Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 93 items gevonden

 • 1 Inbreng verslag schriftelijk overleg over stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018 (Kamerstuk[...]
  [...] voorgelegd over de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018 (Kamerstuk 31 239, nr. 277 ). De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Diks Adjunct-griffier van de vaste [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 00:08:44 | Niet-dossierstuk
 • 2 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Regeling houdende bepalingen inzake het verstrekken[...]
  [...] De adjunct-griffier van de commissie, Koerselman I Vragen en opmerkingen vanuit de fracties Inhoudsopgave blz.     Inleiding 2 Algemeen 2 Evaluatie KDC 3 Duurzame ontwikkeling 4 Bijdrage voor de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 00:09:54 | Niet-dossierstuk
 • 3 Lijst van vragen inzake de Appreciatie van het conceptakkoord om het EU handelsdefensief instrumentarium[...]
  [...] later? 7 Op welke onderdelen week de Raadspositie van 13 december 2016 af van de Nederlandse inzet en op welke onderdelen wijkt het uiteindelijke compromis van de Raadspositie af? 8 Energie wordt ook tot [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 22:37:51 | Niet-dossierstuk
 • 4 Inbreng verslag schriftelijk overleg over de monitor sociale veiligheid in en rond scholen (Kamerstuk[...]
  [...] 2017D37060 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 22:37:39 | Niet-dossierstuk
 • 5 Reactie op verzoek commissie over de petitie ‘Maak Nederland toegankelijk voor iedereen’ van het[...]
  [...] gebouwen en de oproep om bouwregels op te stellen om nieuwe gebouwen toegankelijk te maken. De oproepen liggen op het terrein van mijn collega s van Financiën, Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-12-2017 07:35:43 | Niet-dossierstuk
 • 6 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Energieraad van 18 december[...]
  [...] samenwerking met landen buiten Europa, zoals China en India ook relevant is voor de ontwikkeling van de energietransitie. Tot slot hebben deze leden nog een vraag over het marktontwerp elektriciteitsmarkt. Als [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-12-2017 07:35:10 | Niet-dossierstuk
 • 7 Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van[...]
  [...] 2017D36077 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 07:31:46 | Niet-dossierstuk
 • 8 Inbreng van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december[...]
  [...] voor boeren die daadwerkelijk substantieel bijdragen aan het verbeteren van natuur, landschap en milieu. Alleen zo kan het GLB bijdragen aan oplossingen voor natuur, klimaat, milieu, dierenwelzijn en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2017 07:23:53 | Niet-dossierstuk
 • 9 Verslag van een schriftelijk overleg over uitvoering motie van het lid Ouwehand over een verbod op BPA[...]
  [...] Zaken en Klimaat, de registratie van deze gegevens ook na 2018 laten voortzetten. Daarnaast blijft de Rijksoverheid de internationale wetenschappelijke ontwikkelingen op dit terrein volgen. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-12-2017 15:42:42 | Niet-dossierstuk
 • 10 Inbreng verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda OVSE Ministeriële Raad 7-8 december[...]
  [...] mogelijk is. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaatbeheersing. In OVSE-jargon: inzetten op de zogeheten Tweede Dimensie waarin economie en klimaat centraal staan. Vindt de Minister dit een raadzame weg en zo [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 07:22:20 | Niet-dossierstuk
 • 11 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen[...]
  [...] 2017D33988 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-11-2017 07:54:49 | Niet-dossierstuk
 • 12 Lijst van vragen over de Startnota (vertaling van de financiële afspraken uit het Regeerakkoord) (Kamerstuk[...]
  [...] zekerheid, zorg, klimaat, veiligheid en defensie? 2. Klopt het dat, in de context van dividendbelasting, de invoering van de bronbelasting op financiële stromen naar low tax jurisdictions eerst een opbrengst [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-11-2017 11:13:33 | Niet-dossierstuk
 • 13 Lijst van vragen over de Tweede nota van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het[...]
