Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 177 items gevonden

 • 1 Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht dat overwaarde moeilijk te gelde te maken is
  [...] pensioendatum een deel van de lening versneld af willen lossen onnodig beperkt worden. Zij worden belemmerd door de toetsrentebepaling in de Regeling Hypothecair Krediet. Als een leningdeel een looptijd heeft [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 00:06:13 | Antwoord
 • 2 Het verplichtgestelde pensioenfonds voor notarissen
  [...] S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming Medeindiener Maarten Groothuizen, Kamerlid D66 Voortouwcommissie TK Het verplichtgestelde pensioenfonds voor notarissen Download het kamerstuk(PDF [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-12-2017 13:00:50 | Schriftelijke vragen
 • 3 Het verplichtgestelde pensioenfonds voor notarissen
  [...] notarissen. (ingezonden 22 december 2017) 1 Bent u bekend met het artikel Draagvlakonderzoek Notarieel Pensioenfonds” uit Pensioen en Praktijk? 1) 2 Klopt het dat bij de behandeling van de fusie van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 11:19:31 | Schriftelijke vragen
 • 4 Het verplichtgestelde pensioenfonds voor notarissen
  [...] (ingezonden 22 december 2017). Vraag 1 Bent u bekend met het artikel Draagvlakonderzoek Notarieel Pensioenfonds uit Pensioen en Praktijk? 1 Vraag 2 Klopt het dat bij de behandeling van de fusie van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 11:12:07 | Schriftelijke vragen
 • 5 Het bericht dat de financiële sector vervuilers kan aanpakken
  [...] financiële sector? Vraag 3 Gezien het feit dat het grootste deel van investeringen om de klimaatdoelstellingen te halen door private partijen gedaan moeten worden en banken en pensioenfondsen in juni 2017 in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 02:47:37 | Schriftelijke vragen
 • 6 Antwoord op vragen van het lid De Jong over het bericht ‘CPB waarschuwt voor armoedeval door hogere[...]
  [...] het verhogen van de AOW-leeftijd is rekening gehouden met de belangen van werkenden die nu de AOW betalen, de belangen van ouderen die nu al met pensioen zijn, de belangen van mensen die vlak voor de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 23:46:11 | Antwoord
 • 7 Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht "Minder loon in werkplaats nieuwe[...]
  [...] pensioenfranchise en het aantal jaren dat ze met loondispensatie werken. Bij loondispensatie komt het loon in veel gevallen niet uit boven de pensioenfranchise. In dat geval is het pensioenniveau gelijk aan het AOW [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 23:14:28 | Antwoord
 • 8 Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over de bezuiniging op mensen met een handicap
  [...] ze met loondispensatie werken. Bij loondispensatie komt het loon in veel gevallen niet uit boven de pensioenfranchise. In dat geval is het pensioenniveau gelijk aan het AOW-pensioen. Het vervangen van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 22:56:30 | Antwoord
 • 9 Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht dat gemeenten zich verzetten tegen het[...]
  [...] arbeidsrelaties. Vraag 2 Klopt het dat werkgevers arbeidsgehandicapten alleen nog voor hun productiviteit hoeven te betalen en niet meer voor de premies, waardoor zij geen pensioen meer opbouwen? Vraag 3, 4, 5 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 22:56:17 | Antwoord
 • 10 Antwoord op vragen van het lid Leijten over de snelgroeiende handel in Exchange Traded Funds (ETF’s)[...]
  [...] beleggingsportefeuilles (pensioenfondsen en verzekeraars) en via herfinancieringsrisico s (banken). ETF s zullen als onderdeel van het gehele belegd vermogen ook geraakt worden door stress op de markt. Het potentiële [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 22:55:45 | Antwoord
 • 11 Het vervallen van de ANW-compensatieregeling bij het Algemeen Burgerlijk pensioenfonds (ABP)
  [...] Voortouwcommissie TK Het vervallen van de ANW-compensatieregeling bij het Algemeen Burgerlijk pensioenfonds (ABP) Download het kamerstuk(PDF) Gerelateerde documenten Antwoord op vragen van het lid Van Rooijen over [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-12-2017 19:48:34 | Schriftelijke vragen
 • 12 Het vervallen van de ANW-compensatieregeling bij het Algemeen Burgerlijk pensioenfonds (ABP)
  [...] Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het vervallen van de ANW-compensatieregeling bij het Algemeen Burgerlijk pensioenfonds (ABP [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 07:39:14 | Schriftelijke vragen
 • 13 Antwoord op vragen van het lid Aukje de Vries over weigering van de dienstverlening aan US persons in[...]
