Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 432 items gevonden

 • 1 Besluit Wob-verzoek over ADR-rapport - Wob-verzoek - Rijksoverheid.nl
  Besluit Wob-verzoek over ADR-rapport De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 22 december 2017 een deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 15:30:00 | Wob-verzoek
 • 2 Onderzoek Naar een barometer voor cultureel diverse werknemers - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] heeft betrekking op de periode tot en met 31 december 2016. 2 Bron: Richtlijnen voor On Site/ Remote Access –output (CBS, 2011) r2017-0029JK 12 Pensioenfondsinformatie Pensioenfondsen beheren [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-12-2017 08:49:00 | Publicatie
 • 3 Planningsoverzicht vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (2018) - Jaarplan - Rijksoverheid.nl
  [...] (Arbeidszaken Overheid) Jaarrapportage WNT 2017 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Wet harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen en de Arbeidsongeschiktheiduitkering [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 23:42:41 | Jaarplan
 • 4 Bijlage 5c: Arbeidsmarkt en poitie, een verkenning van de wervingskansen - Rapport -[...]
  [...] van de jaren 90 is de arbeidsdeelname van ouderen aanzienlijk gestegen, mede als gevolg van het versoberen en vervolgens grotendeels afschaf- fen van VUT-regelingen. Nu ook de AOW-leeftijd langzaam [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 14:19:00 | Rapport
 • 5 Bijlage 5a: Motivaction, doelgroeponderzoek Diversiteit bij de politie, werving van nieuwe Nederlanders[...]
  [...] % 32% 13% 15% 4% Goed salaris Baanzekerheid/ vast contract Leuke collegas/ goede werksfeer Goede arbeidsvoorwaarden naast salaris (pensioen etc.) Gelijke kansen voor iedereen Mogelijkheden om door te [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 14:13:00 | Rapport
 • 6 Rapportage Examenmonitor VO 2017 (DUO) - Rapport - Rijksoverheid.nl
  Rapportage Examenmonitor VO 2017 (DUO) Bijlage bij Kamerbrief over toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs 2017 Download 'Rapportage Examenmonitor VO 2017 (DUO)' PDF document | 48 pagina's [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-12-2017 09:48:00 | Rapport
 • 7 Eindrapport sectoranalyse onderwijs Regioplan - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] middelbaar beroepsonderwijs is het docentencorps sterk verouderd en gaan de komende jaren veel docenten met pensioen waardoor de vraag naar docenten toeneemt.15 Het Plan van aanpak lerarentekort geeft [...]
  www.rijksoverheid.nl
  20-12-2017 16:21:00 | Rapport
 • 8 Eindrapportage inhoudelijke effectevaluatie trainingen 50plus WW - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...]  pensioenattitude    0      Geloof in succes    +      Externe locus (in tegenstelling tot de  verwachting)  +    Zelfwaardering    0/ +       Negatieve ervaring werkloosheid    0      Energie/ vitaliteit    0 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 23:14:32 | Rapport
 • 9 Rekenregels vanaf 1 januari 2018 - Regeling - Rijksoverheid.nl
  [...] 2018 (bruto-maandbedragen). Feitelijk Pensioen/ uitkering: AOW: Gehuwden, partner ouder dan AOW-leeftijd 782.95€ Gehuwden met maximale toeslag 1,565.90€ Gehuwden zonder toeslag (partner jonger dan AOW [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-12-2017 22:32:00 | Regeling
 • 10 Werkplan 2018 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  Werkplan 2018 2018 is het eerste jaar dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) een werkplan uitbrengt na het samengaan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 19:44:40 | Rapport
 • 11 Rapport Vaststellen bijstandsbudgetten 2018 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] 4,9% 30 tot 40-jarige in hh 1.543.395 6,5% 1.523.595 6,4% 40 tot 50-jarige in hh 1.844.772 6,4% 1.822.765 6,3% 50-jarige tot AOW-leeftijd in hh 2.219.510 7,3% 2.184.407 7,2% Woonsituatie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 14:31:00 | Rapport
 • 12 Kennismaking minister Koolmees en vice-president Raad van State - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  [...] de bestuursvoorzitter en directeur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. [...]
  www.rijksoverheid.nl
  18-12-2017 12:28:00 | Webpagina
 • 13 Rapport beleidsdoorlichting financiële markten - Rapport - Rijksoverheid.nl
  Rapport beleidsdoorlichting financiële markten Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer de beleidsdoorlichting van artikel 2 van de begroting van Financiën (financiële markten) met daarbij [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-12-2017 23:51:26 | Rapport
 • 14 De mutaties en toelichting die na de Najaarsnota in de VWS-begroting 2017 zijn verwerkt - Brief -[...]
