Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 45 items gevonden

 • 1 Spoor: vervoer- en beheerplan; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  [...] . Het is in onze maatschappij een voorziening van cruciaal, maatschappelijk en economisch belang. De mobiliteit zal alleen maar toenemen. Dat impliceert voor ons dat het in handen moet zijn van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-01-2019 23:58:45 | Verslag
 • 2 Spoor: vervoer- en beheerplan; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  [...] . Het is in onze maatschappij een voorziening van cruciaal, maatschappelijk en economisch belang. De mobiliteit zal alleen maar toenemen. Dat impliceert voor ons dat het in handen moet zijn van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-01-2019 23:58:44 | Verslag
 • 3 Afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) januari 2019
  [...] kleinere cruiseschepen mogelijk moeten maken, en zo een impuls moeten geven aan de lokale economie. De planning is dat in februari 2019 een marktonderzoek inzake een jachthaven gereed komt. Daarna zal een [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Verslag
 • 4 Luchtvaartbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 december[...]
  [...] markt, dus dat maakt het economisch gezien binnenlands verkeer. Het is één markt, dus dan zou het mogelijk moeten zijn om accijns te heffen. De heer Amhaouch (CDA): Ik heb een vraag voor GroenLinks. Zij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:10:26 | Verslag
 • 5 Luchtvaartbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 december[...]
  [...] markt, dus dat maakt het economisch gezien binnenlands verkeer. Het is één markt, dus dan zou het mogelijk moeten zijn om accijns te heffen. De heer Amhaouch (CDA): Ik heb een vraag voor GroenLinks. Zij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:10:24 | Verslag
 • 6 Binnenvisserij; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 december[...]
  [...] visserijprotocol met Marokko, voor het deel van de Atlantische Oceaan dat voor de Westelijke Sahara ligt. Dat akkoord zou bijdragen aan de economische ontwikkeling van de Westelijke Sahara. Hoe draagt het leegvissen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:01:14 | Verslag
 • 7 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Verslag van een algemeen[...]
  [...] heb je zo'n weesgeneesmiddelenverordening nodig om misbruik op grond van economische motieven te voorkomen. Aan de andere kant hoop je dat de weesgeneesmiddelenverordening voor sommige bedrijven een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:01:06 | Verslag
 • 8 JBZ-Raad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 december[...]
  32 317 JBZ-Raad Nr. 537 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 januari 2019 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 5 december 2018 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:00:13 | Verslag
 • 9 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator[...]
  [...] , maar dat ontslag vanwege economische, technische of organisatorische redenen wel is toegestaan, en 3) dat werknemers over de overgang geïnformeerd moeten worden. Volgens het EU-hof is voor het antwoord [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:00:08 | Verslag
 • 10 35062 Nota naar aanleiding van het verslag inzake goedkeuring van de op 21 december [...]
  [...] in het kader van de Euraziatische Economische Unie. Zijn deze volledig compatibel? En zijn afspraken tussentijds nog herzien onder druk van (ander) leden van de Euraziatische Unie? Door op 21 december [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 00:00:00 | Verslag
 • 11 JBZ-Raad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 december[...]
  [...] en economisch en qua internationalisering – met niet alleen wederzijdse erkenning maar ook herkenning heel goed bevallen. In de afgelopen jaren zijn we ook verder gegaan en hebben we gekeken hoe we ook [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-01-2019 00:12:13 | Verslag
 • 12 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Verslag van een algemeen[...]
  22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2750 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 januari 2019 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-01-2019 00:10:29 | Verslag
 • 13 Verslag van een werkbezoek aan Parijs door een delegatie van de algemene commissie voor Buitenlandse[...]
  [...] . Vrouwen worden vaak weduwen, economisch afhankelijker en vaker slachtoffer van seksueel geweld. Meisjes kunnen vaak niet meer naar school en kindhuwelijken nemen toe. Met de toenemende bevolkingsgroei in de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 00:13:33 | Verslag
 • 14 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)[...]