  [...] ) (ingezonden 15 november 2017). Antwoord van Staatssecretaris Snel (Financiën) (ontvangen 14 december 2017). Vraag 1 en 6 Klopt het dat er Nederlandse financiële instellingen zijn, zoals banken en (pensioen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 07:42:29 | Antwoord
 • 14 Antwoord op vragen van het lid Gerbrands over het bericht dat bevallen in Emmen niet mogelijk is
  [...] elders een vaste baan en ging een kinderarts met (uitgesteld) pensioen. Hiermee is de formatie zo onder druk komen te staan, dat de resterende kinderartsen hun werkzaamheden niet meer kunnen uitvoeren [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 07:37:46 | Antwoord
 • 15 Antwoord op vragen van de leden Lodders en Gijs van Dijk over de "carve out van[...]
  [...] overwegen maar dat zij tegen belemmeringen in de Pensioenwet aanlopen? Antwoord 1 Er zijn mij – net als bij DNB – geen pensioenfondsen bekend die een carve out van gepensioneerden concreet overwegen. Dat wil [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 07:34:05 | Antwoord
 • 16 Het bericht ‘CPB waarschuwt voor armoedeval door hogere pensioenleeftijd’
  [...] Het bericht ‘CPB waarschuwt voor armoedeval door hogere pensioenleeftijd Download het kamerstuk(PDF) Gerelateerde documenten Antwoord op vragen van het lid De Jong over het bericht ‘CPB waarschuwt voor [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-12-2017 14:14:35 | Schriftelijke vragen
 • 17 Het bericht ‘CPB waarschuwt voor armoedeval door hogere pensioenleeftijd’
  [...] 1 Bent u bekend met het bericht CPB waarschuwt voor armoedeval door hogere pensioenleeftijd ? 1 Vraag 2 Hoeveel mensen zijn er inmiddels geconfronteerd met een armoedeval door de asociale AOW [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-12-2017 07:32:38 | Schriftelijke vragen
 • 18 Antwoord op vragen van de leden Kwint, Westerveld en Van den Hul inzake het eindrapport van de Taskforce[...]
  [...] moet komen voor boventallige medewerkers? Worden de problemen van de scholen in Zeeuws-Vlaanderen niet eerder vergroot door oudere leraren eerder met pensioen te laten gaan? Kunt u uw antwoord toelichten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-12-2017 07:29:29 | Antwoord
 • 19 Het bericht ‘Minder loon in werkplaats nieuwe stijl’
  [...] -ers tot 130% van het minimumloon kunnen verdienen met pensioen en reiskostenvergoeding, terwijl de mensen die onder de Participatiewet vallen maximaal 100% van het minimumloon verdienen, zonder pensioen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 06:58:58 | Schriftelijke vragen
 • 20 Het bericht dat gemeenten zich verzetten tegen het besluit om gehandicapten onder het minimumloon te[...]
  [...] werkgevers arbeidsgehandicapten alleen nog voor hun productiviteit hoeven te betalen en niet meer voor de premies, waardoor zij geen pensioen meer opbouwen? Vraag 3 Klopt het dat arbeidsgehandicapten onder het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-11-2017 10:56:20 | Schriftelijke vragen
 • 21 Een carve out voor gepensioneerden
  [...] bekend met het feit dat enkele (grotere) ondernemingspensioenfondsen een carve-out voor hun gepensioneerden overwegen maar dat zij tegen belemmeringen in de Pensioenwet aanlopen? Vraag 2 Bent u bekend met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-11-2017 10:53:30 | Schriftelijke vragen
 • 22 De bezuiniging op mensen met een handicap
  [...] opgebouwd? Om hoeveel arbeidsgehandicapten gaat het, wat is het verschil in werkgeverskosten waarmee wordt gerekend en op welk inkomens- en pensioenniveau komen gedupeerden uit? Vraag 4 Wie is er buiten de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-11-2017 10:53:20 | Schriftelijke vragen
 • 23 Weigering van de dienstverlening aan US persons in relatie tot de Foreign Account Tax Compliance Act[...]
  [...] ) (ingezonden 15 november 2017). Vraag 1 Klopt het dat er Nederlandse financiële instellingen zijn, zoals banken en (pensioen)verzekeraars die toch nog dienstverlening aan US persons (een natuurlijke persoon, die [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-11-2017 10:49:37 | Schriftelijke vragen
 • 24 Antwoord op vragen van het lid Snels over het schaduwbancaire stelsel
  [...] houden autoriteiten toezicht op financiële instellingen, zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen, en vermogensbeheerders. Tegelijk wordt op macroniveau ook het financiële systeem in zijn geheel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-11-2017 10:52:44 | Antwoord
 • 25 Het eindrapport van de taskforce Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen ‘Gewoon goed onderwijs!’
  [...] het advies een Sociaal Plan moet komen voor boventallige medewerkers? Worden de problemen van de scholen in Zeeuws-Vlaanderen niet eerder vergroot door oudere leraren eerder met pensioen te laten gaan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-11-2017 08:19:56 | Schriftelijke vragen
 • 26 Antwoord op vragen van het lid Van Rooijen over fiscale aspecten van specifieke uitkeringen op grond[...]