  [...] herinnering aan WO II Voor de bijdrage aan de PUR is € 0,4 miljoen overgeheveld van het instrument Subsidies naar artikelonderdeel 2 Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-12-2017 23:36:14 | Brief
 • 15 Ministerraad - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  [...] ... Nieuwsbericht | 15-12-2017 | 15:05 Aan de slag met de arbeidsmarkt en pensioen Het kabinet streeft naar een gezond pensioenstelsel en een fitte arbeidsmarkt, die opgewassen zijn tegen de ontwikkelingen van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-12-2017 17:39:00 | Webpagina
 • 16 Meerjarenplan SVB 2018-2020 - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] van het ministerie van SZW. Burgers zijn steeds mondialer en zijn in hun leven soms woonachtig in verschillende landen. Dit kan betekenen dat er geen volledige AOW-pensioen is opgebouwd in Nederland. En [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-12-2017 23:53:17 | Publicatie
 • 17 Jaarplan UWV 2018 - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  Jaarplan UWV 2018 Download 'Jaarplan UWV 2018' PDF document | 39 pagina's | 2,4 MB Publicatie | 14-12-2017 Dit document is een bijlage bij Aanbieding SUWI-jaarplannen 2018 Minister Koolmees en staatssecretaris [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-12-2017 23:53:17 | Publicatie
 • 18 UWV informatieplan 2018-2022 - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  UWV informatieplan 2018-2022 Download 'UWV informatieplan 2018-2022' PDF document | 33 pagina's | 1,2 MB Publicatie | 14-12-2017 Dit document is een bijlage bij Aanbieding SUWI-jaarplannen 2018 Minister [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-12-2017 23:53:16 | Publicatie
 • 19 Jaarplan 2018 van de Inspectie SZW - Jaarplan - Rijksoverheid.nl
  Jaarplan 2018 van de Inspectie SZW Download 'Jaarplan 2018 van de Inspectie SZW' PDF document | 72 pagina's | 805 kB Jaarplan | 13-12-2017 Dit document is een bijlage bij Kamerbrief met jaarplan 2018 Inspectie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-12-2017 23:20:16 | Jaarplan
 • 20 Tussenevaluatie sectorplannen 2017 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  Tussenevaluatie sectorplannen 2017 Download 'Tussenevaluatie sectorplannen 2017' PDF document | 100 pagina's | 867 kB Rapport | 12-12-2017 Dit document is een bijlage bij Voortgangsbrief sectorplannen [...]
  www.rijksoverheid.nl
  12-12-2017 23:56:51 | Rapport
 • 21 Ervaringen gemeenten met Participatiewet - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  Ervaringen gemeenten met Participatiewet Download 'Ervaringen gemeenten met Participatiewet' PDF document | 101 pagina's | 3,4 MB Publicatie | 08-12-2017 Dit document is een bijlage bij Kamerbrief stand [...]
  www.rijksoverheid.nl
  08-12-2017 23:18:02 | Publicatie
 • 22 Cijfers uitvoering Participatiewet - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] aantal mensen met een bijstanduitkering licht af (zie figuur 1). Eind september 2017 ontvingen 465 duizend personen tot de AOW-leeftijd een bijstandsuitkering. Daarbij moet wel in gedachten worden gehouden [...]
  www.rijksoverheid.nl
  08-12-2017 23:12:17 | Publicatie
 • 23 Kan ik bezwaar maken tegen een verzoek om echtscheiding of ontbinding van mijn geregistreerd partnerschap?[...]
  [...] geregistreerd partnerschap moeten u en uw (ex-)partner afspraken maken. Bijvoorbeeld over het verdelen van de bezittingen, alimentatie en pensioen. Gaat u scheiden en heeft u minderjarige kinderen? Dan moet u ook [...]
  www.rijksoverheid.nl
  08-12-2017 15:52:00 | Onderwerp
 • 24 Kan ik bezwaar maken tegen een verzoek om echtscheiding of ontbinding van mijn geregistreerd partnerschap?[...]
  [...] geregistreerd partnerschap moeten u en uw (ex-)partner afspraken maken. Bijvoorbeeld over het verdelen van de bezittingen, alimentatie en pensioen. Gaat u scheiden en heeft u minderjarige kinderen? Dan moet u ook [...]
  www.rijksoverheid.nl
  08-12-2017 15:52:00 | Vraag en antwoord
 • 25 Rekenregels 1 januari 2018: bijlage II.4 - II.6 - Regeling - Rijksoverheid.nl
  [...] (bruto-maandbedragen). Feitelijk Pensioen/ uitkering: AOW: Gehuwden, partner ouder dan AOW-leeftijd 782.95€ Gehuwden met maximale toeslag 1,565.90€ Gehuwden zonder toeslag (partner jonger dan AOW-leeftijd [...]
  www.rijksoverheid.nl
  08-12-2017 07:28:00 | Regeling
 • 26 Rekenregels 1 januari 2018: bijlage II.1 - II.3 - Regeling - Rijksoverheid.nl
  [...] - Dir. FEZ 1 januari 2018 Referentie Minimumloon AOW-50% a) AOW-70% a) Bruto per maand 1578.00 782.95 1148.40 Premie ZVW 0.00 44.24 64.88 Loonheffing 198.08 0.00 0.00 Netto per maand 1379.92 738.71 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  08-12-2017 07:25:00 | Regeling
 • 27 Normenbrief 1 januari 2018 - informatie voor gemeenten - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] pensioengerechtigde leeftijd 1. Indien het inkomen bestaat uit een gekort AOW-pensioen bedraagt de daarbij behorende de aanspraak op vakantie-uitkering voor: a. een alleenstaande 6,22% x ink b. gehuwden, beide partners [...]
