Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 59.637 items gevonden

 • 1 Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 479 Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de minister van Landbouw, Natuur en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 15:24:52 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 2 Bevordering arbeidsdeelname oudere werknemers; Brief staatssecretaris ter aanbieding voortgangsrapportage[...]
  27 046 Bevordering arbeidsdeelname oudere werknemers nr. 14 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 13:45:36 | Kamerstuk
 • 3 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2066 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de ministers van Binnenlandse Zaken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 13:03:11 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 4 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2067 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de ministers van Binnenlandse Zaken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 13:01:59 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 5 Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over de boete voor[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1941 Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 12:13:42 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 6 Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Van Hoof bij de tweede voortgangsrapportage rond de uitvoering[...]
  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Van Hoof bij de tweede voortgangsrapportage rond de uitvoering van het kabinetsstandpunt Stimuleren langer werken van ouderen Download "Aanbiedingsbrief van staatssecretaris [...]
  www.rijksoverheid.nl
  06-07-2006 12:00:00 | Kamerstuk
 • 7 Brief TK Circulaire schutterijen en schuttersgilden - Brief - Rijksoverheid.nl
  Brief TK Circulaire schutterijen en schuttersgilden Download "Brief TK Circulaire schutterijen en schuttersgilden" PDF document | 1 pagina | 29 kB Brief | 06-07-2006 Gerelateerde informatie uit: [...]
  www.rijksoverheid.nl
  06-07-2006 12:00:00 | Brief
 • 8 Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de werving van arbeidsaanbod uit landen van[...]
  28 442 Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de werving van arbeidsaanbod uit landen van buiten de Europese Economische Ruimte op een bij convenant overeengekomen wijze nr. 14 BRIEF [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:46:51 | Kamerstuk
 • 9 Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2006; Brief[...]
  30 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2006 nr. 121 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:46:35 | Kamerstuk
 • 10 Wijziging Wet op het primair onderwijs en Wet op de expertisecentra onder meer i.v.m. aanpassing methode[...]
  30 246 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:45:19 | Kamerstuk
 • 11 Milieu en scheepvaart; Brief minister met nadere informatie over het percentage indirectie financiering,[...]
  25 868 Milieu en scheepvaart nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2006 Tijdens het Algemeen Overleg op 19 april [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:44:49 | Kamerstuk
 • 12 Justitiële inrichtingen; Brief minister ter aanbieding van het jaarbericht 2005 van de Dienst Justitiële[...]
  24 587 Justitiële Inrichtingen nr. 184 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2006 Hierbij heb ik het genoegen u het jaarbericht [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:44:48 | Kamerstuk
 • 13 Gelijke behandeling voor mensen met een handicap of een chronische ziekte; Brief minister over de toegankelijkheid[...]
  29 355 Gelijke behandeling voor mensen met een handicap of een chronische ziekte 29 362 Modernisering van de overheid nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:44:11 | Kamerstuk
 • 14 Vaststelling begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006;[...]
  30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 nr. 258 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:44:05 | Kamerstuk
 • 15 Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006;[...]
  30 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006 nr. 165 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:43:21 | Kamerstuk
 • 16 Verstedelijking; Brief minister ter aanbieding IBO-rapport 'Locatiekeuzes bij woningbouw'
  30 647 Verstedelijking nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2006 Hierbij ontvangt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:43:19 | Kamerstuk
 • 17 Wetenschapsbudget 2004; Brief minister met kabinetsreactie op Strategisch Plan TNO 2007-2010 'Verbonden[...]
  29 338 Wetenschapsbudget 2004 nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2006 Met mijn brief van 21 april [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:42:16 | Kamerstuk
 • 18 Publiek-private samenwerking; Brief minister over de voortgang in beleid en uitvoering van diverse vormen[...]
  28 753 Publiek-private samenwerking nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2006 Mede namens de ministers van Verkeer en Waterstaat, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:42:14 | Kamerstuk
 • 19 Interdepartementaal Beleidsonderzoek: Medefinancieringsprogramma; Brief minister over verdere vormgeving[...]
  27 433 Interdepartementaal Beleidsonderzoek: Medefinancieringsprogramma nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:42:06 | Kamerstuk
 • 20 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief minister over[...]
  22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie nr. 453 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:42:02 | Kamerstuk
 • 21 Vermeende CIA-vluchten met terreurverdachten via Nederland; Brief staatssecretaris over de bespreking[...]
