Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 153 items gevonden

 • 1 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor[...]
  [...] Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat bij de verhoging van de AOW-leeftijd afgesproken is een regeling te treffen voor mensen die in zware sectoren werken; constaterende dat die afspraak nog [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 23:41:16 | Motie
 • 2 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor[...]
  [...] , gehoord de beraadslaging, constaterende dat er 28.000 Nederlanders met een Surinaamse achtergrond zijn die een AOW-gat hebben; constaterende dat dit komt door een onrechtvaardig verloop van onze [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 23:40:15 | Motie
 • 3 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor[...]
  [...] , gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de voorgenomen herziening van het pensioenstelsel in te trekken en te komen tot een reële rekenrente voor pensioenfondsen waardoor kortingen kunnen worden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 23:39:32 | Motie
 • 4 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor[...]
  [...] , gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, geen enkele EU-richtlijn op pensioengebied te implementeren, en gaat over tot de orde van de dag. De Jong [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 23:39:23 | Motie
 • 5 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor[...]
  [...] Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, te stoppen met ontwikkelingshulp en dit geld te gebruiken om de verhoging van de AOW-leeftijd terug te draaien en de AOW-leeftijd weer op 65 te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 23:39:19 | Motie
 • 6 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor[...]
  [...] Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat vooral mensen in zware beroepen niet altijd kunnen doorwerken tot de verhoogde AOW-leeftijd; overwegende dat het aantal kwetsbare ouderen de komende [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 23:38:40 | Motie
 • 7 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor[...]
  [...] pensioen en WW opgebouwd wordt; verzoekt de regering, in overleg te gaan met sociale partners en belangenorganisaties om tot een voor iedereen werkbaar alternatief voor loondispensatie te komen, waarbij in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 23:38:29 | Motie
 • 8 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor[...]
  [...]  december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om, indien zij besluit om de manier van verdeling van de pensioenpremie tussen jong en oud af te schaffen, de rekening hiervan niet bij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 23:36:59 | Motie
 • 9 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor[...]
  [...]  december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om, de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting vanaf 2022 geen doorgang te laten vinden, en gaat over tot de orde van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 23:36:36 | Motie
 • 10 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor[...]
  [...] definitieve minimumtarief voor zzp'ers te zorgen dat dit tarief hoog genoeg is om ook een pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering af te kunnen sluiten als zelfstandige, en gaat over tot de orde van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 23:36:05 | Motie
 • 11 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor[...]
  [...]  december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om, de AOW-leeftijd in 2021 te bevriezen op 67 jaar, en gaat over tot de orde van de dag. Van Rooijen Van Brenk [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 23:35:18 | Motie
 • 12 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor[...]
  [...]  december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om de AOW-leeftijd te verlagen naar 65 jaar, en gaat over tot de orde van de dag. Van Rooijen Van Brenk [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 23:32:34 | Motie
 • 13 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor[...]
  [...]  december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, om de AOW-leeftijd in 2018 te bevriezen op 66 jaar, en gaat over tot de orde van de dag. Van Rooijen Van Brenk [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 23:31:23 | Motie
 • 14 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor[...]
  [...] regering, het eigendomsrecht van bestaande pensioenaanspraken van werkenden en gepensioneerden, zoals vastgelegd in artikel 83 van de Pensioenwet, integraal te handhaven, en gaat over tot de orde van de dag [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 23:31:15 | Motie
 • 15 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor[...]
  [...]  december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om, de verhoging van de AOW-leeftijd te temporiseren en deze weer in lijn te brengen met de afspraken voorafgaand aan de versnellingswet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 23:30:59 | Motie
 • 16 Justitiële Inrichtingen; Motie; Motie van het lid Van Nispen over de zwaarte van het werk van[...]
  [...] basis daarvan de pensioenleeftijd voor gevangenispersoneel te verlagen, en gaat over tot de orde van de dag. Van Nispen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 23:29:50 | Motie
 • 17 Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over het eigendomsrecht van bestaande [...]