  [...] tegemoetkomingen. Vraag 3 Deelt u de mening dat de ghetto-uitkering veeleer een verzoenend karakter heeft en alleen om pragmatische redenen als pensioen door de Nederlandse regering/ fiscus wordt aangemerkt? Bent u [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-10-2017 08:18:01 | Antwoord
 • 27 Antwoord op vragen van het lid Van Kent over het bericht dat maaltijdbezorger Deliveroo alle koeriers[...]
  [...] voor werknemersverzekeringen en pensioenen ontduiken? Antwoord 4 In mijn antwoorden op de eerdere Kamervragen van het lid Van Kent over dit onderwerp heb ik reeds gemeld dat ik het in zijn algemeenheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-10-2017 08:14:36 | Antwoord
 • 28 Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk en Nijboer over drempels bij het gebruik van de[...]
  [...] mensen in aanmerking komen die zonder deze lening de middelen ook hadden gehad voor woningaanpassingen, en niet mensen met uitsluitend AOW of een klein pensioen maar eventueel wel met overwaarde op de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-10-2017 08:02:51 | Antwoord
 • 29 Antwoord op vragen van Jasper van Dijk over sociale minima die er op achteruit gaan en dat veel meer[...]
  [...] . Vraag 15 Zijn de eigen koopkrachtberekeningen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waaruit blijkt dat alle uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden met een beperkt aanvullend pensioen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-10-2017 07:57:55 | Antwoord
 • 30 Fiscale aspecten van specifieke uitkeringen op grond van de Duitse wet
  [...] karakter heeft en alleen om pragmatische redenen als pensioen door de Nederlandse regering/ fiscus wordt aangemerkt? Bent u het met ons eens dat gelet op het geringe aantal nog levende gerechtigden het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-10-2017 08:18:01 | Schriftelijke vragen
 • 31 Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over de verplichte pensioenleeftijd voor rechters
  [...] levensverwachting is niet gelegd. Het klopt dat de gemiddelde levensverwachting sindsdien is gestegen. Dat neemt niet weg dat een zeer groot deel van de rechters reeds op de pensioengerechtigde leeftijd met pensioen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-10-2017 07:55:44 | Antwoord
 • 32 Het bericht dat maaltijdbezorger Deliveroo alle koeriers in loondienst gaat vervangen door[...]
  [...] die werknemers dwingen (schijn)zelfstandige te worden en daarmee premies voor werknemersverzekeringen en pensioenen ontduiken? Vraag 5 Gaat de Inspectie SZW, gelet op het voornemen van maaltijdbezorger [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-10-2017 08:14:36 | Schriftelijke vragen
 • 33 Uitstel beantwoording vragen van het lid Groothuizen over de verplichte pensioenleeftijd voor[...]
  [...] Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de verplichte pensioenleeftijd voor rechters (ingezonden 6 september 2017). Mededeling van Minister Blok [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-10-2017 07:48:13 | Mededeling
 • 34 Uitstel beantwoording vragen van het lid Groothuizen over de verplichte pensioenleeftijd voor[...]
  [...] Groothuizen over de verplichte pensioenleeftijd voor rechters Download het kamerstuk(DOC) [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-09-2017 12:31:49 | Mededeling (uitstel antwoord)
 • 35 Uitstel beantwoording vragen van het lid Groothuizen over de verplichte pensioenleeftijd voor[...]
  [...] Groothuizen over de verplichte pensioenleeftijd voor rechters Download het kamerstuk(PDF) Gerelateerde documenten Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over de verplichte pensioenleeftijd voor rechters [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-09-2017 03:09:20 | Mededeling (uitstel antwoord)
 • 36 Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de risico's en de gevolgen van het[...]
  [...] de winstmarges van financiële instellingen. De lagere rente zorgt er ook voor dat de waarde van (financiële) activa in het bezit van huishoudens, pensioenfondsen en financiële instellingen stijgen. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-09-2017 07:41:43 | Antwoord
 • 37 Antwoord op vragen van het lid Van Kent over het bericht dat maaltijdbezorger Deliveroo alle koeriers[...]
  [...] zelfstandig ondernemer kwalificeert. Vraag 4 Erkent u dat Deliveroo vooral zelf financieel belang heeft bij deze schijnconstructie en de kosten voor pensioenen en premies afwentelt op de koeriers en de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-09-2017 07:40:50 | Antwoord
 • 38 Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Kent over "pensioen en zware[...]