  www.rijksoverheid.nl
  08-12-2017 07:00:00 | Publicatie
 • 28 Verwerkingen van persoonsgegevens - Formulier - Rijksoverheid.nl
  Verwerkingen van persoonsgegevens Formulier | 07-12-2017Het register Meldingen Wet Bescherming Persoonsgegevens biedt u een overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens van het ministerie van Economische [...]
  www.rijksoverheid.nl
  07-12-2017 15:08:00 | Formulier
 • 29 Sociaal domein tussen transitie en vernieuwing - Rapport - Rijksoverheid.nl
  Sociaal domein tussen transitie en vernieuwing Dit rapport geeft een landelijk beeld van de financiële situatie van gemeenten voor het sociaal domein in 2016. Tevens biedt het een inkijk in verschillen [...]
  www.rijksoverheid.nl
  06-12-2017 09:34:00 | Rapport
 • 30 Adviezen van Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding (CAVS) - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] volledige schadevergoeding” moet worden vastgesteld. Daarvoor is van belang of er naast de aanspraken op grond van de rechtspositie (de Kaderwet militaire pensioenen (KMP) c.a.) nog materiële restschade [...]
  www.rijksoverheid.nl
  05-12-2017 11:28:00 | Publicatie
 • 31 Het inkomen van de Koning - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] 1960 (Stb. 314) voor dit personeel nadere pensioenvoorzieningen, waarbij voortaan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds de regeling en toekenning van deze pensioenen voor het hofpersoneel ter hand zou [...]
  www.rijksoverheid.nl
  01-12-2017 23:31:13 | Rapport
 • 32 Met pensioen gaan - Rijksoverheid.nl
  [...] de nieuwe pensioenuitvoerder.Slapende pensioenen Verandert u van baan en laat u de eerder opgebouwde pensioenaanspraken achter bij uw oude pensioenfonds? Vraag dan na of de oude pensioenrechten worden [...]
  www.rijksoverheid.nl
  01-12-2017 08:53:00 | Onderwerp
 • 33 Overleg Pensioenen - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  [...] Overleg Pensioenen Gesprek | Wopke Hoekstra, Wouter Koolmees, Menno Snel Datum: 30 november 2017 Locatie: Den Haag Minister Koolmees, minister Hoekstra en staatssecretaris Snel praten met de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  30-11-2017 11:07:00 | Webpagina
 • 34 Historische gegevens arbeidsmarkt primair - voortgezet en middelbaar onderwijs - Rapport -[...]
  [...] basisonderwijs (gewogen met de betrekkingsomvang) is sinds 1994 gestaag gestegen, zie Figuur 11. Dit is een gevolg van zittende personen die ouder worden, maar (nog) niet, mede dankzij de verhoogde AOW- leeftijd [...]
  www.rijksoverheid.nl
  29-11-2017 11:53:00 | Rapport
 • 35 Consumenten: veranderingen in 2018 - Veranderingen in 2018 - Rijksoverheid.nl
  [...] belastingplichtige een pensioentekort heeft en op 1 januari 2018 de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. De hoogte van het aftrekbare bedrag moet bepaald worden aan de hand van de jaarruimte en/ of reserveringsruimte [...]
  www.rijksoverheid.nl
  28-11-2017 08:35:00 | Onderwerp
 • 36 Ouderen: veranderingen in 2018 - Veranderingen in 2018 - Rijksoverheid.nl
  [...] met 1 of meer meerderjarige medebewoners €  1.265,19 IOAZ, eigen vermogen en pensioentekort Bij de berekening van uw IOAZ-uitkering telt uw eigen vermogen en pensioenvoorziening voor een deel mee. Een [...]
  www.rijksoverheid.nl
  28-11-2017 08:34:00 | Onderwerp
 • 37 Wonen en leefomgeving: veranderingen in 2018 - Veranderingen in 2018 - Rijksoverheid.nl
  [...] de premieaftrek de volgende regels: • Betaalde bedragen zijn aftrekbaar voor zover belastingplichtige een pensioentekort heeft en op 1 januari 2018 de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. De hoogte van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  28-11-2017 08:32:00 | Onderwerp
 • 38 Werk en inkomen: veranderingen in 2018 - Veranderingen in 2018 - Rijksoverheid.nl
  [...] ontslagen omdat u de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt; uw werkgever is failliet, heeft uitstel van betaling of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  28-11-2017 08:22:00 | Onderwerp
 • 39 Ik ben 2 jaar ziek (geweest). Kan ik mijn werkgever verplichten om mijn dienstverband te beëindigen?[...]
