berichtgeving dat matchfixing toeneemt in[...]
  [...] bescherming persoonsgegevens en, in geval van politiële en justitiële informatie, de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens van toepassing. Onder leiding van het Functioneel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-07-2017 08:34:49 | Antwoord
 • 74 Het bericht dat er camera’s hangen in de kleedkamers van fitness keten ‘Fit For Free’
  [...] niet gefilmd wordt? Vraag 7 De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft volgens het artikel vorig jaar enkele meldingen ontvangen over de camera s; zijn deze meldingen efficiënt en effectief opgevolgd en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-07-2017 09:05:10 | Schriftelijke vragen
 • 75 Antwoord op vragen van het lid Peters over het laten verwijderen van de registratie vanuit het Bureau[...]
  [...] Wet bescherming persoonsgegevens te geschieden. Dit betekent dat hoewel de registratie van een achterstand in beginsel gerechtvaardigd is om consumenten te beschermen tegen een onverantwoorde hoge [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-07-2017 08:38:41 | Antwoord
 • 76 Antwoord op vragen van de leden Hijink en Van Raak over de aanbesteding van mobiele telefonie
  [...] persoonsgegevens (Wbp). De Wbp schrijft voor dat persoonsgegevens slechts onder bepaalde omstandigheden mogen worden opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Voor aanbieders van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-07-2017 08:38:37 | Antwoord
 • 77 Antwoord op vragen van het lid Peters over het laten verwijderen van de registratie vanuit het Bureau[...]
  [...] Wet bescherming persoonsgegevens te geschieden. Dit betekent dat hoewel de registratie van een achterstand in beginsel gerechtvaardigd is om consumenten te beschermen tegen een onverantwoorde hoge [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-07-2017 08:35:04 | Antwoord
 • 78 Antwoord op vragen van de leden Hijink en Van Raak over de aanbesteding van mobiele telefonie
  [...] persoonsgegevens (Wbp). De Wbp schrijft voor dat persoonsgegevens slechts onder bepaalde omstandigheden mogen worden opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Voor aanbieders van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-07-2017 08:35:02 | Antwoord
 • 79 Het bericht dat er camera’s hangen in de kleedkamers van fitness keten ‘Fit For Free’
  [...] niet gefilmd wordt? Vraag 7 De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft volgens het artikel vorig jaar enkele meldingen ontvangen over de camera s; zijn deze meldingen efficiënt en effectief opgevolgd en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-07-2017 08:30:24 | Schriftelijke vragen
 • 80 Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat de gemeente Groningen de ICT-voorzieningen[...]
  [...] aanbestedende dienst verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens. Daarop is de Wet bescherming persoonsgevens van toepassing. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet daarop toe. Om de veiligheid van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-06-2017 08:12:02 | Antwoord
 • 81 Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat de gemeente Groningen de ICT-voorzieningen[...]
  [...] aanbestedende dienst verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens. Daarop is de Wet bescherming persoonsgevens van toepassing. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet daarop toe. Om de veiligheid van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-06-2017 08:06:46 | Antwoord
 • 82 Antwoord op vragen van de leden Hijink en Van Raak over het bericht dat Google gebruikersgegevens in[...]
  [...] ook niet tot gegevens van Amerikaanse burgers of bedrijven. De rechterlijke uitspraak waarnaar in vraag 1 wordt verwezen illustreert dat voor het bijzondere geval waarop die uitspraak betrekking heeft [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-06-2017 08:12:22 | Antwoord
 • 83 Antwoord op vragen van de leden Hijink en Van Raak over het bericht dat Google gebruikersgegevens in[...]
  [...] ook niet tot gegevens van Amerikaanse burgers of bedrijven. De rechterlijke uitspraak waarnaar in vraag 1 wordt verwezen illustreert dat voor het bijzondere geval waarop die uitspraak betrekking heeft [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-06-2017 08:07:11 | Antwoord
 • 84 Antwoord op vragen van het lid Gerbrands over de verdubbeling van het aantal datalekken door[...]
  [...] Persoonsgegevens toelichten dat er alleen waarschuwingen kunnen worden gegeven als er medische gegevens op straat komen te liggen? Antwoord 6 De AP is een onafhankelijke toezichthouder. Het is niet aan mij om een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-06-2017 07:49:08 | Antwoord
 • 85 Antwoord op vragen van het lid Gerbrands over de verdubbeling van het aantal datalekken door[...]
  [...] Persoonsgegevens toelichten dat er alleen waarschuwingen kunnen worden gegeven als er medische gegevens op straat komen te liggen? Antwoord 6 De AP is een onafhankelijke toezichthouder. Het is niet aan mij om een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-06-2017 07:49:06 | Antwoord
 • 86 Antwoord op vragen van de leden Hijink en Leijten over het bericht “TiSA and the threat to public[...]
