Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 169 items gevonden

 • 1 Werkbezoek Van Hoof Groep - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  20 Mei mei Werkbezoek Van Hoof Groep Werkbezoek | Mona KeijzerActiviteitendata 20 mei 2019 Asten Staatssecretaris Keijzer brengt een werkbezoek aan Van Hoof Groep in het kader van het techniekpact. Voor [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09:18:00 | Webpagina
 • 2 Jaarconferentie Techniekpact - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  20 Mei mei Jaarconferentie Techniekpact Evenement | Mona KeijzerActiviteitendata 20 mei 2019 Eindhoven Jaarconferentie Techniekpact bij Brainport Industries Campus met vraaggesprek. Voor vragen en persverzoeken [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09:18:00 | Webpagina
 • 3 Behandeling initatief wetsvoorstel Klimaatwet (20 of 21 mei) - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  20 Mei mei Behandeling initatief wetsvoorstel Klimaatwet (20 of 21 mei) Kamervergadering | Eric WiebesActiviteitendata 20 mei 2019 Eerste Kamer Voor vragen en persverzoeken kunt u contact opnemen met Paul [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09:07:00 | Webpagina
 • 4 Beantwoording Kamervragen Notificatie Verkeersverdeling Schiphol-Lelystad - Brief - Rijksoverheid.nl
  [...] is met publieke belangen, voor wiens belang kiest u dan? Het netwerkverkeer op Schiphol is essentieel voor de economisch waardevolle functie van de nationale luchthaven als belangrijke hub in Europa [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-05-2019 23:37:45 | Brief
 • 5 Letterlijke tekst persconferentie na ministerraad 17 mei 2019 - Mediatekst - Rijksoverheid.nl
  [...] . Maar meestal worden de voordrachten overgenomen. Hé, dat is eigenlijk nog wel een idee om hem alsnog hier te houden. Nee, gaan we niet doen.  Dan, het economisch beeld. Woensdag was natuurlijk gehaktdag [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-05-2019 17:19:00 | Mediatekst
 • 6 Persconferentie na ministerraad 17 mei 2019 - Video - Rijksoverheid.nl
  [...] mis gaan. Maar meestal worden de voordrachten overgenomen. Hé, dat is eigenlijk nog wel een idee om hem alsnog hier te houden. Nee, gaan we niet doen.  Dan, het economisch beeld. Woensdag was natuurlijk [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-05-2019 15:18:00 | Video
 • 7 VDL Nedcar - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  17 Mei mei VDL Nedcar Werkbezoek | Mona KeijzerActiviteitendata 17 mei 2019 Born Voor vragen en persverzoeken kunt u contact opnemen met Harald Hanemaaijer, woordvoerder, 06 – 15 94 90 16, [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-05-2019 14:24:00 | Webpagina
 • 8 GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RUSSISCHE FEDERATIE EN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN OVER WETENSCHAPPELIJKE[...]
  [...] gekoppeld zijn aan de aanwezigheid van de Arctic Sunrise”, de Ladoga” en het Prirazlomnaya”-platform in september 2013 in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van de Russische Federatie. Deze Overeenkomst [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-05-2019 13:21:00 | Applicatie
 • 9 Afwijkingsrapportage MPO 2018 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] (P&W) en de beoogde private partner StandardAero over de toekomstige samenwerking. De investering wordt gefinancierd door Defensie (50%), Economische Zaken (25%) en de provincie Noord-Brabant (25 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-05-2019 11:16:00 | Rapport
 • 10 Ministerraad - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  [...] nog wel een idee om hem alsnog hier te houden. Nee, gaan we niet doen.  Dan, het economisch beeld. Woensdag was natuurlijk gehaktdag, Verantwoordingsdag. Daar heeft Wopke Hoekstra de stand van het land [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-05-2019 10:17:00 | Webpagina
 • 11 Doorlopende leerlijnen vmbo mbo 2018 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] Doorlopende leerlijnen vmbo mbo 2018 In opdracht van het ministerie van OCW voert SEO Economisch Onderzoek gedurende de periode 2014-2022, een monitoronderzoek uit naar het verloop en effect van de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-05-2019 10:09:00 | Rapport
 • 12 Individuele ontwikkelbudgetten in cao's in 2017 - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] die vallen onder een cao en niet het totaal aantal werknemers. De cao s zijn te clusteren in zeven economische sectoren: landbouw, industrie, bouwnijverheid, handel & horeca, vervoer & communicatie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-05-2019 08:46:00 | Publicatie