  [...] budgetten uit de aanvullende onderwijssubsidies uit de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 34 775-XIII, nr. 2 ) overgeheveld naar de begroting van het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-11-2017 09:30:35 | Niet-dossierstuk
 • 14 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de standpunten op aanbevelingen OVV-rapport Veiligheid[...]
  [...] toenemende mate negatieve impact heeft op belangrijke aspecten van het dagelijks leven, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Naast de effecten ervan op het klimaat, het milieu, de natuur en de gezondheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-11-2017 10:57:55 | Niet-dossierstuk
 • 15 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken, Cohesiebeleid[...]
  [...] Klimaat enkele vragen en opmerkingen voor te leggen met betrekking tot de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken over cohesiebeleid op 15 november 2017 (Kamerstuk 21 501-08, nr. 701 ) en het BNC [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-11-2017 10:43:45 | Niet-dossierstuk
 • 16 Uitstel reactie op het bericht 'Reactie Company.Info en meerdere organisaties op de gewijzigde financiële[...]
  [...] beantwoording meer tijd. Ik streef ernaar uw Kamer ruim voor de behandeling van de EZK-begroting te informeren. De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-11-2017 10:38:13 | Niet-dossierstuk
 • 17 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende regels inzake de etikettering[...]
  [...] ) en hebben hier enkele vragen over. Deze leden zijn positief over de aanpassing van de schaalindeling van de energie-etiketten. Door af te stappen van de energieklassen A+ tot en met A+++ en terug te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-10-2017 08:17:55 | Niet-dossierstuk
 • 18 Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel[...]
  [...] wijze wordt het investerings-, krediet- en verzekeringsbeleid van Invest-NL en Atradius aangepast om duurzame voedselzekerheid te stimuleren? En specifiek voor de transitie naar plantaardige eiwitten? 33 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-10-2017 08:09:48 | Niet-dossierstuk
 • 19 Inbreng verslag schriftelijk overleg inzake het verslag van de Raad Algemene Zaken, inclusief art. 50,[...]
  [...] verzocht een analyse te geven over onder andere deze ontwikkeling en hoe deze zich verhouden tot de Kopenhagen-criteria. Wanneer verwacht de Minister deze analyse? De leden van de SP-fractie lezen in de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-10-2017 08:06:37 | Niet-dossierstuk
 • 20 Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie[...]
  [...] Zet de regering zich voldoende in om dierenwelzijn een volwaardige plaats in het beleid te laten innemen, opdat het niet ten koste gaat van maatregelen ten aanzien van milieu en volksgezondheid? Zo ja [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-10-2017 07:58:26 | Niet-dossierstuk
 • 21 Lijst van vragen over het Deltaprogramma 2018 (Kamerstuk 34775-J-4)
  [...] 2017D27732 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het Deltaprogramma 2018 (Kamerstuk 34 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-10-2017 11:03:59 | Niet-dossierstuk
 • 22 Verslag houdende een lijst van vragen over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van[...]
  [...] cijfermatige ontwikkeling schetsen van het lerarentekort als gevolg van de aanpak lerarentekort? 20 Kunt u per partij (onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, regionale overheden en het Ministerie van OCW [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-09-2017 07:49:06 | Niet-dossierstuk
 • 23 Verslag houdende een lijst van vragen over vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst[...]
  [...] ontwikkeling van de bouw van sociale huurwoningen geweest sinds 2013? Graag in concrete aantallen en afgegeven bouwvergunningen. 6 Hoeveel sociale huurwoningen worden gebouwd in 2018 door woningcorporaties? En [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-09-2017 07:49:02 | Niet-dossierstuk
 • 24 Verslag houdende een lijst van vragen over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van[...]
