Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 8 items gevonden

 • 1 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband[...]
  [...] eenheid) E MOTIE VAN HET LID VAN RIJ C.S. Voorgesteld 16 april 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het verlenen van terugwerkende kracht aan belastingmaatregelen uitsluitend mogelijk [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:11:58 | Motie
 • 2 Staat van de Europese Unie 2019; Motie van het lid Van Apeldoorn c.s. over een verkennende analyse over[...]
  [...] 35 078 Staat van de Europese Unie 2019 D MOTIE VAN HET LID VAN APELDOORN C.S. Voorgesteld 16 april 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de vrije mededinging van de interne [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:07:53 | Motie
 • 3 Staat van de Europese Unie 2019; Motie van het lid Teunissen c.s. over de beperking van handelingsvrijheid[...]
  [...] 35 078 Staat van de Europese Unie 2019 E MOTIE VAN HET LID TEUNISSEN C.S. Voorgesteld 16 april 2019 De Kamer, gehoord de beraadslagingen, overwegende, dat de Landbouwcommissie van het Europees [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:07:51 | Motie
 • 4 Staat van de Europese Unie 2019; Motie van het lid Teunissen c.s. over de beperking van handelingsvrijheid[...]
  [...] 35 078 Staat van de Europese Unie 2019 E MOTIE VAN HET LID TEUNISSEN C.S. Voorgesteld 16 april 2019 De Kamer, gehoord de beraadslagingen, overwegende, dat de Landbouwcommissie van het Europees [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:07:20 | Motie
 • 5 Staat van de Europese Unie 2019; Motie van het lid Van Apeldoorn c.s. over een verkennende analyse over[...]
  [...] 35 078 Staat van de Europese Unie 2019 D MOTIE VAN HET LID VAN APELDOORN C.S. Voorgesteld 16 april 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de vrije mededinging van de interne [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:07:15 | Motie
 • 6 Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over de beperking van handelingsvrijheid voor ondernemers (EK 35.078, E)
  In deze motie wordt de regering verzocht in de Raad tegen de genoemde beperking van handelingsvrijheid voor ondernemers uit te spreken. volledige tekst PDF-document ingediend 16 april 2019 resultaat de [...]
  www.eerstekamer.nl
  16-04-2019 00:00:00 | Motie
 • 7 Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over een verkennende analyse over Europese marktordening (EK 35.078,[...]
  In deze motie wordt de regering verzocht met een verkennende analyse te komen over hoe de Europese marktordening zo aangepast kan worden dat de geconstateerde belemmeringen ten aanzien van het dienen van [...]
  www.eerstekamer.nl
  16-04-2019 00:00:00 | Motie
 • 8 Motie-Van Rij (CDA) c.s. over een beleidsnotitie inzake toetsing van fiscale maatregelen met terugwerkende[...]
  In deze motie wordt de regering verzocht om een beleidsnotitie op te stellen waarin helder en duidelijk de criteria worden opgesteld waaraan zowel ex ante en ex post fiscale maatregelen met terugwerkende [...]
  www.eerstekamer.nl
  16-04-2019 00:00:00 | Motie
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.