 • 13 Geen titel
  [...] technische knowhow, ervaring en een kwalitatief voldoende capaciteit om de defensieopdracht uit te kunnen voeren. Daarnaast moet uw financiële en economische positie zodanig zijn, dat de continuïteit van uw [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-05-2019 23:48:40 | Webpagina
 • 14 Geen titel
  [...] Rijksoverheid De inkomsten zijn gestegen vanwege de gunstige economische ontwikkelingen ten opzichte van 2017. Meer mensen aan het werk, hogere winsten en toegenomen bestedingen hebben een positief effect op de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-05-2019 23:48:40 | Webpagina
 • 15 Geen titel
  [...] vergunningverlening voor onbeschermde vindplaatsen. Bovendien ervaren zij bij het in situ-behoud van vindplaatsen in het algemeen veel druk van lokale economische en politieke belangen. Er bestaat onduidelijkheid over [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-05-2019 23:48:40 | Webpagina
 • 16 Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 27 en 28 mei 2019 - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] strategie moet hebben om de concurrentiekracht van de eigen economie te versterken. In de eerste plaats kijken we naar het interne marktbeleid om de condities voor Europese bedrijven te optimaliseren. Een [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-05-2019 23:18:15 | Publicatie
 • 17 Geen titel
  [...] mee. Belang gastvrijheidseconomie De 15 miljoen internationale toeristen en zakenmensen die ons land afgelopen jaar bezochten, hebben een stuwende werking op de Nederlandse economie en werkgelegenheid [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-05-2019 16:20:01 | Webpagina
 • 18 Halfjaarlijkse rapportage Zuidasdok - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] opdrachtnemer laten een forse stijging zien in de afgelopen verslagperiode;  (exogeen) De macro-economische ontwikkelingen leiden tot hogere vervoersprognoses dan in het plan voorzien en mogelijk tot extra [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-05-2019 14:41:16 | Rapport
 • 19 Algemeen Overleg Klimaat en Energie - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  16 Mei mei Algemeen Overleg Klimaat en Energie Kamervergadering | Eric WiebesActiviteitendata 16 mei 2019 Den Haag Voor vragen en persverzoeken kunt u contact opnemen met Paul van der Zanden, woordvoerder, [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-05-2019 14:24:00 | Webpagina
 • 20 Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL - Activiteit[...]
  16 Mei mei Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL Evenement | Eric WiebesActiviteitendata 16 mei 2019 Den Haag Voor vragen en persverzoeken kunt [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-05-2019 14:24:00 | Webpagina
 • 21 Gesprek met Ericsson - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  16 Mei mei Gesprek met Ericsson Gesprek | Mona KeijzerActiviteitendata 16 mei 2019 Den Haag [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-05-2019 14:24:00 | Webpagina
 • 22 Gesprek met Kredietunie - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  16 Mei mei Gesprek met Kredietunie Gesprek | Mona KeijzerActiviteitendata 16 mei 2019 Den Haag [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-05-2019 14:24:00 | Webpagina
 • 23 ‘Nederland-China: een nieuwe balans’ - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] hebben voor bijvoorbeeld (economische) veiligheid, cyberspionage en beïnvloeding. Het kabinet staat pal voor (bescherming van) de Nederlandse rechtstaat, veiligheid, en open economie en samenleving. Het [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 23:17:34 | Rapport
 • 24 Geen titel
  [...] voor de infrastructuur. Door wegen aan te leggen en te verbeteren is Nederland beter bereikbaar. Dit stimuleert weer de groei van de economie. Chw stimuleert vernieuwende en duurzame projecten De Chw [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 22:44:30 | Webpagina
 • 25 Geen titel
  [...] , vergaderjaar 2018–2019, 35 200, nr. 1 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING FINANCIEEL JAARVERSLAG RIJK 2018 3 VOORWOORD 6 1 HET ECONOMISCH EN BUDGETTAIR BEELD 7 1.1 De Nederlandse economie 7 1.2 Europese/ internationale [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 22:44:30 | Webpagina
 • 26 Geen titel
