Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 410 items gevonden

 • 1 Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van[...]
  [...] 29 502 Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector Nr. 153 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 december 2017 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 6 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-12-2017 00:57:16 | Verslag
 • 2 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] een tarievenverlaging wordt onderhandeld. Graag een reactie van de Minister op deze ontwikkelingen. Het CDA staat achter het voornemen om de handel tussen de EU en Australië en Nieuw-Zeeland te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-12-2017 00:57:04 | Verslag
 • 3 Landbouw- en Visserijraad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  [...] verbeteren van natuur, landschap en milieu. Alleen zo kan het GLB bijdragen aan oplossingen voor natuur, klimaat, milieu, dierenwelzijn en voedselzekerheid. Inkomenssteun voor de melkvee- en kalverhouderij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 23:14:00 | Verslag
 • 4 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Verslag van een algemeen[...]
  [...] 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 474 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 20 december 2017 De vaste commissie voor Sociale Zaken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 23:13:44 | Verslag
 • 5 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] Russen aan tafel zitten – het is misschien iets voor de heer Wilders om daar ook eens te gaan kijken – en over ontwapening spreken. Minister, misschien kan er op dat punt wat extra energie in het proces [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 23:13:19 | Verslag
 • 6 Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018);[...]
  [...] 34 762 Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018) E EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT/ LANDBOUW, NATUUR EN [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 23:59:52 | Verslag
 • 7 Evaluatie Schipholbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  [...] luchtvaartgebied in internationaal verband te maken, binnen de VN-organisatie voor luchtvaart (ICAO) of binnen de EU. Daarmee kun je grotere positieve resultaten voor het milieu en klimaat bereiken en bovendien [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 23:20:27 | Verslag
 • 8 Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het[...]
  [...] over training van managers en ondernemers, inkomende en uitgaande handelsmissies, sectorstudies, ontwikkeling van investeringsplannen of evenementen als seminars of beurzen. Het start up initiatief [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2017 22:58:18 | Verslag
 • 9 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds[...]
  [...] de opslag duurzame energie en de energiebelasting al opgenomen. Uit deze doorrekening blijkt dat alle inkomensgroepen erop vooruit gaan in deze kabinetsperiode. 10. Waarom is bij Garanties MKB [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 07:41:38 | Verslag
 • 10 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale[...]
  [...] transacties uit de categorie olie- en gassector een grote verscheidenheid kennen wat betreft de effecten op het klimaat. Zo komt het vaak voor dat de verzekerde transacties uit de olie- en gassector ertoe [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 07:41:29 | Verslag
 • 11 Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018);[...]
  [...] 34 762 Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018) B VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT/ LANDBOUW [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 07:37:17 | Verslag
 • 12 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] spreektijd, maar Jan Nagel krijgt dadelijk zes minuten of zo voor dat hele pakket. Aanvankelijk was dat beleidsarm, maar door de nota van wijziging en de wet-Hillen is dit natuurlijk in een keer nieuw beleid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 07:38:54 | Verslag
 • 13 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 681 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 december 2017 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en de vaste [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 07:38:50 | Verslag
 • 14 Geestelijke gezondheidszorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  [...] leven. Dat vindt meestal plaats in de openbare ruimte, maar dat kan overigens ook op andere plekken zijn. Daarbij is het goed dat iemand op dat moment de zorg krijgt en op de goede manier begeleid wordt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 07:38:48 | Verslag
 • 15 Maatschappelijk verantwoord ondernemen; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk[...]
  [...] een echt duurzame samenleving, waarin een energietransitie op korte termijn een prominente plaats krijgt en waarbij voorafgaand aan een grote inkooporder integraal wordt gekeken of er ook andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 07:39:04 | Verslag
 • 16 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een[...]
  [...] 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 680 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 december 2017 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 07:35:42 | Verslag
 • 17 Duurzame ontwikkeling en beleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  [...] 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 564 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 12 december 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 07:35:19 | Verslag
 • 18 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele[...]
