Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 184 items gevonden

 • 1 Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van[...]
  [...] doen dit naast hun reguliere werkzaamheden of als aanvulling op hun AOW. Moeten deze mensen dan ook een arbeidsovereenkomst hebben? Heeft de Staatssecretaris rekening gehouden met deze mensen? Kan de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-12-2017 00:57:16 | Verslag
 • 2 Bestrijding internationaal terrorisme; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg,[...]
  27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 619 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 20 december 2017 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor Defensie en de algemene [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 23:14:08 | Verslag
 • 3 Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende[...]
  [...] inkomensgrens € 41.056 (inkomensjaar 2016). Huishoudens van 4 of meer personen en huishoudens met één of meer AOW-gerechtigden zijn sinds 2017 van de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging uitgezonderd 1 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 22:58:32 | Verslag
 • 4 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017[...]
  [...] zijn variabel en afhankelijk van de functie. Gemiddeld gaat het om ca. 10% van het bruto salaris inclusief vakantie- en eindejaarsuitkering. Het totale pensioengevend inkomen bedraagt derhalve gemiddeld [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 07:41:34 | Verslag
 • 5 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale[...]
  [...] pensioenpremies van belang. De BTW-ontvangsten hangen vooral af van de particuliere consumptie, investeringen in woningen en de overheidsuitgaven. Ook de samenstelling van de consumptie (relatief veel in het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 07:41:29 | Verslag
 • 6 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het[...]
  [...] inclusief slapers). In totaal zijn er in dit overzicht van DNB 234 pensioenfondsen opgenomen, inclusief de kringen binnen een algemeen pensioenfonds, met in totaal 18,2 miljoen deelnemers. DNB registreert [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 07:41:25 | Verslag
 • 7 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor[...]
  [...] Nationaal Programma Ouderenzorg (per saldo € 5,4 miljoen), ruimte bij de pensioenen en uitkeringen oorlogsgetroffenen en hiermee samenhangende lagere uitvoeringslasten (per saldo € 5,0 miljoen), ruimte als [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 07:41:24 | Verslag
 • 8 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving[...]
  [...] 34 674 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) H VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 15 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 07:39:24 | Verslag
 • 9 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende[...]
  [...] wordt aangewend voor het arbeidsvoorwaardenakkoord, hoewel een deel van het geld op dit artikel in de ontwerpbegroting was gereserveerd voor onder meer een risicovoorziening voor het toekomstige AOW-gat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 22:59:18 | Verslag
 • 10 Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018);[...]
  [...] Eigen Huis, respectievelijk € 583 en € 835. 4 Kan de regering aangeven waarin dit verschil zit? Hoe meent de regering dat mensen met slechts een AOW en/ of een klein pensioen deze graai in de portemonnee [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 07:37:17 | Verslag
 • 11 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] begrotingsregels moet onafhankelijk worden. Onafhankelijke en ongekozen eurocraten gaan dus tegen landen zeggen dat zij moeten bezuinigen, dat zij de pensioenen moeten aanpassen, dat zij de arbeidsmarkt moeten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 07:38:54 | Verslag
 • 12 EU-voorstel: Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct[...]
  [...] -fractie menen, evenals de regering, dat het van belang is te waarborgen dat de voorgestelde Europese verordening voor een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct het Nederlandse pensioensysteem in de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 07:38:49 | Verslag
 • 13 Arbeidsomstandigheden; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op[...]
  [...] generatiepact. Dat is 80% werken tegen 90% salaris met 100% pensioenopbouw. De gemeente Den Haag is daar een goed voorbeeld van. De 20% die vrijkomt, wordt gebruikt om jongeren aan het werk te helpen. Het vijfde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 07:38:36 | Verslag
 • 14 Acute zorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 november[...]
  29 247 Acute zorg Nr. 250 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 december 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 november 2017 overleg gevoerd met de heer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 07:37:49 | Verslag
 • 15 Justitiële Inrichtingen; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 706 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 december 2017 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 23 november 2017 overleg gevoerd met de heer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-12-2017 07:29:07 | Verslag
 • 16 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] 34 765 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-12-2017 07:24:03 | Verslag
 • 17 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Verslag van een schriftelijk[...]
