Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 42 items gevonden

 • 1 Herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie[...]
  [...] waarin de voorgestelde dag van ingang van de voorgestelde huurprijs is gelegen de op die datum geldende pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 22:58:27 | Wetsvoorstel
 • 2 Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april[...]
  [...] verwerken niet van toepassing, indien de verwerking geschiedt door bestuursorganen, pensioenfondsen, werkgevers of instellingen die te hunnen behoeve werkzaam zijn, en voor zover de verwerking noodzakelijk is [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 07:41:01 | Wetsvoorstel
 • 3 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de herziening van[...]
  [...] , pensioenuitkeringen of andere vaste vergoedingen, met uitzondering van de niet bij collectieve arbeidsovereenkomst geregelde variabele component van de beloning, tenzij de werknemer recht heeft op uitkering ingevolge [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-11-2017 06:58:15 | Wetsvoorstel
 • 4 Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Özdil en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten[...]
  [...] beroeps- of bedrijfsleven, waarin de opdrachtgever werkzaam is. 3. De arbeidskracht, die in het kader van payrolling ter beschikking is gesteld, heeft recht op ten minste een gelijkwaardige pensioenregeling [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-11-2017 11:17:00 | Wetsvoorstel
 • 5 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] ingevoegd, luidende: 2. Het pensioenregister heeft mede tot doel op verzoek de pensioenuitvoerder te informeren bij welke andere pensioenuitvoerder een gewezen deelnemer pensioenaanspraken opbouwt ten behoeve [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 07:18:40 | Wetsvoorstel
 • 6 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW[...]
  [...] premiepensioeninstelling of een pensioeninstelling uit een andere lidstaat als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet,. ARTIKEL IVA. BURGERLIJK WETBOEK In artikel 672, vijfde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-11-2017 10:52:23 | Wetsvoorstel
 • 7 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden[...]
  [...] 34 801 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen en regels voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-10-2017 07:58:29 | Wetsvoorstel
 • 8 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk[...]
  [...] Wetsvoorstel 34801 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen en [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-10-2017 03:08:45 | Wetsvoorstel
 • 9 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden[...]
  [...] 34.801 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen en regels voor [...]
  www.eerstekamer.nl
  07-10-2017 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 10 Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen
  [...]   AfkondigingStaatsblad(en) Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. Kerngegevens ingediend 7 oktober 2017 titel Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk [...]
  www.eerstekamer.nl
  07-10-2017 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 11 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van de richtlijn[...]
  [...] een levensverzekering die uitsluitend uitkeert bij overlijden, een verzekering die fiscaal gefaciliteerd is om te voorzien in een pensioeninkomen of een natura-uitvaartverzekering, waarbij de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-09-2017 08:02:54 | Wetsvoorstel
 • 12 Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1103 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere[...]
  [...] gedeelte van de door de andere echtgenoot opgebouwde pensioenrechten, wordt beheerst door het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime van de echtgenoten, behoudens artikel 1 lid 7 van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-09-2017 07:42:57 | Wetsvoorstel
 • 13 Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2018); Voorstel[...]
  [...] . pensioenrechten waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing is alsmede met die pensioenrechten verband houdende rechten op nabestaandenpensioen. 4. Indien op grond van de huwelijkse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-09-2017 07:35:56 | Wetsvoorstel
 • 14 Voorstel van wet
  [...] Voorstel van wet Nummer 2017D24080 Publicatiedatum 6 september 2017 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-09-2017 10:37:57 | Voorstel van wet
 • 15 Koninklijke boodschap
  [...] Koninklijke boodschap Nummer 2017D24090 Publicatiedatum 6 september 2017 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-09-2017 10:37:57 | Koninklijke boodschap
 • 16 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet[...]
  [...] pensioenuitkering stelt een verzekeraar die bereid is op te treden als ontvangende pensioenuitvoerder, op basis van informatie die verstrekt is door de betrokkene die het uit een kapitaalovereenkomst of [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-09-2017 07:56:39 | Wetsvoorstel
 • 17 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet[...]
  [...] pensioenuitkering stelt een verzekeraar die bereid is op te treden als ontvangende pensioenuitvoerder, op basis van informatie die verstrekt is door de betrokkene die het uit een kapitaalovereenkomst of [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-09-2017 07:56:38 | Wetsvoorstel
 • 18 Koninklijke boodschap
  [...] Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake [...]
  www.tweedekamer.nl
  30-08-2017 16:18:55 | Koninklijke boodschap
 • 19 Voorstel van wet
  [...] van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake [...]
  www.tweedekamer.nl
  30-08-2017 16:18:55 | Voorstel van wet
 • 20 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW[...]
  [...] , tweede lid,wordt een zin toegevoegd, luidende: De volgens de formule vastgestelde verdere verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de aanvangsleeftijd wordt door of namens Onze Minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-08-2017 07:53:13 | Wetsvoorstel
 • 21 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] ingevoegd, luidende: 2. Het pensioenregister heeft mede tot doel op verzoek de pensioenuitvoerder te informeren bij welke andere pensioenuitvoerder een gewezen deelnemer pensioenaanspraken opbouwt ten behoeve [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-08-2017 07:52:14 | Wetsvoorstel
 • 22 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW[...]