  [...] 32 127 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet) Nr. 225 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 07:34:55 | Verslag
 • 19 Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied in verband[...]
  [...] van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten A EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT/ LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT 1 Vastgesteld 12 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 07:34:46 | Verslag
 • 20 Wijziging van de Wet op de dierproeven (redactionele wijzigingen ter precisering van enkele onderdelen[...]
  [...] 34 814 Wijziging van de Wet op de dierproeven (redactionele wijzigingen ter precisering van enkele onderdelen van de wet) A EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 07:34:39 | Verslag
 • 21 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een[...]
  [...] extremisme en georganiseerde misdaad. Tijdens de top is uitgebreid gesproken over het stimuleren van private investeringen in Afrika om de economische groei te bevorderen. Dit moet leiden tot betere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-12-2017 07:35:12 | Verslag
 • 22 Geneesmiddelenbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op[...]
  [...] van de Minister voor Medische Zorg d.d. 16 november 2017 over advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) over ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen (Kamerstuk 29 477, nr. 453 ); – de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-12-2017 07:32:43 | Verslag
 • 23 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 679 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 december 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat en de vaste [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-12-2017 07:32:37 | Verslag
 • 24 Zelfstandige bestuursorganen; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  [...] uitvoeringsorganisatie. Draagvlak voor beleid wordt ook gemaakt door de kwaliteit van de uitvoering en de dienstverlening. Ik zei het al, heel veel mensen staan in direct contact met DUO. Om een beeld te geven: er zijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-12-2017 07:29:13 | Verslag
 • 25 Justitiële Inrichtingen; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  [...] benieuwd hoe de Minister aankijkt tegen een dergelijke werkwijze en meer in het algemeen wanneer wij van hem zijn visie op de ontwikkeling van het gevangeniswezen kunnen verwachten. Ik ben ook benieuwd naar [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-12-2017 07:29:07 | Verslag
 • 26 Landbouw- en Visserijraad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  [...] wil mij er, samen met de sector en Ngo s, voor inzetten om op praktische en efficiënte wijze te werken aan een sterke en duurzame visserijsector. De leden van de CDA-fractie hebben kennisgenomen van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 07:28:33 | Verslag
 • 27 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018[...]
  [...] mogelijk is. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaatbeheersing. In OVSE-jargon: inzetten op de zogeheten Tweede Dimensie waarin economie en klimaat centraal staan. Vindt de Minister dit een raadzame weg en zo [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 07:28:32 | Verslag
 • 28 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag[...]
  [...] Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, beantwoord. De voorzitter van de commissie, Ziengs De griffier van de commissie, Van der Leeden I Inbreng van de fracties 1. Inbreng VVD-fractie De leden van de VVD [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 07:28:21 | Verslag
 • 29 Voortgezet Onderwijs; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over[...]
  [...] bouwen? Zo ja, vindt de Staatssecretaris dit een wenselijke ontwikkeling en kan hij zijn antwoord toelichten? De Staatssecretaris stelt dat schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor de meeste beslissingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-12-2017 07:32:25 | Verslag
 • 30 Mestbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg inzake Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn
  [...] 33 037 Mestbeleid H VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 4 december 2017 De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 1 hebben [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2017 07:24:42 | Verslag
 • 31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Verslag van een algemeen[...]
  [...] 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 471 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 december 2017 De vaste commissie voor Sociale Zaken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-12-2017 07:22:29 | Verslag
 • 32 Mestbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 november[...]
  [...] Waterstaat en de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat hebben op 16 november 2017 overleg gevoerd over: – de brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 9 december 2015 inzake planning [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-12-2017 07:22:23 | Verslag
 • 33 Internationalisering van het onderwijs; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk[...]
  [...] het buitenland onvoldoende gewaarborgd is. De leden vinden dit een goede maatregel, maar vragen zich wel af of dit niet breder moet worden gezien dan sec de opleiding. Als het culturele klimaat en/ of de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-12-2017 07:22:18 | Verslag
 • 34 Witboek over de toekomst van Europa; Verslag van een schriftelijk overleg inzake Discussienota over de[...]