  [...] begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over het eigendomsrecht van bestaande pensioenaanspraken Download het [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-12-2017 17:31:10 | Motie
 • 18 Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar
  [...] begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar Download het kamerstuk(PDF [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-12-2017 17:31:10 | Motie
 • 19 Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over bevriezen van de AOW-leeftijd op 67 jaar
  [...] begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over bevriezen van de AOW-leeftijd op 67 jaar Download het kamerstuk(PDF [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-12-2017 17:31:10 | Motie
 • 20 Motie van de leden Van Kent en Van Rooijen over de manier van verdeling van de pensioenpremie
  [...] begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Motie van de leden Van Kent en Van Rooijen over de manier van verdeling van de pensioenpremieDownload het kamerstuk [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-12-2017 17:31:10 | Motie
 • 21 Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over de verhoging van de AOW-leeftijd
  [...] begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over de verhoging van de AOW-leeftijdDownload het kamerstuk(PDF [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-12-2017 17:31:10 | Motie
 • 22 Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over de koppeling van de AOW-leeftijd aan de[...]
  [...] begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting Download [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-12-2017 17:31:10 | Motie
 • 23 Motie van het lid De Jong over geen EU-richtlijnen op pensioengebied implementeren
  [...] Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Motie van het lid De Jong over geen EU-richtlijnen op pensioengebied implementerenDownload het kamerstuk(PDF) Stemmingsuitslag Besluit: Verworpen. Stemmingsoort: Met [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-12-2017 17:31:10 | Motie
 • 24 Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over verlagen van de AOW-leeftijd
  [...] begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over verlagen van de AOW-leeftijdDownload het kamerstuk(PDF [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-12-2017 17:31:10 | Motie
 • 25 Motie van het lid Kuzu over het AOW-gat onder Surinaams-Nederlandse ouderen
  [...] Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Motie van het lid Kuzu over het AOW-gat onder Surinaams-Nederlandse ouderenDownload het kamerstuk(PDF) Stemmingsuitslag Besluit: Verworpen. Stemmingsoort: Met handopsteken [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-12-2017 17:31:10 | Motie
 • 26 Motie van het lid Özdil c.s. over een AOW-regeling voor werknemers in zware sectoren
  [...] Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Motie van het lid Özdil c.s. over een AOW-regeling voor werknemers in zware sectorenDownload [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-12-2017 17:31:10 | Motie
 • 27 Arbeidsomstandigheden; Motie; Motie van de leden van Kent en Gijs van Dijk over een maximale tilnorm
  [...] voorwerpen tillen of dragen een grote kans hebben op rugklachten; van mening dat iedereen recht heeft op goede arbeidsomstandigheden waar je zo gezond mogelijk je pensioen mee kan halen; roept de regering op [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 23:45:35 | Motie
 • 28 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten[...]
  [...] , constaterende, dat pensioenfondsen € 1.200 miljard buiten Nederland investeren; overwegende, dat het wenselijk is dat pensioenfondsen en andere financiële instellingen een groot deel van hun kapitaal binnen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 23:21:48 | Motie
 • 29 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten[...]
  [...] Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 Nr. 70 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat pensioenfondsen 1.200 miljard buiten Nederland [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 07:39:19 | Motie
 • 30 Motie van de leden Van Nispen en Van Raak over een lagere pensioenleeftijd voor politiepersoneel
  [...] van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018Motie van de leden Van Nispen en Van Raak over een lagere pensioenleeftijd voor politiepersoneelDownload het kamerstuk(PDF [...]
  www.tweedekamer.nl
  30-11-2017 17:20:28 | Motie
 • 31 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar[...]