  [...] , tweede lid,wordt een zin toegevoegd, luidende: De volgens de formule vastgestelde verdere verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de aanvangsleeftijd wordt door of namens Onze Minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-08-2017 07:51:49 | Wetsvoorstel
 • 23 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] Wetsvoorstel 34765 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige [...]
  www.tweedekamer.nl
  29-08-2017 03:10:34 | Wetsvoorstel
 • 24 Wet waardeoverdracht klein pensioen
  [...] aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen) schriftelijke voorbereiding commissie voor [...]
  www.eerstekamer.nl
  29-08-2017 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 25 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] 34.765 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere [...]
  www.eerstekamer.nl
  29-08-2017 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 26 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving[...]
  [...] 34 674 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 13 juni 2017 Wij Willem [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-06-2017 07:43:41 | Wetsvoorstel
 • 27 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving[...]
  [...] 34 674 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 13 juni 2017 Wij Willem [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-06-2017 07:36:36 | Wetsvoorstel
 • 28 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)[...]
  [...] Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden 34730-XV-4 26-06-2017 Download bijgevoegd document(PDF) Amendement van het lid Van Rooijen over een verhoging van de AOW Indiener: Martin van Rooijen [...]
  www.tweedekamer.nl
  01-06-2017 12:01:48 | Wetsvoorstel
 • 29 Koninklijke boodschap
  [...] , pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen) met zetel in Nederland over de naleving van deze principes en best practice bepalingen verantwoording af te leggen via het pas toe of leg uit beginsel. Daarmee is de [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2017 03:14:59 | Koninklijke boodschap
 • 30 Voorstel van wet
  [...] pensioenregelingen en vervroegde uittre- dingsregelingen, de voorwaarden voor beëindiging, alsmede de betalingen met betrekking tot de beëindiging; g. een omschrijving van het besluitvormingsproces dat voor de [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2017 03:14:59 | Voorstel van wet
 • 31 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband[...]
  [...] overeenkomst tot kapitalisatieverrichtingen of tot beheer over collectieve pensioenfondsen als bedoeld onder punten 6 en 7 van de opsomming betreffende het bedrijf van levensverzekeraar in de Bijlage branches [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-04-2017 05:37:32 | Wetsvoorstel
 • 32 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband[...]
  [...] overeenkomst tot kapitalisatieverrichtingen of tot beheer over collectieve pensioenfondsen als bedoeld onder punten 6 en 7 van de opsomming betreffende het bedrijf van levensverzekeraar in de Bijlage branches [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-04-2017 05:37:31 | Wetsvoorstel
 • 33 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van[...]
  [...] beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-03-2017 19:49:51 | Voorstel van wet
 • 34 Voorstel van wet
  [...] Werkgelegenheid Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke organisatie vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017 [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-02-2017 03:32:38 | Voorstel van wet
 • 35 Koninklijke boodschap
  [...] Werkgelegenheid Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke organisatie vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017 [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-02-2017 03:32:38 | Koninklijke boodschap
 • 36 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving[...]
  [...] Wetsvoorstel 34674 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) Besluit: Aangenomen. Wetsvoorstel Ingediend 1 [...]
  www.tweedekamer.nl
  01-02-2017 03:35:32 | Wetsvoorstel
 • 37 Verzamelwet pensioenen 2017
  [...] Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke organisatie vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017 [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-02-2017 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 38 Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen
  [...] Wetsvoorstel 34662 Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen Wetsvoorstel Ingediend 23 januari 2017 Indiener E.D. Wiebes, staatssecretaris van [...]
  www.tweedekamer.nl
  23-01-2017 18:48:44 | Wetsvoorstel
 • 39 Voorstel van wet
  [...] Voorstel van wet Nummer 2017D01920 Publicatiedatum 23 januari 2017 Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelenVoorstel van wet Download het [...]
  www.tweedekamer.nl
  23-01-2017 17:47:23 | Voorstel van wet
 • 40 Koninklijke boodschap
  [...] Koninklijke boodschap Nummer 2017D01926 Publicatiedatum 23 januari 2017 Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelenKoninklijke boodschapDownload [...]
  www.tweedekamer.nl
  23-01-2017 17:47:23 | Koninklijke boodschap
 • 41 Novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen
  [...] 34.662 Novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen Stand van zaken Tweede Kamer Schriftelijke voorbereidingEerste Kamer Plenair  AfkondigingStaatsblad(en [...]
  www.eerstekamer.nl
  23-01-2017 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 42 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging[...]
  [...] toepassing worden op AOW ers die een arbeidsovereenkomst aangaan op of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd Indiener: Pieter Heerma, Kamerlid CDA Amendement 33818-36 13-02-2014 Download [...]
  www.tweedekamer.nl
  29-11-2013 08:06:00 | Wetsvoorstel
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.