  [...] waardoor de oorspronkelijke door de werkgever hiervoor beoogde bestemming van deze middelen als pensioenvoorziening niet kan worden gerealiseerd. Met name dit laatste wordt door werkgevers als onrechtvaardig [...]
  www.rijksoverheid.nl
  27-11-2017 15:08:00 | Onderwerp
 • 40 Overleg over arbeidsmarkt en pensioenen - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  [...] Overleg over arbeidsmarkt en pensioenen Gesprek | Wopke Hoekstra, Wouter Koolmees, Menno Snel Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden Datum: 27 november 2017 Locatie: Den Haag Minister [...]
  www.rijksoverheid.nl
  27-11-2017 10:41:00 | Webpagina
 • 41 Rollen IenW t.a.v. ProRail - Brief - Rijksoverheid.nl
  [...] ProRail bij dit publiekrechtelijk zbo met eigen rechtspersoonlijkheid de huidige CAO en pensioenregeling. Met het besluit om ProRail om te vormen tot publiekrechtelijke organisatie, wordt de vormgeving en [...]
  www.rijksoverheid.nl
  23-11-2017 23:31:31 | Brief
 • 42 Besluit op Wob-verzoek over het correctiepotentieel Belastingdienst - Wob-verzoek - Rijksoverheid.nl
  [...] (was: ondernemers) is achterwege gelaten) Groepen (strata) Rubriek 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 Loon,AOW, + + + + + + + + + +1- pensioen Altrek Elgen - + - +1- + - +1- + ÷1- +1- woning Aftrek [...]
  www.rijksoverheid.nl
  23-11-2017 09:52:00 | Wob-verzoek
 • 43 Ontwikkelingen rondom begroting - Overheidsfinanciën - Rijksoverheid.nl
  [...] in ons pensioenstelsel is een nieuwe balans nodig. We willen van abstracte aanspraken die leiden tot teleurstellingen, naar de opbouw van individueel pensioenvermogen. Elementen van collectieve [...]
  www.rijksoverheid.nl
  22-11-2017 10:20:00 | Onderwerp
 • 44 VWS - Verzekerdenmonitor 2017 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] bestuursrechtelijke premie. Indien mogelijk wordt de inning gedaan door bronheffing, waarbij het CAK aan gemeenten, uitkerings- en pensioeninstanties en werkgevers (de zogenaamde broninhouders) meedeelt welk bedrag op [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-11-2017 23:17:13 | Rapport
 • 45 Veranderingen in 2019 - Rijksoverheid.nl
  [...] gaat het om pensioenbedragen van meer dan € 2,- en minder dan € 484,09 bruto per jaar. Pensioenuitvoerders, zoals een pensioenfonds of verzekeraar, mogen kleine pensioenen niet meer afkopen. Dit betekent [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-11-2017 09:19:00 | Onderwerp
 • 46 Speech minister Koolmees op de Netwerkbijeenkomst SZW - Toespraak - Rijksoverheid.nl
  [...] over onze oudedagsvoorziening. Het draagvlak voor ons pensioenstelsel brokkelt langzaam af. Ouderen zijn boos omdat hun pensioen al jaren niet wordt geïndexeerd. En steeds meer jongeren willen niet meer [...]
  www.rijksoverheid.nl
  20-11-2017 17:03:00 | Toespraak
 • 47 Jaarbericht Staat van het MKB 2017 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  Jaarbericht Staat van het MKB 2017 Jaarbericht Staat van het MKB 2017 - Groeiplafond dreigt voor het MKB Download 'Jaarbericht Staat van het MKB 2017' PDF document | 3,6 MB Rapport | 17-11-2017 Dit document [...]
  www.rijksoverheid.nl
  17-11-2017 07:05:00 | Rapport
 • 48 Reactie Nationale Ombudsman op het onderdeel vereenvoudiging van het derdenbeslag in het wetsvoorstel[...]
  [...] -0000215541 Pagina 4 van 14  verknocht vermogen;  pensioenvermogen. Die eerste twee categorieën blijven buiten het toetsvermogen omdat het (op grond van het Burgerlijk Wetboek) niet mogelijk is dat ze tot het [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-11-2017 21:53:52 | Brief
 • 49 Evaluatie Politiewet 2012 Doorontwikkelen en verbeteren - Rapport - Rijksoverheid.nl
  Evaluatie Politiewet 2012 Doorontwikkelen en verbeteren Commissie Evaluatie Politiewet 2012, november 2017 Download 'Evaluatie Politiewet 2012 Doorontwikkelen en verbeteren' PDF document | 64 pagina's [...]
  www.rijksoverheid.nl
  16-11-2017 17:12:00 | Rapport
 • 50 Werkconferentie pensioenen - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  [...] Werkconferentie pensioenen Evenement | Wouter Koolmees Datum: 15 november 2017 Locatie: Den Haag Minister Koolmees opent de werkconferentie van Netspar met de Pensioenfederatie en het Verbond van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  15-11-2017 10:32:00 | Webpagina
 • 51 Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling[...]
