Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 9.514 items gevonden

 • 1 Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2003; Brief minister[...]
  28 600 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2003 nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2003 21:59:23 | Kamerstuk
 • 2 Evaluatie van het baten-lastenmodel; Brief minister over de formalisering van de instellingsprocedure[...]
  28 737 Evaluatie van het baten-lastenmodel nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 mei 2003 In december 2002 is de tweede rijksbrede [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2003 21:58:17 | Kamerstuk
 • 3 Wet op de beroepen in het onderwijs; Nader verslag
  28 088 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2003 21:57:51 | Kamerstuk
 • 4 Wet instroomcijfers WAO; Brief minister met informatie van het UWV
  28 159 Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers (Wet instroomcijfers WAO) 22 187 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2003 21:57:00 | Kamerstuk
 • 5 Vertragingen uitbetaling huursubsidie; Brief minister over de voortgang van de uitvoering van het plan[...]
  28 464 Vertragingen uitbetaling huursubsidie nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2003 21:56:41 | Kamerstuk
 • 6 Oprichting stichting Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP); Brief minister over de achtergronden[...]
  28 921 Oprichting stichting Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) nr. 223 nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2003 21:56:25 | Kamerstuk
 • 7 Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2003; Brief minister over de afronding[...]
  28 600 XI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2003 nr. 109 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2003 21:56:21 | Kamerstuk
 • 8 Betuweroute; Brief minister bij het rapport van de Accountantsdienst
  22 589 Betuweroute nr. 220 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 mei 2003 De procedureregeling grote projecten voorziet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2003 21:55:22 | Kamerstuk
 • 9 Toekomst van de nationale luchthaven; Brief staatssecretaris over de tweede fase van het onderzoeksprogramma[...]
  26 959 Toekomst van de nationale luchthaven nr. 33 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 mei 2003 Middels dit schrijven [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2003 21:55:13 | Kamerstuk
 • 10 Wijziging van de Infectieziektenwet ter incorporatie van het severe acute respiratory syndrome; Voorstel[...]
  28 918 Wijziging van de Infectieziektenwet ter incorporatie van het severe acute respiratory syndrome nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2003 21:55:05 | Kamerstuk
 • 11 Aanpassing van o.a. Rijkswet op het Nederlanderschap, mede i.v.m. Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap;[...]
  28 836 (R 1735) Aanpassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Rijkswet van 21 december 2000 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2003 21:54:51 | Kamerstuk
 • 12 Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2003; Brief minister[...]
  28 600 XII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2003 28 600 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2003 21:54:47 | Kamerstuk
 • 13 Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen; Brief minister bij het verslag van de Raad van 19 en 20[...]
  21 501-02 Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen nr. 476 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 mei 2003 Conform de bestaande [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2003 21:54:30 | Kamerstuk
 • 14 Westerschelde-oeververbinding; Brief minister over de dertiende en laatste Voortgangsrapportage van de[...]
  17 741 Westerschelde Oeververbinding nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 mei 2003 Hierbij bied ik u, in het kader [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2003 21:54:26 | Kamerstuk
 • 15 Agentschap Belastingdienst; Brief minister ter aanbieding van een notitie met de belangrijkste ontwikkelingen[...]
  28 389 Agentschap Belastingdienst nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 mei 2003 Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2003 21:52:58 | Kamerstuk
 • 16 Frequentiebeleid; Brief staatssecretarissen over de uitkomsten van de vergelijkende toets voor de verdeling[...]
  24 095 Frequentiebeleid nr. 137 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN EN VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Zoetermeer, 26 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2003 21:50:18 | Kamerstuk
 • 17 Jaarbeeld Zorg 2002
  Jaarbeeld Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarbeeld Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De foto s op de voorzijde van dit Jaarbeeld Zorg tonen beelden van mensen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2003 21:49:39 | Bijlage
 • 18 Eigenaarconvenant Directie Bestuurszaken
  Ministerie van Justitie Directie Bestuurszaken Eigenaarconvenant Eigenaarconvenant Directie Bestuurszaken Den Haag, 6 februari 2002 Ter uitvoering van de taken van de Directie Bestuurszaken hebben de directeur [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2003 21:49:35 | Bijlage
 • 19 Opdrachtgeverconvenant Directie Opsporingsbeleid
  1 Ministerie van Justitie Directie Bestuurszaken Opdrachtgeverconvenant Directie Opsporingsbeleid 2 Opdrachtgeverconvenant directie Bestuurszaken Den Haag, 6 februari 2002 3 De directeur Opsporingsbeleid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2003 21:49:33 | Bijlage
 • 20 Opdrachtgeverconvenant Directie Bestuurszaken
  Ministerie van Justitie Directie Bestuurszaken Opdrachtgeverconvenant Directie Jeugd en Criminaliteitspreventie Opdrachtgeverconvenant directie Bestuurszaken Den Haag, 6 februari 2002 De directeur Jeugd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2003 21:49:25 | Bijlage
 • 21 Vragen van het lid Karimi (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het vernietigen van[...]
  Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020312070 Vragen van het lid Karimi (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het vernietigen van een boomgaard in de Gazastrook . (Ingezonden 26 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2003 21:49:04 | Schriftelijke vragen
 • 22 Vragen van de leden Vendrik en Van Gent (beiden GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid[...]
  Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020312090 Vragen van de leden Vendrik en Van Gent (beiden GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de rol van ondernemingsraden bij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2003 21:49:03 | Schriftelijke vragen
 • 23 Vragen van het lid Karimi (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de zaak Duvanov te[...]
  Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020312050 Vragen van het lid Karimi (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de zaak Duvanov te Kazachstan . (Ingezonden 26 mei 2003) 1 Herinnert [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2003 21:48:36 | Schriftelijke vragen
 • 24 Vragen van het lid Duyvendak (GroenLinks) aan de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening[...]
  Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020312040 Vragen van het lid Duyvendak (GroenLinks) aan de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Volksgezondheid, Welzijn en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2003 21:48:36 | Schriftelijke vragen
 • 25 Vragen van het lid Noorman-den Uyl (PvdA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,[...]
  Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020312080 Vragen van het lid Noorman-den Uyl (PvdA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dhr. Rutte, over de opgelegde boete van de gemeente [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2003 21:48:35 | Schriftelijke vragen
 • 26 Vragen van het lid Tichelaar (PvdA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en wetenschappen,[...]
  Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020312060 Vragen van het lid Tichelaar (PvdA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en wetenschappen, mw. Nijs, over het Studeerbaarheidsfonds . (Ingezonden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2003 21:48:34 | Schriftelijke vragen
 • 27 Vierde Nota Waterhuishouding; Verslag
  26 401 Vierde Nota Waterhuishouding nr. 31 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 mei 2003 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 22:10:34 | Kamerstuk
 • 28 Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2003; Brief staatssecretaris[...]
  28 600 XII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2003 nr. 114 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 22:02:51 | Kamerstuk
 • 29 Wet raadplegend referendum Europese Grondwet; Brief met het verzoek om advies aan de Kiesraad te vragen[...]
  28 885 Voorstel van wet van de leden Karimi, Dubbelboer en Van der Ham betreffende het houden van een raadplegend referendum over het grondwettelijk verdrag voor de Europese Unie (Wet raadplegend referendum [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 22:02:01 | Kamerstuk
 • 30 Evaluatie Meststoffenwet; Brief staatssecretaris met nadere informatie omtrent het project "Peilstok[...]
  28 385 Evaluatie Meststoffenwet nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 23 mei 2003 Mede namens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:58:18 | Kamerstuk
 • 31 Wijziging Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek i.v.m. bacheloropleiding klinische[...]
  28 832 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de start van de bacheloropleiding klinische technologie nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID TICHELAAR Ontvangen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:58:15 | Kamerstuk
 • 32 Vierde Nota Waterhuishouding; Verslag schriftelijk overleg over de grootschalige verwerkingsproef van[...]
  26 401 Vierde Nota Waterhuishouding nr. 31 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 mei 2003 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:57:48 | Kamerstuk
 • 33 Structuurschema Regionale en Kleine Luchthavens; Brief staatssecretaris over het wetgevingstraject 'Regelgeving[...]
  26 893 Structuurschema Regionale en Kleine Luchthavens nr. 49 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 mei 2003 Mede [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:57:03 | Kamerstuk
 • 34 Wet ruimtelijke ordening; Voorstel van wet
  28 916 Nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke ordening) nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:55:00 | Kamerstuk
 • 35 Misbruik belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Brief staatssecretaris inzake voortgang van omvorming[...]
  17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies nr. 248 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:54:32 | Kamerstuk
 • 36 Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen; Brief minister met het verslag van de vergadering van de[...]
  21 501-02 Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen nr. 477 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 mei 2003 Op 19 mei jl. kwamen de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:54:01 | Kamerstuk
 • 37 Goedkeuring buiten toepassing stellen willekeurige afschrijving milieu- en energie-investeringsaftrek[...]
