Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 78 items gevonden

 • 1 Toespraak tijdens diner ten behoeve van aanloop naar awarduitreiking in mei 2019 - Activiteit -[...]
  21 Jan januari Toespraak tijdens diner ten behoeve van aanloop naar awarduitreiking in mei 2019 Evenement | Mona KeijzerActiviteitendata 21 januari 2019 Alblasserdam Voor vragen en persverzoeken rond dit [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15:58:00 | Webpagina
 • 2 Werkbezoek Creatieve Industrie - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  21 Jan januari Werkbezoek Creatieve Industrie Werkbezoek | Mona KeijzerActiviteitendata 21 januari 2019 Amsterdam Staatssecretaris Keijzer bezoekt de Westergasfabriek. Voor vragen en persverzoeken rond [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15:54:00 | Webpagina
 • 3 Quickscan financiële zekerheidstelling - Brief - Rijksoverheid.nl
  [...] transformatie naar een circulaire economie. Verzekeraars maken - mede door aangescherpte eisen voor kapitaalbuffers - terugtrekkende bewegingen in het accepteren van onder meer recyclingbedrijven. Oftewel [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-01-2019 23:42:09 | Brief
 • 4 TK Bijlage Rapport Naleving omgang - Rapport - Rijksoverheid.nl
  TK Bijlage Rapport Naleving omgang Download 'TK Bijlage Rapport Naleving omgang' PDF document | 369 pagina's | 2,9 MB Rapport | 18-01-2019 Dit document is een bijlage bij TK Brief familierechtelijke onderwerpen [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-01-2019 23:42:05 | Rapport
 • 5 TK Bijlage Evaluatie LBIO Eindrapport - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] economische crisis die van 2008 tot circa 2013 duurde leidde in die jaren tot een sterke toename (67% in 4 jaar tijd) van het aantal verzoeken wegens betalingsproblemen bij alimentatieplichtigen. De daling is [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-01-2019 23:42:05 | Rapport
 • 6 Kwartaalrapportage oktober-december 2018 lopende onderhandelingen over transport- en milieudossiers in[...]
  [...] Milieuraad 20 december 2018 Geachte voorzitter, Met deze brief informeer ik u, mede namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat, over de Milieuraad die op 20 december 2018 bijeenkwam in Brussel [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-01-2019 23:42:02 | Rapport
 • 7 Mededeling over een sterkere internationale rol van de euro en aanbeveling over de internationale rol[...]
  [...] assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board - Voor de mededeling: Niet opgesteld - Voor de aanbeveling: Niet opgesteld f) Behandelingstraject Raad - Mededeling: Raad Economische en Financiële Zaken [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-01-2019 23:41:42 | Rapport
 • 8 Mededeling over de uitvoering van het EU Contingency Action Plan Brexit - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] , in samenwerking met: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Financiën, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-01-2019 23:41:39 | Rapport
 • 9 TK Bijlage Overzicht lopende onderzoeken en wetgevingstrajecten op het gebied van het familierecht -[...]