  [...] ervoor te zorgen dat medewerkers gezond hun pensioen kunnen halen? Zo nee, waarom niet? Is een verdere verhoging van de pensioenleeftijd voor mensen met zware beroepen volgens u verantwoord? Zo ja, waarom [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-09-2017 07:39:36 | Antwoord
 • 39 Antwoord op vragen van het lid Van Kent over het rapport 'Eerder stoppen met werken voor zware[...]
  [...] , beroepsgroep of arbeidsverleden. Een flexibele ingangsdatum van de AOW is momenteel onderdeel van de discussie. De aanvullende pensioenen daarentegen zijn wel afhankelijk van het arbeidsverleden en kennen bij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-09-2017 07:39:27 | Antwoord
 • 40 Antwoord op vragen van de leden Van Brenk en Van Rooijen over het bericht “aantal afgekeurde ouderen[...]
  [...] dat er van het pensioenakkoord uit 2011 – behalve een verhoging van de Algemene Ouderdomswet (AOW)-leeftijd – bitter weinig is terechtgekomen, en dat de huidige en komende regering werk moeten maken van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-09-2017 07:39:24 | Antwoord
 • 41 Drempels bij het gebruik van de blijverslening
  [...] uitsluitend AOW of een klein pensioen maar eventueel wel met overwaarde op de woning? Vraag 3 Hoeveel gemeenten maken op dit moment concreet gebruik van de regeling via SVn? Hoe beoordeelt u dit ten opzichte [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-09-2017 08:02:51 | Schriftelijke vragen
 • 42 Antwoord op vragen van de leden Van Kent en Leijten over het bericht 'Elke maand honderden euro’s[...]
  [...] afkomstig pensioeninkomen. Volgens deze rekenvoorbeelden gaan diegenen die een Duits pensioen, lijfrente of socialezekerheidsuitkering van in totaal minder dan € 15.000 ontvangen, er niet op achteruit 2 . De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-09-2017 07:30:10 | Antwoord
 • 43 De verplichte pensioenleeftijd voor rechters
  [...] verplichte pensioenleeftijd voor rechters Download het kamerstuk(PDF) Gerelateerde documenten Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over de verplichte pensioenleeftijd voor rechters Indiener: S.A. Blok [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-09-2017 16:23:50 | Schriftelijke vragen
 • 44 De verplichte pensioenleeftijd voor rechters
  [...] Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de verplichte pensioenleeftijd voor rechters (ingezonden 6 september 2017). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-09-2017 07:57:10 | Schriftelijke vragen
 • 45 De verplichte pensioenleeftijd voor rechters
  [...] Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de verplichte pensioenleeftijd voor rechters (ingezonden 6 september 2017). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-09-2017 07:56:31 | Schriftelijke vragen
 • 46 Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over de eisen van zorgverzekeraars voor het krijgen van een[...]
  [...] vergoed. Het Ministerie van Defensie heeft echter een regeling, waardoor alle veteranen met een assistentiehond een financiële tegemoetkoming kunnen aanvragen bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-09-2017 07:57:35 | Antwoord
 • 47 Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over de eisen van zorgverzekeraars voor het krijgen van een[...]
  [...] vergoed. Het Ministerie van Defensie heeft echter een regeling, waardoor alle veteranen met een assistentiehond een financiële tegemoetkoming kunnen aanvragen bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-09-2017 07:57:34 | Antwoord
 • 48 Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over Nederlandse pensioenfondsen die beleggen in de kerncentrales[...]
  [...] van pensioendeelnemers om invloed uit te oefenen op het beleggingsbeleid van hun pensioenfonds vloeit voort uit de wet versterking bestuur pensioenfondsen. (Voormalig) ambtenaren hebben invloed op het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-09-2017 07:57:33 | Antwoord
 • 49 Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over Nederlandse pensioenfondsen die beleggen in de kerncentrales[...]
  [...] van pensioendeelnemers om invloed uit te oefenen op het beleggingsbeleid van hun pensioenfonds vloeit voort uit de wet versterking bestuur pensioenfondsen. (Voormalig) ambtenaren hebben invloed op het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-09-2017 07:57:32 | Antwoord
 • 50 Sociale minima die er op achteruit gaan en dat veel meer Nederlanders in armoede leven dan we denken
  [...] 15 Zijn de eigen koopkrachtberekeningen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waaruit blijkt dat alle uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden met een beperkt aanvullend pensioen er [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-09-2017 07:53:05 | Schriftelijke vragen
 • 51 Sociale minima die er op achteruit gaan en dat veel meer Nederlanders in armoede leven dan we denken
  [...] 15 Zijn de eigen koopkrachtberekeningen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waaruit blijkt dat alle uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden met een beperkt aanvullend pensioen er [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-09-2017 07:53:03 | Schriftelijke vragen
 • 52 Antwoord op vragen van het lid Bisschop over de inzet van 70-plussers
  [...] surveillanten die betrokken zijn bij de afname van de staatsexamens wordt de leeftijdsgrens van zeventig jaar gehanteerd. Het CvTE verkiest om een hogere leeftijdsgrens te hanteren dan de AOW-leeftijd voor de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  31-08-2017 07:54:39 | Antwoord
 • 53 Antwoord op vragen van het lid Bisschop over de inzet van 70-plussers
  [...] surveillanten die betrokken zijn bij de afname van de staatsexamens wordt de leeftijdsgrens van zeventig jaar gehanteerd. Het CvTE verkiest om een hogere leeftijdsgrens te hanteren dan de AOW-leeftijd voor de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  31-08-2017 07:54:38 | Antwoord
 • 54 Het bericht 'Elke maand honderden euro's minder pensioen door Belastingdienst'
  [...] , staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Medeindiener Renske Leijten, Kamerlid SP Voortouwcommissie TK Het bericht 'Elke maand honderden euro's minder pensioen door Belastingdienst'Download het [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-08-2017 14:11:36 | Schriftelijke vragen
 • 55 Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Ronnes over de problemen bij Anbang en de gevolgen daarvan[...]