  [...] zijn van mening dat het zeer ongewenst is als er Europese pensioenproducten komen, omdat het pensioen een nationale aangelegenheid is. Zij zien het PEPP als een volgende stap op weg naar een pensioenunie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-12-2017 07:23:55 | Verslag
 • 18 Nota over de toestand van 's Rijks financiën; Verslag van een schriftelijk overleg inzake beantwoording[...]
  [...] bestemd is voor een buitenlandse aandeelhouder, bijvoorbeeld een pensioenfonds? En, zo vragen de leden van de VVD-fractie, als dat in het verleden gebeurde om fiscale constructies tegen te gaan, dan vervalt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-12-2017 07:23:42 | Verslag
 • 19 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Verslag van een algemeen[...]
  [...] pensioengeld. Dat moet je vooral gebruiken voor uitkering van pensioenen en daar moet je dus zorgzaam mee omspringen. Wij willen geen bemoeienis uit Brussel. Dat is bekend van de PVV. Hierin staan we vrijwel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-12-2017 07:22:29 | Verslag
 • 20 Witboek over de toekomst van Europa; Verslag van een schriftelijk overleg inzake Discussienota over de[...]
  [...] in Nederland. Daarnaast is in de Eurogroep een benchmark overeengekomen om de houdbaarheid van publieke pensioenstelsels te vergelijken. Deze discussies kunnen verder uitgebouwd worden naar andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 07:21:03 | Verslag
 • 21 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar[...]
  [...] nog exclusief de intensiveringen uit het regeerakkoord (deze worden op een later moment overgeheveld van de aanvullende post). Daarnaast bevat de begroting een kasschuif om de pensioenlasten van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-11-2017 09:31:09 | Verslag
 • 22 NAVO; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 oktober 2017,[...]
  [...] de NAVO-uitgaven. Valt cyber daar ook onder? Want er worden in deze brief heel veel aspecten genoemd, tot het uitkeren van pensioenen aan toe, maar dit onderwerp staat er niet in. Voorzitter, tot zover [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-11-2017 10:39:50 | Verslag
 • 23 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een nader[...]
  [...] aanvullende pensioenregeling (die doorgaans beoogt tot 70% van het gemiddelde loon op te bouwen). Het pensioenstelsel van de Europese Unie kent geen basis oudedagsvoorziening, alleen een pensioenregeling (die [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-11-2017 10:41:23 | Verslag
 • 24 Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor[...]
  34 775 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 Nr. 7 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 november [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-11-2017 10:35:07 | Verslag
 • 25 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk[...]
  21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1468 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 2 november 2017 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-11-2017 08:21:13 | Verslag
 • 26 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Verslag van een algemeen[...]
  [...] : Zeker, dat klopt. Dit ging er meer over dat je na die 24 of 12 maanden volledig deel zou moeten uitmaken van de arbeidsmarkt en dat pensioenopbouw en pensioenverplichtingen et cetera daar dus ook bij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-11-2017 08:19:45 | Verslag
 • 27 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] is. De heer Snels noemde de eurobonds niet, maar het zou mij niets verbazen als hij daar ook voor is. De FTT, heel slecht voor onze pensioenfondsen, is ook doorgerekend. De belastingverhoging met het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-10-2017 08:17:48 | Verslag
 • 28 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor[...]
  [...] te maken voor mensen tot de AOW-gerechtigde leeftijd? Levenlanglerenkrediet is nu mogelijk tot de leeftijd van 55 jaar. De structurele extra kosten voor elke verhoging van de leeftijdsgrens met één [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-10-2017 08:17:02 | Verslag
 • 29 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor[...]
  [...] wijkverpleegkundige 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 250,0 250,0 250,0 250,0 Harmoniseren pensioenen en verzachten korting Opleidingsfonds 0,0 0,0 37,0 51,0 60,0 67,0 67,0 67,0 67,0 Compensatie ggz-kader (m.n. jeugd-ggz) 0,0 0,0 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-10-2017 08:15:08 | Verslag
 • 30 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving[...]
  [...] 34 674 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) F EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-10-2017 08:13:27 | Verslag
 • 31 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds[...]
