Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 23 items gevonden

 • 1 Lijst van vragen over het Financieel jaarverslag van het Rijk 2018 (Kamerstuk 35200-1)
  [...] ? 5 Welk effect hebben de onderuitputtingen op de economische groei in 2018? 6 Hoe verhoudt het feit dat 32% van de huishoudens koopkracht heeft ingeleverd zich tot de belofte dat iedere gewone, normale [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 00:18:18 | Niet-dossierstuk
 • 2 Lijst van vragen over het Financieel jaarverslag van het Rijk 2018 (Kamerstuk 35200-1)
  [...] ? 5 Welk effect hebben de onderuitputtingen op de economische groei in 2018? 6 Hoe verhoudt het feit dat 32% van de huishoudens koopkracht heeft ingeleverd zich tot de belofte dat iedere gewone, normale [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 00:18:17 | Niet-dossierstuk
 • 3 Inbreng verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda OJCS-Raad van 22 en 23 mei 2019 (Kamerstuk[...]
  2019D19521 Inbreng Verslag van een schriftelijk overleg Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een van de fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:18:09 | Niet-dossierstuk
 • 4 Inbreng verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda OJCS-Raad van 22 en 23 mei 2019 (Kamerstuk[...]
  2019D19521 Inbreng Verslag van een schriftelijk overleg Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een van de fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:18:07 | Niet-dossierstuk
 • 5 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Informele Milieuraad van 20[...]
  [...] worden aan economische groei en een omschakeling ingezet worden naar een duurzame economie, waarbij de draagkracht van de natuur centraal staat. De leden van de PvdD-fractie zijn, net als de opstellers van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-05-2019 00:08:08 | Niet-dossierstuk
 • 6 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Informele Milieuraad van 20[...]
  [...] worden aan economische groei en een omschakeling ingezet worden naar een duurzame economie, waarbij de draagkracht van de natuur centraal staat. De leden van de PvdD-fractie zijn, net als de opstellers van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-05-2019 00:07:38 | Niet-dossierstuk
 • 7 Inbreng verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie van[...]
  [...] investeringen in ontwikkelingssamenwerking voor duurzame economische groei, en diplomatie op het gebied van conflictpreventie. Deze leden vragen of de EU-strategie wel voldoende is geïntegreerd, of dat defensie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-05-2019 00:08:18 | Niet-dossierstuk
 • 8 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken[...]
  [...] van de bestedingen per ontvangend land. Onder hetzelfde kopje schrijft de Minister dat in de oostelijke regio op het gebied van verbetering van het ondernemersklimaat en duurzame economische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-05-2019 00:08:15 | Niet-dossierstuk
 • 9 Inbreng verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie van[...]
  [...] investeringen in ontwikkelingssamenwerking voor duurzame economische groei, en diplomatie op het gebied van conflictpreventie. Deze leden vragen of de EU-strategie wel voldoende is geïntegreerd, of dat defensie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-05-2019 00:07:51 | Niet-dossierstuk
 • 10 Inbreng verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 14 mei[...]
  2019D18574 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de onderstaande fracties de behoefte vragen en opmerkingen voor te leggen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-05-2019 00:07:47 | Niet-dossierstuk
 • 11 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken[...]
  [...] van de bestedingen per ontvangend land. Onder hetzelfde kopje schrijft de Minister dat in de oostelijke regio op het gebied van verbetering van het ondernemersklimaat en duurzame economische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-05-2019 00:07:44 | Niet-dossierstuk
 • 12 Inbreng verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 14 mei[...]
  2019D18574 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de onderstaande fracties de behoefte vragen en opmerkingen voor te leggen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-05-2019 00:07:40 | Niet-dossierstuk
 • 13 Uitstel reactie op verzoek commissie inzake verzoek PWOZ om onderwerp participatie bij wind op zee te[...]
  [...] 2019D18189 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 april 2019 Op 8 april jl. is door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat verzocht om afschrift van mijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-04-2019 00:09:53 | Niet-dossierstuk
 • 14 Uitstel reactie op verzoek commissie inzake verzoek PWOZ om onderwerp participatie bij wind op zee te[...]
  [...] 2019D18189 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 april 2019 Op 8 april jl. is door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat verzocht om afschrift van mijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-04-2019 00:09:51 | Niet-dossierstuk
 • 15 Reactie op verzoek commissie over een brief met suggesties voor klimaatbeleid in de industrie
  [...] 2019D18199 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 april 2019 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft gevraagd om een reactie op de brief van de heer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-04-2019 00:09:49 | Niet-dossierstuk
 • 16 Reactie op verzoek commissie over een brief met suggesties voor klimaatbeleid in de industrie
  [...] 2019D18199 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 april 2019 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft gevraagd om een reactie op de brief van de heer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-04-2019 00:09:48 | Niet-dossierstuk
 • 17 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het EU-voorstel: Verslag van de Commissie aan het Europees[...]
  [...] plaatsvindt op basis van de Italiaanse gegevens en niet op basis van de eigen (afwijkende) gegevens van de Europese Commissie, en dat de gebruikte economische groeiprognose ver bezijden de waarheid zijn. Het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-04-2019 00:09:59 | Niet-dossierstuk
 • 18 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het EU-voorstel: Verslag van de Commissie aan het Europees[...]
  [...] plaatsvindt op basis van de Italiaanse gegevens en niet op basis van de eigen (afwijkende) gegevens van de Europese Commissie, en dat de gebruikte economische groeiprognose ver bezijden de waarheid zijn. Het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-04-2019 00:09:58 | Niet-dossierstuk
 • 19 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de inhoudelijke reactie op petitie Wemos inzake hormoonverstorende[...]
  [...] schadelijke stoffen uit de circulaire economie door middel van financiële prikkels nog niet of nauwelijks onderzocht is. In de brief wordt hier niet op ingegaan. Kan de Minister hier alsnog op reageren? De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-04-2019 00:13:47 | Niet-dossierstuk
 • 20 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de inhoudelijke reactie op petitie Wemos inzake hormoonverstorende[...]
  [...] schadelijke stoffen uit de circulaire economie door middel van financiële prikkels nog niet of nauwelijks onderzocht is. In de brief wordt hier niet op ingegaan. Kan de Minister hier alsnog op reageren? De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-04-2019 00:13:46 | Niet-dossierstuk
 • 21 Lijst van vragen inzake de beleidsreactie bij het verslag over de Staat van het Onderwijs 2017-2018 (Kamerstuk[...]
  2019D17275 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-04-2019 00:02:11 | Niet-dossierstuk
 • 22 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de informele Raad[...]
  [...] 2019D16989 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-04-2019 00:13:50 | Niet-dossierstuk
 • 23 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de informele Raad[...]
  [...] 2019D16989 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-04-2019 00:13:50 | Niet-dossierstuk
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.