  [...] ouderschapsplan begeleidt, geen beroepsopleidingseisen. Gezien de serieuze problematiek, de gevolgen voor kinderen, de economische, juridische en (hoge) maatschappelijke kosten en de behoefte aan preventie en [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-01-2019 23:41:34 | Rapport
 • 10 Bijlage 2 bij brief IPO Quickscan financiële zekerheidstelling - Brief - Rijksoverheid.nl
  [...] instrument dienen die voorziet in een vangnet voor derden. Lasten Volgens het bedrijfsleven kan het Besluit forse economische en organisatorische kosten met zich mee brengen. Op malafide bedrijven, waar de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-01-2019 22:59:26 | Brief
 • 11 Bijlage 1 bij brief IPO Quickscan financiële zekerheidstelling - Brief - Rijksoverheid.nl
  [...] a56f7d6b/ www.fd.nI/ economie-Dolitiek/ 1263878/ verzekeraars-zetten-risicovolle-beroeDen-massaal-buiten-de-deur# www.stichtinQsalvaQe.nl/ wD-content/ uDloads/ 2017/ 12/ StichtinQ-SalvaQe-uit-de-brand [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-01-2019 22:59:22 | Brief
 • 12 TK Bijlage Samenvatting Rapport Naleving Omgang lang - Rapport - Rijksoverheid.nl
  TK Bijlage Samenvatting Rapport Naleving Omgang lang Download 'TK Bijlage Samenvatting Rapport Naleving Omgang lang' PDF document | 28 pagina's | 521 kB Rapport | 18-01-2019 Dit document is een bijlage [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-01-2019 22:28:38 | Rapport
 • 13 Letterlijke tekst persconferentie na ministerraad 18 januari 2019 - Mediatekst - Rijksoverheid.nl
  [...] zoals ik dat vaak heb geprobeerd te doen bij het bezoek van de eilanden een sterk economisch accent. Veel gesprekken natuurlijk met alle officials, de gouverneurs, de minister-presidenten, de andere [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-01-2019 19:52:00 | Mediatekst
 • 14 Persconferentie na ministerraad 18 januari 2019 - Video - Rijksoverheid.nl
  [...] zoals ik dat vaak heb geprobeerd te doen bij het bezoek van de eilanden een sterk economisch accent. Veel gesprekken natuurlijk met alle officials, de gouverneurs, de minister-presidenten, de andere [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-01-2019 17:43:00 | Video
 • 15 Internationale kernpublicaties - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] , 27 Discriminatie, 27 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (VN), 66 dwangarbeid, 35 Economie, 28 Eergerelateerd geweld, 41 Fartsoenlijk werk, 25 Flexwerk, 33 Gedetacheerde werkers, 57 Gehandicapt, 27 Gelijkheid [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-01-2019 16:34:00 | Publicatie
 • 16 De Nederlandse landbouwexport 2018 in breder perspectief - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] aanvullende berekeningen en veronderstellingen nodig (bijvoorbeeld over teeltverschuivingen). Duidelijk is dat dit scenario forse economische gevolgen heeft voor de sector, terwijl er geen problemen meer zijn [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-01-2019 00:01:00 | Rapport
 • 17 Geen titel
  [...] (VVR) op het moment dat dit opportuun was. In deze brief zet ik mijn vervolgstappen uiteen. Selectieve ontwikkeling Het netwerkverkeer op Schiphol is essentieel voor de economisch waardevolle functie van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-01-2019 23:51:07 | Webpagina
 • 18 Brief met reactie op Bestuurlijk signaal 'Search and Rescue Operations op de Middellandse Zee'[...]
  [...] dat een ICP geen recht geeft op het voeren van de Nederlandse vlag. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in overleg met mijn ministerie voorts een wijzigingsregeling in voorbereiding om [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-01-2019 23:03:53 | Brief
 • 19 Aanbevelingen vanuit de agrarische tafel aan de drie overheidslagen - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] sector van groot economisch en sociaal belang. Het is bij zware schadegevallen goed mogelijk dat deze schadeperiode wordt aangegrepen om een algehele herziening van de bedrijfsopzet door te voeren. Daarbij [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-01-2019 23:47:55 | Rapport
 • 20 Overeenkomst inzake betalingen voor perspectief voor de regio - Regeling - Rijksoverheid.nl
  [...] te noemen: "de Staat", vertegenwoordigd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat; en 2. De besloten vennootschap Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., hierna te noemen: "NAM [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-01-2019 23:47:40 | Regeling
 • 21 Loopbaanmonitor 2018 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] leerlingendaling regionaal plaats, er zijn ook gebieden met leerlinggroei. • De gunstige economische ontwikkelingen in Nederland gaan samen met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt, wat een negatieve invloed [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-01-2019 22:45:19 | Rapport
 • 22 Arbeidsmarkt Leraren 2018 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] met een onderwijsbaan met gemiddeld ongeveer 84% het hoogst bij de exacte vakken gevolgd door de economische vakken met ongeveer 80%. Het percentage is het laagst onder afgestudeerden die zijn opgeleid [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-01-2019 22:45:14 | Rapport
 • 23 Spreektekst minister Van Nieuwenhuizen bij start aansluiting N3 op A16 - Toespraak -[...]