  34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 Nr. 6 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-10-2017 08:13:28 | Verslag
 • 32 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 ; Verslag[...]
  [...] onderzoek bleek dat Paresto 3,5 op een schaal van 1–5 scoort. Dit wijkt daarmee nauwelijks af van de rijksbrede benchmark. 39 Kunt u de mutatie Aanvulling AOW Hiaat in artikel 10 toelichten? In mijn brief van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-10-2017 08:13:09 | Verslag
 • 33 Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten[...]
  [...] Tweede Kamer van 26 juni 2015 3 het voornemen geuit om het merendeel van de woningcorporaties, netbeheerders, grote pensioenfondsen en grote instellingen voor het wetenschapsbeleid aan te merken als OOB [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-10-2017 08:12:02 | Verslag
 • 34 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar[...]
  [...] consequenties van de stijging van de pensioenpremie voor de artikelen en fondsen inzake vrije investeringsruimte? Antwoord: Bij de eerste suppletoire begroting 2017 zijn er middelen toegevoegd aan de begrotingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-10-2017 08:12:23 | Verslag
 • 35 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering[...]
  [...] , technologische industrie, pensioenen, duurzame energie en scheepvaart gewerkt aan convenanten. De verwachting is dat deze sectoren in 2018 tot een convenant komen, waarmee het totale aantal op zestien zal uitkomen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-10-2017 08:10:35 | Verslag
 • 36 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een[...]
  [...] export van sociale zekerheidsrechten (met uitzondering van pensioenen) en administratieve procedures. Het is hierbij van belang op te merken dat over het geheel van uittredingsonderwerpen (inclusief de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-10-2017 08:09:27 | Verslag
 • 37 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk[...]
  [...] werkgever aan de pensioenuitvoerder betaalt. Omdat de premie voor rekening en risico van de werknemer wordt belegd, is de (start)hoogte van de vaste of variabele pensioenuitkering op pensioendatum onzeker. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-10-2017 08:07:34 | Verslag
 • 38 Toekomst pensioenstelsel; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  [...] en pensioen is een vorm van inkomen. Als een deel van het inkomen niet is opgenomen in het verzamelinkomen, kan de pensioengerechtigde recht hebben op inkomensafhankelijke regelingen zoals toeslagen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-10-2017 08:04:44 | Verslag
 • 39 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving[...]
  [...] 34 674 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) D NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-10-2017 08:00:50 | Verslag
 • 40 Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar[...]
  [...] pensioenen van voormalig werknemers in dienst van Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en de renovatie van enkele monumenten op Sint Eustatius, die leiden tot een incidentele piek in 2017. Vraag 28 Vanuit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-10-2017 08:00:28 | Verslag
 • 41 Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018 ; Verslag houdende[...]
  [...] inkomensafhankelijke hogere huurverhoging geconfronteerd kunnen worden, omdat de inkomensgrens is verhoogd naar ca. € 40.000 en bovendien huishoudens van vier of meer personen en huishoudens met een of meer AOW [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-10-2017 07:59:56 | Verslag
 • 42 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  [...] uitvoeringsorganisaties. In voorkomende gevallen zijn ook vertegenwoordigers van private partijen, zoals de pensioenfederatie betrokken. Overleg vindt plaats in onder andere de overleggremia die onder regie van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-10-2017 07:59:54 | Verslag
 • 43 Verslag
  [...] P.F.L. Tielens-Tripels, griffier Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-10-2017 19:31:01 | Verslag
 • 44 Toekomst pensioenstelsel; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  [...] aangezet. Het gaat om het herstel van pensioenrechten die er niet bleken te zijn als gevolg van gebrekkige pensioenadministraties bij het Algemene Pensioenfonds voor de Nederlandse Antillen, dus de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-10-2017 07:58:52 | Verslag
 • 45 Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar[...]
  34 775 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018 Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 oktober 2017 De vaste commissie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-10-2017 07:57:46 | Verslag
 • 46 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van[...]