  [...] c.s. Kamerstuk 34 475-XIII, nr. 20 ) alleen de begrotingsreserves voor de beleidsterreinen 2,4, 6 en 7 toe te lichten? 22 Waarom is de post duurzame energie van 1,4 miljard euro (onder artikel 4) voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-09-2017 07:46:41 | Niet-dossierstuk
 • 25 Inbreng van een schriftelijk overleg over analyse onderwijsaanbod voortgezet onderwijs (Kamerstuk 31289[...]
  [...] leerlingen te trekken onderwijsgeld gebruiken om nieuwe dure schoolgebouwen te bouwen? Zo ja, vindt de Staatssecretaris dit een wenselijke ontwikkeling en kan hij zijn antwoord toelichten? De Staatssecretaris [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-09-2017 07:46:51 | Niet-dossierstuk
 • 26 Verslag houdende een lijst van vragen over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie[...]
  [...] 2017D26988 Lijst van vragen De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-09-2017 08:13:32 | Niet-dossierstuk
 • 27 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake de laatste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk[...]
  [...] de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over haar brief d.d. 6 juli 2017 inzake de laatste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) (Kamerstuk, nr.  26 485 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-09-2017 07:43:10 | Niet-dossierstuk
 • 28 Lijst van vragen over de Macro Economische Verkenning (MEV) 2018 (Bijlage bij Kamerstuk 34775, nr.[...]
  [...] ? 27. Kunt u in een overzicht de ontwikkeling weergeven van de stijging van CAO-lonen en de inflatie van 2007 tot heden? 28. In de MEV wordt gesproken over forse tekortreducerende overheidsmaatregelen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-09-2017 07:43:17 | Niet-dossierstuk
 • 29 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en de KringloopWijzer[...]
  [...] geboden aan innovatieve ontwikkelingen, zoals het onttrekken van fosfaat uit dierlijke mest en dit als grondstof te gebruiken, het gebruik van mineralenconcentraat en mest die buiten het Nederlandse milieu [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-09-2017 07:39:22 | Niet-dossierstuk
 • 30 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de antwoorden op vragen commissie over het Cijfermatig[...]
  [...] effect heeft dan financiering via de nationale begrotingen: a) innovatie en slimme groei, b) duurzaamheid, energie en klimaat, c) interne en externe veiligheid, waaronder migratie. Onderkent het kabinet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-09-2017 07:39:08 | Niet-dossierstuk
 • 31 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda informele Energieraad 20 september[...]
  [...] energietransitie niet een win-winsituatie opleveren door te functioneren als een prikkel om het doel met betrekking tot duurzame energie te halen en, mocht een lidstaat dit doel niet halen, ervoor zorg te dragen dat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-09-2017 10:44:46 | Niet-dossierstuk
 • 32 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Informele Transport- en Energieraad 20-21 september[...]
  [...] klimaat en energie, maar ook om te voorkomen dat er nu in zaken wordt geïnvesteerd die al snel moeten worden afgeschreven. Wat de GroenLinks-fractie betreft wordt er daarom vooral geïnvesteerd in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-09-2017 09:08:54 | Niet-dossierstuk
 • 33 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Informele Transport- en Energieraad 20-21 september[...]
  [...] klimaat en energie, maar ook om te voorkomen dat er nu in zaken wordt geïnvesteerd die al snel moeten worden afgeschreven. Wat de GroenLinks-fractie betreft wordt er daarom vooral geïnvesteerd in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-09-2017 09:08:53 | Niet-dossierstuk
 • 34 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde Agenda Informele Bijeenkomst van Ministers[...]
  [...] vergaande nieuwe onderzoeksbevoegdheid op de terreinen interne markt, landbouw en visserij, transport, milieu en energie in het leven te roepen om uitgebreide, vertrouwelijke, kwalitatieve en kwantitatieve [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-07-2017 08:39:14 | Niet-dossierstuk
 • 35 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde Agenda Informele Bijeenkomst van Ministers[...]