  [...] van wegen. De overheid kiest hierbij voor die plekken waar de positieve effecten op de economie het grootst zijn. Bijvoorbeeld de stedelijke regio s rond de luchthaven Schiphol en de haven van Rotterdam [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 22:44:30 | Webpagina
 • 27 Geen titel
  [...] 378 6100 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/ ezk Ons kenmerk DGKE / 19119675 Uw kenmerk 2019Z07810/ 2019D17204 Geachte Voorzitter, De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 22:12:05 | Webpagina
 • 28 Jaarverslag 2018 Inspectie Leefomgeving en Transport - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] circulaire economie. Andersom stelde de ILT kennis beschikbaar aan derden. Zij verzorgde in 2018 presentaties op diverse nationale en internationale seminars en conferenties. Zeeschepen met smerige brandstof [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 15:39:42 | Rapport
 • 29 Geen titel
  [...] bètatechniek Waar de studenten vóór 2011 vooral kozen voor opleidingen in gebieden als economie en gedrag en maatschappij, groeit sindsdien het aantal studenten in de bètatechniek sterk (figuren A en B, zie ook [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 14:36:31 | Webpagina
 • 30 Gesprek met ambassadeur Zweden - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  15 Mei mei Gesprek met ambassadeur Zweden Gesprek | Mona KeijzerActiviteitendata 15 mei 2019 Den Haag [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 14:24:00 | Webpagina
 • 31 Gesprek met wethouder Onderwijs, Kenniseconomie en Internationaal, gemeente Den Haag - Activiteit -[...]
  15 Mei mei Gesprek met wethouder Onderwijs, Kenniseconomie en Internationaal, gemeente Den Haag Gesprek | Mona KeijzerActiviteitendata 15 mei 2019 Den Haag [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 14:24:00 | Webpagina
 • 32 Ontvangst Monitor Brede Welvaart - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  15 Mei mei Ontvangst Monitor Brede Welvaart Evenement | Eric WiebesActiviteitendata 15 mei 2019 Den Haag Voor vragen en persverzoeken kunt u contact opnemen met Paul van der Zanden, woordvoerder, 06 – [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 14:24:00 | Webpagina
 • 33 Indicatoren Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] Transparantiebenchmark wordt opgesteld door EY-Nederland in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Voor het BHOS-jaarverslag 2019 zal het aanvullende onderzoek naar de ‘grote bedrijven die [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 14:19:00 | Publicatie
 • 34 Jaarverslag 2018 Homogene Groep Internationale Samenwerking - Jaarverslag - Rijksoverheid.nl
  [...] . Departementale wijzigingen In 2018 hebben zich de volgende departementale wijzigingen voorgedaan: • Met het aantreden van Rutte III is per 2017 het Ministerie van Economische Zaken (EZ) opgesplitst in het [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 13:28:32 | Jaarverslag
 • 35 Besluit op Wob-verzoek over analyse van fosfaat- en stikstofgehalten in dikke fractie - Wob-verzoek -[...]
  [...] Onze referentie Wob/ 2019/ 007 b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen; c. de opsporing en [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 11:48:00 | Wob-verzoek
 • 36 Toespraak minister Blok over de Chinastrategie van het kabinet - Toespraak - Rijksoverheid.nl
  [...] hebben voor bijvoorbeeld (economische) veiligheid, cyberspionage en beïnvloeding. Het kabinet staat pal voor (bescherming van) de Nederlandse rechtstaat, veiligheid, en open economie en samenleving. Het [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 11:01:00 | Toespraak
 • 37 Speech minister Hoekstra bij Financieel Jaarverslag van het Rijk 2018 - Toespraak - Rijksoverheid.nl
  [...] hebben zonder meer een goed jaar van onze tocht achter de rug. We zien een jaar waarin de stevige groei van voorgaande jaren zich voortzette. Inmiddels hebben we 5 jaar van economische groei op rij achter [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:25:00 | Toespraak
 • 38 J Deltafonds - Rijksjaarverslag 2018 - Jaarverslag - Rijksoverheid.nl
  [...] verantwoord in het Deltafonds. Het aantal mensen en de waarde van het te beschermen goed veranderen onder invloed van economische en demografische ontwikkelingen. Ook water en bodem veranderen in de loop van de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:15:00 | Jaarverslag
 • 39 V Buitenlandse Zaken - Rijksjaarverslag 2018 - Jaarverslag - Rijksoverheid.nl