  [...] levensverwachting steeds later met pensioen kan; verzoekt de regering, bij de cao-onderhandelingen in te zetten op een lagere pensioenleeftijd voor politiepersoneel, en gaat over tot de orde van de dag. Van Nispen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 07:18:26 | Motie
 • 32 Motie van het lid Bruins Slot c.s. over de effecten van het AOW-pensioengat
  [...] Belhaj, Kamerlid D66 Voortouwcommissie TK Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 Motie van het lid Bruins Slot c.s. over de effecten van het AOW [...]
  www.tweedekamer.nl
  23-11-2017 20:38:51 | Motie
 • 33 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 ; Motie;[...]
  [...] worden bij de totstandkoming van de Defensienota; overwegende dat het AOW-pensioengat in dit kader ook nader op zijn uitwerking dient te worden bezien en afgewogen; verzoekt de regering, de effecten van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-11-2017 09:32:30 | Motie
 • 34 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018); Motie; Motie van het[...]
  [...] er bijvoorbeeld discussie is over wat het gespaarde pensioengeld betekent voor vermogensongelijkheid; verzoekt de regering om, in overleg met CBS en CPB, te werken aan indicatoren die inzicht geven in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-11-2017 11:19:50 | Motie
 • 35 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Azarkan over streven naar een[...]
  [...] houdbaarheidsoverschot van 1 miljard euro nu is omgezet in een houdbaarheidstekort van 3 miljard euro; overwegende dat hierdoor de uitgaven op lange termijn aan zorg en onderwijs, en pensioenen en veiligheid, onder druk [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-11-2017 10:40:03 | Motie
 • 36 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] pensioenaanspraak alleen overgedragen kan worden aan de huidige pensioenuitvoerder en niet aan een pensioenuitvoerder waar de pensioendeelnemer in het verleden pensioen heeft opgebouwd; constaterende dat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-11-2017 10:34:47 | Motie
 • 37 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] 34 765 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-11-2017 10:34:46 | Motie
 • 38 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] 34 765 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-11-2017 10:34:42 | Motie
 • 39 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] 34 765 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-11-2017 10:34:40 | Motie
 • 40 Motie van het lid De Jong over herziene IORP-informatievereisten niet implementeren
  [...] - en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen)Motie van het lid De Jong over [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-11-2017 03:04:19 | Motie
 • 41 Motie van het lid De Jong over afkoop van zeer kleine pensioenen
  [...] - en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen)Motie van het lid De Jong over [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-11-2017 03:04:19 | Motie
 • 42 Motie van het lid Lodders over keuzemogelijkheid in het overdragen van pensioenaanspraken
  [...] pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen)Motie van het lid Lodders over keuzemogelijkheid in het overdragen van pensioenaansprakenDownload het [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-11-2017 03:04:19 | Motie
 • 43 Motie van het lid Omtzigt over achterliggende berekeningen van kleine pensioenaanspraken
  [...] Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen)Motie van het lid Omtzigt [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-11-2017 03:04:19 | Motie
 • 44 Motie van de leden Krol en Roemer over verlagen van de AOW-leeftijd naar 65
  [...] van de leden Krol en Roemer over verlagen van de AOW-leeftijd naar 65Download het kamerstuk(PDF) Stemmingsuitslag Besluit: Verworpen. Stemmingsoort: Met handopsteken Fractie Zetels voor tegen Details [...]
  www.tweedekamer.nl
  02-11-2017 19:56:06 | Motie
 • 45 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Wilders over stoppen met[...]
  [...] ontwikkelingshulp en dit geld te gebruiken om de AOW-leeftijd te verlagen naar 65 jaar, en gaat over tot de orde van de dag. Wilders [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-11-2017 08:21:01 | Motie
 • 46 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Thieme over afspraken met investeerders[...]
  [...] investeerders te maken (zoals pensioenfondsen) om investeringen in fossiele energie af te bouwen en te verschuiven naar schone energie en energiebesparing, en gaat over tot de orde van de dag. Thieme [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-11-2017 08:20:47 | Motie
 • 47 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van de leden Krol en Roemer over verlagen[...]