  [...] overmaken van de pensioenaanspraak is de status van de deelnemer veranderd naar gewezen deelnemer. De ontvangende pensioenuitvoerder voegt dan alsnog het inkomende kleine pensioen toe aan de aanspraak van de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-11-2017 23:04:33 | Besluit
 • 52 Bijlagenrapport Werkwijze naar type buurtsportcoach - Rapport - Rijksoverheid.nl
  Bijlagenrapport Werkwijze naar type buurtsportcoach Download 'Bijlagenrapport Werkwijze naar type buurtsportcoach' PDF document | 226 pagina's | 2,6 MB Rapport | 13-11-2017 Dit document is een bijlage [...]
  www.rijksoverheid.nl
  13-11-2017 22:59:19 | Rapport
 • 53 Monitor arbeidsmarkt, oktober 2017 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] , die vanwege pensioen38 of om andere redenen uitstromen. Het aantal leerlingen dat een mbo opleiding voor de bouw volgt is sinds het uitbreken van de crisis fors afgenomen en is voor de komende jaren [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09-11-2017 23:03:06 | Rapport
 • 54 Het Blauwe Boekje, de economie en begroting in grafieken en tabellen - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] pijler pensioenvermogen en de oorzaak voor het grootste deel van de bruto schuld. Figuur 16 Opbouw schulden huishoudens, 2015 Bron: CBS 16% 6% 56% 8% 3% 9% 2% Bank- en spaartegoeden Effecten Eigen woning [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09-11-2017 17:05:00 | Publicatie
 • 55 Maritieme Monitor 2017 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  Maritieme Monitor 2017 Download 'Maritieme Monitor 2017' PDF document | 7,1 MB Rapport | 07-11-2017 Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.rijksoverheid.nl/ binaries/ rijksoverheid/ documenten/ rapporten/ 2017/ 11/ 07/ maritieme-monitor/ Maritieme+Monitor+2017.pdf [...]
  www.rijksoverheid.nl
  07-11-2017 16:56:00 | Rapport
 • 56 Behandeling Verzamelwet SZW en Wet waardeoverdracht Klein Pensioen - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  [...] Behandeling Verzamelwet SZW en Wet waardeoverdracht Klein Pensioen Kamervergadering | Wouter Koolmees Datum: 7 november 2017 Locatie: Tweede Kamer, Den Haag Minister Koolmees is aanwezig bij de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  07-11-2017 12:39:00 | Webpagina
 • 57 Berichten social media van november 2017 - Mark Rutte - Rijksoverheid.nl
  [...] ZZP-schap. Ook in ons pensioenstelsel is een nieuwe balans nodig. We willen van abstracte aanspraken die leiden tot teleurstellingen, naar de opbouw van individueel pensioenvermogen. Elementen van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  07-11-2017 11:10:00 | Webpagina
 • 58 Berichten minister-president op social media, november 2017 - Mark Rutte - Rijksoverheid.nl
  [...] belastingstelsel en pensioenstelsel, en balans op de arbeidsmarkt. -    Een duurzaam Nederland voor volgende generaties. -    Een herkenbaar Nederland dat internationaal beter zijn stempel kan drukken. We gaan nu [...]
  www.rijksoverheid.nl
  07-11-2017 11:10:00 | Webpagina
 • 59 Werkloos worden - Rijksoverheid.nl
  [...] krijgt u een pensioen of uitkering uit Nederland? Dan kunt u zorgtoeslag krijgen als het gaat om: een land dat hoort bij de EU, de EER of Zwitserland; een land waarmee Nederland een [...]
  www.rijksoverheid.nl
  06-11-2017 16:35:00 | Onderwerp
 • 60 18 jaar worden - Rijksoverheid.nl
  [...] Wajong-uitkering vanaf uw 18e verjaardag. Of vanaf 1 jaar nadat u tijdens uw opleiding een ziekte of handicap kreeg.  Dit recht eindigt als: u weer kunt werken; u in het buitenland gaat wonen; u de AOW [...]
  www.rijksoverheid.nl
  06-11-2017 16:31:00 | Onderwerp
 • 61 Monitor Kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen 2017 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  Monitor Kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen 2017 De Monitor Kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen 2017 geeft inzicht in het aantal kunstenaars in Nederland en hun [...]
  www.rijksoverheid.nl
  03-11-2017 16:50:00 | Rapport
 • 62 Plannen uit het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' - Ministerie van Sociale Zaken en[...]