  [...] de toekomst gepresenteerd van het kabinet Rutte III, waarin duidelijke ambities zijn neergelegd op het gebied van migratie, veiligheid, economische groeikansen en Europa. Dit is verder uitgewerkt in [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:15:00 | Jaarverslag
 • 40 III Algemene Zaken - Rijksjaarverslag 2018 - Jaarverslag - Rijksoverheid.nl
  [...] Minister-President. Het kabinet zet zich in voor het versterken van de Nederlandse economie. De Nederlandse economie heeft zich in 2018 positief ontwikkeld. De economische groei in 2018 valt weliswaar iets [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:15:00 | Jaarverslag
 • 41 Jaarverantwoording politie 2018 - Jaarverslag - Rijksoverheid.nl
  Jaarverantwoording politie 2018 Verslag over de prestaties van de politie in 2018. Download 'Jaarverantwoording politie 2018' PDF document | 107 pagina's | 7,7 MB Jaarverslag | 15-05-2019 Gerelateerde [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:15:00 | Jaarverslag
 • 42 A Infrastructuurfonds - Rijksjaarverslag 2018 - Jaarverslag - Rijksoverheid.nl
  [...] vlak van circulaire economie in de grond- weg- en waterbouw (€ 2,0 miljoen). Ad 9) De hogere ontvangsten van € 20,1 miljoen zijn het gevolg van diverse mutaties bij de volgende projecten: – A7 Zuidelijke [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:15:00 | Jaarverslag
 • 43 C Provinciefonds - Rijksjaarverslag 2018 - Jaarverslag - Rijksoverheid.nl
  [...] Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden DU Decentralisatie-uitkering Fvw Financiële-verhoudingswet GF Gemeentefonds IPO Interprovinciaal Overleg IU Integratie-uitkering MRB Motorrijtuigen belasting OEM [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:15:00 | Jaarverslag
 • 44 B Gemeentefonds - Rijksjaarverslag 2018 - Jaarverslag - Rijksoverheid.nl
  [...] -compensatiefonds Bofv Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen CBS Centraal Bureau voor de Statistiek COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden DU Decentralisatie-uitkering Fvw Financiële [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:15:00 | Jaarverslag
 • 45 Zorg: belangrijkste resultaten in 2018 - Verantwoordingsdag - Rijksoverheid.nl
  [...] het Regeerakkoord. De groei van de zorguitgaven kwam voor het 6e jaar op rij onder de economische groei uit. Dat is niet altijd zo geweest. Ook dit kabinet heeft daarom nieuwe hoofdlijnenakkoorden 2019 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:15:00 | Onderwerp
 • 46 Internationale ontwikkelingen: belangrijkste resultaten in 2018 - Verantwoordingsdag -[...]
  [...] vertegenwoordigingen te verstevigen. In de instabiele regio rond Europa en op het gebied van migratie en veiligheid is meer slagkracht ingezet. Daarnaast zijn extra diplomaten aangesteld om economische groeikansen te [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:15:00 | Onderwerp
 • 47 I De Koning - Rijksjaarverslag 2018 - Jaarverslag - Rijksoverheid.nl
  [...] indexering op grond van de veronderstelde contractloonstijging zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan 2017. De realisatie is gebaseerd op de ontwikkeling in de netto bezol- diging van de vicepresident [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:15:00 | Jaarverslag
 • 48 XIII Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en F Diergezondheidsfonds - Rijksjaarverslag[...]
  [...] XIII Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en F Diergezondheidsfonds - Rijksjaarverslag 2018 Verantwoording van de uitgaven in 2018 die vallen onder hoofdstukken XIII en [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:15:00 | Jaarverslag
 • 49 XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Rijksjaarverslag 2018 - Jaarverslag -[...]
  [...] SDGs vormen de Theories of Change een belangrijke basis. Deze geven aan hoe en waarom de door Nederland gesteunde interventies en activiteiten bijdragen aan de gewenste maatschappelijke en economische [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:15:00 | Jaarverslag
 • 50 IX Financiën en Nationale Schuld - Rijksjaarverslag 2018 - Jaarverslag - Rijksoverheid.nl
  [...] %. Investeringen en export groeiden respectievelijk met 4,8% en 2,7%. Wel lijkt de piek van de economische cyclus inmiddels bereikt en ontwikkelde de economie zich wat minder goed dan aan het begin van het jaar werd [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:15:00 | Jaarverslag
 • 51 VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Rijksjaarverslag 2018 - Jaarverslag -[...]