  [...] aanpassingsvermogen te beschikken om (asymmetrische) economische ontwikkelingen of een negatieve economische schok op een andere manier op te vangen dan met monetair beleid. Het vergroten van het groeipotentieel en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 07:21:03 | Verslag
 • 35 Raad voor Concurrentievermogen; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  [...] 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 416 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 november 2017 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft een aantal vragen en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 07:16:55 | Verslag
 • 36 EU-voorstellen: Commissiemededeling en verordening inzake het Europees Defensiefonds COM(2017)294 en[...]
  [...] en lidstaten gericht op een betere benutting van het industriële potentieel van het beleid om innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling te stimuleren. Dit sluit aan bij de doelstelling van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 06:56:08 | Verslag
 • 37 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar[...]
  [...] begrotingen naar aanleiding van het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst ? Antwoord 2: Zie tabel 2 van bijlage 1 2 , en tevens het antwoord op vraag 30. 3 Kunt u aangeven hoe de ontwikkeling van het eigen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-11-2017 09:31:09 | Verslag
 • 38 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar[...]
  [...] door boven het adres gewoon het woordje advocatenkantoor te schrijven? Is dat een foutje? Is dat beleid? Of is dat structurele overbelasting? Heeft de organisatie wel de slagkracht en de financiële [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-11-2017 11:18:05 | Verslag
 • 39 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] , na de deal, hebben we gezien dat Iran daar vrolijk verder mee gaat. De vraag is hoe collega Sjoerdsma van de D66-fractie daartegen aankijkt. Hoe kijkt hij aan tegen het verder ontwikkelen en testen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-11-2017 11:17:47 | Verslag
 • 40 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] die de gebieden eerlijkere en diepere interne markt, interne en externe veiligheid, migratie, klimaat en energie raken, als prioriteit aan te merken in de gemeenschappelijke verklaring. Het is een hele [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-11-2017 11:17:21 | Verslag
 • 41 Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact; Verslag SECG Tallinn 30 oktober[...]
  [...] Ontwikkeling (OESO), de visie van deze organisatie op structurele hervormingen: wat zou moeten worden gedaan in de verschillende lidstaten en op EU-niveau? De OESO constateert dat de economische groei in de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 11:13:54 | Verslag
 • 42 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en[...]
  [...] intreedt en nieuwe integratie en samenhang veronderstelt met betrekking tot regelgeving op het domein van planologie, klimaat, energie, water en ontgrondingen die nog niet zijn ondergebracht in de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-11-2017 11:04:02 | Verslag
 • 43 Defensieraad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 november[...]
  [...] voor capaciteitsontwikkeling en het stimuleren en begeleiden van samenwerking tussen lidstaten. Ook de oprichting van het Europees Defensiefonds en een industrieel ontwikkelingsprogramma zijn van evident [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-11-2017 11:03:14 | Verslag
 • 44 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] sinds jaar en dag goed beschermd. Het is wat ons betreft tijd dat we bij handelsverdragen minstens zo zorgvuldig omgaan met bijvoorbeeld arbeidsrechten en de effecten op klimaat en milieu. Het is dan ook [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-11-2017 11:03:06 | Verslag
 • 45 Milieuraad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde[...]
  [...] 21 501-08 Milieuraad 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 703 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november 2017 De vaste [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-11-2017 10:49:08 | Verslag
 • 46 Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016 (CXIX); Verslag van een schriftelijk overleg inzake onderzoek[...]
  [...] van lokale productie de afhankelijkheid van import verkleinen en de werkgelegenheid stimuleren. Bij de ontwikkeling van landbouw op de eilanden zal met het agrarisch onderwijs, inclusief Wageningen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-11-2017 10:44:15 | Verslag
 • 47 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een nader[...]
