Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 33 items gevonden

 • 1 Buitenlandse beïnvloeding bestrijden door samenwerking overheden, media en bedrijfsleven - Nieuwsbericht[...]
  [...] politieke gezindheid en andere bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Ook de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt deze bescherming. Uitzonderingen op dit verbod zijn limitatief omschreven [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 15:45:00 | Nieuwsbericht
 • 2 Wet herziening gerechtelijke kaart: doelen tot dusver beperkt gerealiseerd - Nieuwsbericht -[...]
  [...] bezuinigingsmaatregel was. Beide reacties zijn spijtig. In beide gevallen wordt, op verschillende manieren, blijkbaar niet het hogere doel van de wet gezien, te weten het dienen van burgers en de samenleving door middel [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 12:00:00 | Nieuwsbericht
 • 3 Balans privacy en veiligheid juridisch verankerd in nieuwe wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten -[...]
  [...] in hand. Er kan, mag en zal geen sprake zijn van het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers. De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) biedt hiertoe al de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-12-2017 15:05:00 | Nieuwsbericht
 • 4 Minister: aftapwet gaat niet over lukraak informatie verzamelen
  [...] de nieuwe aftapwet, schrijft minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer. "Er kan, mag en zal geen sprake zijn van het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers." De aftapwet [...]
  www.nos.nl
  15-12-2017 13:35:20 | Nieuwsbericht
 • 5 Uitvoeringswet over gegevensbescherming naar Tweede Kamer - Nieuwsbericht - Rijksoverheid.nl
  [...] gegevensbescherming is vandaag bij de Tweede Kamer ingediend. Doel van de Europese verordening is verdergaande harmonisatie van de regels rond de bescherming van persoonsgegevens en de bevordering van vrij verkeer van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-12-2017 13:48:00 | Nieuwsbericht
 • 6 Nieuwe stap in modernisering Wetboek van Strafvordering - Nieuwsbericht - Rijksoverheid.nl
  [...] nogmaals worden bezien. De boeken  7 (internationale en Europese samenwerking in strafzaken) en 8 (tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen) zijn al wet geworden, maar nog niet in werking getreden [...]
  www.rijksoverheid.nl
  05-12-2017 15:45:00 | Nieuwsbericht
 • 7 IND scherpt toezichts- en handhavingstaken verder aan - Nieuwsbericht - Rijksoverheid.nl
  [...] referent is een organisatie, zoals een werkgever, een onderwijsinstelling of een au-pairbureau, die belang heeft bij de overkomst van een werknemer, een student of een au pair van buiten de Europese Unie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-11-2017 16:42:00 | Nieuwsbericht
 • 8 Raadgevend referendum over 'aftapwet' komt er
  [...] vrezen dat de privacy in het geding komt, omdat het mogelijk wordt om grote hoeveelheden data van burgers te verzamelen. Referendum over Wiv gaat door. De Kiesraad heeft op basis van een steekproef 384.126 [...]
  www.nos.nl
  01-11-2017 10:20:19 | Nieuwsbericht
 • 9 Initiatiefnemers referendum aftapwet hekelen 'onprofessionele' Buma
  [...] van de initiatiefnemers. "Deze uitspraak van Buma roept burgers indirect op niet te gaan stemmen. Hij probeert zo de uitslag te beïnvloeden." Met de opmerking dat het geen echt referendum is, neemt Buma [...]
  www.nos.nl
  28-10-2017 13:28:29 | Nieuwsbericht
 • 10 Nieuwe bewindspersonen OCW treden aan - Nieuwsbericht - Rijksoverheid.nl
  [...] middelen om de benodigde investeringen te kunnen doen. Actueel is de nadruk op het goed borgen van de privacy van leerlingen en de oprichting van een ICT-coöperatie die scholen ontzorgt op hun ICT [...]
  www.rijksoverheid.nl
  26-10-2017 14:52:00 | Nieuwsbericht
 • 11 Kabinet-Rutte III beëdigd - Nieuwsbericht - Rijksoverheid.nl
  [...] en betrouwbare internationale partner blijven en een voortrekker zijn in een slagvaardigere Europese Unie die de grote thema s van deze tijd aanpakt om burgers te beschermen. We dragen bijvoorbeeld bij [...]
  www.rijksoverheid.nl
  26-10-2017 12:00:00 | Nieuwsbericht
 • 12 Meer ruimte voor innovatieve betaaldiensten - Nieuwsbericht - Rijksoverheid.nl
  [...] het opslaan van deze gegevens. Ook kent PSD2 strenge en bijzondere veiligheidseisen. Zo moeten betaaldienstverleners een beveiligingsbeleid hebben om de gebruiker te beschermen tegen beveiligingsrisico [...]