  [...] . Groeiparagraaf Als gevolg van het regeerakkoord Rutte-III hebben er meerdere herinde- lingen plaatsgevonden tussen BZK en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:15:00 | Jaarverslag
 • 52 XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksjaarverslag 2018 - Jaarverslag - Rijksoverheid.nl
  [...] samenleving. We hebben een goed economisch jaar achter de rug... De economische groei kwam in 2018 uit op 2,5% (tabel 3.1). De gunstige economische ontwikkelingen van de laatste jaren waren duidelijk zichtbaar [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:15:00 | Jaarverslag
 • 53 VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2018 - Jaarverslag - Rijksoverheid.nl
  [...] de Europese Commissie het plan voor het negende Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie gepresen- teerd: Horizon Europe . Samen met het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat hebben we het [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:15:00 | Jaarverslag
 • 54 Binnenlands bestuur: belangrijkste resultaten in 2018 - Verantwoordingsdag - Rijksoverheid.nl
  [...] economie en de kwaliteit van leven van de inwoners van Sint Eustatius die door de orkanen nog kwetsbaarder zijn geworden. Wanneer zal de ingreep beëindigd worden? Voorop staat dat de omstandigheden in Sint [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:15:00 | Onderwerp
 • 55 XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Rijksjaarverslag 2018 - Jaarverslag - Rijksoverheid.nl
  XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Rijksjaarverslag 2018 Verantwoording van de uitgaven in 2018 die vallen onder hoofdstuk XVI van de Rijksbegroting. Download 'XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:15:00 | Jaarverslag
 • 56 IV Koninkrijksrelaties en H BES-fonds - Rijksjaarverslag 2018 - Jaarverslag - Rijksoverheid.nl
  [...] ingezet op een evenwichtig pakket projecten met als doel het verbeteren van het economisch perspectief in Caribisch Nederland. Deze projecten zijn gericht op onder meer het versterken van de infrastructuur [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:15:00 | Jaarverslag
 • 57 Ondernemen: belangrijkste resultaten in 2018 - Verantwoordingsdag - Rijksoverheid.nl
  [...] kunnen blijven ontwikkelen. Daarvoor wil het Rijk ze de ruimte geven. Bijvoorbeeld met het MKB-actieplan, Invest-NL en het Techniekpact. Ambitieuze startups kunnen veel bijdragen aan de economische groei [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:15:00 | Onderwerp
 • 58 Belastingen: belangrijkste resultaten in 2018 - Verantwoordingsdag - Rijksoverheid.nl
  [...] .” – Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) Nederland aantrekkelijk voor ondernemers Nederland wil aantrekkelijk zijn als vestigingsplaats voor bedrijven die een bijdrage leveren aan de economie. Het kabinet heeft [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:15:00 | Onderwerp
 • 59 XII Infrastructuur en Waterstaat - Rijksjaarverslag 2018 - Jaarverslag - Rijksoverheid.nl
  [...] jaar kenmerkte zich door betekenisvolle stappen op belangrijke ambities uit het regeerakkoord zoals klimaatadaptatie, circulaire economie, de inhaalslag infrastructuur, de omvorming van ProRail [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:15:00 | Jaarverslag
 • 60 IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad - Rijksjaarverslag[...]
  IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad - Rijksjaarverslag 2018 Verantwoording van de uitgaven in 2018 die vallen onder hoofdstuk IIB van de Rijksbegroting. [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:15:00 | Jaarverslag
 • 61 Verantwoordingsdag: toespraak minister Hoekstra in de Tweede Kamer - Video - Rijksoverheid.nl
  [...] 2018–2019, 35 200, nr. 1 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING FINANCIEEL JAARVERSLAG RIJK 2018 3 VOORWOORD 6 1 HET ECONOMISCH EN BUDGETTAIR BEELD 7 1.1 De Nederlandse economie 7 1.2 Europese/ internationale [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:15:00 | Video
 • 62 VI Justitie en Veiligheid - Rijksjaarverslag 2018 - Jaarverslag - Rijksoverheid.nl
  VI Justitie en Veiligheid - Rijksjaarverslag 2018 Verantwoording van de uitgaven in 2018 die vallen onder hoofdstuk VI van de Rijksbegroting. Download 'VI Justitie en Veiligheid - Rijksjaarverslag 2018' [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:15:00 | Jaarverslag
 • 63 Bestuurskosten Ministerie van Economische Zaken en Klimaat november 2018 - Publicatie -[...]
