Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 24 items gevonden

 • [...] elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking) schriftelijke voorbereiding commissie voor Financiën (FIN) ondertekening staatssecretaris van Financiën minister van Economische Zaken en Klimaat [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-01-2020 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • [...] van de Staat; b. de economische en financiële belangen van de Staat; c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; d. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2019 00:13:51 | Wetsvoorstel
 • [...] afgelopen 25 jaar zorgde digitale bedrijvigheid voor ruim een derde van alle economische groei. Ruim 5 procent van ons BNP wordt inmiddels verdiend met ICT. De digitale economie vormt inmiddels een derde [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-12-2019 00:00:00 | Voorstel van wet
 • [...] Hof van Justitie EU aangehaald, waarin het Hof de Europese Economische Gemeenschap (EEG), een voorloper van de Unie, heeft gekenschetst als een sui generis rechtsorde, ten behoeve waarvan de lidstaten [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-12-2019 00:00:00 | Voorstel van wet
 • [...] Tabaks- en rookwarenwet, de Wet op de economische delicten, de Wet op de accijns en de Uitleveringswet; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-12-2019 00:01:34 | Wetsvoorstel
 • [...] vastgesteld dat deze genoegzaam zijn verstrekt. ARTIKEL III (WIJZIGING WET OP DE ECONOMISCHE DELICTEN) In artikel 1a, onder 3°, van de Wet op de economische delicten wordt in het onderdeel met betrekking tot de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-12-2019 00:06:14 | Wetsvoorstel
 • [...] , onder 3°, van de Wet op de economische delicten wordt in de zinsnede met betrekking tot de Meststoffenwet de artikelen 4, 5, 6, 9, tweede en derde lid, 11, vijfde lid vervangen door de artikelen 4, 5, 6 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-12-2019 23:48:30 | Wetsvoorstel
 • [...] 35 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 B GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3 december 2019 Wij Willem-Alexander, bij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-12-2019 00:18:01 | Wetsvoorstel
 • [...] 2.888.779 3.079.086 79.288             Beleidsartikelen 2.888.779 3.079.086 79.288           1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen 524.896 540.518 6.373 2 Duurzame ontwikkeling [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-12-2019 00:17:32 | Wetsvoorstel
 • [...] 1.921.265 3.096.124 79.692 1.787.674 – 93.276 0 910.362 27.060 0                       1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen 410.767 532.289 6.491 164.410 24.437 0 222.184 – 29.896 0 2 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-11-2019 00:06:58 | Wetsvoorstel
 • [...]  2019 titel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Documenten Filter op:  TK    EK [...]
  www.eerstekamer.nl
  26-11-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • [...] Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2019. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota. Stand van [...]
  www.eerstekamer.nl
  26-11-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • [...] miljoen). – een correctie op de verplichtingen voor de opdrachten Geluidsisolatie Schiphol (€ 1,7 miljoen). – een overboeking naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de toezichtskosten op [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-11-2019 00:00:00 | Voorstel van wet
 • [...] Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)Voorstel van wetDownload Download 26 [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-11-2019 00:00:00 | Voorstel van wet
 • [...] begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. Voorbeelden zijn een overboeking naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht (- € 9 miljoen), van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-11-2019 00:00:00 | Voorstel van wet
 • [...] daartoe overgeboekt naar artikel 10 Apparaatsuitgaven. Er is € 1,4 miljoen overgeboekt naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de aanpak van gezondheidsklachten in Groningen. Opdrachten [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-11-2019 00:00:00 | Voorstel van wet
 • [...] Door 80 Ecologie en Economie in balans 21 Elektrificatie Limburg Aken 258 Erfgoed en aardbeving 1.215 Erfgoedprogramma Groningen 3.950 Fietstunnel (Utrecht) 4.100 Garantiefonds geothermie 1.500 [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-11-2019 00:00:00 | Voorstel van wet
 • Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)Voorstel van wetDownload Download 26 november [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-11-2019 00:00:00 | Voorstel van wet
 • [...] begrotingsreserve Urgenda op de begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en komen bij voorjaarsnota 2020 weer beschikbaar op de BZK-begroting(VII). 4) Tactisch beheer Digitale Stelsel Omgevingswet Landelijke [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-11-2019 00:00:00 | Voorstel van wet
 • [...] samenhangende met de Najaarsnota) schriftelijke voorbereiding commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/ LNV) ondertekening minister van Landbouw, Natuur en [...]
  www.eerstekamer.nl
  26-11-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.