  [...] ) innovatie en slimme groei, b) duurzaamheid, energie en klimaat, c) interne en externe veiligheid, waaronder migratie. Onderkent het kabinet hiermee met de leden van de Partij voor de Dieren-fractie dat niet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-11-2017 10:41:23 | Verslag
 • 48 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018[...]
  [...] Internationale Samenwerking 250,6 BIS Bureau Internationale Samenwerking 15,0 DDE Dir. Duurzame Economische Ontwikkeling 43,5 DGIS DG Internationale Samenwerking 8,0 DSH Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-11-2017 10:54:52 | Verslag
 • 49 Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor[...]
  [...] in het algemeen. Wel is er beleid om projecten gericht op duurzame energie, klimaatmitigatie en – adaptatie te ondersteunen. Momenteel worden er binnen de EKV diverse initiatieven genomen, zowel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-11-2017 10:35:07 | Verslag
 • 50 Belastingdienst; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 oktober[...]
  [...] ): Voorzitter. De Staatssecretaris is een ambitieus man, en dat waardeer ik. Maar vanavond trekt hij de deur van dit ministerie achter zich dicht en morgen is hij Minister van EZ en Klimaat. Dat kan niet anders [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-11-2017 08:21:26 | Verslag
 • 51 Stimulering duurzame energieproductie ; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk[...]
  [...] 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 275 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 2 november 2017 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-11-2017 08:19:44 | Verslag
 • 52 Landbouw- en Visserijraad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  [...] wordt verstaan? Welke sectoren zijn hier wel of niet in meegenomen? In dit verband wordt met landbouw in Nederland alle plantaardige en dierlijke sectoren bedoeld. Welke ontwikkelingen zijn er om het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-11-2017 11:16:01 | Verslag
 • 53 Buitenlands beleid en handelspolitiek; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg,[...]
  [...] transparantie en duurzame ontwikkeling beschreven, maar in het licht van de huidige ontwikkelingen in Myanmar, de horribele situatie van de Rohingya, geef ik daar vooralsnog geen cent voor. Daarom schrok ik ook [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-11-2017 08:19:50 | Verslag
 • 54 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA); Verslag van een algemeen overleg;[...]
  [...] modernisering van de basisregistraties te onderzoeken. In hoeverre hebben de gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de vrijheid om een eigen systeem te ontwikkelen? Het is wat de VVD betreft niet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-11-2017 08:19:46 | Verslag
 • 55 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Verslag van een algemeen[...]
  [...] 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 460 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 november 2017 De vaste commissie voor Sociale Zaken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-11-2017 08:19:45 | Verslag
 • 56 Milieuraad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 oktober[...]
  [...] 21 501-08 Milieuraad Nr. 700 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 november 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 5 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-11-2017 08:19:44 | Verslag
 • 57 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] ETS-rechten, wat zou moeten leiden tot meer energiebesparing en duurzame energie. Graag ook een reactie van de Minister. De voorzitter : Dank. Bent u klaar? De heer Azarkan (DENK): Ja, als ik stop, is [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-10-2017 08:17:48 | Verslag
 • 58 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een[...]
  [...] 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 670 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 oktober 2017 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-10-2017 08:16:59 | Verslag
 • 59 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; Verslag van een nader schriftelijk overleg inzake beantwoording nadere[...]
  [...] doelstellingen en criteria van Invest-NL, zoals verwoord in de brief over oprichting Invest-NL van 10 februari 2017 8 . Het moeten investeringen zijn in transitiedomeinen, zoals energie en verduurzaming, en/ of [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-10-2017 08:15:20 | Verslag
 • 60 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor[...]
  [...] sectorakkoorden, waarbij ook ruimte is om de beleidsmatige ontwikkeling toe te lichten. 23 Kunt u de laatste realisatiewaarden van het primair en voortgezet onderwijs toevoegen in de tabel? Zie antwoord 22. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-10-2017 08:17:02 | Verslag
 • 61 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor[...]
