Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 86 items gevonden

 • 1 Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het[...]
  [...] bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/ 1814 (PbEU L 76) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 17 mei 2019 De vaste commissie voor Economische Zaken en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-05-2019 23:59:39 | Verslag
 • 2 Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht[...]
  [...] De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. Onder het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-05-2019 23:59:38 | Verslag
 • 3 Verslag
  [...] ondertekenaarL.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Mede ondertekenaarL.N. Kruithof, adjunct-griffier 17 mei 2019 35187-(R2124)-5 Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 4 Verslag
  [...] vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Mede ondertekenaarR.P. Jansma, adjunct-griffier 17 mei 2019 35190-5 Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) Gerelateerde documenten Memorie van [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 5 Verslag
  [...] (deel III), en economische en handelsbetrekkingen (deel IV). Voor Nederland is het nadrukkelijk van belang dat de EU middels voorliggende overeenkomst het modernise- ringsproces van de economie en de [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 6 35167 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Regels voor het produceren van elektriciteit [...]
  [...] Eerste ondertekenaarE.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat Bijlagen Bijlage Aanbiedingsbrief 17 mei 2019 2019D20331 Nota n.a.v. het (nader/ tweede nader/ enz.) verslag Gerelateerde informatie [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 7 Verslag van een schriftelijk overleg over een opzet voor een onderzoek naar de schenk- [...]
  [...] onderzoek naar de raming is geen onderdeel van de onderzoeksopzetten van het CPB en de ADR, omdat de raming en de uiteindelijk gerealiseerde kasontvangst de resultante zijn van de economische ontwikkeling en [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 8 Het Nederlands buitenlands beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de Cariben; Verslag van een mondeling[...]
  [...] sprake is van economische ontwrichting, bijvoorbeeld rondom Isla. PDVSA, de exploitant van de raffinaderij, is een Venezolaans staatsbedrijf. We weten allemaal hoe de economie in Venezuela ervoor staat. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 00:02:34 | Verslag
 • 9 Defensieraad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde[...]
  [...] hebben ieder hun eigen unieke sterke punten die maximaal moeten worden ingezet. Het kabinet ziet de brede toolbox van de EU, variërend van bijvoorbeeld politieke en economische middelen tot [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 00:00:59 | Verslag
 • 10 Het Nederlands buitenlands beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de Cariben; Verslag van een mondeling[...]
  [...] sprake is van economische ontwrichting, bijvoorbeeld rondom Isla. PDVSA, de exploitant van de raffinaderij, is een Venezolaans staatsbedrijf. We weten allemaal hoe de economie in Venezuela ervoor staat. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 00:00:36 | Verslag
 • 11 Defensieraad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde[...]
  [...] hebben ieder hun eigen unieke sterke punten die maximaal moeten worden ingezet. Het kabinet ziet de brede toolbox van de EU, variërend van bijvoorbeeld politieke en economische middelen tot [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 00:00:24 | Verslag
 • 12 Spoor: vervoer- en beheerplan; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  [...] economie, wonen, werken en studeren. Mijn fractie mist in het Toekomstbeeld OV voldoende aansluiting met de huidige en toekomstige economische ontwikkelgebieden en woonontwikkelgebieden. Waarom ontbreekt bij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:15:16 | Verslag
 • 13 Rechtsstaat en Rechtsorde; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  [...] goed moeten kijken naar de haalbaarheid van zaken. Ik wijs er ook op als het gaat over bezuinigingen dat we uit een van de grootste naoorlogse economische crises komen die Nederland heeft gekend, dat er [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:15:03 | Verslag
 • 14 Spoor: vervoer- en beheerplan; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  [...] economie, wonen, werken en studeren. Mijn fractie mist in het Toekomstbeeld OV voldoende aansluiting met de huidige en toekomstige economische ontwikkelgebieden en woonontwikkelgebieden. Waarom ontbreekt bij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:14:22 | Verslag
 • 15 Rechtsstaat en Rechtsorde; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  [...] goed moeten kijken naar de haalbaarheid van zaken. Ik wijs er ook op als het gaat over bezuinigingen dat we uit een van de grootste naoorlogse economische crises komen die Nederland heeft gekend, dat er [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:14:21 | Verslag
 • 16 Vergaderingen Interim Committee en Development Committee; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van[...]