  [...] medisch gezien haalbaar wordt geacht. Dit vergroot de kans om een baan te vinden en kan leiden tot meer werkhervattingsmogelijkheden. Pensioen Samen met sociale partners de stap zetten naar een vernieuwd [...]
  www.rijksoverheid.nl
  03-11-2017 15:21:00 | Webpagina
 • 63 Ministerraad - Activiteit - Rijksoverheid.nl
  [...] Video | 03-11-2017 | mp4 | 43 MB Audiospoor Audio | 03-11-2017 | mp3 Ondertitelingsbestand Caption | 03-11-2017 | srt Documenten AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog [...]
  www.rijksoverheid.nl
  03-11-2017 10:00:00 | Webpagina
 • 64 Introductiedossier ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rapport - Rijksoverheid.nl
  [...] voorstellen ten aanzien van uitkeringsregelingen in het SZW-domein. Het werkterrein omvat onder meer de werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA, Ziektewet e.d.), de AOW, de ANW, de kinderbijslag en de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  02-11-2017 13:34:00 | Rapport
 • 65 Lopend onderzoek KWI-partners - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  [...] . Jongeren UU, Hans van Meerten h.vanmeerten@uu.nl 2017 90 Instituut Gak De afweging tussen kosten, ambitie en risico in pensioencontracten De afruil tussen kosten, ambitie en risico in pensioenregelingen [...]
  www.rijksoverheid.nl
  02-11-2017 10:00:00 | Publicatie
 • 66 Aangepaste bezoldiging en vergoedingen politieke ambtsdragers provincies - Circulaire -[...]
  [...] ingegane Appa-uitkeringen. Pagina 2 van 7 Datum 1 november 2017 Kenmerk 2017-0000522402 Pensioenen De verhoging van het salaris is pensioengevend met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. Dit komt pas tot [...]
  www.rijksoverheid.nl
  01-11-2017 16:00:00 | Circulaire
 • 67 Aangepaste bezoldiging en vergoedingen politieke ambtsdragers gemeenten - Circulaire -[...]
  [...] . Pensioenen De verhoging van het salaris is pensioengevend met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. Dit komt pas tot uitdrukking bij de vaststelling van het pensioengevend salaris in 20181. Reeds ingegane [...]
  www.rijksoverheid.nl
  01-11-2017 16:00:00 | Circulaire
 • 68 Aangepaste bezoldiging en vergoedingen politieke ambtsdragers waterschappen - Circulaire -[...]
  [...] daarom op basis van artikel 133, derde lid, van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) door naar al ingegane Appa-uitkeringen. Pensioenen De verhoging van het salaris is pensioengevend met [...]
  www.rijksoverheid.nl
  01-11-2017 16:00:00 | Circulaire
 • 69 Regeringsverklaring - Regering - Rijksoverheid.nl
  [...] ouderenzorg, onderwijs, defensie, veiligheid en infrastructuur. Ten tweede: in het hart van het regeerakkoord ligt dat het belastingstelsel, het pensioenstelsel en de arbeidsmarkt hervormd moeten worden, zodat [...]
  www.rijksoverheid.nl
  01-11-2017 10:42:00 | Webpagina
 • 70 Bijlage 1 Kamerbrief over Beantwoording van vragen aan Centraal Planbureau over analyse economische en[...]
  [...] . De pensioenpremies worden door de pensioenfondsbesturen vastgesteld, het daadwerkelijke effect van de afschaffing van de doorsneesystematiek bij pensioenen op de pensioenpremie is daardoor nog onzeker [...]
  www.rijksoverheid.nl
  31-10-2017 23:19:18 | Rapport
 • 71 Rapport analyse regeerakkoord Rutte-III: effecten op klimaat en energie - Rapport - Rijksoverheid.nl
  Rapport analyse regeerakkoord Rutte-III: effecten op klimaat en energie Bijlage bij Kamerbrief over het PBL-rapport Analyse effecten Regeerakkoord Rutte III voor klimaat en energie” Download 'Rapport [...]
  www.rijksoverheid.nl
  30-10-2017 23:57:08 | Rapport
 • 72 Samenvatting hoofdstuk 2 - Regering - Rijksoverheid.nl
  [...] mln euro). Extra geld voor de bestrijding van schulden en armoede bij gezinnen met kinderen (in totaal 80 mln euro deze kabinetsperiode). 3.    Hervorming pensioenstelsel Nederland heeft een sterk [...]
  www.rijksoverheid.nl
  30-10-2017 10:32:00 | Webpagina
 • 73 Geen titel
  [...] Natuurambitie Grote Wateren Internetconsultatie Telecommunicatiewet Nationale Pensioendialoog Toekomst Elektriciteitswet en Gaswet Mijn energie 2050 Kies het mooiste natuurgebied van Nederland Aan de slag met de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  27-10-2017 16:06:02 | Webpagina
 • 74 Introductiebundel Defensie - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  Introductiebundel Defensie Het introductiedossier is bedoeld om de nieuwe bewindslieden wegwijs te maken bij een ministerie. Het bevat onder meer het inwerkprogramma van de bewindspersoon, uitleg over [...]
  www.rijksoverheid.nl
  27-10-2017 15:30:00 | Publicatie
 • 75 Geen titel
  [...] ouderen met een aanvullend pensioen te verbeteren wordt de lage inkomensafhankelijke bijdrage, die ouderen zelf uit het netto inkomen betalen, niet verhoogd tot het percentage van de hoge [...]
  www.rijksoverheid.nl
  26-10-2017 22:59:01 | Webpagina
 • 76 Overdrachtsdossier IenM - Kabinetswisselling 2017 - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  Overdrachtsdossier IenM - Kabinetswisselling 2017 Doel van dit document geeft een indruk van de stand van zaken van de belangrijkste IenM-dossiers. Download 'Overdrachtsdossier IenM - Kabinetswisselling [...]