  [...] mede kunnen aanpakken via verschillend gemeentelijk beleid zoals het mantelzorgondersteuning, het stimuleren van vrijwilligerswerk of de inzet van de sociale wijkteams. Specifiek op eenzaamheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-10-2017 08:15:08 | Verslag
 • 62 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering[...]
  [...] Europees netwerk. Uit dat perspectief zien wij al enige tijd dat dé ontwikkeling in mvo is dat steeds meer landen in de EU en daar buiten overgaan tot wetgeving voor mvo, tot het stellen van wettelijke [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-10-2017 08:14:45 | Verslag
 • 63 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds[...]
  [...] verwerking gebruikmaken van de subsidieregelingen Stimulering duurzame energieproductie (SDE+) en Demonstratie energie-innovatie (DEI), en ook van de belastingfaciliteiten Milieu-investeringsaftrek (MIA) en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-10-2017 08:13:36 | Verslag
 • 64 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds[...]
  [...] en met 2026 terug naar de begrotingsreserve en zijn op dat moment weer beschikbaar voor het doel waarvoor deze begrotingsreserve is ingesteld: het stimuleren van duurzame energie. Met het aantreden van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-10-2017 08:13:28 | Verslag
 • 65 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar[...]
  [...] kabinet is gestart en waar momenteel nog aan wordt gewerkt. Het is aan een komend kabinet om de klimaat- en energietransitie verder vorm te geven en te bezien op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-10-2017 08:12:23 | Verslag
 • 66 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een[...]
  [...] 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 669 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 oktober 2017 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-10-2017 08:12:09 | Verslag
 • 67 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering[...]
  [...] , technologische industrie, pensioenen, duurzame energie en scheepvaart gewerkt aan convenanten. De verwachting is dat deze sectoren in 2018 tot een convenant komen, waarmee het totale aantal op zestien zal uitkomen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-10-2017 08:10:35 | Verslag
 • 68 Mestbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg inzake het zesde[...]
  [...] de commissie, Konings Inleiding Hierbij bied ik uw Kamer, mede namens de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu, de beantwoording van de vragen naar aanleiding van het Schriftelijk [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-10-2017 08:09:51 | Verslag
 • 69 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een[...]
  [...] om het aanbieden van beroepsopleidingen met uitzicht op betaald werk en om het uitbreiden van basisvoorzieningen als water, energie en gezondheidszorg, zodat vluchtelingen er ook gebruik van kunnen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-10-2017 08:09:27 | Verslag
 • 70 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk[...]
  [...] meenemen. De overheid schrijft voor dat pensioenfondsen in hun beleggingsbeleid moeten aangeven hoe het fonds rekening houdt met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. Om de pensioensector [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-10-2017 08:07:34 | Verslag
 • 71 Vergaderingen Interim Committee en Development Committee; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van[...]
  [...] fondsen op te schalen naar biljoenen van private middelen, zoals geformuleerd in de voorliggende stukken. Wat de VVD betreft is het aantrekken en inzetten van private fondsen voor ontwikkeling noodzakelijk [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-10-2017 08:06:51 | Verslag
 • 72 Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018 ; Verslag houdende[...]
  [...] , graag uitgesplitst per jaar? En hoe is de ontwikkeling van de bouw van sociale huurwoningen geweest sinds 2013? Graag in concrete aantallen en afgegeven bouwvergunningen. Antwoord: Ik kan u helaas nog [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-10-2017 07:59:56 | Verslag
 • 73 Luchtvaartbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28[...]
  [...] Schiphol en Lelystad gaat niet om het verplaatsen van de route, maar om de vraag hoe we de toekomst van de luchtvaart zien als we klimaat, mens en milieu echt serieus nemen. Dank u wel. De voorzitter : Dank [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-10-2017 07:58:53 | Verslag
 • 74 Toekomst pensioenstelsel; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  [...] maximumprijzen en het creëren van prijstransparantie. De relatie met het sociale minimum is dat een eenmaal vastgesteld ijkpunt niet statisch is, maar meebeweegt met de ontwikkeling van de prijzen. Dat is ook [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-10-2017 07:58:52 | Verslag
 • 75 Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar[...]