  [...] op de arbeidsmarkt. Maar vrouwen worden nog te vaak belemmerd, door de wet nog wel. Een recent rapport van de Wereldbank kijkt naar de juridische hervormingen op het economische domein, om dit tegen te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:12:49 | Verslag
 • 17 Vergaderingen Interim Committee en Development Committee; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van[...]
  [...] op de arbeidsmarkt. Maar vrouwen worden nog te vaak belemmerd, door de wet nog wel. Een recent rapport van de Wereldbank kijkt naar de juridische hervormingen op het economische domein, om dit tegen te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:12:48 | Verslag
 • 18 Luchtvaartbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 april[...]
  [...] goed, maar ondertussen nemen anderen het over die hier onze passagiers komen weghalen. Is dat het ideaal dat de Partij voor de Dieren voorstaat, een soort symboolpolitiek om hier de economie om zeep te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:12:34 | Verslag
 • 19 Luchtvaartbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 april[...]
  [...] goed, maar ondertussen nemen anderen het over die hier onze passagiers komen weghalen. Is dat het ideaal dat de Partij voor de Dieren voorstaat, een soort symboolpolitiek om hier de economie om zeep te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:12:33 | Verslag
 • 20 Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018
  [...] de Theories of Change een belangrijke basis. Deze geven aan hoe en waarom de door Nederland gesteunde interventies en activiteiten bijdragen aan de gewenste maatschappelijke en economische [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 21 Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie [...]
  [...] interna- tionale optredens van de Minister-President. Het kabinet zet zich in voor het versterken van de Nederlandse economie. De Nederlandse economie heeft zich in 2018 positief ontwikkeld. De economische [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 22 Jaarverslag Infrastructuurfonds 2018
  [...] vlak van circulaire economie in de grond- weg- en waterbouw (€ 2,0 miljoen). Ad 9) De hogere ontvangsten van € 20,1 miljoen zijn het gevolg van diverse mutaties bij de volgende projecten: – A7 Zuidelijke [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 23 Bijlagen bij het Financieel jaarverslag van het Rijk 2018
  [...] 815.041 IXB Financiën 16.471.958 1.878.990 ‒ 14.592.968 X Defensie 9.679.320 11.958.372 2.279.052 XII Infrastructuur en Waterstaat 8.230.662 8.196.151 ‒ 34.511 XIII Economische Zaken en Klimaat 20.626.281 [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 24 Financieel jaarverslag van het Rijk 2018
  [...] FINANCIEEL JAARVERSLAG RIJK 2018 3 VOORWOORD 6 1 HET ECONOMISCH EN BUDGETTAIR BEELD 7 1.1 De Nederlandse economie 7 1.2 Europese/ internationale ontwikkelingen 11 1.3 Overheidsfinanciën 13 2 DE ONTWIKKELING VAN [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 25 Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018
  [...] ingezet op een evenwichtig pakket projecten met als doel het verbeteren van het economisch perspectief in Caribisch Nederland. Deze projecten zijn gericht op onder meer het versterken van de infrastructuur [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 26 Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018
  [...] de Europese Commissie het plan voor het negende Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie gepresen- teerd: Horizon Europe . Samen met het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat hebben we het [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 27 Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018
  [...] %. Investeringen en export groeiden respectievelijk met 4,8% en 2,7%. Wel lijkt de piek van de economische cyclus inmiddels bereikt en ontwikkelde de economie zich wat minder goed dan aan het begin van het jaar werd [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 28 Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad [...]
  Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018 Download [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 29 Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018
  [...] de toekomst gepresenteerd van het kabinet Rutte III, waarin duidelijke ambities zijn neergelegd op het gebied van migratie, veiligheid, economische groeikansen en Europa. Dit is verder uitgewerkt in [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 30 Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018
  [...] . Groeiparagraaf Als gevolg van het regeerakkoord Rutte-III hebben er meerdere herinde- lingen plaatsgevonden tussen BZK en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 31 Jaarverslag Provinciefonds 2018
  [...] Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden DU Decentralisatie-uitkering Fvw Financiële-verhoudingswet GF Gemeentefonds IPO Interprovinciaal Overleg IU Integratie-uitkering MRB Motorrijtuigen belasting OEM [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 32 Jaarverslag Gemeentefonds 2018
  [...] Bureau voor de Statistiek COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden DU Decentralisatie-uitkering Fvw Financiële-verhoudingswet GF Gemeentefonds IPO Interprovinciaal Overleg IU [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 33 Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018
  [...] , circulaire economie, de inhaalslag infrastructuur, de omvorming van ProRail, vrachtwagenheffing, verkeersveiligheid en luchtvaart. Daarnaast is vanuit IenW ook meege- werkt aan de totstandkoming van het [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 34 Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018
  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018Download DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarF.B.J. Grapperhaus, minister van [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 35 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Informele Milieuraad [...]