  [...] vergaande nieuwe onderzoeksbevoegdheid op de terreinen interne markt, landbouw en visserij, transport, milieu en energie in het leven te roepen om uitgebreide, vertrouwelijke, kwalitatieve en kwantitatieve [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-07-2017 08:39:13 | Niet-dossierstuk
 • 36 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering[...]
  [...] 2017D20443 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2017 08:22:24 | Niet-dossierstuk
 • 37 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering[...]
  [...] 2017D20443 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2017 08:22:23 | Niet-dossierstuk
 • 38 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit energie vervoer (Kamerstuk[...]
  [...] de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het ontwerpbesluit energie vervoer (Kamerstuk 34 717, nr. 5 ). De waarnemend voorzitter van de commissie, Van Veldhoven De adjunct-griffier van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-06-2017 08:24:08 | Niet-dossierstuk
 • 39 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele bijeenkomst van milieuministers[...]
  [...] vrouwen in bergregio s. Deze leden lezen voorts dat er voor vrouwen een speciale rol is wegge legd als het gaat om bescherming, conservatie en duurzame ontwikkeling van berggebieden. Zou de Staatssecretaris [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-06-2017 08:24:07 | Niet-dossierstuk
 • 40 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele bijeenkomst van milieuministers[...]
  [...] vrouwen in bergregio s. Deze leden lezen voorts dat er voor vrouwen een speciale rol is wegge legd als het gaat om bescherming, conservatie en duurzame ontwikkeling van berggebieden. Zou de Staatssecretaris [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-06-2017 08:20:56 | Niet-dossierstuk
 • 41 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit energie vervoer (Kamerstuk[...]
  [...] de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het ontwerpbesluit energie vervoer (Kamerstuk 34 717, nr. 5 ). De waarnemend voorzitter van de commissie, Van Veldhoven De adjunct-griffier van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-06-2017 08:20:56 | Niet-dossierstuk
 • 42 Lijst van vragen over de Startnota “De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie” (Kamerstuk[...]
  [...] te leggen waarbinnen transities van nationaal belang (op het gebied van energie en klimaat en op het gebied van mobiliteit en woningbouwopgave) vorm moeten krijgen? 9 Hoe gaat u er precies zorg voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-06-2017 08:23:39 | Niet-dossierstuk
 • 43 Lijst van vragen over de Startnota “De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie” (Kamerstuk[...]
  [...] te leggen waarbinnen transities van nationaal belang (op het gebied van energie en klimaat en op het gebied van mobiliteit en woningbouwopgave) vorm moeten krijgen? 9 Hoe gaat u er precies zorg voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-06-2017 08:23:34 | Niet-dossierstuk
 • 44 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit vergoeding gebruik hoofdspoorweginfrastructuur[...]
  [...] Staatssecretaris bereid om langs die lijnen een beter model te ontwikkelen om de schaarste te verdelen? De leden van de GroenLinks-fractie hebben ook vragen bij de bonus-malusregeling op klimaat en luchtkwaliteit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-06-2017 07:41:08 | Niet-dossierstuk
 • 45 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit vergoeding gebruik hoofdspoorweginfrastructuur[...]
  [...] Staatssecretaris bereid om langs die lijnen een beter model te ontwikkelen om de schaarste te verdelen? De leden van de GroenLinks-fractie hebben ook vragen bij de bonus-malusregeling op klimaat en luchtkwaliteit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-06-2017 07:37:11 | Niet-dossierstuk
 • 46 Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van[...]
  [...] transitiekosten Jeugd doorgaat na 2018? 28 Hoeveel aanvragen voor de regeling energiebesparende maatregelen en duurzame energie in de sport zijn er toegekend? Hoeveel aanvragen zijn er ingediend? Welk budget zou [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-06-2017 07:41:38 | Niet-dossierstuk
 • 47 Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van[...]