  34 775 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018 Nr. 6 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-10-2017 07:48:04 | Verslag
 • 47 Toekomst pensioenstelsel; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  [...] flexibelere benadering van de AOW en meer zeggenschap ten aanzien van het eigen pensioen. Pas bij modernisering van het pensioenstelsel kunnen de problemen bij de pensioenfondsen structureel worden opgelost [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-10-2017 07:48:04 | Verslag
 • 48 Verslag van een schriftelijk overleg inzake reactie op de motie van het lid Omtzigt over een officiële[...]
  [...] . Tielens-Tripels, griffier Toekomst pensioenstelselVerslag van een schriftelijk overleg inzake reactie op de motie van het lid Omtzigt over een officiële reactie over de gevolgen van het ECB beleid voor de [...]
  www.tweedekamer.nl
  02-10-2017 15:38:21 | Verslag
 • 49 Suriname; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 september[...]
  [...] Suriname is besproken? Ik vraag ook de aandacht van de Minister voor een aantal concrete zorgen van de Surinaams-Nederlandse gemeenschap. Ons bereiken zorgen over het AOW-gat bij Surinaamse Nederlanders. Kan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-09-2017 07:47:20 | Verslag
 • 50 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] ook echt zo? De sfeer mag dan goed zijn maar niet gemoedelijk, want terwijl u vergadert, bloeden de pensioenen en het spaargeld van de Nederlanders. De ECB trekt zelf ook nog geen conclusie uit het feit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-09-2017 07:47:17 | Verslag
 • 51 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] Commissie wel kan optreden als een lidstaat als Polen op een heel specifiek punt uit de bocht vliegt, zoals op het punt van de seksediscriminatie in de pensioenregels voor rechters – daar ben ook ik [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-09-2017 07:47:14 | Verslag
 • 52 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een[...]
  [...] zegt. Dat is natuurlijk niet waar, want veel mensen vinden wel degelijk werk, en het helpt ook niet. Algemeen gesproken krijg je een vrijstelling als je vlak voor je AOW zit. We hebben bekeken of we die [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-09-2017 07:47:07 | Verslag
 • 53 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet[...]
  [...] reactie op de brief van de commissie van 7 juni 2016 2 over de toezegging Debat kostendelersnorm AOW 3 en de toezegging Mantelzorgonderzoek 4 . Naar aanleiding hiervan heeft zij de Staatssecretaris op 7 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-09-2017 07:45:10 | Verslag
 • 54 Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk[...]
  [...] mensen in principe duurzaam geplaatst kunnen worden. Gemeenten en UWV kunnen loonkostensubsidie en loondispensatie voor deze banen structureel inzetten, zo nodig tot aan de pensioengerechtigde leeftijd van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-09-2017 07:48:57 | Verslag
 • 55 Verslag
  [...] advisering Raad van State inzake Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en [...]
  www.tweedekamer.nl
  27-09-2017 20:43:19 | Verslag
 • 56 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van[...]
  [...] leden van de PvdA-fractie bereikt worden dat backservice betalingen voor pensioenen op basis van een eindloonregeling verder worden ontmoedigd. Zij achten het aanvullen van de pensioenpot voor door [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-09-2017 07:37:24 | Verslag
 • 57 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor[...]
  [...] visitatiecommissies na 3 jaar omgevormd dienen te zijn in raden van toezicht. Stand van zaken: Met de Verzamelwet pensioenen 2017 wordt geregeld dat ondernemings-pensioenfondsen verplicht een raad van toezicht moeten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-09-2017 07:28:51 | Verslag
 • 58 Nota naar aanleiding van het verslag
  [...] pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)Nota naar aanleiding van het verslag Download het kamerstuk(PDF)Bijlage bij dit kamerstukTabellen en [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-09-2017 16:49:27 | Verslag
 • 59 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving[...]
  [...] 34 674 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) B VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-09-2017 09:07:16 | Verslag
 • 60 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving[...]
  [...] 34 674 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) B VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-09-2017 07:57:59 | Verslag
 • 61 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; Verslag van een nader schriftelijk overleg inzake beantwoording nadere[...]
  [...] pensioenfondsen) terughoudend in het aanbieden van risicodragend kapitaal aan zowel bedrijven en investeringsprojecten als bij opdrachten van buitenlandse partijen die integrale oplossingen vragen. Daarnaast neemt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-09-2017 07:56:52 | Verslag
 • 62 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; Verslag van een nader schriftelijk overleg inzake beantwoording nadere[...]