  [...] Werkgelegenheid (ontvangen 24 augustus 2017). Vraag 1 Herinnert u zich dat u tijdens het Algemeen overleg Pensioenen op 15 juni jl. heeft toegezegd dat u zich met de toezichthouder zou beraden over wat u over [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-08-2017 07:49:28 | Antwoord
 • 56 Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Ronnes over de problemen bij Anbang en de gevolgen daarvan[...]
  [...] Werkgelegenheid (ontvangen 24 augustus 2017). Vraag 1 Herinnert u zich dat u tijdens het Algemeen overleg Pensioenen op 15 juni jl. heeft toegezegd dat u zich met de toezichthouder zou beraden over wat u over [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-08-2017 07:48:34 | Antwoord
 • 57 Het bericht 'Elke maand honderden euro's minder pensioen door Belastingdienst'
  [...] Vragen van de leden Van Kent en Leijten (beiden SP) aan de Staatssecretarissen van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht Elke maand honderden euro's minder pensioen door [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-08-2017 07:48:06 | Schriftelijke vragen
 • 58 Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over verdringing en het schaden van werknemersrechten[...]
  [...] uitkomsten zal informeren. Vraag 2 Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat bijstandsgerechtigden zonder sociale rechten (zoals doorbetalen bij ziekte of pensioenopbouw) aan het werk gaan, ten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-08-2017 07:48:05 | Antwoord
 • 59 Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over verdringing en het schaden van werknemersrechten[...]
  [...] uitkomsten zal informeren. Vraag 2 Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat bijstandsgerechtigden zonder sociale rechten (zoals doorbetalen bij ziekte of pensioenopbouw) aan het werk gaan, ten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-08-2017 07:48:03 | Antwoord
 • 60 Het bericht 'Elke maand honderden euro's minder pensioen door Belastingdienst'
  [...] Vragen van de leden Van Kent en Leijten (beiden SP) aan de Staatssecretarissen van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht Elke maand honderden euro's minder pensioen door [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-08-2017 07:47:27 | Schriftelijke vragen
 • 61 Het bericht dat maaltijdbezorger Deliveroo alle koeriers in loondienst gaat vervangen door[...]
  [...] ? Of kan hier volgens u gesproken worden van schijnzelfstandigen? Vraag 4 Erkent u dat Deliveroo vooral zelf financieel belang heeft bij deze schijnconstructie en de kosten voor pensioenen en premies [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-08-2017 09:11:03 | Schriftelijke vragen
 • 62 Het bericht dat maaltijdbezorger Deliveroo alle koeriers in loondienst gaat vervangen door[...]
  [...] ? Of kan hier volgens u gesproken worden van schijnzelfstandigen? Vraag 4 Erkent u dat Deliveroo vooral zelf financieel belang heeft bij deze schijnconstructie en de kosten voor pensioenen en premies [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-08-2017 09:10:44 | Schriftelijke vragen
 • 63 Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk en Nijboer over de matige loongroei en flexibilisering
  [...] . Vraag 4 Deelt u de mening dat vast werk weer de norm moet worden en dat alle werkenden een goed pensioen en een verzekering tegen pech verdienen? In hoeverre zou dit de loongroei kunnen stimuleren [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-07-2017 08:58:23 | Antwoord
 • 64 Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk en Nijboer over de matige loongroei en flexibilisering
  [...] . Vraag 4 Deelt u de mening dat vast werk weer de norm moet worden en dat alle werkenden een goed pensioen en een verzekering tegen pech verdienen? In hoeverre zou dit de loongroei kunnen stimuleren [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-07-2017 08:58:23 | Antwoord
 • 65 De problemen bij Anbang en de gevolgen daarvan voor de polishouders van Vivat (oa Zwitserleven, Reaal[...]