  www.rijksoverheid.nl
  23-10-2017 16:18:00 | Nieuwsbericht
 • 13 CPB rekent door: veel mensen gaan erop vooruit
  [...] - Kerken krijgen niet meer automatisch gegevens van burgers. Daarnaast kunnen burgers in de toekomst beter zelf bepalen met welke instellingen de overheid persoonsgegevens mag delen - Autoriteit Consument en [...]
  www.nos.nl
  10-10-2017 14:40:46 | Nieuwsbericht
 • 14 Rutte: het regeerakkoord is ambitieus en evenwichtig
  [...] - Kerken krijgen niet meer automatisch gegevens van burgers. Daarnaast kunnen burgers in de toekomst beter zelf bepalen met welke instellingen de overheid persoonsgegevens mag delen Vier mannen zeggen ja [...]
  www.nos.nl
  10-10-2017 14:01:24 | Nieuwsbericht
 • 15 Aftapwet-referendum op komst: 300.000 handtekeningen verzameld
  [...] kans dat onschuldige burgers in het vizier van de AIVD komen, wordt daarmee groter, aldus de critici. Volgens hen gaat het om een sleepnet; vandaar ook de naam 'sleepwet', die de studenten aan het [...]
  www.nos.nl
  09-10-2017 15:31:16 | Nieuwsbericht
 • 16 Onderzoek toekomst forensische geneeskunde aangeboden - Nieuwsbericht - Rijksoverheid.nl
  [...] de forensische geneeskunde in een aantal andere Europese landen7. De forensische geneeskunde in Nederland kent drie disciplines: lijkschouw, forensisch medisch onderzoek en medische arrestan- 4 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09-10-2017 14:00:00 | Nieuwsbericht
 • 17 Minister Blok reikt prijzen uit op VenJ Blockathon 2017 - Nieuwsbericht - Rijksoverheid.nl
  [...] gehoord samen. De toepassing maakt het mogelijk dat de agent meer tijd heeft voor de burger, doordat hij weet dat alle informatie die hij opneemt zorgvuldig en professioneel achteraf bewerkt kan worden. Het [...]
  www.rijksoverheid.nl
  26-09-2017 14:25:00 | Nieuwsbericht
 • 18 Begroting Veiligheid en Justitie 2018: overzicht - Nieuwsbericht - Rijksoverheid.nl
  [...] gegevensbescherming De bescherming van en omgang met persoonsgegevens heeft ook in 2018 volop aandacht. Per mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in Europa. De AVG harmoniseert [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-09-2017 15:15:00 | Nieuwsbericht
 • 19 Politie krijgt meer mogelijkheden bij het zoeken naar vermiste personen - Nieuwsbericht -[...]
  [...] op bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1 van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. 2. De officier van justitie kan in het belang van het lokaliseren van de vermiste [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-07-2017 13:35:00 | Nieuwsbericht
 • 20 Staatssecretaris Van Dam wil eind aan slacht hoogdrachtige dieren - Nieuwsbericht - Rijksoverheid.nl
  [...] zal rekenschap gegeven worden van deze motie. Hierbij moet echter rekening gehouden worden met de beperkingen die volgen uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Rapport "Naar een veestapel met meer [...]
  www.rijksoverheid.nl
  05-07-2017 18:36:00 | Nieuwsbericht
 • 21 Onderzoek naar databeveiliging Belastingdienst - Nieuwsbericht - Rijksoverheid.nl
  [...] Belastingdienst hebben verlaten. Dat is niet acceptabel. De belastingbetaler moet ervan kunnen uitgaan dat zijn gegevens bij de Belastingdienst veilig zijn. Juist daarom verdient de bescherming van persoonsgegevens [...]
  www.rijksoverheid.nl
  30-06-2017 16:26:00 | Nieuwsbericht
 • 22 Ondermijnende criminaliteit beter in vizier met data analyse - Nieuwsbericht - Rijksoverheid.nl
  [...] Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie en Financiën/ Belastingdienst. Het komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad. Steden, Rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partners en het [...]
  www.rijksoverheid.nl
  28-06-2017 11:00:00 | Nieuwsbericht
 • 23 Eerste Kamer akkoord met uitbreiding promotierecht - Nieuwsbericht - Rijksoverheid.nl
  [...] wetenschappers, universitair bestuurders, het bedrijfsleven en betrokken burgers. Deze samenwerking was zeer waardevol en heeft ons opnieuw getoond hoe betrokken en zelfkritisch de wetenschap is. Wij danken [...]