  [...] 34 775 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN KROL EN ROEMER Voorgesteld 2 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om, de AOW-leeftijd te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-11-2017 08:20:35 | Motie
 • 48 Motie van het lid Kuzu over de onrechtvaardige uitwerking van het AOW-gat voor Surinaamse [...]
  [...] Motie Nummer 20361-176 Publicatiedatum 5 oktober 2017 Indiener Tunahan Kuzu, Kamerlid DENK Voortouwcommissie TK SurinameMotie van het lid Kuzu over de onrechtvaardige uitwerking van het AOW-gat voor [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-10-2017 22:03:05 | Motie
 • 49 Suriname; Motie; Motie van het lid Kuzu over de onrechtvaardige uitwerking van het AOW-gat voor Surinaamse[...]
  [...] AOW-gat waar Surinaamse Nederlanders mee te kampen hebben, weg te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. Kuzu [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-10-2017 07:56:11 | Motie
 • 50 Motie van de leden Özdil en Van Kent over ten minste een aantal evident zware beroepen [...]
  [...] Motie Nummer 32043-380 Publicatiedatum 20 september 2017 Indiener Zihni Özdil, Kamerlid GL Medeindiener Bart van Kent, Kamerlid SP Voortouwcommissie TK Toekomst pensioenstelselMotie van de leden [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-09-2017 15:32:24 | Motie
 • 51 Motie van de leden Nijboer en Gijs van Dijk over voorstellen voor een flexibele AOW
  [...] Nijboer en Gijs van Dijk over voorstellen voor een flexibele AOWDownload het kamerstuk(PDF) Behandeling Dertigledendebat over vervroegd pensioen voor zware beroepen Plenair debat 11:15 20-09-2017 tK [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-09-2017 15:32:24 | Motie
 • 52 Motie van de leden Özdil en Gijs van Dijk over een definitie van zware beroepen
  [...] Motie Nummer 32043-379 Publicatiedatum 20 september 2017 Indiener Zihni Özdil, Kamerlid GL Medeindiener Gijs van Dijk, Kamerlid PvdA Voortouwcommissie TK Toekomst pensioenstelselMotie van de leden [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-09-2017 15:32:24 | Motie
 • 53 Motie van de leden Van Kent en Van Rooijen over het verlagen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar
  [...] Motie Nummer 32043-382 Publicatiedatum 20 september 2017 Indiener Bart van Kent, Kamerlid SP Medeindiener Martin van Rooijen, Kamerlid 50PLUS Voortouwcommissie TK Toekomst pensioenstelselMotie van de [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-09-2017 15:32:24 | Motie
 • 54 Motie van het lid Van Kent c.s. over onderzoek naar de gevolgen van het gedeeltelijk afschaffen[...]
  [...] Toekomst pensioenstelselMotie van het lid Van Kent c.s. over onderzoek naar de gevolgen van het gedeeltelijk afschaffen van de RVU Download het kamerstuk(PDF) Stemmingsuitslag Besluit: Verworpen [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-09-2017 15:32:24 | Motie
 • 55 Toekomst pensioenstelsel; Motie; Motie van de leden Özdil en Gijs van Dijk over een definitie van zware[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 379 MOTIE VAN DE LEDEN ÖZDIL EN GIJS VAN DIJK Voorgesteld 20 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de motie-Voortman over een voorstel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-09-2017 07:38:05 | Motie
 • 56 Toekomst pensioenstelsel; Motie; Motie van het lid Van Kent c.s. over onderzoek naar de gevolgen van[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 381 MOTIE VAN HET LID VAN KENT C.S. Voorgesteld 20 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om te onderzoeken wat de gevolgen zijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-09-2017 07:38:03 | Motie
 • 57 Toekomst pensioenstelsel; Motie; Motie van de leden Nijboer en Gijs van Dijk over voorstellen voor een[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 383 MOTIE VAN DE LEDEN NIJBOER EN GIJS VAN DIJK Voorgesteld 20 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de leeftijd waarop mensen met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-09-2017 07:37:54 | Motie
 • 58 Toekomst pensioenstelsel; Motie; Motie van de leden Van Kent en Van Rooijen over het verlagen van de[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 382 MOTIE VAN DE LEDEN VAN KENT EN VAN ROOIJEN Voorgesteld 20 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om, de AOW-leeftijd te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-09-2017 07:37:53 | Motie
 • 59 Toekomst pensioenstelsel; Motie; Motie van de leden Özdil en Van Kent over ten minste een aantal evident[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 380 MOTIE VAN DE LEDEN ÖZDIL EN VAN KENT Voorgesteld 20 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Kamer unaniem heeft ingestemd met de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-09-2017 07:37:52 | Motie
 • 60 Stimulering duurzame energieproductie ; Motie; Motie van de leden Wassenberg en Van der Lee over het[...]