  [...] de polishouders van Vivat (oa Zwitserleven, Reaal en Route Mobiel) (ingezonden 20 juli 2017). Vraag 1 Herinnert u zich dat u tijdens het Algemeen overleg Pensioenen op 15 juni jl. heeft toegezegd dat u [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-07-2017 08:52:28 | Schriftelijke vragen
 • 66 De problemen bij Anbang en de gevolgen daarvan voor de polishouders van Vivat (oa Zwitserleven, Reaal[...]
  [...] de polishouders van Vivat (oa Zwitserleven, Reaal en Route Mobiel) (ingezonden 20 juli 2017). Vraag 1 Herinnert u zich dat u tijdens het Algemeen overleg Pensioenen op 15 juni jl. heeft toegezegd dat u [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-07-2017 08:50:32 | Schriftelijke vragen
 • 67 Het bericht 'Pensioen komt te laat voor zware beroepen, verdubbeling afgekeurde ouderen in[...]
  [...] aantal nieuwe arbeidsongeschikten bij metaalarbeiders sinds de pensioenleeftijd in stappen omhoog gaat van 65 naar 67 jaar? Vraag 4 Wat vindt u van de mening van Jan Berghuis van pensioenfonds Metaal- en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-07-2017 08:44:48 | Schriftelijke vragen
 • 68 Het bericht “aantal afgekeurde ouderen stijgt sterk; voor zware beroepen komt pensioen te laat”
  [...] motiveren? Vraag 4 Bent u van mening dat er van het pensioenakkoord uit 2011 – behalve een verhoging van de Algemene Ouderdomswet (AOW)-leeftijd – bitter weinig is terechtgekomen, en dat de huidige en komende [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-07-2017 08:44:47 | Schriftelijke vragen
 • 69 Het bericht 'Pensioen komt te laat voor zware beroepen, verdubbeling afgekeurde ouderen in[...]
  [...] aantal nieuwe arbeidsongeschikten bij metaalarbeiders sinds de pensioenleeftijd in stappen omhoog gaat van 65 naar 67 jaar? Vraag 4 Wat vindt u van de mening van Jan Berghuis van pensioenfonds Metaal- en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-07-2017 08:41:18 | Schriftelijke vragen
 • 70 Het bericht “aantal afgekeurde ouderen stijgt sterk; voor zware beroepen komt pensioen te laat”
  [...] motiveren? Vraag 4 Bent u van mening dat er van het pensioenakkoord uit 2011 – behalve een verhoging van de Algemene Ouderdomswet (AOW)-leeftijd – bitter weinig is terechtgekomen, en dat de huidige en komende [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-07-2017 08:41:17 | Schriftelijke vragen
 • 71 Het bericht 'Pensioen komt te laat voor zware beroepen, verdubbeling afgekeurde ouderen in[...]
  [...] Medeindiener Bart van Kent, Kamerlid SP Voortouwcommissie TK Het bericht 'Pensioen komt te laat voor zware beroepen, verdubbeling afgekeurde ouderen in metaalindustrie' Download het kamerstuk(PDF) [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-07-2017 03:02:50 | Schriftelijke vragen
 • 72 Het bericht “aantal afgekeurde ouderen stijgt sterk; voor zware beroepen komt pensioen te[...]
  [...] Martin van Rooijen, Kamerlid 50PLUS Voortouwcommissie TK Het bericht aantal afgekeurde ouderen stijgt sterk; voor zware beroepen komt pensioen te laat” Download het kamerstuk(PDF) [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-07-2017 03:02:50 | Schriftelijke vragen
 • 73 Antwoord op vragen van het lid Van Weyenberg over het bericht dat artsen via hun pensioenfonds verplicht[...]
  [...] pensioenpremies op verantwoorde en duurzame wijze rendement maakt, zodat een goed pensioen wordt bereikt. Voor sommige artsen kan dat betekenen dat zij niet willen dat er in tabak wordt belegd. 3 In hoeverre [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-07-2017 10:56:04 | Antwoord
 • 74 Antwoord op vragen van de leden Van Kent en Jasper van Dijk over de uitzending van Tros Radar Extra over[...]
  [...] euro (echtpaar), een vrijlating van het vermogen gebonden in eigen zelfbewoonde woning met bijbehorend erf (€ 50.100) en onder voorwaarden het vermogen voor een pensioenvoorziening. Een financieel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-07-2017 08:42:58 | Antwoord
 • 75 Antwoord op vragen van de leden De Jong, Fritsma en Wilders over 'Meer mensen in de[...]
  [...] WW opgenomen. Voor de AOW en ANW geldt dat pas recht op uitkering kan ontstaan als de betrokkene een duurzame band met Nederland heeft (gehad). De bijstand is een laatste vangnet waarop degene die geen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-07-2017 08:38:52 | Antwoord
 • 76 Antwoord op vragen van de leden De Jong, Fritsma en Wilders over 'Meer mensen in de[...]