  [...] gaat het hier om een dynamisch terrein. We geven dus ook een economische impuls in de regio! De schop gaat in deze regio op veel meer plekken in de grond de komende jaren. - De hele N3 wordt vanaf [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-01-2019 10:59:00 | Toespraak
 • 24 Regionale arbeidsmarktramingen voor leraren in het voortgezet onderwijs - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] 198 195 192 Aardrijkskunde 74 73 72 71 70 69 Economie 108 107 105 104 103 101 Geschiedenis 87 85 84 83 82 81 Levensbeschouwing 32 32 31 31 31 30 Maatschappijleer 51 50 50 49 48 48 Techniek 69 68 67 67 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-01-2019 10:51:00 | Rapport
 • 25 Geen titel
  [...] van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën uw Kamer, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over de stappen die de afgelopen maanden zijn [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-01-2019 23:53:20 | Webpagina
 • 26 Onderzoeksrapport Karakteristieken en tarieven zzp'ers - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] / onderzoeksrapport-karakteristieken-en-tarieven-zzpers.pdf Karakteristieken en tarieven zzp ers SEO Economisch Onderzoek - Roetersstraat 29 - 1018 WB Amsterdam - T (+31) 20 525 1630 - www.seo.nl - secretariaat@seo.nl [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-01-2019 23:12:21 | Rapport
 • 27 Negende Integrale Rapportage Visie en Vertrouwen met monitoringsinformatie - Rapport -[...]
  [...] Voordelta. Om een kwaliteitsimpuls voor zowel economie als leefomgeving te realiseren, is het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) opgezet. Deze focus op economie én leefbaarheid wordt de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-01-2019 23:12:20 | Rapport
 • 28 Nota naar aanleiding van het verslag over gederubriceerde beveiligingsverdragen VS - Publicatie -[...]
  [...] verdragen tot stand gekomen over in bewaring genomen en geroofde effecten en zijn er in de vijftiger en zestiger jaren enkele geheime of vertrouwelijke verdragen gesloten van financieel-economische aard [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-01-2019 23:12:06 | Publicatie
 • 29 Geen titel
  [...] Economische Zaken en Klimaat SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport LNV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit FRL Provincie Fryslân GRO Provincie Groningen DRE Provincie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-01-2019 19:17:01 | Webpagina
 • 30 Bijlage uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige' - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën uw Kamer, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over de stappen die de afgelopen maanden zijn [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-01-2019 19:16:37 | Publicatie
 • 31 Kan ik na de Brexit mijn Nederlandse sociale uitkering in het VK houden? - Rijksoverheid.nl
  Kan ik na de Brexit mijn Nederlandse sociale uitkering in het VK houden? Ja, Nederlanders met een verblijfsstatus in het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben op grond van het terugtredingsakkoord recht op gelijke [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-01-2019 16:14:00 | Onderwerp
 • 32 Draft NECP of the Netherlands 2021-2030 - Jaarplan - Rijksoverheid.nl
  [...] economy saw growth of 3.2%. That growth is largely dependent on exports. Netherlands is one of the most competitive economies in the world. This has translated into various leading positions, including a [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-01-2019 14:08:00 | Jaarplan
 • 33 Besluit op Wob-verzoek over dierenwinkel - Wob-verzoek - Rijksoverheid.nl
  [...] niet opweegt tegen de volgende belangen: a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties; b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-01-2019 13:43:00 | Wob-verzoek
 • 34 Verkennend onderzoek naar Europese incassomodellen - Rapport - Rijksoverheid.nl
  Verkennend onderzoek naar Europese incassomodellen Download 'Verkennend onderzoek naar Europese incassomodellen' PDF document | 71 pagina's | 787 kB Rapport | 14-01-2019 Dit document is een bijlage bij [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-01-2019 23:50:02 | Rapport
 • 35 TK wetsvoorstel en memorie toelichting EU 2016-800 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  TK wetsvoorstel en memorie toelichting EU 2016-800 Download 'TK wetsvoorstel en memorie toelichting EU 2016-800' PDF document | 57 pagina's | 647 kB Rapport | 14-01-2019 Dit document is een bijlage bij [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-01-2019 23:18:40 | Rapport
 • 36 TK RvS wetsvoorstel en memorie toelichting EU 2016-800 MR - Rapport - Rijksoverheid.nl
  TK RvS wetsvoorstel en memorie toelichting EU 2016-800 MR Download 'TK RvS wetsvoorstel en memorie toelichting EU 2016-800 MR' PDF document | 52 pagina's | 625 kB Rapport | 14-01-2019 Dit document is een [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-01-2019 23:18:40 | Rapport
 • 37 Criminele samenwerkingsverbanden – Ontwikkelingen in aanpak en duiding van effectiviteit - Rapport[...]
