Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 22 items gevonden

 • 1 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het[...]
  [...] Stand van zaken i Tweede Kamer Schriftelijke voorbereidingi Eerste Kamer Plenairi   Afkondigingi Staatsblad(en) Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. Kerngegevens ingediend 17 april [...]
  www.eerstekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 2 Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo
  [...] tot het havo weigeren. Stand van zaken i PDF Tweede Kamer Schriftelijke voorbereidingi Eerste Kamer Plenairi   Afkondigingi Staatsblad(en) Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer [...]
  www.eerstekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 3 Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische hulpmiddelen); Gewijzigd[...]
  [...] voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. J Na [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:11:19 | Wetsvoorstel
 • 4 Wijziging van de Luchtvaartwet en de Luchtvaartwet BES in verband met de uitvoering van Verordening (EG)[...]
  34 501 Wijziging van de Luchtvaartwet en de Luchtvaartwet BES in verband met de uitvoering van Verordening (EG) nr. 300/ 2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:12:40 | Wetsvoorstel
 • 5 Implementatie richtlijn ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme[...]
  [...] Stand van zaken i PDF Tweede Kamer Schriftelijke voorbereidingi Eerste Kamer Plenairi   Afkondigingi Staatsblad(en) Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. Kerngegevens ingediend 11 april [...]
  www.eerstekamer.nl
  11-04-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 6 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede[...]
  [...] Stand van zaken i Tweede Kamer Schriftelijke voorbereidingi Eerste Kamer Plenairi   Afkondigingi Staatsblad(en) Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. Kerngegevens ingediend 10 april [...]
  www.eerstekamer.nl
  10-04-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 7 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering[...]
  [...] derde lid, een lid ingevoegd, luidende: 2. Het lidmaatschap van de raad van toezicht of het bestuur van een omroepvereniging is onverenigbaar met: a. het lidmaatschap van een van beide Kamers der Staten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:02:15 | Wetsvoorstel
 • 8 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning[...]
  [...] . De voordracht voor een krachtens het achtste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:02:04 | Wetsvoorstel
 • 9 Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht[...]
  [...] Stand van zaken i Tweede Kamer Schriftelijke voorbereidingi Eerste Kamer Plenairi   Afkondigingi Staatsblad(en) Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. Kerngegevens ingediend 9 april 2019 [...]
  www.eerstekamer.nl
  09-04-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 10 Overeenkomst eengemaakt octrooigerecht en Verordening tot instelling eenheidsoctrooibescherming
  [...] Stand van zaken i PDF Tweede Kamer Schriftelijke voorbereidingi Eerste Kamer Plenairi   Afkondigingi Staatsblad(en) Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. Kerngegevens ingediend 9 april [...]
  www.eerstekamer.nl
  09-04-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 11 Goedkeuring Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en de Republiek[...]
  [...] lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (Trb. 2017, 19). Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer. Stand van zaken i [...]
  www.eerstekamer.nl
  08-04-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 12 Goedkeuring Protocol Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek[...]
  [...] Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer. Stand van zaken i PDF Tweede Kamer Schriftelijke voorbereidingi Eerste Kamer [...]
  www.eerstekamer.nl
  04-04-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 13 Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische[...]
  [...] De samenvatting van dit wetsvoorstel is in bewerking. Stand van zaken i Tweede Kamer Schriftelijke voorbereidingi Eerste Kamer Plenairi   Afkondigingi Staatsblad(en) Het voorstel is in behandeling [...]
  www.eerstekamer.nl
  03-04-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 14 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme[...]
  [...] Stand van zaken i Tweede Kamer Schriftelijke voorbereidingi Eerste Kamer Plenairi   Afkondigingi Staatsblad(en) Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. Kerngegevens ingediend 3 april 2019 [...]
  www.eerstekamer.nl
  03-04-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 15 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer[...]
  35 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/ 828/ EU van het Europees Parlement en de Raad [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-04-2019 00:09:03 | Wetsvoorstel
 • 16 Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen[...]
  35 036 Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-04-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 17 Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren[...]
  [...] wordt een lid toegevoegd, luidende: 7. De arbeidsovereenkomst van degene die een in artikel 1, tweede lid, bedoeld ambt bekleedt en die tot het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal of het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-03-2019 00:00:02 | Wetsvoorstel
 • 18 Intrekking verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en[...]
  [...] Stand van zaken i PDF Tweede Kamer Schriftelijke voorbereidingi Eerste Kamer Plenairi   Afkondigingi Staatsblad(en) Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. Kerngegevens ingediend 26 maart [...]
  www.eerstekamer.nl
  26-03-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 19 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch[...]
  [...] Stand van zaken i Tweede Kamer Schriftelijke voorbereidingi Eerste Kamer Plenairi   Afkondigingi Staatsblad(en) Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. Kerngegevens ingediend 26 maart [...]
  www.eerstekamer.nl
  26-03-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 20 Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van[...]
  [...] Stand van zaken i Tweede Kamer Schriftelijke voorbereidingi Eerste Kamer Plenairi   Afkondigingi Staatsblad(en) Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. Kerngegevens ingediend 25 maart [...]
  www.eerstekamer.nl
  25-03-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 21 Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir[...]
  [...] Stand van zaken i Tweede Kamer Schriftelijke voorbereidingi Eerste Kamer Plenairi   Afkondigingi Staatsblad(en) Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. Kerngegevens ingediend 25 maart [...]
  www.eerstekamer.nl
  25-03-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 22 Opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke[...]
  [...] De samenvatting van dit wetsvoorstel is in bewerking. Stand van zaken i Tweede Kamer Schriftelijke voorbereidingi Eerste Kamer Plenairi   Afkondigingi Staatsblad(en) Het voorstel is in behandeling [...]
  www.eerstekamer.nl
  25-03-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.