  [...] WW opgenomen. Voor de AOW en ANW geldt dat pas recht op uitkering kan ontstaan als de betrokkene een duurzame band met Nederland heeft (gehad). De bijstand is een laatste vangnet waarop degene die geen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-07-2017 08:35:15 | Antwoord
 • 77 Antwoord op vragen van de leden Van Kent en Jasper van Dijk over de uitzending van Tros Radar Extra over[...]
  [...] euro (echtpaar), een vrijlating van het vermogen gebonden in eigen zelfbewoonde woning met bijbehorend erf (€ 50.100) en onder voorwaarden het vermogen voor een pensioenvoorziening. Een financieel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-07-2017 08:34:50 | Antwoord
 • 78 Antwoord op vragen van de leden De Jong en Van Dijck over de berichten 'Pensioenfondsen oneerlijk'[...]
  [...] toezichthouder om pensioenfondsen te wijzen op hun verantwoordelijkheden en te wijzen op de risico s voor de pensioensector als geheel. Vraag 5 Deelt u de mening dat het korten op pensioenen absoluut niet aan de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-07-2017 07:32:55 | Antwoord
 • 79 Antwoord op vragen van het lid Van Weyenberg over het bericht dat artsen via hun pensioenfonds verplicht[...]
  [...] pensioenuitvoerder op hun ingelegde pensioenpremies op verantwoorde en duurzame wijze rendement maakt, zodat een goed pensioen wordt bereikt. Voor sommige artsen kan dat betekenen dat zij niet willen dat er in tabak [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-07-2017 07:32:48 | Antwoord
 • 80 De inzet van 70-plussers
  [...] van toepassing dan wel kunnen overheidsinstellingen zelf een leeftijd bepalen? Vraag 2 Kunt u aangeven waarom er niet voor gekozen is de maximumleeftijd als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-07-2017 08:30:23 | Schriftelijke vragen
 • 81 Het rapport ‘eerder stoppen met werken voor zware beroepen’
  [...] levensverwachting bij een Arbeidsongeschiktheidswet (AOW) leeftijd, die gekoppeld is aan de levensverwachting, het logisch is dat deze mensen recht hebben om eerder te stoppen met werken? Zo ja, waarom? Zo nee [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-07-2017 08:30:20 | Schriftelijke vragen
 • 82 De inzet van 70-plussers
  [...] van toepassing dan wel kunnen overheidsinstellingen zelf een leeftijd bepalen? Vraag 2 Kunt u aangeven waarom er niet voor gekozen is de maximumleeftijd als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-07-2017 08:28:51 | Schriftelijke vragen
 • 83 Het rapport ‘eerder stoppen met werken voor zware beroepen’
  [...] levensverwachting bij een Arbeidsongeschiktheidswet (AOW) leeftijd, die gekoppeld is aan de levensverwachting, het logisch is dat deze mensen recht hebben om eerder te stoppen met werken? Zo ja, waarom? Zo nee [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-07-2017 08:28:50 | Schriftelijke vragen
 • 84 Antwoord op vragen van het lid Van Weyenberg over uitstel van de beslistermijn Pensioen Eigen Beheer
  [...] uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen was 1 januari 2017. De laatste dag voor het stopzetten van de huidige opbouw van het PEB is feitelijk al twee keer uitgesteld. In [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-06-2017 08:17:29 | Antwoord
 • 85 Antwoord op vragen van het lid Van Weyenberg over uitstel van de beslistermijn Pensioen Eigen Beheer
  [...] uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen was 1 januari 2017. De laatste dag voor het stopzetten van de huidige opbouw van het PEB is feitelijk al twee keer uitgesteld. In [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-06-2017 08:17:16 | Antwoord
 • 86 Antwoord op vragen van het lid Van Weyenberg over uitstel van de beslistermijn Pensioen Eigen[...]
  [...] Pensioen Eigen Beheer Download het kamerstuk(DOC) [...]
  www.tweedekamer.nl
  29-06-2017 19:55:50 | Antwoord
 • 87 Antwoord op vragen van de leden Öztürk, Azarkan en Kuzu over hoe de vrijheid van meningsuiting,[...]
  [...] gemeente, het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd etc. X Noot 1 http:/ / nos.nl/ artikel/ 2168786-afblazen-van-politieke-bijeenkomsten-is-kwalijke-tendens.html X Noot 2 http:/ / nos.nl/ artikel/ 2162636 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-06-2017 08:20:35 | Antwoord
 • 88 Antwoord op vragen van de leden Öztürk, Azarkan en Kuzu over hoe de vrijheid van meningsuiting,[...]