  Criminele samenwerkingsverbanden – Ontwikkelingen in aanpak en duiding van effectiviteit Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar verklaringen voor het achterblijven en uitblijven van een [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-01-2019 23:18:31 | Rapport
 • 38 Voortgangsverslag implementatie steenkoolconvenant 2018 - Convenant - Rijksoverheid.nl
  [...] Zaken en het ministerie van Economische Zaken. Hierin zijn concrete afspraken vastgelegd over de inspanningen van de Nederlandse overheid en de genoemde energiebedrijven. Die moeten leiden tot [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-01-2019 14:46:00 | Convenant
 • 39 Sanctieregelingen; stand van zaken 1 januari 2019 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] sanctie: politieke situatie/ verduistering gelden door sleutelfiguren voormalig bewind B. Aard van de sancties: - bevriezing tegoeden en economische middelen van sleutelfiguren van voormalig bewind C [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-01-2019 14:26:00 | Rapport
 • 40 Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 21 januari 2019 - Brief - Rijksoverheid.nl
  [...] plaats in Brussel. Europese en Afrikaanse ministers zullen spreken over de thema s vrede, veiligheid en bestuur, handel, investeringen en economische integratie en multilateralisme. Tijdens de Raad [...]
  www.rijksoverheid.nl
  11-01-2019 23:56:44 | Brief
 • 41 Ontwerpbesluit voor wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad - Besluit - Rijksoverheid.nl
  [...] . Daarbij is aangegeven waarom de met het besluit mogelijk gemaakte ontwikkeling van de luchthaven nuttig en nodig is en waarom deze ontwikkeling aanvaardbaar is gelet op de economische en milieueffecten [...]
  www.rijksoverheid.nl
  11-01-2019 23:56:38 | Besluit
 • 42 Kennisoverdracht aan het buitenland: kiesgroepprogramma - Ministerie van Financiën -[...]
  [...] . Daarnaast werkt Financiën samen met de volgende organisaties: De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering; De Belastingdienst, inclusief Douane en FIOD; Audit Dienst Rijk; Diverse [...]
  www.rijksoverheid.nl
  11-01-2019 12:44:00 | Webpagina
 • 43 Gesprek met Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn[...]
  15 Jan januari Gesprek met Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Gesprek | Eric WiebesActiviteitendata 15 januari 2019 Den Haag [...]
  www.rijksoverheid.nl
  11-01-2019 12:19:00 | Webpagina
 • 44 Debat Schade en Versterken - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  16 Jan januari Debat Schade en Versterken Kamervergadering | Eric WiebesActiviteitendata 16 januari 2019 Den Haag Voor vragen en persverzoeken rond dit debat kunt u contact opnemen met Job van de Sande, [...]