  [...] Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Mede ondertekenaarE.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat 15 mei 2019 2019D19493 Verslag van een schriftelijk overleg [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 36 Jaarverslag van de Koning 2018
  [...] indexering op grond van de veronderstelde contractloonstijging zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan 2017. De realisatie is gebaseerd op de ontwikkeling in de netto bezol- diging van de vicepresident [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 37 Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur[...]
  [...] Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 38 Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018
  [...] samenleving. We hebben een goed economisch jaar achter de rug... De economische groei kwam in 2018 uit op 2,5% (tabel 3.1). De gunstige economische ontwikkelingen van de laatste jaren waren duidelijk zichtbaar [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 39 Jaarverslag Deltafonds 2018
  [...] verantwoord in het Deltafonds. Het aantal mensen en de waarde van het te beschermen goed veranderen onder invloed van economische en demografische ontwikkelingen. Ook water en bodem veranderen in de loop van de [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 40 Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018
  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018Download DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarH.M. de [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 41 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een[...]
  [...] , waarbij de focus lag op vergroening, de overgang naar een circulaire economie en capaciteitsopbouw van lokale ontwikkelingsactoren. Voor Egypte bedroeg de inzet in 2018 € 111 miljoen en lag de focus met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-05-2019 00:08:55 | Verslag
 • 42 Kabinetsplan aanpak administratieve lasten; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de Minister[...]
  [...] 29 515 Kabinetsplan aanpak administratieve lasten E VERSLAG VAN EEN NADER SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 mei 2019 De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-05-2019 00:08:44 | Verslag
 • 43 Regels omtrent het waarborgen van edelmetalen voorwerpen (Waarborgwet 20..); Eindverslag
  [...] 35 075 Regels omtrent het waarborgen van edelmetalen voorwerpen (Waarborgwet 20.) A EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT/ LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT 1 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-05-2019 00:08:07 | Verslag
 • 44 Bedrijfslevenbeleid; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van EZK over de bijdragen[...]
  [...] 2018 13 heb ik de ambities van het kabinet voor onze economie geschetst. Het kabinet heeft als doel gesteld dat Nederland op sociaal, economisch, klimaat en digitaal gebied de Europese koploper wordt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-05-2019 00:06:35 | Verslag
 • 45 35180 Nota naar aanleiding van het verslag inzake goedkeuring van het op 6 februari [...]
  [...] toenemende mate (economische) interesse voor de Westelijke Balkan en de landen daaromheen. Het zogenoemde 17+1 initiatief bestaat uit 12 EU-lidstaten (Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Griekenland [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 46 Verslag van een schriftelijk overleg over de uitzending van “Dokters van Morgen” d.d. [...]
  [...] naar schatting antibioticaresistentie als geheel in 2015 tot 33.000 extra doden in de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte leidde[footnoteRef:2]. [2: https:/ / www.volksgezondheidenzorg.info [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 47 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse [...]
  [...] economische middelen tot ontwikkelingssamenwerking en defensiecapaciteiten, en de nadruk op een geïntegreerde inzet van deze instrumenten (de zogenaamde geïntegreerde benadering) daarbij als unieke sterke [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 48 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad [...]
  [...] %20Visserijraad%20van%2014%20mei%202019%20%28Kamerstuk%2021501-32-1170%29.docx [image: ] Directoraat-generaal Agro Directie Europees, Internationaal en Agro economische Beleid Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 49 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)[...]
  [...] Voedingsbeleid I 1 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 mei 2019 De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2 hebben op 4 december jl [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-05-2019 00:06:53 | Verslag
 • 50 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)[...]
  [...] van de brief van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 1 april 2019. 2 Naar aanleiding hiervan hebben de leden van de fracties van PVV en PvdA op 19 april 2019 enkele vragen gesteld aan de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-05-2019 00:06:30 | Verslag
 • 51 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)[...]