  28 742 Goedkeuring van de regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 24 september 2002, nr. WDB02/ 598M (Stcrt. 184) tot buiten toepassing stellen voor een gedeelte van 2002 van willekeurige afschrijving [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:53:36 | Kamerstuk
 • 38 Miljoenennota 2003 (Nota over de toestand van 's Rijks Financiën); Brief staatssecretaris over de[...]
  28 600 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën 24 490 Verkoopbeleid agrarische domeinen nr. 67 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:53:16 | Kamerstuk
 • 39 Wijz. Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautor. (toegang internet[...]
  28 203 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit in verband met de invoering van een regeling voor toegang tot openbare telecommunicatienetwerken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:53:13 | Kamerstuk
 • 40 Wijziging van de Kostenwet invordering rijksbelastingen; Voorstel van wet
  28 917 Wijziging van de Kostenwet invordering rijksbelastingen nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:51:18 | Kamerstuk
 • 41 Wijz. Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautor. (toegang internet[...]
  28 203 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit in verband met de invoering van een regeling voor toegang tot openbare telecommunicatienetwerken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:51:12 | Kamerstuk
 • 42 Raad voor Concurrentievermogen; Verslag algemeen overleg over de agenda van de Raad van maandag 19 mei[...]
  21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen nr. 20 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 mei 2003 De vaste commissies voor Economische Zaken 1 en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 2 hebben [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:51:06 | Kamerstuk
 • 43 Vogelpestcrisis (Aviaire influenza); Verslag algemeen overleg op 1 mei 2003 over de vogelpest
  28 807 Vogelpestcrisis (Aviaire influenza) nr. 52 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 mei 2003 De vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1 en de vaste commissie voor Volksgezondheid, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:50:38 | Kamerstuk
 • 44 Voorstel van het lid Depla tot wijziging van het Reglement van Orde; Brief over regels op lokaal niveau[...]
  28 853 Voorstel van het lid Depla tot wijziging van het Reglement van Orde nr. 4 BRIEF VAN HET LID DEPLA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 mei 2003 Afgelopen woensdag [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:50:28 | Kamerstuk
 • 45 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI); Verslag algemeen overleg op 15 mei 2003 over de wijziging[...]
  26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) nr. 70 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 mei 2003 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 heeft op 15 mei 2003 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:50:22 | Kamerstuk
 • 46 Wijziging Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek i.v.m. bacheloropleiding klinische[...]
  28 832 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de start van de bacheloropleiding klinische technologie nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID TICHELAAR Ontvangen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:49:49 | Kamerstuk
 • 47 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 23 mei 2003
  A AOPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER Dinsdag 27 mei 14.00 uur Woensdag 28 mei 10.15 uur Aan de orde is: 1. Vragenuur 2. Regeling van werkzaamheden Stemmingen 3. Stemmingen over: (moties rapport van de Enquêtecommissie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:49:30 | Plenaire vergadering
 • 48 toelichting KPN
  .. Datum 12 mei 2003 NummerAanvullende informatie voor KPN aandeelhouders . 031p In een brief aan de aandeelhouders geeft de Raad van Commissarissen van KPN informatie over de bestaande afspraken ten aanzien [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:48:07 | Bijlage
 • 49 Brief aan de Association Park de Mouchron te Middelburg van 12-03-2003 inzake vergoeding schade betonvloeren[...]
  Directoraat-Generaal Wonen Directie Beleidsontwikkeling Bouwkwaliteit Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag Association "Part de Moucheron" Interne postcode 220 de heer J. Kingma Park de Moucheron [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:48:03 | Bijlage
 • 50 Veiligheid van het Beheer van Radioactief Afval, National Report of the Kingdom of the Netherlands
  JOINT CONVENTION ON THE SAFETY OF SPENT FUEL MANAGEMENT AND ON THE SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT National Report of the Kingdom of the Netherlands First review conference (November 2003) Ministry [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:47:56 | Bijlage
 • 51 Brief aan de top van KPN
  Directie Financieringen Inlichtingen drs. T.G. Moester T 070 342 7853 F 070 342 7933 E t.moester@minfin.nl Geachte heer Risseeuw, U zult hebben vernomen dat ik mij in antwoord op vragen in de Tweede Kamer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:47:53 | Bijlage
 • 52 Opdracht Taakgroep Vernieuwing Basisvorming
  OCenW Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 23 23Telefax (079) 323 23 20De voorzitter van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:47:50 | Bijlage
 • 53 Wijziging van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2002 (slotwet); Memorie[...]