  www.rijksoverheid.nl
  11-01-2019 12:19:00 | Webpagina
 • 45 Inleiding en gesprek Bijeenkomst Energie - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  17 Jan januari Inleiding en gesprek Bijeenkomst Energie Evenement | Eric WiebesActiviteitendata 17 januari 2019 Den Haag Voor vragen en persverzoeken rond dit bezoek kunt u contact opnemen met Paul van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  11-01-2019 12:19:00 | Webpagina
 • 46 Speech Nieuwjaarsbijeenkomst Boer & Croon - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  17 Jan januari Speech Nieuwjaarsbijeenkomst Boer & Croon Evenement | Mona KeijzerActiviteitendata 17 januari 2019 Amsterdam Voor vragen en persverzoeken rond dit evenement kunt u contact opnemen met Harald [...]
  www.rijksoverheid.nl
  11-01-2019 12:19:00 | Webpagina
 • 47 Toespraak op InfraTech event - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  17 Jan januari Toespraak op InfraTech event Evenement | Mona KeijzerActiviteitendata 17 januari 2019 Rotterdam Voor vragen en persverzoeken rond dit evenement kunt u contact opnemen met Harald Hanemaaijer, [...]
  www.rijksoverheid.nl
  11-01-2019 12:19:00 | Webpagina
 • 48 Documenten Subsidietender Dutch Fund for Climate and Development - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] de sfeer van technische assistentie of de vermindering van (vermeende) investeringsrisico s, terwijl private financiers kunnen zorgen voor economische duurzaamheid en schaal. Zo kan worden bijgedragen [...]
  www.rijksoverheid.nl
  11-01-2019 11:18:00 | Publicatie
 • 49 Gesprek met Air France-KLM en de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Economische[...]
  [...] 17 Jan januari Gesprek met Air France-KLM en de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Economische Zaken en Klimaat Gesprek | Wopke HoekstraActiviteitendata 17 januari 2019 Den [...]
  www.rijksoverheid.nl
  11-01-2019 10:00:00 | Webpagina
 • 50 Geen titel
  [...] overheidsuitgaven. Inzet van fiscale prikkels voor economische groei of milieu- en klimaatdoelen ligt echter voor de hand. Belangrijke nevendoelstellingen, zoals de transitie naar elektrisch rijden, zijn de afgelopen [...]
  www.rijksoverheid.nl
  10-01-2019 22:25:01 | Webpagina
 • 51 Geen titel
  Geen inhoudGerelateerde informatie uit: https:/ / www.rijksoverheid.nl/ documenten/ circulaires/ 2018/ 03/ 12/ sisa-2018 SiSa 2018 Circulaire | 12-03-2018Gemeenten en provincies moeten elk jaar aan de Rijksoverheid [...]
  www.rijksoverheid.nl
  10-01-2019 22:25:01 | Webpagina
 • 52 Besluit Wob-verzoek over een aantal percelen aan de Langeraarseweg 194 te Ter Aar - Wob-verzoek -[...]
  [...] met internationale organisaties; b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen; c. de opsporing [...]
  www.rijksoverheid.nl
  10-01-2019 14:20:00 | Wob-verzoek
 • 53 Geen titel
  [...] volgende belangen: Pagina 7 van 8 Datum 9 januari 2019 a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties; b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere [...]
  www.rijksoverheid.nl
  10-01-2019 00:45:24 | Webpagina
 • 54 Woondeal Groningen - Brief - Rijksoverheid.nl
  [...] corporaties hebben in de DAEB (Dienst van Algemeen Economisch Belang)- dan wel in de niet-DAEB-tak, om te investeren in leefbaarheid, bedrijfsonroerend vastgoed en maatschappelijk vastgoed. 9 VI Ten slotte Door [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09-01-2019 23:01:31 | Brief
 • 55 Besluit Wob-verzoek over de kadastrale percelen P570 en P574 te Beilen over de periode 1978-2018 - Wob-verzoek[...]
  [...] achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties; b. de economische of financiële belangen [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09-01-2019 16:02:00 | Wob-verzoek
 • 56 Besluit Wob-verzoek over de aan- en afvoer van mest aan het Alte Picardie kanaal 24 - Wob-verzoek -[...]