  [...] voor het Toekomstfonds verklaren? 35 Kunt u aangeven waarom de kosten voor de uitvoering van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) en Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) door RVO.nl [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-06-2017 07:41:32 | Niet-dossierstuk
 • 48 Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van[...]
  [...] transitiekosten Jeugd doorgaat na 2018? 28 Hoeveel aanvragen voor de regeling energiebesparende maatregelen en duurzame energie in de sport zijn er toegekend? Hoeveel aanvragen zijn er ingediend? Welk budget zou [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-06-2017 07:38:02 | Niet-dossierstuk
 • 49 Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van[...]
  [...] voor het Toekomstfonds verklaren? 35 Kunt u aangeven waarom de kosten voor de uitvoering van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) en Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) door RVO.nl [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-06-2017 07:37:57 | Niet-dossierstuk
 • 50 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen[...]
  [...] onderdeel van een stabiel en duurzaam elektriciteitsnet dat in staat is om lokaal en decentraal de grote fluctuaties in het aanbod van duurzame energie op te vangen. Door autoaccu s als tijdelijke opslag voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-06-2017 07:35:24 | Niet-dossierstuk
 • 51 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen[...]
  [...] onderdeel van een stabiel en duurzaam elektriciteitsnet dat in staat is om lokaal en decentraal de grote fluctuaties in het aanbod van duurzame energie op te vangen. Door autoaccu s als tijdelijke opslag voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-06-2017 07:35:22 | Niet-dossierstuk
 • 52 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het rapport bevindingen verbeteren implementatie Vogel-[...]
  [...] Milieuraad, al dan niet bij monde van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, zich in te zetten voor aanscherping van het actieplan? Is de Staatssecretaris bereid de mogelijkheden in de discussie te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-06-2017 07:32:29 | Niet-dossierstuk
 • 53 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het rapport bevindingen verbeteren implementatie Vogel-[...]
  [...] Milieuraad, al dan niet bij monde van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, zich in te zetten voor aanscherping van het actieplan? Is de Staatssecretaris bereid de mogelijkheden in de discussie te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-06-2017 07:32:28 | Niet-dossierstuk
 • 54 Lijst van vragen over het Financieel jaarverslag van het Rijk 2016 (Kamerstuk 34725-1)
  [...] verstrekken van de totale uitgaven per departement aan onderzoek en advieswerkzaamheden door externen? Kunt u ook de ontwikkeling van deze uitgaven weergeven? 10. Kunt u de grootte van de financiële sector in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 07:09:40 | Niet-dossierstuk
 • 55 Lijst van vragen over het Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016 (Kamerstuk[...]
  [...] concrete voorbeelden aangeven hoe u in 2016 vorm heeft gegeven aan conditionaliteit binnen uw beleid? 14 Hoe wordt het SheDecides initiatief gefinancierd en wat voor financiële consequenties heeft dit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 07:09:35 | Niet-dossierstuk
 • 56 Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 (Kamerstuk[...]
  [...] sportverenigingen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid geld te lenen voor investeringen in energiebesparende maatregelen en/ of duurzame energie? 126 Wat is hier de definitie van externe inhuur? 127 Wat voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 07:09:34 | Niet-dossierstuk
 • 57 Lijst van vragen, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek[...]
  [...] beleid achteraf te kunnen evalueren. Zo lopen het landelijke sectorplan zorg en de regionale sectorplannen zorg ten einde en constateren we dat er voor de Tweede Kamer op dit moment nog maar ten dele zicht [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 07:06:35 | Niet-dossierstuk
 • 58 Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2016 (Kamerstuk[...]
  [...] positie om maatregelen te nemen die goed zijn voor klimaat en economie ? 62 Kan worden toegelicht waarom is gekozen voor het onderbrengen van klimaat onder Infrastructuur en Milieu en de uitwerking van het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 07:06:30 | Niet-dossierstuk
 • 59 Lijst van vragen over het jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016 (Kamerstuk[...]