  [...] gemeente, het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd etc. X Noot 1 http:/ / nos.nl/ artikel/ 2168786-afblazen-van-politieke-bijeenkomsten-is-kwalijke-tendens.html X Noot 2 http:/ / nos.nl/ artikel/ 2162636 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-06-2017 08:16:23 | Antwoord
 • 89 Antwoord op vragen van de leden Lodders en Aukje de Vries over de uitspraak van het Europese Hof van[...]
  [...] Staffelbesluit? Antwoord 2 Ja. Vraag 3 Kunnen werkgevers en pensioenuitvoerders ervan uitgaan dat een Staffelbesluit getoetst is aan (internationale) wetgeving? Zo nee waarom niet? Antwoord 3 Ja. Bij het opstellen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-06-2017 08:23:52 | Antwoord
 • 90 Antwoord op vragen van de leden Lodders en Aukje de Vries over de uitspraak van het Europese Hof van[...]
  [...] Staffelbesluit? Antwoord 2 Ja. Vraag 3 Kunnen werkgevers en pensioenuitvoerders ervan uitgaan dat een Staffelbesluit getoetst is aan (internationale) wetgeving? Zo nee waarom niet? Antwoord 3 Ja. Bij het opstellen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-06-2017 08:16:01 | Antwoord
 • 91 Antwoord op vragen van de leden Karabulut en Leijten over wapenexport naar landen die betrokken zijn[...]
  [...] de belastingafdracht. Vraag 9 Kunt u een overzicht geven van de pensioenfondsen en banken die geïnvesteerd hebben in Airbus? Bent u bereid om deze financiële instellingen hierop aan te spreken, mede in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-06-2017 08:14:30 | Antwoord
 • 92 Antwoord op vragen van de leden Karabulut en Leijten over wapenexport naar landen die betrokken zijn[...]
  [...] de belastingafdracht. Vraag 9 Kunt u een overzicht geven van de pensioenfondsen en banken die geïnvesteerd hebben in Airbus? Bent u bereid om deze financiële instellingen hierop aan te spreken, mede in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-06-2017 08:13:58 | Antwoord
 • 93 Uitstel van de beslistermijn Pensioen Eigen Beheer
  [...] aan E.D. Wiebes, staatssecretaris van Financiën Voortouwcommissie TK Uitstel van de beslistermijn Pensioen Eigen BeheerDownload het kamerstuk(PDF) Gerelateerde documenten Antwoord op vragen van het lid [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-06-2017 16:16:20 | Schriftelijke vragen
 • 94 Nederlandse pensioenfondsen die beleggen in de kerncentrales van Tihange en Doel
  [...] , minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Voortouwcommissie TK Nederlandse pensioenfondsen die beleggen in de kerncentrales van Tihange en DoelDownload het kamerstuk(PDF) [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-06-2017 16:16:20 | Schriftelijke vragen
 • 95 Uitstel van de beslistermijn Pensioen Eigen Beheer
  [...] Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de Staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over uitstel van de beslistermijn Pensioen Eigen Beheer (ingezonden 22 juni [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-06-2017 08:12:26 | Schriftelijke vragen
 • 96 Nederlandse pensioenfondsen die beleggen in de kerncentrales van Tihange en Doel
  [...] Tihange? Zo nee, waarom niet? X Noot 1 EenVandaag, Pensioenfondsen beleggen in omstreden kerncentrales, http:/ / economie.eenvandaag.nl/ tv-items/ 74919/ pensioenfondsen_beleggen_in_omstreden_kerncentrales [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-06-2017 08:12:21 | Schriftelijke vragen
 • 97 Uitstel van de beslistermijn Pensioen Eigen Beheer
  [...] Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de Staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over uitstel van de beslistermijn Pensioen Eigen Beheer (ingezonden 22 juni [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-06-2017 08:07:16 | Schriftelijke vragen
 • 98 Nederlandse pensioenfondsen die beleggen in de kerncentrales van Tihange en Doel
  [...] Tihange? Zo nee, waarom niet? X Noot 1 EenVandaag, Pensioenfondsen beleggen in omstreden kerncentrales, http:/ / economie.eenvandaag.nl/ tv-items/ 74919/ pensioenfondsen_beleggen_in_omstreden_kerncentrales [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-06-2017 08:07:09 | Schriftelijke vragen
 • 99 De matige loongroei en flexibilisering
  [...] Bent u van mening dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt inderdaad de loonstijging remt? Vraag 4 Deelt u de mening dat vast werk weer de norm moet worden en dat alle werkenden een goed pensioen en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-06-2017 07:43:08 | Schriftelijke vragen
 • 100 De matige loongroei en flexibilisering
  [...] Bent u van mening dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt inderdaad de loonstijging remt? Vraag 4 Deelt u de mening dat vast werk weer de norm moet worden en dat alle werkenden een goed pensioen en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-06-2017 07:41:59 | Schriftelijke vragen
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.