  [...] gedaan om dat verder te stimuleren? Wat kan hij nog doen om dit te bevorderen? Wij weten van de inwoners van de eilanden dat juist de stijging van de kosten van levensonderhoud een extra belasting is en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-10-2017 07:57:46 | Verslag
 • 76 Luchtvaartbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20[...]
  [...] haalbare afspraken over ontwikkelingen op Schiphol, dus ook over cargo, met het accent op milieu, omwonenden en werkgelegenheid. Over dat laatste wil ik nog een ander punt maken. Ryanair is na een recente [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-10-2017 07:57:45 | Verslag
 • 77 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van[...]
  [...] komende jaren rondom de ontwikkeling van de EMU-saldi van de decentrale overheden? Antwoord op vraag 39 Op basis van de wet houdbare overheidsfinanciën (wet Hof) leveren het Rijk en de decentrale overheden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-10-2017 07:48:04 | Verslag
 • 78 Toekomst pensioenstelsel; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  [...] 2% in het eurogebied. Prijsstabiliteit is een voorwaarde voor een stabiele en duurzame ontwikkeling van de reële economie. Een stabiel macro-economisch klimaat is op de langere termijn ook essentieel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-10-2017 07:48:04 | Verslag
 • 79 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele[...]
  [...] energienetwerk geïntegreerd. Een dergelijk netwerk is belangrijk om balans te brengen in de verschillen tussen vraag en aanbod die vaak in verhoogde mate aan de orde zijn bij de opwekking van duurzame energie. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-09-2017 07:48:45 | Verslag
 • 80 Suriname; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 september[...]
  [...] amnestiewet niet meer van toepassing is en het proces zijn loop heeft hernomen. Ik denk dat het van heel groot belang is dat de Surinaamse politiek en de Surinaamse samenleving zich kunnen ontwikkelen in de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-09-2017 07:47:20 | Verslag
 • 81 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] klimaat en milieu te noemen. Nogmaals, ik ben wel voor visie, maar niet voor een ideologische discussie over Europa. Ik geloof echt dat een versterkte Europese samenwerking, inclusief de buitenlandse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-09-2017 07:47:14 | Verslag
 • 82 Verslag over het verzoekschrift van HC Coöperatief U.A. en HC Geel BV inzake een klacht over afwijzing[...]
  [...] toepassing van de energie-investeringsaftrek voor een in het buitenland geplaatst bedrijfsmiddel Download het kamerstuk(PDF) Behandeling Hamerstuk: Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en [...]
  www.tweedekamer.nl
  29-09-2017 14:29:43 | Verslag
 • 83 JBZ-Raad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 september[...]
  [...] hoe kun je Europees beleid ontwikkelen als je niet weet welke afspraken er allemaal gemaakt zijn? Ik zie lidstaten nu vooral een andere kant opkijken, alsof ze het beginsel van loyaliteit en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-09-2017 07:43:57 | Verslag
 • 84 Verslag
  [...] Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018)Verslag Download het kamerstuk(PDF) Gerelateerde documenten 34762 Nader rapport inzake Wijziging van de Wet [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-09-2017 11:10:11 | Verslag
 • 85 Algemene Vergadering der Verenigde Naties; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] , humanitaire crises, duurzame ontwikkelingen en mensenrechten. Voorstellen hiertoe worden gedaan in het hervormingsrapport van het VN-ontwikkelsysteem. Aan de Ministers wil ik vragen wat die hervorming concreet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-09-2017 07:39:05 | Verslag
 • 86 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een[...]
  [...] te verbinden, kunnen overschotten en tekorten aan (hernieuwbare) energie worden uitgewisseld tussen lidstaten. Ook het optimaal gebruik van grote delen van de Noordzee voor productie van duurzame [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-09-2017 07:30:21 | Verslag
 • 87 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] kunnen halen? Ik kom op de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en in het bijzonder op de bezetting van Palestina. Carolien Roelants schreef daar een treffende column over. Terwijl wij nog steeds gaan voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-09-2017 07:28:58 | Verslag
 • 88 Zee- en binnenvaart; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op[...]