  [...] liquiditeit van 13,6 miljoen nodig? 66 Kan een overzicht en verdere specificatie worden gegeven van de bestaande subsidieregelingen tav energiebesparing en duurzame energie beschikbaar voor burgers? 67 Kan een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 07:06:18 | Niet-dossierstuk
 • 60 Lijst van vragen, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016[...]
  [...] 2017D14646 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu inzake de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 07:06:09 | Niet-dossierstuk
 • 61 Lijst van vragen, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek[...]
  [...] beleid achteraf te kunnen evalueren. Zo lopen het landelijke sectorplan zorg en de regionale sectorplannen zorg ten einde en constateren we dat er voor de Tweede Kamer op dit moment nog maar ten dele zicht [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 06:59:58 | Niet-dossierstuk
 • 62 Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2016 (Kamerstuk[...]
  [...] positie om maatregelen te nemen die goed zijn voor klimaat en economie ? 62 Kan worden toegelicht waarom is gekozen voor het onderbrengen van klimaat onder Infrastructuur en Milieu en de uitwerking van het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 06:59:56 | Niet-dossierstuk
 • 63 Lijst van vragen over het jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016 (Kamerstuk[...]
  [...] liquiditeit van 13,6 miljoen nodig? 66 Kan een overzicht en verdere specificatie worden gegeven van de bestaande subsidieregelingen tav energiebesparing en duurzame energie beschikbaar voor burgers? 67 Kan een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 06:59:53 | Niet-dossierstuk
 • 64 Lijst van vragen, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016[...]
  [...] 2017D14646 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu inzake de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 06:59:50 | Niet-dossierstuk
 • 65 Lijst van vragen over het Financieel jaarverslag van het Rijk 2016 (Kamerstuk 34725-1)
  [...] verstrekken van de totale uitgaven per departement aan onderzoek en advieswerkzaamheden door externen? Kunt u ook de ontwikkeling van deze uitgaven weergeven? 10. Kunt u de grootte van de financiële sector in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 06:59:20 | Niet-dossierstuk
 • 66 Lijst van vragen over het Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016 (Kamerstuk[...]
  [...] concrete voorbeelden aangeven hoe u in 2016 vorm heeft gegeven aan conditionaliteit binnen uw beleid? 14 Hoe wordt het SheDecides initiatief gefinancierd en wat voor financiële consequenties heeft dit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 06:59:17 | Niet-dossierstuk
 • 67 Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 (Kamerstuk[...]
  [...] sportverenigingen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid geld te lenen voor investeringen in energiebesparende maatregelen en/ of duurzame energie? 126 Wat is hier de definitie van externe inhuur? 127 Wat voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 06:59:16 | Niet-dossierstuk
 • 68 Verslag houdende een lijst van vragen over de Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds[...]
  [...] van de commissie, Ziengs De adjunct-griffier van de commissie, Thomassen Nr Vraag 1 Hoe staan de lagere uitgaven aan met name de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) projecten topsectoren [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 06:57:37 | Niet-dossierstuk
 • 69 Verslag houdende een lijst van vragen over de Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds[...]
  [...] van de commissie, Ziengs De adjunct-griffier van de commissie, Thomassen Nr Vraag 1 Hoe staan de lagere uitgaven aan met name de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) projecten topsectoren [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-05-2017 06:54:49 | Niet-dossierstuk
 • 70 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda JBZ-Raad 18 mei 2017 en monitoringsoverzicht[...]
  [...] Europees Parlement in voldoende mate doordrongen zijn van de verhoudingen in de Raad en het politieke klimaat in de verschillende lidstaten. Hoe waardeert u dit? Aangaande de Opvangrichtlijn ligt er tevens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-05-2017 06:50:23 | Niet-dossierstuk
 • 71 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda JBZ-Raad 18 mei 2017 en monitoringsoverzicht[...]