  [...] van de brief van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 1 april 2019. 2 Naar aanleiding hiervan hebben de leden van de fracties van PVV en PvdA op 19 april 2019 enkele vragen gesteld aan de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-05-2019 00:06:28 | Verslag
 • 52 Evaluatie Schipholbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  [...] . Dan hoor ik het ook graag van de Minister. Ten tweede de Boeing 737 MAX. Daar lijkt het erop dat de veiligheid ondergeschikt is gemaakt aan economische kortetermijnbelangen. De vakliteratuur maar ook [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-05-2019 00:04:23 | Verslag
 • 53 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1598 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 mei 2019 De vaste commissie voor Financiën, de vaste commissie voor Europese Zaken en de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-05-2019 00:04:21 | Verslag
 • 54 Evaluatie Schipholbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  [...] . Dan hoor ik het ook graag van de Minister. Ten tweede de Boeing 737 MAX. Daar lijkt het erop dat de veiligheid ondergeschikt is gemaakt aan economische kortetermijnbelangen. De vakliteratuur maar ook [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-05-2019 00:04:20 | Verslag
 • 55 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1598 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 mei 2019 De vaste commissie voor Financiën, de vaste commissie voor Europese Zaken en de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-05-2019 00:04:17 | Verslag
 • 56 Acute zorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 april 2019,[...]
  [...] bevallen ; eventueel vertrek per ambulance kan dan sneller. Dat is toch echt wel tamelijk gek in de achttiende economie van de wereld, op een plek die gewoon midden in het land ligt. Mensen moeten dus straks [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-05-2019 00:03:40 | Verslag
 • 57 Acute zorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 april 2019,[...]
  [...] bevallen ; eventueel vertrek per ambulance kan dan sneller. Dat is toch echt wel tamelijk gek in de achttiende economie van de wereld, op een plek die gewoon midden in het land ligt. Mensen moeten dus straks [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-05-2019 00:03:38 | Verslag
 • 58 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Verslag van een algemeen[...]
  [...] spelen? Bent u het ermee eens dat een leven lang leren een speerpunt van kabinetsbeleid zou moeten worden? Een leven lang ontwikkelen is een voorwaarde voor een sterke, innovatieve economie, economische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-05-2019 00:02:47 | Verslag
 • 59 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Verslag van een algemeen[...]
  [...] spelen? Bent u het ermee eens dat een leven lang leren een speerpunt van kabinetsbeleid zou moeten worden? Een leven lang ontwikkelen is een voorwaarde voor een sterke, innovatieve economie, economische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-05-2019 00:02:45 | Verslag
 • 60 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele[...]
  [...] Someren rekening gehouden met het feit dat de veehouderij in Nederland vanuit economisch perspectief een belangrijke positie inneemt, een en ander vanuit het besef dat er ook sprake moet zijn van een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-05-2019 00:01:23 | Verslag
 • 61 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele[...]
  [...] Someren rekening gehouden met het feit dat de veehouderij in Nederland vanuit economisch perspectief een belangrijke positie inneemt, een en ander vanuit het besef dat er ook sprake moet zijn van een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-05-2019 00:01:23 | Verslag
 • 62 NAVO; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 april 2019, over[...]
  [...] onderdeel van zal zijn. Die komt in mei. Het kabinet heeft al eerder aangekondigd met een bredere brief over economische veiligheid te zullen komen. Wat nu in de NAVO aan de orde is, is dus niet zozeer een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-05-2019 00:17:40 | Verslag
 • 63 Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 607 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 mei 2019 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 4 april 2019 overleg [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-05-2019 00:17:28 | Verslag
 • 64 Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 607 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 mei 2019 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 4 april 2019 overleg [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-05-2019 00:17:26 | Verslag
 • 65 Initiatiefnota van het lid Bruins over ondernemen met een maatschappelijke missie; Verslag van een schriftelijk[...]
  [...] 35 040 Initiatiefnota van het lid Bruins over ondernemen met een maatschappelijke missie Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 april 2019 De vaste commissie voor Economische Zaken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-04-2019 00:02:31 | Verslag
 • 66 Raad voor Concurrentievermogen; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  [...] , biedt zelfstandig ondernemerschap een route naar economische onafhankelijkheid en welzijn. Een eerlijke economie betekent dat ondernemers voldoende vertrouwen moeten hebben om te kunnen en durven [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-04-2019 00:02:12 | Verslag
 • 67 Verslag
  Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 68 Verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van het lid Bruins over [...]
  [...] maatschappelijke missie Download DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarL.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Mede ondertekenaarL.N. Kruithof, adjunct-griffier 26 april [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 69 Nader verslag
  [...] Economische Zaken en Klimaat Mede ondertekenaarD.S. Nava, griffier 26 april 2019 35092-7 Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) Gerelateerde documenten Nota n.a.v. het (nader/ tweede nader/ enz.) verslag 04-04 [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 70 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de informele [...]