  28 891 Wijziging van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2002 (slotwet) nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 De begrotingsstaten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:47:36 | Kamerstuk
 • 54 Wijziging begroting hoge colleges van staat, kabinetten der Koningin en Gouverneurs Nederlandse Antillen[...]
  28 892 Wijziging van de begrotingsstaat van de hoge colleges van staat, het kabinet der Koningin, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (II) [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:47:35 | Kamerstuk
 • 55 Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2002 (slotwet); Memorie van[...]
  28 894 Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2002 (slotwet) nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 De begrotingsstaten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:47:32 | Kamerstuk
 • 56 Wijziging begrotingsstaten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) 2002 (slotwet);[...]
  28 897 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2002 (slotwet) nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:47:26 | Kamerstuk
 • 57 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) 2002[...]
  28 898 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2002 (slotwet) nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:47:25 | Kamerstuk
 • 58 Wijziging van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2002 (slotwet); Memorie[...]
  28 899 Wijziging van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2002 (slotwet) nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 en 2 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:47:23 | Kamerstuk
 • 59 Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2002 (slotwet);[...]
  28 900 Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2002 (slotwet) nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:47:22 | Kamerstuk
 • 60 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2002 (slotwet); Memorie[...]
  28 901 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2002 (slotwet) nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:47:20 | Kamerstuk
 • 61 Wijziging begrotingsstaten Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)[...]
  28 902 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2002 (slotwet) nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:47:17 | Kamerstuk
 • 62 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2002[...]
  28 904 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2002 (slotwet) nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:47:14 | Kamerstuk
 • 63 Wijziging van de begrotingsstaat van het Gemeentefonds voor het jaar 2002 (slotwet); Memorie van[...]
  28 909 Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2002 (slotwet) nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 (uitgaven/ verplichtingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:47:11 | Kamerstuk
 • 64 Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2002 (slotwet); Memorie van[...]
  28 910 Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2002 (slotwet) nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 (uitgaven/ verplichtingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:47:10 | Kamerstuk
 • 65 Wijziging van de begrotingsstaten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2002 (slotwet);[...]
  28 911 Wijziging van de begrotingsstaten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2002 (slotwet) nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:47:09 | Kamerstuk
 • 66 Wijziging van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2002 (slotwet); Memorie van[...]
  28 912 Wijziging van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2002 (slotwet) nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 De begrotingsstaten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:47:06 | Kamerstuk
 • 67 Wijziging begrotingsstaten Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2002[...]
  28 907 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2002 (Slotwet) nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:47:02 | Kamerstuk
 • 68 Vragen van het lid Vos (GroenLinks) aan de ministers van Justitie en van Defensie over mogelijke bezuinigingen[...]
  Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020312020 Vragen van het lid Vos (GroenLinks) aan de ministers van Justitie en van Defensie over mogelijke bezuinigingen bij de rechtbank Amsterdam. (Ingezonden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:47:00 | Schriftelijke vragen
 • 69 Vragen van het lid Vos (GroenLinks) aan de ministers van Justitie en van Defensie over de maatregelen[...]
  Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020312030 Vragen van het lid Vos (GroenLinks) aan de ministers van Justitie en van Defensie over de maatregelen op Schiphol tegen bolletjesslikkers. (Ingezonden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:46:59 | Schriftelijke vragen
 • 70 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2002 (slotwet);[...]
  28 893 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2002 (slotwet) nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:46:26 | Kamerstuk
 • 71 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2002 (slotwet);[...]
  28 895 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2002 (slotwet) nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:46:23 | Kamerstuk
 • 72 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 (slotwet);[...]
  28 896 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 (slotwet) nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:46:21 | Kamerstuk
 • 73 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) 2002[...]
  28 905 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2002 (slotwet) nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Wetsartikelen 1 tot en met 4 De begrotingsstaat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:46:12 | Kamerstuk
 • 74 Wijziging begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar[...]
  28 906 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2002 (slotwet) nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:46:10 | Kamerstuk
 • 75 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2002 (slotwet); Memorie van[...]
  28 908 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2002 (slotwet) nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 (uitgaven/ verplichtingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:46:08 | Kamerstuk
 • 76 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2002[...]
  28 903 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2002 (slotwet) nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:46:03 | Kamerstuk
 • 77 Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2002 (slotwet); Memorie van[...]