  [...] Europees Parlement in voldoende mate doordrongen zijn van de verhoudingen in de Raad en het politieke klimaat in de verschillende lidstaten. Hoe waardeert u dit? Aangaande de Opvangrichtlijn ligt er tevens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-05-2017 06:46:21 | Niet-dossierstuk
 • 72 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang inzake het voorstel van de Europese Commissie[...]
  [...] worden met de verduurzaming. De energietransitie is in gang gezet en ook voor gebouwen moeten hiervoor ambitieuze doelstellingen worden nagestreefd. In het voorstel wordt gesproken over het installeren van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2017 06:44:52 | Niet-dossierstuk
 • 73 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang inzake het voorstel van de Europese Commissie[...]
  [...] worden met de verduurzaming. De energietransitie is in gang gezet en ook voor gebouwen moeten hiervoor ambitieuze doelstellingen worden nagestreefd. In het voorstel wordt gesproken over het installeren van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2017 06:44:47 | Niet-dossierstuk
 • 74 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Energieraad 18 mei[...]
  [...] gefinancierd kan worden door de Nederlandse subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) zonder dat dit mee telt voor het halen van de Nederlandse doelstellingen. Zonder een geharmoniseerd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2017 06:41:30 | Niet-dossierstuk
 • 75 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Energieraad 18 mei[...]
  [...] gefinancierd kan worden door de Nederlandse subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) zonder dat dit mee telt voor het halen van de Nederlandse doelstellingen. Zonder een geharmoniseerd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2017 06:41:30 | Niet-dossierstuk
 • 76 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Landbouwraad van 21[...]
  [...] zijn met dit onderwerp betrokken bij het inventariseren van knelpunten en oplossingsrichtingen? Nederland is koploper op het gebied van innovatie. Zeker op het gebied van duurzaamheid en milieu zijn er [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2017 06:41:28 | Niet-dossierstuk
 • 77 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Landbouwraad van 21[...]
  [...] zijn met dit onderwerp betrokken bij het inventariseren van knelpunten en oplossingsrichtingen? Nederland is koploper op het gebied van innovatie. Zeker op het gebied van duurzaamheid en milieu zijn er [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2017 06:41:28 | Niet-dossierstuk
 • 78 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele bijeenkomst voor milieuministers[...]
  [...] de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de Informele Milieuraad d.d. 25–26 april 2017 (Kamerstuk 21 501-08, nr. 673 ). De waarnemend voorzitter van de commissie, Van Veldhoven De adjunct [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-04-2017 06:19:49 | Niet-dossierstuk
 • 79 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele bijeenkomst voor milieuministers[...]
  [...] de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de Informele Milieuraad d.d. 25–26 april 2017 (Kamerstuk 21 501-08, nr. 673 ). De waarnemend voorzitter van de commissie, Van Veldhoven De adjunct [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-04-2017 06:17:10 | Niet-dossierstuk
 • 80 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de voorgenomen reactie op de consultatie door de Europese[...]
  [...] ? Is de Staatssecretaris het met deze leden eens dat zonder boeren die een redelijk inkomen verdienen er ook geen investeringen gedaan kunnen worden in milieu en klimaat? Zo nee, waarom niet? Bent u [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2017 06:10:17 | Niet-dossierstuk
 • 81 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de voorgenomen reactie op de consultatie door de Europese[...]
  [...] ? Is de Staatssecretaris het met deze leden eens dat zonder boeren die een redelijk inkomen verdienen er ook geen investeringen gedaan kunnen worden in milieu en klimaat? Zo nee, waarom niet? Bent u [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2017 06:07:20 | Niet-dossierstuk
 • 82 Reactie op het rapport 'Fiscale barrières voor smart charging' van ELaadNL
  [...] : – vrije toegang tot (lokale) duurzame energie (EV rijder kiest leverancier, niet eigenaar van een laadpunt); – optimalisatie van lokale netbelasting (voorkomen extra netinvesteringen); – ontsluiten van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-03-2017 05:17:24 | Niet-dossierstuk
 • 83 Reactie op het rapport 'Fiscale barrières voor smart charging' van ELaadNL
  [...] : – vrije toegang tot (lokale) duurzame energie (EV rijder kiest leverancier, niet eigenaar van een laadpunt); – optimalisatie van lokale netbelasting (voorkomen extra netinvesteringen); – ontsluiten van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-03-2017 05:17:23 | Niet-dossierstuk
 • 84 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van[...]