  [...] miljard euro méér in de fossiele energie-industrie investeerde dan het jaar ervoor; constaterende dat dit niet rijmt met de intentie van het ABP om in 2020 een volledig duurzaam pensioenfonds te zijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-09-2017 10:40:00 | Motie
 • 61 Motie van het lid Karabulut over 100% compensatie van het AOW-gat voor oud-Defensiemedewerkers [...]
  [...] 2017 Motie van het lid Karabulut over 100% compensatie van het AOW-gat voor oud-Defensiemedewerkers en oud-burgermedewerkers Download het kamerstuk(PDF) Stemmingsuitslag Besluit: Verworpen. Stemmingsoort [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-07-2017 20:56:32 | Motie
 • 62 Motie van het lid Popken over volledige dekking van het AOW-gat voor het Defensiepersoneel
  [...] jaar 2017 Motie van het lid Popken over volledige dekking van het AOW-gat voor het DefensiepersoneelDownload het kamerstuk(PDF) Behandeling VAO Personeel Defensie (AO d.d. 28/ 06) Plenair debat 10:35 06 [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-07-2017 20:56:32 | Motie
 • 63 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 ; Motie;[...]
  [...] , overwegende dat door het verhogen van de AOW-leeftijd een AOW-gat is ontstaan bij het Defensiepersoneel; overwegende dat dit AOW-gat gecompenseerd wordt tot 90% van het netto-inkomen dat zij zouden hebben [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2017 08:34:19 | Motie
 • 64 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 ; Motie;[...]
  [...] , constaterende dat Defensie het AOW-gat voor oud-Defensiemedewerkers en oud-burgermedewerkers compenseert voor ten minste 90% van het netto-inkomen dat zij zouden hebben ontvangen als de AOW-leeftijd en de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2017 08:34:18 | Motie
 • 65 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016 ; Gewijzigde motie (nader);[...]
  [...]  juli 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering terecht de kostendelersnorm voor de AOW heeft geschrapt; van mening dat het tot ongelijkheid leidt als een bijstandsmoeder die [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2017 08:33:55 | Motie
 • 66 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 ; Motie;[...]
  [...] , opleidingsbudgetten, doorstroommogelijkheden en pensioenvoorwaarden; overwegende dat het ontbreken van een nieuwe cao ook de bedrijfsvoering van Defensie kan verlammen, bijvoorbeeld doordat reorganisaties niet door [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2017 08:30:47 | Motie
 • 67 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 ; Motie;[...]
  [...] , opleidingsbudgetten, doorstroommogelijkheden en pensioenvoorwaarden; overwegende dat het ontbreken van een nieuwe cao ook de bedrijfsvoering van Defensie kan verlammen, bijvoorbeeld doordat reorganisaties niet door [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2017 08:30:46 | Motie
 • 68 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 ; Motie;[...]