  www.rijksoverheid.nl
  26-10-2017 17:12:00 | Publicatie
 • 77 Introductiedossier ministerie VWS 2017 - Richtlijn - Rijksoverheid.nl
  [...] (CCMO) 43 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 44 College Sanering Zorginstellingen (CSZ) 45 Dopingautoriteit (i0) 46 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 47 Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) 48 De [...]
  www.rijksoverheid.nl
  26-10-2017 16:25:00 | Richtlijn
 • 78 Introductiedossier nieuwe bewindspersonen Financiën - Richtlijn - Rijksoverheid.nl
  [...] verricht AFEP werk dat is gericht op het functioneren van stelsels (zoals het pensioenstelsel) op de langere termijn. Directie Bureau Bestuursondersteuning en Advisering (BBOA) BBOA is een divers team van [...]
  www.rijksoverheid.nl
  26-10-2017 16:13:00 | Richtlijn
 • 79 Introductiedossier Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Publicatie - Rijksoverheid.nl
  Introductiedossier Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Het introductiedossier is bedoeld om de nieuwe bewindslieden wegwijs te maken bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. [...]
  www.rijksoverheid.nl
  26-10-2017 14:36:00 | Publicatie
 • 80 Kabinet-Rutte III - Regering - Rijksoverheid.nl
  [...] . Transitie a.g.v. afschaffing doorsneesystematiek (A4 + M135) De doorsneesystematiek bij pensioenen wordt afgeschaft. De verwachting is dat de pensioenpremies tijdelijk met € 1 mld. stijgen om een evenwichtige [...]
  www.rijksoverheid.nl
  26-10-2017 14:17:00 | Webpagina
 • 81 Woordvoerders ministerie van SZW - Persinformatie ministerie van SZW - Rijksoverheid.nl
  [...] Bezemer 06 41177487,wbezemer@minszw.nl Peter Blok 06- 53 40 53 28,WBlok@minszw.nl Pensioenen AOW UWV Werkloosheid (algemeen) Ivar Noordenbos 06 - 31 75 34 05,inoordenbos@minszw.nl Integratie / inburgering [...]
  www.rijksoverheid.nl
  26-10-2017 14:05:00 | Webpagina
 • 82 Woordvoerders ministerie van SZW - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid -[...]
  [...]  Fennema 06 - 11 58 52 87,ffennema@minszw.nl Peter Blok 06- 53 40 53 28,WBlok@minszw.nl Afwezig op maandag Pensioenen AOW UWV Werkloosheid (algemeen) Ivar Noordenbos 06 - 31 75 34 05,inoordenbos@minszw.nl [...]
  www.rijksoverheid.nl
  26-10-2017 14:05:00 | Webpagina
 • 83 Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' - Regering - Rijksoverheid.nl
  [...] : Zekerheid en kansen in een nieuwe economie.) DE VROLIJKE MUZIEK SPEELT VERDER Ons belastingstelsel, ons pensioenstelsel en onze arbeidsmarkt worden hervormd om mensen meer kansen en zekerheid te bieden in de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  26-10-2017 13:00:00 | Webpagina
 • 84 Taken minister Koolmees - Wouter Koolmees - Rijksoverheid.nl
  [...] -zorg) Ontslagregelingen Arbeidsverhoudingen Werknemersverzekeringen Pensioenstelsel AOW Participatie ouderen Arbeidsmigratie Integratie en inburgering UWV [...]
  www.rijksoverheid.nl
  26-10-2017 12:00:00 | Webpagina
 • 85 CV minister Schouten - Carola Schouten - Rijksoverheid.nl
  [...] pensioenen, hoger onderwijs en wonen. Op 26 oktober 2017 is Carola Schouten benoemd tot minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tevens viceminister-president van het kabinet-Rutte III [...]
  www.rijksoverheid.nl
  26-10-2017 12:00:00 | Webpagina
 • 86 CV staatssecretaris Snel - Menno Snel - Rijksoverheid.nl
  [...]   pensioenuitvoerder APG Groep. Van 2011 tot 2016 zit Snel namens Nederland in het dagelijks bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Hij vertegenwoordigt de belangen van Nederland en de landen in de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  26-10-2017 12:00:00 | Webpagina
 • 87 Informatieblad Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding - Brochure - Rijksoverheid.nl
  [...] pensioendatum Pensioenverdeling en alimentatie U hertrouwt met uw ex-echtgenoot (het reparatiehuwelijk) U trouwt met iemand anders of gaat een geregistreerd partnerschap aan Bij welke pensioenuitvoerder moet u [...]
  www.rijksoverheid.nl
  26-10-2017 09:55:00 | Brochure
 • 88 Verzamelbrief aan gemeenten 2017-3 - Brief - Rijksoverheid.nl
  [...] Datum Onze referentie 2017-0000151172 Een voorbeeld van een situatie waar gemeenten ook financiële middelen hebben ontvangen om ondersteuning te leveren is die van ouderen met een onvolledige AOW [...]
  www.rijksoverheid.nl
  25-10-2017 23:04:39 | Brief
 • 89 Werken met flextensie - Rapport - Rijksoverheid.nl
  Werken met flextensie Download 'Werken met flextensie' PDF document | 63 pagina's | 348 kB Rapport | 25-10-2017 Dit document is een bijlage bij Kamerbrief onderzoeksrapport Werken met Flextensie Staatssecretaris [...]
  www.rijksoverheid.nl
  25-10-2017 23:04:39 | Rapport
 • 90 Andere tijden - Evaluatie puntentoekenning in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand - Rapport[...]