  [...] wel een goede verordening, want volgens mij willen we niet dat Europese schepen worden gerecycled of gesloopt op werven waar sprake is van slechte arbeidsomstandigheden of waar klimaat en milieu onnodig [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-09-2017 07:28:51 | Verslag
 • 89 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Verslag van een algemeen[...]
  [...] zijn toegestaan en daar allerlei tijd en energie in te moeten steken. Ik denk dus dat dit beter gaat werken en dat het deze maatregel effectiever zal maken. Mevrouw Leijten (SP): Als je juist de eenvoud [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-09-2017 07:28:45 | Verslag
 • 90 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een[...]
  [...] 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 664 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 12 september 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-09-2017 07:27:09 | Verslag
 • 91 Voedselveiligheid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24[...]
  [...] ontwikkelen. De NVWA moet veel scherper zijn op de centrale taak die zij heeft in het bewaken van onze volksgezondheid. Dat is wat onze fractie vraagt. De overheid moet de helpende hand uitsteken en dat is iets [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-09-2017 07:56:36 | Verslag
 • 92 Voedselveiligheid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24[...]
  [...] ontwikkelen. De NVWA moet veel scherper zijn op de centrale taak die zij heeft in het bewaken van onze volksgezondheid. Dat is wat onze fractie vraagt. De overheid moet de helpende hand uitsteken en dat is iets [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-09-2017 07:56:34 | Verslag
 • 93 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; Verslag van een nader schriftelijk overleg inzake beantwoording nadere[...]
  [...] projecten. Zo zijn er in ons land veelbelovende ontwikkelingen gaande rond bijvoorbeeld de duurzame winning en inzet van energie, zoals het winnen van warmte op een diepte van honderden meters uit de bodem [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-09-2017 07:56:52 | Verslag
 • 94 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; Verslag van een nader schriftelijk overleg inzake beantwoording nadere[...]
  [...] projecten. Zo zijn er in ons land veelbelovende ontwikkelingen gaande rond bijvoorbeeld de duurzame winning en inzet van energie, zoals het winnen van warmte op een diepte van honderden meters uit de bodem [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-09-2017 07:56:51 | Verslag
 • 95 Landbouw- en Visserijraad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  [...]  juli jl. (Kamerstuk 28 625, nr. 247 ) heb aangegeven, wil de regering de modernisering en vereenvoudiging van het GLB inderdaad aangrijpen om te komen tot een beleid dat een robuuste, vitale en duurzame [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-09-2017 07:55:38 | Verslag
 • 96 Landbouw- en Visserijraad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  [...]  juli jl. (Kamerstuk 28 625, nr. 247 ) heb aangegeven, wil de regering de modernisering en vereenvoudiging van het GLB inderdaad aangrijpen om te komen tot een beleid dat een robuuste, vitale en duurzame [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-09-2017 07:55:38 | Verslag
 • 97 Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit energie vervoer
  [...] kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/ 28/ EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen alsmede in verband met de operationalisering van de [...]
  www.tweedekamer.nl
  30-08-2017 12:41:23 | Verslag
 • 98 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1513 van het[...]
  [...] voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de brief van 12 juni 2017 over het ontwerpbesluit energie vervoer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-08-2017 07:55:03 | Verslag
 • 99 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1513 van het[...]
  [...] voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de brief van 12 juni 2017 over het ontwerpbesluit energie vervoer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-08-2017 07:54:57 | Verslag
 • 100 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor[...]
  [...] nicotinevervangende middelen en receptmedicatie en niet de begeleiding) onder het eigen risico laat vallen. De Staatssecretaris zal overigens het belang van stoppen met roken onder de aandacht van Zorgverzekeraars [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-08-2017 07:51:32 | Verslag
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.