  [...] pensioenfondsen) terughoudend in het aanbieden van risicodragend kapitaal aan zowel bedrijven en investeringsprojecten als bij opdrachten van buitenlandse partijen die integrale oplossingen vragen. Daarnaast neemt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-09-2017 07:56:51 | Verslag
 • 63 Herziening van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) COM(2017)208 en 225; Verslag van een[...]
  [...] pensioenfondsen te verlengen; in eerste instantie voor drie jaar met een mogelijkheid om deze met een verdere twee jaar te verlengen. De regering geeft aan zich in te willen zetten voor een verdere verlenging van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-08-2017 07:50:38 | Verslag
 • 64 Herziening van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) COM(2017)208 en 225; Verslag van een[...]
  [...] pensioenfondsen te verlengen; in eerste instantie voor drie jaar met een mogelijkheid om deze met een verdere twee jaar te verlengen. De regering geeft aan zich in te willen zetten voor een verdere verlenging van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-08-2017 07:50:30 | Verslag
 • 65 Arbeidsomstandigheden; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over[...]
  [...] aandacht voor de arbeidsomstandigheden van oudere werknemers die hun Algemene Oudersdomswet (AOW) leeftijd steeds verder zien opschuiven. Er zijn toch écht banen die mensen niet gemakkelijk in goede [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-08-2017 07:50:18 | Verslag
 • 66 Arbeidsomstandigheden; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over[...]
  [...] aandacht voor de arbeidsomstandigheden van oudere werknemers die hun Algemene Oudersdomswet (AOW) leeftijd steeds verder zien opschuiven. Er zijn toch écht banen die mensen niet gemakkelijk in goede [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-08-2017 07:50:17 | Verslag
 • 67 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat[...]
  [...] Bankraad voornamelijk bestaat uit behartigers van werkgevers- en werknemersbelangen, belangenbehartigers banken, verzekeraars en pensioenfondsen, en verder uit vertegenwoordigers van de RvC van DNB [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-08-2017 07:49:47 | Verslag
 • 68 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat[...]
  [...] Bankraad voornamelijk bestaat uit behartigers van werkgevers- en werknemersbelangen, belangenbehartigers banken, verzekeraars en pensioenfondsen, en verder uit vertegenwoordigers van de RvC van DNB [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-08-2017 07:49:47 | Verslag
 • 69 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] pensioenfondsen een uitzondering te maken voor drie jaar, met de mogelijkheid van verlenging van twee jaar. Waarom kan er niet een permanente uitzondering worden ingesteld, die later als er een technische en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-2017 08:56:28 | Verslag
 • 70 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] pensioenfondsen een uitzondering te maken voor drie jaar, met de mogelijkheid van verlenging van twee jaar. Waarom kan er niet een permanente uitzondering worden ingesteld, die later als er een technische en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-2017 08:56:27 | Verslag
 • 71 Spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS); Verslag van een algemeen overleg;[...]
  [...] heeft niet meer de toekomst. Er komt dus een moment waarop je daarmee niet verder kunt. Over een tijdje zijn systemen niet meer leverbaar en gaat personeel met de juiste kennis met pensioen. Dan is het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-07-2017 08:56:33 | Verslag
 • 72 Spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS); Verslag van een algemeen overleg;[...]
  [...] heeft niet meer de toekomst. Er komt dus een moment waarop je daarmee niet verder kunt. Over een tijdje zijn systemen niet meer leverbaar en gaat personeel met de juiste kennis met pensioen. Dan is het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-07-2017 08:56:33 | Verslag
 • 73 Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring[...]
  [...] verplichting om een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een pensioenregeling af te sluiten, eventueel bij een op te richten pensioenfonds voor zelfstandigen. Daarnaast wordt het naar mijn mening ook hoog tijd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-07-2017 08:56:32 | Verslag
 • 74 Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring[...]