  [...] commissie voor Economische Zaken en Klimaat/ Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2 heeft op 4 december 2018 overleg gevoerd met Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over: – verslag van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 00:10:36 | Verslag
 • 15 34958 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Goedkeuring van op 18 augustus 1960 [...]
  [...] financieel-economische aard, welke verdragen weliswaar formeel niet geëxpireerd zijn, maar, voor zover wij dat kunnen inschatten, vandaag de dag wel niet of nauwelijks meer toepassing zullen vinden. Verder is [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-01-2019 00:00:00 | Verslag
 • 16 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  [...] problematieken bijvoorbeeld krimp, achterblijvende economie, bovengemiddeld maatschappelijk onbehagen en bijzondere problematiek. Het meest in het oog springende voorbeeld daarvan is het Nationaal Programma [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 00:17:11 | Verslag
 • 17 Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid[...]
  [...] -klachtrechtprotocollen bij brief geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot ratificatie van de Facultatieve Protocollen bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-01-2019 00:08:44 | Verslag
 • 18 Zorg rond zwangerschap en geboorte; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg,[...]
  32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 148 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 januari 2019 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 november 2018 overleg [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-01-2019 00:15:10 | Verslag
 • 19 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een[...]
  [...] ontbreken van zelfstandig monetair beleid onvoldoende aanpassingsmogelijkheden aan veranderende economische omstandigheden hebben. Bij sterk oplopende werkloosheid moeten landen daarom volgens de Commissie de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-01-2019 00:15:08 | Verslag
 • 20 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  [...] 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. 265 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 januari 2019 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, de vaste commissie voor Binnenlandse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-01-2019 00:14:34 | Verslag
 • 21 Politie; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 november[...]
  29 628 Politie Nr. 855 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 januari 2019 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 29 november 2018 overleg gevoerd met de heer Grapperhaus, Minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-01-2019 00:07:09 | Verslag
 • 22 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] Oekraïense havens en dat is een economische wurggreep. Het is goed te lezen dat de EU steun wil geven aan dat deel van Oekraïne dat hierdoor getroffen wordt. Echter, als Rusland blijft escaleren is er meer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-01-2019 00:06:30 | Verslag
 • 23 Integrale visie op de woningmarkt; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg,[...]
  [...] Nationale woonagenda. De bouwopgave die voor ons ligt, is groot. We hebben veel te compenseren voor de jaren na de crisis, en de aantrekkende economie, de stijgende koopkracht en de lage rente zorgen voor een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-01-2019 00:05:46 | Verslag
 • 24 NAVO; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 november 2018,[...]
  [...] tegenhouden van Oekraïense schepen. Dit is niet een incident. Dit is onderdeel van een structureel beleid om de economie van Oekraïne te verzwakken. Het heeft ook effect. Kijk naar de bedrijvigheid in de havens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-01-2019 00:05:45 | Verslag
 • 25 Milieuraad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 november[...]
  [...] 21 501-08 Milieuraad Nr. 756 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 januari 2019 De vaste commissie voor Europese Zaken, de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en de vaste [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 23:59:46 | Verslag
 • 26 Opwerking van radioactief materiaal; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg,[...]
  25 422 Opwerking van radioactief materiaal Nr. 250 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 januari 2019 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 28 november 2018 overleg gevoerd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 23:59:45 | Verslag
 • 27 EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815; Verslag van[...]
  [...] socialezekerheidsstelsels 5 , en de inzet van Nederland op de onderscheiden punten. Het goed functioneren van de Nederlandse economie is, zeker in de grensregio s, afhankelijk van de beschikbaarheid van arbeidskrachten die [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:15:15 | Verslag
 • 28 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA); Verslag van een algemeen overleg;[...]
  [...] manieren kunnen maken. Dat komt wel even heel precies. Daar zitten een aantal juridische vraagstukken achter. Ik zeg u toe dat ik dat mee zal nemen en zal bespreken met de collega van Economische Zaken. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:00:32 | Verslag
 • 29 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA); Verslag van een algemeen overleg;[...]