  [...] Bestuurskosten Ministerie van Economische Zaken en Klimaat november 2018 Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen of [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:12:00 | Publicatie
 • 64 Bestuurskosten Ministerie van Economische Zaken en Klimaat oktober 2018 - Publicatie -[...]
  [...] Bestuurskosten Ministerie van Economische Zaken en Klimaat oktober 2018 Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen of [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:08:00 | Publicatie
 • 65 Bijlage regeling tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de verlenging van[...]
  [...] Bijlage Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodules Innovatiekredieten, Seed [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:07:00 | Regeling
 • 66 Klimaat en natuur - Verantwoordingsdag - Rijksoverheid.nl
  [...] vakantie uitgekeerd.” – werkgever Economische groei is méér dan meer werk De Nederlandse economie groeide in 2018 met 2,7%. Dat is niet alleen te merken aan de dalende werkloosheid. Als de economie groeit [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-05-2019 10:05:00 | Onderwerp
 • 67 Engelse samenvatting Politiek en sociale media manipulatie - Rapport - Rijksoverheid.nl
  Engelse samenvatting Politiek en sociale media manipulatie Engelse samenvatting Politiek en sociale media manipulatie. Download 'Engelse samenvatting Politiek en sociale media manipulatie' PDF document [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 23:30:36 | Rapport
 • 68 SUWI jaarverslag 2018 UWV - Kaart - Rijksoverheid.nl
  [...] voor werkloosheid. Dat is een goed teken. Veel mensen profiteren van de positieve economische ontwikkelingen. Maar nog niet iedereen. Vooral voor 50-plussers en mensen met een arbeidsbeperking blijft het [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 23:30:35 | Kaart
 • 69 Nederlandse samenvatting Politiek en sociale media manipulatie - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] economie en gedeelde waarden). (iii) Mobilisering van de particuliere sector bij de bestrijding van desinformatie Op 23 april jl. is de derde maandelijkse rapportage van de gedragscode tegen desinformatie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 23:30:03 | Rapport
 • 70 Geen titel
  [...] domein bij provincies. Medeoverheden staan voor uiteenlopende opgaven. We zien een trek richting de economisch sterkere gebieden en een trek naar de steden vanaf het platteland. In regio s waar sprake is [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 22:56:02 | Webpagina
 • 71 Geen titel
  [...] gelijk speelveld met de rest van de wereld en het bewaken van onze economische veiligheid. De Nederlandse economie is gebaat bij een sterk mondiaal handels- en investeringssysteem dat zo vrij mogelijke [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 22:56:02 | Webpagina
 • 72 De mens centraal? Onderzoek naar de kansrijke koppeling - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] verbeteren, kan de kansrijke koppeling op de lange ter- mijn uitmonden in een strak georganiseerd proces dat vanaf dag één in het teken staat van een succesvolle integratie (maatschappelijk en economisch) van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 17:22:00 | Rapport
 • 73 Eindrapport inkomenstenverevening in het gemeentefonds Cebeon - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] aandacht gevraagd voor gemeenten die te maken hebben met (economische) groei of krimp (structureel dalende inwonertallen) dan wel gemeenten met een regionale (centrum)functie. Inkomstenverevening in het [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 16:20:00 | Rapport
 • 74 Overzicht onderzoeken verdeelmodellen sociaal domein - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] +het+sociaal+domein+in+het+G.._.pdf De optimale verdeelsystematiek voor het sociaal domein in het Gemeentefonds SEO Economisch Onderzoek - Roetersstraat 29 - 1018 WB Amsterdam - T (+31) 20 525 1630 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 16:10:00 | Publicatie
 • 75 Plan van aanpak - herijking van het gemeentefonds overige onderdelen - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] eigen middelen) te genereren; • regionale verschillen: we kijken verder naar mogelijke kostenverschillen die samenhangen met de economische, demografische en sociale context van gemeenten, zoals effecten [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 15:30:00 | Publicatie
 • 76 Onderzoeksrapporten Brexit: beleving en informatiebehoefte - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] over de gevolgen van Brexit. Slechts 6% maakt zich hier redelijk veel tot (heel) veel zorgen over, met name over de gevolgen voor handel en economie. Negatiever oordeel over inzet Britse regering Als de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 15:16:00 | Rapport
 • 77 Lentediner - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  14 Mei mei Lentediner Evenement | Mona KeijzerActiviteitendata 14 mei 2019 Den Haag Voor vragen en persverzoeken kunt u contact opnemen met woordvoerder Tanja van Dijk, 06 54 66 30 21, [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 14:24:00 | Webpagina
 • 78 Prijsuitreiking Dutch Pioneering Innovations from Science - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  14 Mei mei Prijsuitreiking Dutch Pioneering Innovations from Science Evenement | Mona KeijzerActiviteitendata 14 mei 2019 Den Haag Voor vragen en persverzoeken kunt u contact opnemen met Tanja van Dijk, [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 14:24:00 | Webpagina
 • 79 Jaarevaluatie campagnes 2018 - Campagnes - Rijksoverheid.nl
  [...] ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES 68 9.3 MINISTERIE VAN DEFENSIE 83 9.4 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 86 9.5 MINISTERIE VAN FINANCIËN 89 9.6 MINISTERIE VAN JUSTITIE 102 9.7 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 14:09:00 | Onderwerp
 • 80 Spreektekst staatssecretaris Van Veldhoven bij Nationale Milieudag VVM - Toespraak -[...]