  [...] verplichting om een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een pensioenregeling af te sluiten, eventueel bij een op te richten pensioenfonds voor zelfstandigen. Daarnaast wordt het naar mijn mening ook hoog tijd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-07-2017 08:56:32 | Verslag
 • 75 Rassendiscriminatie; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op[...]
  30 950 Rassendiscriminatie Nr. 139 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 juli 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 22 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Plasterk, Minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-07-2017 08:54:24 | Verslag
 • 76 Rassendiscriminatie; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op[...]
  30 950 Rassendiscriminatie Nr. 139 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 juli 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 22 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Plasterk, Minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-07-2017 08:54:23 | Verslag
 • 77 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 ; Verslag[...]
  [...] pensioengerechtigde leeftijd. Van het AOW-gat heb ik al aangegeven dat het een probleem is dat ongeveer tijdens het sluiten van het herfstakkoord is ontstaan. Het was de intentie om het samen met de vakbonden op te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-07-2017 08:54:17 | Verslag
 • 78 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 ; Verslag[...]
  [...] pensioengerechtigde leeftijd. Van het AOW-gat heb ik al aangegeven dat het een probleem is dat ongeveer tijdens het sluiten van het herfstakkoord is ontstaan. Het was de intentie om het samen met de vakbonden op te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-07-2017 08:54:17 | Verslag
 • 79 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Verslag van een algemeen overleg;[...]
  [...] . Veel zzp'ers bouwen geen pensioen op. Velen verzekeren zich niet tegen arbeidsongeschiktheid. De huren en de zorgkosten zijn sterk gestegen. Steeds meer mensen mijden zorg vanwege financiële overwegingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-07-2017 08:52:31 | Verslag
 • 80 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] spreken over de schokbestendigheid van ons pensioenstelsel. Als we uitgaan van het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU, komt inmiddels ongeveer meer dan driekwart van alle pensioenreserves in de EU uit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-07-2017 08:52:25 | Verslag
 • 81 Toekomst pensioenstelsel; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  [...] bijstorting van pensioenen. Daar zit nogal een onderscheid tussen. Stelt de heer Van Weyenberg op dit moment voor dat de Nederlandse regering geld bijstort in het Pensioenfonds Caribisch Nederland? Als zij dat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-07-2017 08:51:00 | Verslag
 • 82 Toekomst pensioenstelsel; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  [...] bijstorting van pensioenen. Daar zit nogal een onderscheid tussen. Stelt de heer Van Weyenberg op dit moment voor dat de Nederlandse regering geld bijstort in het Pensioenfonds Caribisch Nederland? Als zij dat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-07-2017 08:51:00 | Verslag
 • 83 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Verslag van een algemeen overleg;[...]
  [...] . Veel zzp'ers bouwen geen pensioen op. Velen verzekeren zich niet tegen arbeidsongeschiktheid. De huren en de zorgkosten zijn sterk gestegen. Steeds meer mensen mijden zorg vanwege financiële overwegingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-07-2017 08:50:34 | Verslag
 • 84 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  [...] spreken over de schokbestendigheid van ons pensioenstelsel. Als we uitgaan van het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU, komt inmiddels ongeveer meer dan driekwart van alle pensioenreserves in de EU uit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-07-2017 08:50:24 | Verslag
 • 85 Zelfstandige bestuursorganen; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  [...] sector? Waarin komt dit tot uiting? Is het te billijken dat pensioenspaarders meebetalen aan het overheidstoezicht op de pensioenfondsen? En dat rekeninghouders dit moeten doen voor hun bank? Overweegt het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-07-2017 08:54:30 | Verslag
 • 86 Zelfstandige bestuursorganen; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  [...] sector? Waarin komt dit tot uiting? Is het te billijken dat pensioenspaarders meebetalen aan het overheidstoezicht op de pensioenfondsen? En dat rekeninghouders dit moeten doen voor hun bank? Overweegt het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-07-2017 08:54:29 | Verslag
 • 87 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een[...]
  [...] pensioenverplichtingen. Dat is op zijn minst opvallend, omdat de EU vindt dat lidstaten pensioenen niet allemaal op een omslagbasis dienen te financieren. Toch doet ze dat zelf wel en de verplichtingen zijn niet mis. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-07-2017 08:53:48 | Verslag
 • 88 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een[...]