  [...] blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties; b. de economische of [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09-01-2019 15:54:00 | Wob-verzoek
 • 57 Diverse gesprekken minister Wiebes - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  09 Jan januari Diverse gesprekken minister Wiebes Gesprek | Eric WiebesActiviteitendata 9 januari 2019 Den Haag Minister Wiebes voert diverse gesprekken: Gesprek Unilever; Gesprek met Onafhankelijke Raadsman [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09-01-2019 12:28:00 | Webpagina
 • 58 Woondeal Groningen - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] corporaties hebben in de DAEB (Dienst van Algemeen Economisch Belang)- dan wel in de niet-DAEB-tak, om te investeren in leefbaarheid, bedrijfsonroerend vastgoed en maatschappelijk vastgoed. 9 VI Ten slotte Door [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09-01-2019 11:26:00 | Publicatie
 • 59 Geen titel
  [...] de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Pagina 1 van 2 Secretaris-Generaal Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09-01-2019 00:46:03 | Webpagina
 • 60 Geen titel
  [...] van Economische Zaken (EZ) is opgesplitst in een ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en een ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). • Er zijn drie ministers zonder [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09-01-2019 00:06:01 | Webpagina
 • 61 Geen titel
  [...] Geen inhoudGerelateerde informatie uit: https:/ / www.rijksoverheid.nl/ binaries/ rijksoverheid/ documenten/ publicaties/ 2019/ 01/ 08/ bestuurskosten-ministerie-van-economische-zaken--klimaat-augustus-2018 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09-01-2019 00:06:01 | Webpagina
 • 62 Geen titel
  [...] en elektra bij nieuwbouw is nog steeds actueel en onder andere aangekaart door Vereniging Eigen Huis. In overleg met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heb ik in april aan U aangegeven dat [...]
  www.rijksoverheid.nl
  08-01-2019 18:34:31 | Webpagina
 • 63 Geen titel
  [...] verwacht Defensie dat u beschikt over voldoende technische knowhow, ervaring en een kwalitatief voldoende capaciteit om de defensieopdracht uit te kunnen voeren. Daarnaast moet uw financiële en economische [...]
  www.rijksoverheid.nl
  08-01-2019 16:27:31 | Webpagina
 • 64 Ministerraad - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  [...] het bezoek van de eilanden een sterk economisch accent. Veel gesprekken natuurlijk met alle officials, de gouverneurs, de minister-presidenten, de andere bestuurders. maar ik neem ook 40 bedrijven mee [...]
  www.rijksoverheid.nl
  08-01-2019 14:27:00 | Webpagina
 • 65 Geen titel
  [...] Organizational issues European political leadership in the Eurozone crisis Paul 't Hart Utrecht University 2016 2019 Tangelder Jop J.Tangelder@jur.ru.nl Pension Juridische en economische eigendomsrechten bij [...]
  www.rijksoverheid.nl
  08-01-2019 01:11:58 | Webpagina
 • 66 Onderzoek “Zelfstandig in en uit de bijstand” - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] %9D.pdf Zelfstandig in en uit de bijstand SEO Economisch Onderzoek - Roetersstraat 29 - 1018 WB Amsterdam - T (+31) 20 525 1630 - www.seo.nl - secretariaat@seo.nl ABN-AMRO IBAN: NL14ABNA0411744356 BIC [...]
  www.rijksoverheid.nl
  07-01-2019 20:50:32 | Rapport
 • 67 Protocol Identificatie en Labeling (PIL) - Richtlijn - Rijksoverheid.nl
  Protocol Identificatie en Labeling (PIL) Het Protocol Identificatie en Labeling, of kortweg het PIL, beschrijft een gestandaardiseerde werkwijze voor het identificeren, registreren, wijzigen en verifiëren [...]
  www.rijksoverheid.nl
  07-01-2019 13:13:00 | Richtlijn
 • 68 Kennisagenda van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Ministerie van Sociale Zaken en[...]