  [...] , overwegende dat door het verhogen van de AOW-leeftijd een AOW-gat is ontstaan bij het Defensiepersoneel; overwegende dat dit AOW-gat gecompenseerd wordt tot 90% van het netto-inkomen dat zij zouden hebben [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2017 08:30:09 | Motie
 • 69 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 ; Motie;[...]
  [...] , constaterende dat Defensie het AOW-gat voor oud-Defensiemedewerkers en oud-burgermedewerkers compenseert voor ten minste 90% van het netto-inkomen dat zij zouden hebben ontvangen als de AOW-leeftijd en de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2017 08:30:06 | Motie
 • 70 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016 ; Gewijzigde motie (nader);[...]
  [...]  juli 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering terecht de kostendelersnorm voor de AOW heeft geschrapt; van mening dat het tot ongelijkheid leidt als een bijstandsmoeder die [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2017 08:29:17 | Motie
 • 71 Voorjaarsnota 2017; Motie; Motie van de leden Nijboer en Snels over maatregelen voor een evenwichtige[...]
  [...] Economisch Plan de hoogste inkomens er fors meer op vooruitgaan dan modale en lagere inkomens; constaterende dat mensen met een pensioen of een uitkering er zelfs op achteruit dreigen te gaan; overwegende dat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2017 08:31:40 | Motie
 • 72 Voorjaarsnota 2017; Motie; Motie van de leden Nijboer en Snels over maatregelen voor een evenwichtige[...]
  [...] Economisch Plan de hoogste inkomens er fors meer op vooruitgaan dan modale en lagere inkomens; constaterende dat mensen met een pensioen of een uitkering er zelfs op achteruit dreigen te gaan; overwegende dat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2017 08:26:07 | Motie
 • 73 Toekomst pensioenstelsel; Gewijzigde motie (nader); Nader gewijzigde motie van het lid Van Rooijen over[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 373 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN ROOIJEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 367 Voorgesteld 4 juli 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-07-2017 08:22:43 | Motie
 • 74 Toekomst pensioenstelsel; Gewijzigde motie (nader); Nader gewijzigde motie van het lid Van Rooijen over[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 373 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN ROOIJEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 367 Voorgesteld 4 juli 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-07-2017 08:22:42 | Motie
 • 75 Werken in het onderwijs; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Van Brenk over wijzigen[...]
  [...] ongewenst is; overwegende dat de sociaaleconomische Raad pleit voor wijziging van de leeftijdsgrens van het Levenlanglerenkrediet naar de AOW-gerechtigde leeftijd; roept de regering op, de leeftijdsgrens voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-07-2017 08:22:35 | Motie
 • 76 Werken in het onderwijs; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Van Brenk over wijzigen[...]
  [...] ongewenst is; overwegende dat de sociaaleconomische Raad pleit voor wijziging van de leeftijdsgrens van het Levenlanglerenkrediet naar de AOW-gerechtigde leeftijd; roept de regering op, de leeftijdsgrens voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-07-2017 08:22:35 | Motie
 • 77 Motie van het lid Van Rooijen over de mogelijkheid van variabele uitkeringen in de collectieve[...]
  [...] Motie Nummer 32043-371 Publicatiedatum 28 juni 2017 Indiener Martin van Rooijen, Kamerlid 50PLUS Voortouwcommissie TK Toekomst pensioenstelselMotie van het lid Van Rooijen over de mogelijkheid van [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-06-2017 10:47:48 | Motie
 • 78 Motie van het lid De Jong over de IORP-richtlijn niet implementeren
  [...] Motie Nummer 32043-372 Publicatiedatum 28 juni 2017 Indiener Léon de Jong, Kamerlid PVV Voortouwcommissie TK Toekomst pensioenstelselMotie van het lid De Jong over de IORP-richtlijn niet [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-06-2017 10:47:48 | Motie
 • 79 Toekomst pensioenstelsel; Motie; Motie van het lid Van Rooijen over de mogelijkheid van variabele uitkeringen[...]