  [...] van defensiesamenwerking, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en migratie. De leden van de PvdA-fractie vragen of de Minister kan aangeven hoe deze algemene discussie binnen de EU nu speelt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-02-2017 04:56:50 | Niet-dossierstuk
 • 85 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van[...]
  [...] van defensiesamenwerking, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en migratie. De leden van de PvdA-fractie vragen of de Minister kan aangeven hoe deze algemene discussie binnen de EU nu speelt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-02-2017 04:56:49 | Niet-dossierstuk
 • 86 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het rapport Bekostiging van de curatieve geestelijke[...]
  [...] geestelijke gezondheidszorg . Zij hebben hierover nog enkele vragen en opmerkingen. De leden van de VVD-fractie lezen dat er de afgelopen jaren veel energie is gestoken in het kunnen voorspellen van uitkomsten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-02-2017 04:56:30 | Niet-dossierstuk
 • 87 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het rapport Bekostiging van de curatieve geestelijke[...]
  [...] geestelijke gezondheidszorg . Zij hebben hierover nog enkele vragen en opmerkingen. De leden van de VVD-fractie lezen dat er de afgelopen jaren veel energie is gestoken in het kunnen voorspellen van uitkomsten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-02-2017 04:56:30 | Niet-dossierstuk
 • 88 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken mestbeleid
  [...] mineralenconcentraat is een belangrijke ontwikkeling, zowel voor de sector als voor het milieu. Is de Staatssecretaris bereid om binnen de bestaande mogelijkheden de pilots voor mineralenconcentraat uit te breiden en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-01-2017 03:41:00 | Niet-dossierstuk
 • 89 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken mestbeleid
  [...] mineralenconcentraat is een belangrijke ontwikkeling, zowel voor de sector als voor het milieu. Is de Staatssecretaris bereid om binnen de bestaande mogelijkheden de pilots voor mineralenconcentraat uit te breiden en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-01-2017 03:36:03 | Niet-dossierstuk
 • 90 Lijst van vragen over toekomstig energiebeleid
  [...] energie in de afgelopen jaren? 8 Kunt u toelichten welke maatregelen worden genomen om de afname van (rest-)warmte te stimuleren? 9 Welke rol ziet u voor de rijksoverheid bij het aanleggen en exploiteren [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-01-2017 03:24:43 | Niet-dossierstuk
 • 91 Lijst van vragen over toekomstig energiebeleid
  [...] energie in de afgelopen jaren? 8 Kunt u toelichten welke maatregelen worden genomen om de afname van (rest-)warmte te stimuleren? 9 Welke rol ziet u voor de rijksoverheid bij het aanleggen en exploiteren [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-01-2017 03:24:41 | Niet-dossierstuk
 • 92 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 16[...]
  [...] EU inzake het Israëlisch-Palestijns conflict. De genoemde leden kunnen het zich voorstellen dat de EU betrokken wil blijven bij het, samen met andere partijen, stimuleren en faciliteren van een klimaat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-01-2017 03:24:43 | Niet-dossierstuk
 • 93 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 16[...]
  [...] EU inzake het Israëlisch-Palestijns conflict. De genoemde leden kunnen het zich voorstellen dat de EU betrokken wil blijven bij het, samen met andere partijen, stimuleren en faciliteren van een klimaat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-01-2017 03:24:42 | Niet-dossierstuk
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.