  [...] realisatie van een evenwichtige balans tussen contractvormen komt ten goede aan economische groei, het verdienvermogen van de Nederlandse economie en het draagvlak voor sociale zekerheid (zie ook paragraaf 3.1 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  04-01-2019 17:22:00 | Webpagina
 • 69 Besluit Wob-verzoek over informatie over inbeslagnames en inbewaringnames van levende reptielen - Wob-verzoek[...]
  [...] betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties; b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d [...]
  www.rijksoverheid.nl
  03-01-2019 09:27:00 | Wob-verzoek
 • 70 Besluit op Wob-verzoek over meitellingen - Wob-verzoek - Rijksoverheid.nl
  [...] referentie Wob/ 2018/ 185 b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen; c. de opsporing en vervolging [...]
  www.rijksoverheid.nl
  02-01-2019 16:03:00 | Wob-verzoek
 • 71 Reflectie van prof. Aarts op onderdeel 1.2 - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] . Gradus, hoogleraar Bestuur en economie aan de Vrije Universiteit, en door prof. dr. C.W.A.M. Aarts, hoogleraar Politieke Instituties en Gedrag aan de Rijksuniversiteit Groningen. Over de doorlichting van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  02-01-2019 13:39:00 | Publicatie
 • 72 Reflectie prof. Aarts op onderdeel 1.1 - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] . Gradus, hoogleraar Bestuur en economie aan de Vrije Universiteit, en door prof. dr. C.W.A.M. Aarts, hoogleraar Politieke Instituties en Gedrag aan de Rijksuniversiteit Groningen. Over de doorlichting van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  02-01-2019 13:32:00 | Publicatie
 • 73 Organogram ministerie van Justitie en Veiligheid - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] is te vinden op Rijksportaal. Directoraat-Generaal Migratie (DGM) Dhr. mr. dr. C. Riezebos Directie Migratiebeleid (DMB) Dhr. drs. E. Bezem Directie Financieel-Economische Zaken (DFEZ) Vacant Directie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  31-12-2018 10:17:00 | Publicatie
 • 74 Informatiebulletin, december 2018 - Brochure - Rijksoverheid.nl
  [...] gevangen. Onderzoekverplichting bij deze vrijstelling: Scholplan Vanwege de grote volumes ondermaatse schol die wordt gevangen in de BT2, is schol een potentiele economische choke species in de gerichte [...]
  www.rijksoverheid.nl
  27-12-2018 13:50:00 | Brochure
 • 75 Visquota - Visserij - Rijksoverheid.nl
  [...] bijvangst kleine haring in de Noordzee zeeduivels in de Noorse zone Groenlandse heilbot in de Noorse economische zone kabeljauw, schelvis, koolvis en wijting in de Noorse zone van de Noordzee kabeljauw, tong [...]
  www.rijksoverheid.nl
  27-12-2018 10:51:00 | Onderwerp
 • 76 Diepzeeverordening 2019-2020 - Besluit - Rijksoverheid.nl
  [...] beschikbare wetenschappelijke, technische en economische advies, met inbegrip van, waar toepasselijk, de verslagen van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV). (3) De Raad [...]
  www.rijksoverheid.nl
  27-12-2018 10:47:00 | Besluit
 • 77 Bijlage rapport Beleidsonderzoek inbesteden gemeenten - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] verzocht hoe een digitaal register inbesteden kan worden opgezet. Vervolgens heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat toegezegd om de reikwijdte van een register te onderzoeken en [...]
  www.rijksoverheid.nl
  24-12-2018 23:04:37 | Rapport
 • 78 Thematisch ambtsbericht Positie van Syriërs in Egypte van december 2018 - Ambtsbericht -[...]
  [...] Politieke ontwikkelingen en economische situatie .............................................. 10 Invloed politieke en economische situatie op de positie van Syriërs en staatloze Palestijnen uit Syrië [...]
  www.rijksoverheid.nl
  24-12-2018 12:40:00 | Ambtsbericht
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.