  [...] onderzoeken in hoeverre de taakafbakeningseisen belemmerend kunnen zijn voor een goede uitvoering van variabele pensioenuitkeringen bij vrijwillige pensioenvoorzieningen die door pensioenfondsen worden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-06-2017 08:22:37 | Motie
 • 80 Toekomst pensioenstelsel; Motie; Motie van het lid Van Rooijen over de mogelijkheid van variabele uitkeringen[...]
  [...] onderzoeken in hoeverre de taakafbakeningseisen belemmerend kunnen zijn voor een goede uitvoering van variabele pensioenuitkeringen bij vrijwillige pensioenvoorzieningen die door pensioenfondsen worden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-06-2017 08:22:37 | Motie
 • 81 Toekomst pensioenstelsel; Motie; Motie van het lid De Jong over de IORP-richtlijn niet implementeren
  [...] Nederlandse pensioen- en toezichtwetten aan te brengen aan de hand van de herziene IORP-richtlijn en de implementatie van deze Europese pensioenrichtlijn geen doorgang te laten vinden, en gaat over tot de orde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-06-2017 08:22:25 | Motie
 • 82 Toekomst pensioenstelsel; Motie; Motie van het lid De Jong over de IORP-richtlijn niet implementeren
  [...] Nederlandse pensioen- en toezichtwetten aan te brengen aan de hand van de herziene IORP-richtlijn en de implementatie van deze Europese pensioenrichtlijn geen doorgang te laten vinden, en gaat over tot de orde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-06-2017 08:22:24 | Motie
 • 83 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016 ; Motie; Motie van het lid[...]
  [...] , gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering terecht de kostendelersnorm voor de AOW heeft geschrapt; van mening dat het tot ongelijkheid leidt als een bijstandsmoeder die haar volwassen kind in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-06-2017 08:21:06 | Motie
 • 84 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016 ; Motie; Motie van het lid[...]
  [...] , gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering terecht de kostendelersnorm voor de AOW heeft geschrapt; van mening dat het tot ongelijkheid leidt als een bijstandsmoeder die haar volwassen kind in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-06-2017 08:17:06 | Motie
 • 85 Motie van het lid Omtzigt over een officiële reactie over de gevolgen van het ECB beleid voor[...]
  [...] van het ECB beleid voor de dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen Download het kamerstuk(PDF) Behandeling Aansluitend aan het debat over de Europese top : STEMMINGEN Stemmingen 14:40 21-06-2017 [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-06-2017 14:36:25 | Motie
 • 86 Europese Raad; Motie; Motie van het lid Omtzigt over een officiële reactie over de gevolgen van[...]
  [...] leidt tot een 5 tot 10% lagere dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen; constaterende dat dit 70 tot 140 miljard euro is, of in de orde van grootte tot € 10.000 per pensioendeelnemer; verzoekt de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-06-2017 08:09:43 | Motie
 • 87 Europese Raad; Motie; Motie van het lid Omtzigt over een officiële reactie over de gevolgen van[...]
  [...] leidt tot een 5 tot 10% lagere dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen; constaterende dat dit 70 tot 140 miljard euro is, of in de orde van grootte tot € 10.000 per pensioendeelnemer; verzoekt de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-06-2017 08:09:43 | Motie
 • 88 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving[...]
  [...] 34 674 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) Nr. 21 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN ROOIJEN TER [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-06-2017 07:41:30 | Motie
 • 89 Toekomst pensioenstelsel; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Van Rooijen over een[...]
  [...] pensioenproducten aanbieden; overwegende dat negatieve gevolgen van de lage marktrente hierdoor zeer verschillend kunnen zijn voor pensioendeelnemers bij pensioenfondsen en verzekeraars; verzoekt de regering, een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-06-2017 07:41:18 | Motie
 • 90 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving[...]
