Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 22 items gevonden

 • 1 Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april[...]
  [...] persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/ 46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 07:41:01 | Wetsvoorstel
 • 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de herziening van[...]
  [...] . BESLUIT TOT AFWIKKELING Artikel 3A:84 Doelstellingen van afwikkeling De Nederlandsche Bank past afwikkelingsmaatregelen toe met inachtneming van de volgende doelstellingen: a. bescherming van de belangen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-11-2017 06:58:15 | Wetsvoorstel
 • 3 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten strekkende tot aanpassing[...]
  [...] goederen, gebouwen of personen, vorderen deze gegevens te verstrekken. 2. Een vordering als bedoeld in het eerste lid kan niet worden gericht tot de verdachte. Artikel 96a, derde lid, is van overeenkomstige [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-11-2017 09:32:43 | Wetsvoorstel
 • 4 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie[...]
  [...] 34 809 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 oktober 2015 (C-362/ 14) inzake de Veiligehavenbeginselen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-10-2017 08:08:04 | Wetsvoorstel
 • 5 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten[...]
  [...]  april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/ 46/ EG [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-10-2017 08:07:56 | Wetsvoorstel
 • 6 Veiligehavenbeginselen
  [...] ingediend 12 oktober 2017 titel Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 oktober 2015 (C-362/ 14) inzake de [...]
  www.eerstekamer.nl
  12-10-2017 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 7 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties in verband[...]
  [...] maakt op grond van artikel 1:94 geen gegevens openbaar, voor zover: a. die gegevens herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon en bekendmaking van zijn persoonsgegevens onevenredig zou zijn; b. betrokken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-09-2017 07:55:04 | Wetsvoorstel
 • 8 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties in verband[...]
  [...] maakt op grond van artikel 1:94 geen gegevens openbaar, voor zover: a. die gegevens herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon en bekendmaking van zijn persoonsgegevens onevenredig zou zijn; b. betrokken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-09-2017 07:55:04 | Wetsvoorstel
 • 9 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders);[...]
  [...] toelatingsvergunning is verleend of van wie de toelatingsvergunning wordt ingetrokken. Artikel 9 Onze Minister kan strafrechtelijke persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-09-2017 07:54:52 | Wetsvoorstel
 • 10 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders);[...]
  [...] toelatingsvergunning is verleend of van wie de toelatingsvergunning wordt ingetrokken. Artikel 9 Onze Minister kan strafrechtelijke persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-09-2017 07:54:51 | Wetsvoorstel
 • 11 Koninklijke boodschap
  [...] categorieën van persoonsgegevens in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming bijzonder gevoelig zijn en specifieke bescherming behoeven, moet in het verslag uitsluitend het bedrag van de [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2017 03:14:59 | Koninklijke boodschap
 • 12 Voorstel van wet
  [...] stabiliteit, die zijn vastgesteld door De Nederlandsche Bank N.V. of de Europese Centrale Bank, indien deze bevoegd is toezicht uit te oefenen op grond van de artikelen 4 en 6 van de verordening bankentoezicht [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2017 03:14:59 | Voorstel van wet
 • 13 Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet[...]
  [...] Algemene wet bestuursrecht zonder ingebrekestelling worden ingediend. 7. Indien degene die de melding heeft verricht anoniem wil blijven, worden zijn persoonsgegevens of andere gegevens die herleidbaar zijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2017 05:12:34 | Wetsvoorstel
 • 14 Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet[...]
  [...] Algemene wet bestuursrecht zonder ingebrekestelling worden ingediend. 7. Indien degene die de melding heeft verricht anoniem wil blijven, worden zijn persoonsgegevens of andere gegevens die herleidbaar zijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2017 05:10:38 | Wetsvoorstel
 • 15 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten[...]
  [...] van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst: Onze Minister van Defensie; 3°. ten aanzien van de coördinator: Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken; d. gegevens: persoonsgegevens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2017 04:54:27 | Wetsvoorstel
 • 16 Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet[...]
  [...] Algemene wet bestuursrecht zonder ingebrekestelling worden ingediend. 7. Indien degene die de melding heeft verricht anoniem wil blijven, worden zijn persoonsgegevens of andere gegevens die herleidbaar zijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2017 04:53:42 | Wetsvoorstel
 • 17 Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet[...]
  [...] Algemene wet bestuursrecht zonder ingebrekestelling worden ingediend. 7. Indien degene die de melding heeft verricht anoniem wil blijven, worden zijn persoonsgegevens of andere gegevens die herleidbaar zijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2017 04:49:28 | Wetsvoorstel
 • 18 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten[...]
  [...] van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst: Onze Minister van Defensie; 3°. ten aanzien van de coördinator: Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken; d. gegevens: persoonsgegevens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2017 04:48:49 | Wetsvoorstel
 • 19 Wijziging van de Wet milieubeheer en van de Woningwet in verband met het invoeren van het landelijk asbestvolgsysteem[...]
  [...] Minister wordt tevens aangemerkt als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. 3. De gegevens en bescheiden die in het landelijk [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-02-2017 04:50:24 | Wetsvoorstel
 • 20 Wijziging van de Wet milieubeheer en van de Woningwet in verband met het invoeren van het landelijk asbestvolgsysteem[...]
  [...] Minister wordt tevens aangemerkt als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. 3. De gegevens en bescheiden die in het landelijk [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-02-2017 04:44:17 | Wetsvoorstel
 • 21 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime; Gewijzigd[...]
  [...] een speelcasino op consequente en eenduidige wijze gegevens met betrekking tot het speelgedrag van de speler. Hij kan hierbij bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  31-01-2017 04:27:04 | Wetsvoorstel
 • 22 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime; Gewijzigd[...]
  [...] een speelcasino op consequente en eenduidige wijze gegevens met betrekking tot het speelgedrag van de speler. Hij kan hierbij bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  31-01-2017 04:22:49 | Wetsvoorstel
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.