  Andere tijden - Evaluatie puntentoekenning in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand De onafhankelijke Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand heeft onderzoek gedaan naar [...]
  www.rijksoverheid.nl
  25-10-2017 13:30:00 | Rapport
 • 91 Nationale Energieverkenning 2017 - Rapport - Rijksoverheid.nl
  Nationale Energieverkenning 2017 Download 'Nationale Energieverkenning 2017' PDF document | 238 pagina's | 4 MB Rapport | 24-10-2017 Dit document is een bijlage bij Kamerbrief over Nationale Energieverkenning [...]
  www.rijksoverheid.nl
  24-10-2017 23:59:30 | Rapport
 • 92 Persinformatie ministerie van LNV - Rijksoverheid.nl
  [...] , onze pensioenen en onze woningmarkt zijn bedoeld om zekerheid en kansen te bieden voor iedereen, ook wanneer de omstandigheden met de tijd veranderen. Periodiek onderhoud en modernisering van stelsels [...]
  www.rijksoverheid.nl
  23-10-2017 11:33:00 | Webpagina
 • 93 Persinformatie ministerie van AZ - Rijksoverheid.nl
  [...] , onze pensioenen en onze woningmarkt zijn bedoeld om zekerheid en kansen te bieden voor iedereen, ook wanneer de omstandigheden met de tijd veranderen. Periodiek onderhoud en modernisering van stelsels [...]
  www.rijksoverheid.nl
  23-10-2017 11:33:00 | Webpagina
 • 94 Persinformatie ministerie van VWS - Rijksoverheid.nl
  [...] , onze pensioenen en onze woningmarkt zijn bedoeld om zekerheid en kansen te bieden voor iedereen, ook wanneer de omstandigheden met de tijd veranderen. Periodiek onderhoud en modernisering van stelsels [...]
  www.rijksoverheid.nl
  23-10-2017 11:33:00 | Webpagina
 • 95 Persinformatie ministerie van EZK - Rijksoverheid.nl
  [...] , onze pensioenen en onze woningmarkt zijn bedoeld om zekerheid en kansen te bieden voor iedereen, ook wanneer de omstandigheden met de tijd veranderen. Periodiek onderhoud en modernisering van stelsels [...]
  www.rijksoverheid.nl
  23-10-2017 11:33:00 | Webpagina
 • 96 Persinformatie ministerie van BZK - Rijksoverheid.nl
  [...] , onze pensioenen en onze woningmarkt zijn bedoeld om zekerheid en kansen te bieden voor iedereen, ook wanneer de omstandigheden met de tijd veranderen. Periodiek onderhoud en modernisering van stelsels [...]
  www.rijksoverheid.nl
  23-10-2017 11:33:00 | Webpagina
 • 97 Persinformatie ministerie van SZW - Rijksoverheid.nl
  [...] , onze pensioenen en onze woningmarkt zijn bedoeld om zekerheid en kansen te bieden voor iedereen, ook wanneer de omstandigheden met de tijd veranderen. Periodiek onderhoud en modernisering van stelsels [...]
  www.rijksoverheid.nl
  23-10-2017 11:33:00 | Webpagina
 • 98 Persinformatie ministerie van SZW - Rijksoverheid.nl
  [...] in een nieuwe economie. Onze arbeidsmarkt, onze pensioenen en onze woningmarkt zijn bedoeld om zekerheid en kansen te bieden voor iedereen, ook wanneer de omstandigheden met de tijd veranderen [...]
  www.rijksoverheid.nl
  23-10-2017 11:33:00 | Webpagina
 • 99 Persinformatie ministerie van VWS - Rijksoverheid.nl
  [...] , ons pensioenstelsel en onze arbeidsmarkt worden hervormd om mensen meer kansen en zekerheid te bieden in de toekomst. Er komt een forse lastenverlichting voor middengroepen en voor bedrijven. Werken [...]
  www.rijksoverheid.nl
  23-10-2017 11:33:00 | Webpagina
 • 100 Persinformatie ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Rijksoverheid.nl
  [...] , ons pensioenstelsel en onze arbeidsmarkt worden hervormd om mensen meer kansen en zekerheid te bieden in de toekomst. Er komt een forse lastenverlichting voor middengroepen en voor bedrijven. Werken [...]
  www.rijksoverheid.nl
  23-10-2017 11:33:00 | Webpagina
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.