  [...] 34 674 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) Nr. 21 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN ROOIJEN TER [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-06-2017 07:37:55 | Motie
 • 91 Toekomst pensioenstelsel; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Van Rooijen over een[...]
  [...] pensioenproducten aanbieden; overwegende dat negatieve gevolgen van de lage marktrente hierdoor zeer verschillend kunnen zijn voor pensioendeelnemers bij pensioenfondsen en verzekeraars; verzoekt de regering, een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-06-2017 07:37:33 | Motie
 • 92 Motie van de leden Gijs van Dijk en Jasper van Dijk over pensioen onderdeel laten uitmaken van[...]
  [...] , Volksgezondheid en ConsumentenzakenMotie van de leden Gijs van Dijk en Jasper van Dijk over pensioen onderdeel laten uitmaken van de arbeidsvoorwaarden na de detacheringstermijn Download het kamerstuk(PDF [...]
  www.tweedekamer.nl
  08-06-2017 17:26:05 | Motie
 • 93 Motie van het lid Van Rooijen over onafhankelijk actuarieel onderzoek naar de verschillen tussen[...]
  [...] Motie Nummer 32043-366 Publicatiedatum 8 juni 2017 Indiener Martin van Rooijen, Kamerlid 50PLUS Voortouwcommissie TK Toekomst pensioenstelselMotie van het lid Van Rooijen over onafhankelijk [...]
  www.tweedekamer.nl
  08-06-2017 17:26:05 | Motie
 • 94 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Motie; Motie van de[...]
  [...] beraadslaging, constaterende dat pensioen geen onderdeel uitmaakt van de arbeidsvoorwaarden na de detacheringstermijn; overwegende dat pensioen een wezenlijk onderdeel is van de arbeidsvoorwaarden in Nederland [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-06-2017 07:33:50 | Motie
 • 95 Toekomst pensioenstelsel; Motie; Motie van het lid Van Rooijen over onafhankelijk actuarieel onderzoek[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 366 MOTIE VAN HET LID VAN ROOIJEN Voorgesteld 8 juni 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat methode en hoogte van de UFR voor verzekeraars en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-06-2017 07:29:16 | Motie
 • 96 Toekomst pensioenstelsel; Motie; Motie van het lid Van Rooijen over onafhankelijk actuarieel onderzoek[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 366 MOTIE VAN HET LID VAN ROOIJEN Voorgesteld 8 juni 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat methode en hoogte van de UFR voor verzekeraars en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-06-2017 07:26:54 | Motie
 • 97 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Motie; Motie van de[...]
  [...] beraadslaging, constaterende dat pensioen geen onderdeel uitmaakt van de arbeidsvoorwaarden na de detacheringstermijn; overwegende dat pensioen een wezenlijk onderdeel is van de arbeidsvoorwaarden in Nederland [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-06-2017 07:26:36 | Motie
 • 98 Motie van het lid Lodders over advies vragen aan De Nederlandsche Bank over de carve-out
  [...] pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017)Motie van het lid Lodders over advies vragen aan De Nederlandsche Bank over de carve-outDownload het kamerstuk(PDF) Behandeling Stemmingen Stemmingen 15:05 13-06-2017 Tk [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-06-2017 18:14:20 | Motie
 • 99 Motie van het lid Van Rooijen over spoedige afronding van de evaluatie van de visitatiecommissies
  [...] van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017)Motie van het lid Van Rooijen over spoedige afronding van de evaluatie van de visitatiecommissiesDownload het kamerstuk(PDF) Behandeling Verzamelwet [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-06-2017 18:14:20 | Motie
 • 100 Motie van het lid Van Kent over verruimen van de overbruggingsregeling
  [...] pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017)Motie van het lid Van Kent over verruimen van de overbruggingsregelingDownload het kamerstuk(PDF) Stemmingsuitslag Besluit: Verworpen. Stemmingsoort: Met handopsteken [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-06-2017 18:14:20 | Motie
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.