  [...] en economische kansen. We zien dat het schuurt. In mijn ogen moet de overheid duidelijke kaders stellen die deze maatschappelijk belangen en waarden reflecteren en beschermen. Die kaders bepalen dan de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-05-2019 12:54:00 | Toespraak
 • 81 Meer bewegen: doorverwijzing naar activiteiten door eerstelijnszorgverleners - Rapport -[...]
  [...] Sport • Ministerie van VWS, directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt • Ministerie van VWS, directie Curatieve Zorg • Mulier Instituut • Kenniscentrum Sport • Sociaal Cultureel Planbureau [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-05-2019 23:45:28 | Rapport
 • 82 Actuele CBS-cijfers met betrekking tot de handel met het VK - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] -betrekking-tot-de-handel-met-het-vk.pdf 1 Bijlage: Actuele CBS-cijfers met betrekking tot de handel met het VK De Nederlandse economie is sterk verbonden met de Britse economie. In de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-05-2019 22:43:12 | Rapport
 • 83 Kabinetspositie Europese concurrentiekracht - Beleidsnota - Rijksoverheid.nl
  [...] economische veiligheid. De Nederlandse economie is gebaat bij een sterk mondiaal handels- en investeringssysteem dat zo vrij mogelijke handel bevordert. Een groot deel van onze welvaart hebben we te danken aan [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-05-2019 22:05:00 | Beleidsnota
 • 84 Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Verdienvermogen boer essentieel voor omslag naar kringlooplandbouw - Actueel[...]
  [...] , zij economisch gezond kunnen werken en een goed inkomen verdienen. Wat daarvoor nodig is, van wie, welke randvoorwaarden daarvoor gecreëerd of veranderd moeten worden, wordt onderzocht door de Taskforce [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-05-2019 17:41:00 | Webpagina
 • 85 Gesprek met gedeputeerde provincie Utrecht, directeur gemeente Utrecht en kwartiermaker ROM, over de[...]
  13 Mei mei Gesprek met gedeputeerde provincie Utrecht, directeur gemeente Utrecht en kwartiermaker ROM, over de ROM Gesprek | Mona KeijzerActiviteitendata 13 mei 2019 Den Haag [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-05-2019 14:24:00 | Webpagina
 • 86 Kaart van Nederland met duurzame projecten - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] RWS AREAAL 3 UITBREIDING SLUIS EEFDE 8 OPWAARDERING HOOFDVAARWEG LEMMER–DELFZIJL 13 REEVESLUIS 4 Legenda duurzaamheidsaspecten: CO₂ reductie/ duurzaam inkopen GWW Circulaire economie Energie (opwekken [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-05-2019 13:21:00 | Publicatie
 • 87 Materialiteitsmatrix - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] gezamenlijk een brede representatie vormen van de verschillende disciplines binnen IenW. Tijdens deze sessie hebben zij per thema bepaald wat de relevantie is m.b.t. de economische, sociale en economische [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-05-2019 13:19:00 | Publicatie
 • 88 GRI Content Index - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] Inkopen 102-10 Significante veranderingen voor de organisatie en de keten Circulaire economie: Beschrijving van de resultaten 102-11 Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-05-2019 13:16:00 | Publicatie
 • 89 Bijlage kamerbrief inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 21 mei 2019 - Brief -[...]