  28 913 Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2002 (slotwet) nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2003 21:45:58 | Kamerstuk
 • 78 Vragen van het lid Vos (GroenLinks) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1799 Vragen van het lid Vos (GroenLinks) aan de ministers van Binnenlandse Zaken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-05-2003 23:03:03 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 79 Vragen van de leden Griffith en Hirsi Ali (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1617 Vragen van de leden Griffith en Hirsi Ali (beiden VVD) aan de staatssecretaris [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-05-2003 22:43:09 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 80 Vragen van het lid Spies (CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1523 Vragen van het lid Spies (CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-05-2003 22:29:17 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 81 Vragen van het lid Kant (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het mogelijk[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1467 Vragen van het lid Kant (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-05-2003 22:24:07 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 82 Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de marktwerking inzake[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1487 Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-05-2003 22:23:44 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 83 Vragen van de leden Crone en Heemskerk (beiden PvdA) aan de minister van Financiën over hedge funds[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1456 Vragen van de leden Crone en Heemskerk (beiden PvdA) aan de minister van Financiën [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-05-2003 22:18:59 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 84 Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1440 Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-05-2003 22:18:06 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 85 Vragen van de leden Van den Brink en Eerdmans (beiden LPF) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1449 Vragen van de leden Van den Brink en Eerdmans (beiden LPF) aan de staatssecretaris [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-05-2003 22:18:03 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 86 Vragen van het lid Vos (GroenLinks) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1457 Vragen van het lid Vos (GroenLinks) aan de ministers van Binnenlandse Zaken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-05-2003 22:18:00 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 87 Vragen van de leden Hamer en Dijsselbloem (beiden PvdA) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1450 Vragen van de leden Hamer en Dijsselbloem (beiden PvdA) aan de ministers van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-05-2003 22:17:57 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 88 Vragen van het lid Spies (CDA) aan de minister en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1451 Vragen van het lid Spies (CDA) aan de minister en de staatssecretaris van Binnenlandse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-05-2003 22:17:55 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 89 Vragen van de leden Griffith en Hirsi Ali (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1431 Vragen van de leden Griffith en Hirsi Ali (beiden VVD) aan de staatssecretaris [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-05-2003 22:15:23 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 90 Vragen van de leden Depla, Heemskerk en Verbeet (allen PvdA) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1422 Vragen van de leden Depla , Heemskerk en Verbeet (allen PvdA) aan de minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-05-2003 22:14:58 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 91 Vragen van het lid Vendrik (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1414 Vragen van het lid Vendrik (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-05-2003 22:08:30 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 92 Wet werk en bijstand; Nota van verbetering
  28 870 Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand) nr. 4 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 22 mei 2003 In het voorstel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-05-2003 22:07:11 | Kamerstuk
 • 93 Vaststelling begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het[...]
  28 600 VII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2003 nr. 50 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-05-2003 22:06:08 | Kamerstuk
 • 94 Vaststelling begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar[...]
  28 600 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2003 nr. 126 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 22 mei 2003 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-05-2003 22:04:55 | Kamerstuk
 • 95 Aanpak huiselijk geweld; Brief minister over aanvragen om voortgezet verblijf van vreemdelingen die slachtoffer[...]
  28 345 Aanpak huiselijk geweld 19 637 Vluchtelingenbeleid nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 mei 2003 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-05-2003 21:59:26 | Kamerstuk
 • 96 Agentschap Dienst Landelijk Gebied (DLG); Brief minister over het instellen van het Agenschap Dienst[...]
  28 919 Agentschap Dienst Landelijk Gebied (DLG) nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 22 mei 2003 Ter [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-05-2003 21:59:25 | Kamerstuk
 • 97 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Brief ministers in[...]
  21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE EN VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-05-2003 21:55:27 | Kamerstuk
 • 98 Nederlands deel hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens;[...]
  22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs en Utrecht–Arnhem–Duitse grens nr. 179 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-05-2003 21:55:23 | Kamerstuk
 • 99 Presentie en opening (donderdag 22 mei 2003)
  72ste vergadering Donderdag 22 mei 2003 10.15 uur Voorzitter: Weisglas Tegenwoordig zijn 121 leden, te weten: Aasted Madsen-van Stiphout, Adelmund, Albayrak, Algra, Aptroot, Van Ardenne-van der Hoeven, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-05-2003 21:54:13 | Handeling
 • 100 Behandeling van Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften over een aantal in haar handen gestelde[...]
  Aan de orde is de behandeling van: Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften over een aantal in haar handen gestelde adressen (28619, nrs. 102 t/ m 109). Overeenkomstig de voorstellen van de commissie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-05-2003 21:54:11 | Handeling
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.