  [...] pensioenverplichtingen. Dat is op zijn minst opvallend, omdat de EU vindt dat lidstaten pensioenen niet allemaal op een omslagbasis dienen te financieren. Toch doet ze dat zelf wel en de verplichtingen zijn niet mis. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-07-2017 08:53:47 | Verslag
 • 89 Langdurige zorg; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het[...]
  [...] inkomensgroepen toegevoegd aan de tabel met inkomenseffecten zoals opgenomen in de nota van toelich ting. De eerste die is toegevoegd betreft de groep met een inkomen van AOW plus € 10.000 aanvullend pensioen. Te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-07-2017 08:51:36 | Verslag
 • 90 Langdurige zorg; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het[...]
  [...] inkomensgroepen toegevoegd aan de tabel met inkomenseffecten zoals opgenomen in de nota van toelich ting. De eerste die is toegevoegd betreft de groep met een inkomen van AOW plus € 10.000 aanvullend pensioen. Te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-07-2017 08:49:05 | Verslag
 • 91 Belastingdienst; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 juni[...]
  [...] best dat dat niet tot in het oneindige kan of moet. De Staatssecretaris heeft ook aangegeven dat de deadline van 30 juni bij het pensioen in eigen beheer voor het terughalen van het verzekerde gedeelte [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-07-2017 08:42:13 | Verslag
 • 92 Belastingdienst; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 juni[...]
  [...] best dat dat niet tot in het oneindige kan of moet. De Staatssecretaris heeft ook aangegeven dat de deadline van 30 juni bij het pensioen in eigen beheer voor het terughalen van het verzekerde gedeelte [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-07-2017 08:42:13 | Verslag
 • 93 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Verslag van een schriftelijk[...]
  [...] klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen vallen daaronder. De pensioenwet (artikel 135) verplicht pensioenfondsen dat zij hierover verantwoording afleggen. Het financieel toetsingskader geeft [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-07-2017 08:47:32 | Verslag
 • 94 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Verslag van een schriftelijk[...]
  [...] klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen vallen daaronder. De pensioenwet (artikel 135) verplicht pensioenfondsen dat zij hierover verantwoording afleggen. Het financieel toetsingskader geeft [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-07-2017 08:47:31 | Verslag
 • 95 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat[...]
  [...] afgelopen jaren. De voornaamste wijzigingen van de regeling in de periode 2009–2014 zijn de verlaging van de vermenigvuldigingsfactor voor personen onder de pensioengerechtigde leeftijd van 2,13 in 2009 naar [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2017 08:27:27 | Verslag
 • 96 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat[...]
  [...] afgelopen jaren. De voornaamste wijzigingen van de regeling in de periode 2009–2014 zijn de verlaging van de vermenigvuldigingsfactor voor personen onder de pensioengerechtigde leeftijd van 2,13 in 2009 naar [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2017 08:27:26 | Verslag
 • 97 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten tot uitfasering van het pensioen in eigen[...]
  [...] uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen) E VERSLAG VAN EEN NADER SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 juni 2017 De vaste commissie voor Financiën 1 heeft kennisgenomen van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-06-2017 08:27:03 | Verslag
 • 98 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten tot uitfasering van het pensioen in eigen[...]
  [...] uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen) E VERSLAG VAN EEN NADER SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 juni 2017 De vaste commissie voor Financiën 1 heeft kennisgenomen van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-06-2017 08:21:33 | Verslag
 • 99 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)[...]
  [...] pensioenfondsen. 10 Hoeveel stijging van de kosten is verbonden aan regulier beheer en exploitatie, overgang van de huidige ICT-voorzieningen voor het BRP-stelsel naar de nieuwe ICT-voorzieningen en de aanpassingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-06-2017 08:22:59 | Verslag
 • 100 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Verslag van een algemeen[...]
  [...] Nederland volgende week tijdens de Raad zal moeten zijn. De heer De Jong (PVV): Ik hoor pensioenen op Europees niveau voorbijkomen. Zou niet altijd over welk pensioenonderwerp dan ook op nationaal niveau [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-06-2017 08:22:50 | Verslag
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.