  [...] dat maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens gerechtvaardigd en noodzakelijk zijn. TiSA leidt niet tot het vervagen van het verschil tussen publieke en private diensten. Vraag 5 Kunt u [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-06-2017 07:43:20 | Antwoord
 • 87 Antwoord op vragen van de leden Hijink en Leijten over het bericht “TiSA and the threat to public[...]
  [...] dat maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens gerechtvaardigd en noodzakelijk zijn. TiSA leidt niet tot het vervagen van het verschil tussen publieke en private diensten. Vraag 5 Kunt u [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-06-2017 07:40:43 | Antwoord
 • 88 Antwoord op vragen van het lid Becker over het bericht 'Privacy van leerlingen groeit scholen boven[...]
  [...] nodig om goed onderwijs te kunnen geven en zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Ik zie dat het onderwerp privacy en informatiebeveiliging bij veel scholen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-06-2017 07:39:11 | Antwoord
 • 89 Antwoord op vragen van het lid Becker over het bericht 'Privacy van leerlingen groeit scholen boven[...]
  [...] nodig om goed onderwijs te kunnen geven en zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Ik zie dat het onderwerp privacy en informatiebeveiliging bij veel scholen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-06-2017 07:30:21 | Antwoord
 • 90 Antwoord op vragen van het lid Koopmans over verhandelbare spionagesoftware en de persoonlijke[...]
  [...] gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG zorgt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 07:01:40 | Antwoord
 • 91 Antwoord op vragen van het lid Koopmans over verhandelbare spionagesoftware en de persoonlijke[...]
  [...] gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG zorgt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 07:01:40 | Antwoord
 • 92 Antwoord op vragen van het lid Hijink over de digitale veiligheid van bedrijven
  [...] met een ICT toepassing. Indien een bedrijf persoonsgegevens verwerkt, heeft het zorgplichten op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Op de naleving van deze plichten wordt krachtens dezelfde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2017 06:58:45 | Antwoord
 • 93 Antwoord op vragen van het lid Hijink over de digitale veiligheid van bedrijven
  [...] met een ICT toepassing. Indien een bedrijf persoonsgegevens verwerkt, heeft het zorgplichten op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Op de naleving van deze plichten wordt krachtens dezelfde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2017 06:55:14 | Antwoord
 • 94 Antwoord op vragen van de leden Ten Broeke, Azmani en Koopmans over het bericht dat de Turkse AK-partij[...]
  [...] oriënterend onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) wel dat politieke partijen in Turkije op grond van Turks recht tegen betaling lijsten van kiesgerechtigden met hun adressen kunnen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-04-2017 06:26:16 | Antwoord
 • 95 Antwoord op vragen van de leden Ten Broeke, Azmani en Koopmans over het bericht dat de Turkse AK-partij[...]
  [...] oriënterend onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) wel dat politieke partijen in Turkije op grond van Turks recht tegen betaling lijsten van kiesgerechtigden met hun adressen kunnen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-04-2017 06:26:16 | Antwoord
 • 96 Antwoord op vragen van het lid Hijink over de verkoop van browsergegevens
  [...] aan strenge regels onderworpen zodat de Europese burgers na doorgifte in beginsel een vergelijkbare bescherming genieten als binnen Europa. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-04-2017 06:26:53 | Antwoord
 • 97 Antwoord op vragen van het lid Hijink over de verkoop van browsergegevens
  [...] aan strenge regels onderworpen zodat de Europese burgers na doorgifte in beginsel een vergelijkbare bescherming genieten als binnen Europa. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-04-2017 06:26:49 | Antwoord
 • 98 Antwoord op vragen van de leden Kuzu en Öztürk over het feit dat voor de zoveelste keer een[...]
  [...] Overleg Privacy van 18 mei 2016 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie uw Kamer toegezegd om – in gezamenlijkheid met de AP – de gevolgen van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-04-2017 06:01:48 | Antwoord
 • 99 Antwoord op vragen van de leden Kuzu en Öztürk over het feit dat voor de zoveelste keer een[...]
  [...] Overleg Privacy van 18 mei 2016 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie uw Kamer toegezegd om – in gezamenlijkheid met de AP – de gevolgen van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-04-2017 06:01:41 | Antwoord
 • 100 Antwoord op vragen van het lid Bashir over mogelijke privacyrisico’s in de online[...]
  [...] en van de loginformatie over proceshandelingen geschiedt in overeenstemming met artikel 8, onderdeel e, en artikel 9, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens. De Belastingdienst verwerkt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-03-2017 05:32:29 | Antwoord
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.