  [...] Eerste ondertekenaarL.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Mede ondertekenaarL.N. Kruithof, adjunct-griffier 26 april 2019 21501-30-457 Verslag van een schriftelijk [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 71 35124 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten[...]
  [...] financiële gevolgen die uit de kwaliteitsstandaard voortvloeien acceptabel vindt gelet op de meerwaarde voor de kwaliteit van zorg. Deze afweging van de Minister kan afhankelijk van de economische, financiële [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 72 Nota naar aanleiding van het verslag
  [...] vindt gelet op de meerwaarde voor de kwaliteit van zorg. Zoals de Afdeling terecht stelt, kan de afweging van de Minister afhan- kelijk van de economische, financiële en politieke omstandigheden anders [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 73 Verslag
  [...] https:/ / fd.nl/ economie-politiek/ 1273363/ pensioen-nergens-zo-goed-vertrouwen-nergens-zo-laag Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 096, nr. 5 2 Daarbij is in de eerste plaats het vereist eigen vermogen [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 74 Verslag van de Staten van Curaçao
  Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumentenVerslag van de Staten [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 75 EU-voorstellen: Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel COM(2016)465, 466, 467 en 468; Verslag van een[...]
  [...] waarvan iemand asielgerechtigd is? Is iemand asielgerechtigd die hier komt vanwege economische nood? Zou je dat willen oprekken? De heer Overbeek (SP): Nee, dat is niet mijn voorstel. Mijn constatering is [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-04-2019 00:20:40 | Verslag
 • 76 Pachtbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 maart[...]
  [...] Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Vice-Minister-President, over: – de brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 26 april 2013 inzake start van de evaluatie pacht en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-04-2019 00:16:56 | Verslag
 • 77 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg,[...]
  [...] Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) (Kamerstuk 31 369, nr. 14 ); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 26 februari 2019 inzake reactie op de motie van de leden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-04-2019 00:16:34 | Verslag
 • 78 Verslag van een werkbezoek aan Frankfurt door een delegatie van de vaste commissie voor Financiën;[...]
  [...] (Griffier), de heer Kingma (Ambassadeur in Duitsland) en mevrouw Viveen (Economisch attaché ambassade Berlijn). De inhoudelijke voorbereiding van het werkbezoek en de ambtelijke ondersteuning ter plaatse is [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-04-2019 00:03:03 | Verslag
 • 79 Zelfstandig ondernemerschap; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 216 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 24 april 2019 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-04-2019 00:02:15 | Verslag
 • 80 Verslag
  [...] Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de regio s en de Europese Centrale Bank: Voorbereidingen treffen voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 81 Toezichtsverslagen AIVD en MIVD; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg,[...]
  29 924 Toezichtsverslagen AIVD en MIVD Nr. 182 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 april 2019 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de vaste commissie voor Defensie hebben op 21 maart [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-04-2019 00:17:21 | Verslag
 • 82 Arbeidsmarktbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27[...]
  [...] arbeidsongevallen. Dat is de keerzijde van de bloeiende economie. Het gaat dan vooral over jonge en oude werknemers, wat ons betreft een onaanvaardbare ontwikkeling. Wij vragen de Minister zich meer hard te maken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-04-2019 00:16:45 | Verslag
 • 83 Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen[...]
  [...] die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur) B VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT/ ALGEMENE ZAKEN [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-04-2019 00:12:36 | Verslag
 • 84 Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen[...]
  [...] die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur) B VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT/ ALGEMENE ZAKEN [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-04-2019 00:12:35 | Verslag
 • 85 35110 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wet fiscale arbitrage
  [...] - interpretatie 41 48 48 56 136 197 - verrekenprijzen 44 36 41 14 40 9 - geen oplossing**** - - - 4 15 - * Interne cijfers / ** Aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onder de [...]
  www.tweedekamer.nl
  23-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 86 Nota naar aanleiding van het verslag
  [...] Afgedane verzoeken 85 84 89 70 176 206 – interpretatie 41 48 48 56 136 197 – verrekenprijzen 44 36 41 14 40 9 – geen oplossing4 – – – 4 15 – 1 Interne cijfers. 2 Aan de Organisatie voor Economische [...]
  www.tweedekamer.nl
  23-04-2019 00:00:00 | Verslag
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.