  www.rijksoverheid.nl
  06-06-2017 20:56:00 | Nieuwsbericht
 • 24 Actievere rol voor overheid in informatiesamenleving nodig - Nieuwsbericht - Rijksoverheid.nl
  [...] analysemogelijkheden roepen onder meer de vraag op hoe het gebruik van data is aan te wenden voor publieke belangen en tegelijkertijd de privacy van burgers te beschermen valt. Auteurs als Greenwood et al. (2014) vinden [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-04-2017 13:00:00 | Nieuwsbericht
 • 25 Samenwerking versterken en specialistisch vakmanschap beschermen - Nieuwsbericht - Rijksoverheid.nl
  [...] Samenwerking versterken en specialistisch vakmanschap beschermen Nieuwsbericht | 13-03-2017 | 15:08Mbo-scholen moeten blijven innoveren, samenwerken en zorg dragen voor een breed en divers aanbod van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-03-2017 15:08:00 | Nieuwsbericht
 • 26 Stemhulpen verbeteren privacy na kritiek waakhond
  [...] Stemhulpen verbeteren privacy na kritiek waakhond Binnenland , Politiek , Tech Lijsttrekkers vullen de Stemwijzer in. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft niet bekendgemaakt welke stemhulpen fout [...]
  www.nos.nl
  10-03-2017 15:00:54 | Nieuwsbericht
 • 27 Breed gedragen oplossing voor berekening minimaal inkomen schuldenaren - Nieuwsbericht -[...]
  [...] afhankelijk zijn en zelf de belangrijkste gegevens die nodig zijn uit bestaande bronnen (de basisregistratie persoonsgegevens en de polisadministratie van het UWV) kunnen ophalen om op een eenvoudiger manier te [...]
  www.rijksoverheid.nl
  07-03-2017 13:05:00 | Nieuwsbericht
 • 28 Wetsvoorstel voor meer duurzaam stelsel van rechtsbijstand in consultatie - Nieuwsbericht -[...]
  [...] .Conclusie 6. Financiële gevolgen 7. Administratieve lasten 7.1 Lasten voor het bedrijfsleven 7.2 Lasten voor de burger 8. Verwerking van persoonsgegevens 9. Het Integraal Afwegingskader 9.1. Wat is de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-02-2017 14:00:00 | Nieuwsbericht
 • 29 Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet unaniem aangenomen door Tweede Kamer - Nieuwsbericht -[...]
  [...] Werkgelegenheid en minister Blok van Veiligheid en Justitie een belangrijke stap naar een betere bescherming van het bestaansminimum van mensen met schulden. Ook mensen met flinke schulden moeten immers voldoende [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-02-2017 11:22:00 | Nieuwsbericht
 • 30 'Trollen is een politieke vorm die we nog niet kenden in Nederland'
  [...] hun foto's worden gebruikt. "Het gebruiken van iemands foto zonder toestemming, is in strijd met het portretrecht en de Wet bescherming persoonsgegevens", zegt een woordvoerder van de Autoriteit [...]
  www.nos.nl
  11-02-2017 10:24:39 | Nieuwsbericht
 • 31 Wetsvoorstel regelt betere bescherming privacy leerlingen - Nieuwsbericht - Rijksoverheid.nl
  [...] Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de privacy van leerlingen beter te beschermen. Door de invoering van een pseudoniem hoeven voortaan minder persoonsgegevens uitgewisseld te worden tussen een school en een [...]
  www.rijksoverheid.nl
  10-02-2017 13:45:00 | Nieuwsbericht
 • 32 Modernisering van het Wetboek van Strafvordering vordert gestaag - Nieuwsbericht - Rijksoverheid.nl
  [...] sluit beter aan bij de moderne, digitale samenleving en is toegankelijker voor de rechtspraktijk en de burger. Later in het jaar volgen de boeken 3 (de vervolgingsbeslissing), 4 (berechting), 5 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  07-02-2017 15:30:00 | Nieuwsbericht
 • 33 Mensen met een licht verstandelijke beperking in het justitiële domein - Nieuwsbericht -[...]
  [...] %.  Deelname aan sport wordt als een beschermende factor beschouwd die de ontwikkeling van jeugdigen bevordert. Bij de onderzoeksgroep was 18% structureel lid van een sportclub ten opzichte van 56% van de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  23-01-2017 09:15:00 | Nieuwsbericht
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.