  [...] conferentie die het op 4 april jl. organiseerde over het Europees Semester. Het Semester is het kader waarbinnen lidstaten hun economisch en begrotingsbeleid afstemmen. Tijdens de conferentie wisselden [...]
  www.rijksoverheid.nl
  10-05-2019 23:51:39 | Brief
 • 90 Taakopdracht Technische werkgroep Zorgkeuzes in Kaart 2020 - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] voorzitter van deze werkgroep, de directeur Financieel-Economische Zaken van VWS is secretaris. De leden van de werkgroep zijn de directeur Algemene Financiële en Economische Politiek en de directeur van de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  10-05-2019 23:17:29 | Publicatie
 • 91 Persconferentie na ministerraad 10 mei 2019 - Video - Rijksoverheid.nl
  [...] zich daarbij vooral richt op de grote thema s, en niet op de kleine dingetjes, die dingen waar Europa ook echt waarde toevoegt, zoals migratie, buitengrensbewaking en de economie, klimaat. Met als [...]
  www.rijksoverheid.nl
  10-05-2019 17:45:00 | Video
 • 92 Letterlijke tekst persconferentie na ministerraad 10 mei 2019 - Mediatekst - Rijksoverheid.nl
  [...] , die dingen waar Europa ook echt waarde toevoegt, zoals migratie, buitengrensbewaking en de economie, klimaat. Met als overkoepelende doelstelling: zorgen dat Europa bijdraagt hier in Nederland aan banen [...]
  www.rijksoverheid.nl
  10-05-2019 17:36:00 | Mediatekst
 • 93 Ministerraad - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  [...] zich daarbij vooral richt op de grote thema s, en niet op de kleine dingetjes, die dingen waar Europa ook echt waarde toevoegt, zoals migratie, buitengrensbewaking en de economie, klimaat. Met als [...]
  www.rijksoverheid.nl
  10-05-2019 10:17:00 | Webpagina
 • 94 Organogram ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - Brochure - Rijksoverheid.nl
  [...] voor het ministerie van EZK DG = Directoraat-generaal Communicatie (DC) Judith Sluiter Financieel-Economische Zaken (FEZ) Rogér van Lier Directeur Natuur (N) Donné Slangen Dierlijke Agroketens en [...]
  www.rijksoverheid.nl
  10-05-2019 10:01:00 | Brochure
 • 95 Organogram ministerie van Economische Zaken en Klimaat - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] Organogram ministerie van Economische Zaken en Klimaat Organogram van het ministerie van EZK (versie mei 2019). Download 'Organogram ministerie van Economische Zaken en Klimaat' PDF document | 1 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  10-05-2019 10:00:00 | Publicatie
 • 96 Verslag schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken 13 mei 2019 - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] €45 miljoen besteed, waarbij de focus lag op vergroening, de overgang naar een circulaire economie en capaciteitsopbouw van lokale ontwikkelingsactoren. Voor Egypte bedroeg de inzet in 2018 €111 miljoen [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09-05-2019 23:50:03 | Publicatie
 • 97 Memorie van antwoord wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige[...]
  [...] op de economische delicten. 10 bevat nadere voorwaarden voor het vaststellen van de risico-criteria, zoals (wederom) het verbod op discriminatie, doelgerichtheid, evenredigheid en specificiteit. Vraag [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09-05-2019 23:18:04 | Rapport
 • 98 Werkbezoek Berlijn - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  09 Mei mei Werkbezoek Berlijn Werkbezoek | Mona KeijzerActiviteitendata 9 mei 2019 Berlijn [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09-05-2019 16:58:00 | Webpagina
 • 99 Interview met Gert-Jan Rietveld, senior adviseur mondiaal gezondheidsbeleid bij het ministerie van VWS[...]
  [...] uitbraken van infectieziekten die niet goed te behandelen zijn, kunnen economische gevolgen hebben. 170 landen actief In 2018 zat Nederland weer aan tafel om de samenwerking met de WHO vorm te geven en de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09-05-2019 10:46:00 | Publicatie
 • 100 Koopkracht - Rijksoverheid.nl
  [...] het regeerakkoord die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De economie draait volop, de werkloosheid bereikt in 2018 het laagste punt sinds 2008 en [...]
  www.rijksoverheid.nl
  08-05-2019 16:18:00 | Onderwerp
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.