  [...] manieren kunnen maken. Dat komt wel even heel precies. Daar zitten een aantal juridische vraagstukken achter. Ik zeg u toe dat ik dat mee zal nemen en zal bespreken met de collega van Economische Zaken. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:00:30 | Verslag
 • 30 Gaswinning; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 november[...]
  [...] 33 529 Gaswinning Nr. 550 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 januari 2019 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:00:24 | Verslag
 • 31 Gaswinning; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 november[...]
  [...] 33 529 Gaswinning Nr. 550 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 januari 2019 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:00:23 | Verslag
 • 32 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] naar de oude economie en de oude landbouw; het zou veel meer naar duurzame economische groei moeten. Drie. Dat we ook zorgen dat er voldoende flexibiliteit is, opdat we voor landen die achterblijven en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:00:22 | Verslag
 • 33 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] naar de oude economie en de oude landbouw; het zou veel meer naar duurzame economische groei moeten. Drie. Dat we ook zorgen dat er voldoende flexibiliteit is, opdat we voor landen die achterblijven en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:00:21 | Verslag
 • 34 Bestrijding internationaal terrorisme; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg,[...]
  27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 645 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 januari 2019 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor Defensie en de algemene [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:00:20 | Verslag
 • 35 Bestrijding internationaal terrorisme; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg,[...]
  27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 645 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 januari 2019 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor Defensie en de algemene [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:00:19 | Verslag
 • 36 Nota naar aanleiding van het verslag
  [...] . HOOFDSTUK 3. MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT ARTIKEL III WIJZIGING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 Aan artikel 10Aa van de Elektriciteitswet 1998 wordt het volgende lid toegevoegd: 8. Bij of [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-01-2019 00:00:00 | Verslag
 • 37 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] logistiek zaten in het derde kwartaal van 2018 op het laagste niveau sinds 2014, en dat is heel opmerkelijk want de economie groeit eindelijk weer. Er is werk genoeg, maar daar wordt amper wat aan verdiend [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-01-2019 00:11:09 | Verslag
 • 38 Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] gaan, heeft het economisch ook nut. Het concurrentievermogen van de EU wordt vergroot als de arbeidskrachten flexibel ingezet kunnen worden en voor Nederlanders is het erg nuttig om te weten hoe je [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-01-2019 00:11:05 | Verslag
 • 39 Investeren in Perspectief - Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland; Verslag van een algemeen overleg;[...]
  [...] economische meerwaarde voor handelend Nederland, zodat we daarop kunnen bijsturen. Hiervoor zou samen met het CBS een jaarrapportage over de internationalisering van de Nederlandse economie worden ontwikkeld [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-01-2019 00:07:35 | Verslag
 • 40 Ontwikkelingsraad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20[...]
  [...] Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 14 november 2018 inzake rapportage economische missies en inkomende bezoeken, eerste helft 2018 (Kamerstuk 35 000 XVII, nr. 11 ). Van dit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-01-2019 00:07:33 | Verslag
 • 41 Ziekenhuiszorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 november[...]
  31 016 Ziekenhuiszorg Nr. 183 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 januari 2019 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 21 november 2018 overleg gevoerd met de heer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-01-2019 00:07:11 | Verslag
 • 42 Ziekenhuiszorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 november[...]
  31 016 Ziekenhuiszorg Nr. 183 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 januari 2019 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 21 november 2018 overleg gevoerd met de heer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-01-2019 00:07:10 | Verslag
 • 43 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)[...]
  [...] SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 27 december 2018 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2018 00:07:18 | Verslag
 • 44 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)[...]
  [...] SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 27 december 2018 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2018 00:07:17 | Verslag
 • 45 Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van de leden Van[...]
  [...] voor Economische Zaken en Klimaat Mede ondertekenaarL.N. Kruithof, adjunct-griffier 27 december 2018 35000-XIV-69 Verslag van een schriftelijk overleg Activiteiten 15-01-2019 Regeling van [...]
  www.tweedekamer.nl
  27-12-2018 00:00:00 | Verslag
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.