  30 467 Vermeende CIA-vluchten met terreurverdachten via Nederland nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:41:57 | Kamerstuk
 • 22 Evaluatiewet Spoedwet wegverbreding; Brief minister ter aanbieding van het verslag met de evaluatie
  30 646 Evaluatie Spoedwet wegverbreding nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2006 In opdracht van het Ministerie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:41:50 | Kamerstuk
 • 23 Wijziging Wegenverkeerswet 1994 en enkele verwante wetten op een aantal punten van uiteenlopende aard;[...]
  30 476 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele verwante wetten op een aantal punten van uiteenlopende aard nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 juli 2006 Algemeen 1. Inleiding [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:41:42 | Kamerstuk
 • 24 Wijziging Wegenverkeerswet 1994 en enkele verwante wetten op een aantal punten van uiteenlopende aard;[...]
  30 476 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele verwante wetten op een aantal punten van uiteenlopende aard nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 6 juli 2006 Artikel I van het voorstel van wet wordt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:41:41 | Kamerstuk
 • 25 Vreemdelingenbeleid; Verslag algemeen overleg van 15 juni 2006 over brieven inzake de zaak-Donorov (19637,[...]
  19 637 Vreemdelingenbeleid nr. 1065 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 juli 2006 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft op 15 juni 2006 overleg gevoerd met minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:39:18 | Kamerstuk
 • 26 Ministeriële Conferentie van de Wereld Handelsorganisatie (WTO); Brief staatssecretaris over de ministeriële[...]
  25 074 Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) nr. 132 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:39:14 | Kamerstuk
 • 27 Spoor: vervoer- en beheerplan; Verslag algemeen overleg van 14 juni 2006 over rapport 'Op de[...]
  29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan nr. 57 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 juli 2006 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft op 14 juni 2006 overleg gevoerd met minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:38:59 | Kamerstuk
 • 28 Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek; Brief minister over een elektronische[...]
  30 137 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de wet tot vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.17 en titel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:38:50 | Kamerstuk
 • 29 Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006;[...]
  30 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006 nr. 163 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 juli 2006 De vaste [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:38:47 | Kamerstuk
 • 30 Voortgang rivierdijkversterkingen; Lijst van vragen en antwoorden over 9e voortgangsrapportage Zandmaas[...]
  18 106 Voortgang rivierdijkversterkingen nr. 176 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 juli 2006 De commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:38:38 | Kamerstuk
 • 31 Vaststelling begroting van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2006; Verslag algemeen overleg van 7[...]
  30 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2006 nr. 65 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 juli 2006 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:38:25 | Kamerstuk
 • 32 Wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende invoering van het stemmen met een stempas in[...]
  30 569 Wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende invoering van het stemmen met een stempas in een stembureau naar keuze binnen de eigen gemeente nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 6 juli 2006 De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:38:24 | Kamerstuk
 • 33 Arbeidsmarkt en sociale zekerheid; Brief minister ter aanbieding van het rapport Opvattingen van Nederlanders[...]
  29 804 Arbeidsmarkt en sociale zekerheid nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2006 Hierbij zend ik [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:38:09 | Kamerstuk
 • 34 Wet tuchtrechtspraak accountants; Tweede nota van wijziging
  30 397 Nieuwe regels inzake tuchtrechtspraak ten aanzien van accountants (Wet tuchtrechtspraak accountants) nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 6 juli 2006 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:32:29 | Kamerstuk
 • 35 Korte programma's in het hbo
  Technische informatie over de publicatie Korte programma's in het hbo Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt de authentieke versie (pdf) downloaden. Deze publicatie is op [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:27:57 | Bijlage
 • 36 Ad-programma's
  Technische informatie over de publicatie Ad-programma's Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt de authentieke versie (pdf) downloaden. Deze publicatie is op 6 juli 2006 gepubliceerd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:27:54 | Bijlage
 • 37 Publieksagenda en Burgerparticipatie
  Technische informatie over de publicatie Publieksagenda en Burgerparticipatie Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt de authentieke versie (pdf) downloaden. Deze publicatie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:27:52 | Bijlage
 • 38 Balans administratieve lasten bedrijven
  Technische informatie over de publicatie Balans administratieve lasten bedrijven Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt de authentieke versie (pdf) downloaden. Deze publicatie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:27:49 | Bijlage
 • 39 Besluit tot wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het regelen van vormen van zorg[...]
  Technische informatie over de publicatie Besluit tot wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het regelen van vormen van zorg waarvoor een persoonsgebonden budget kan worden verstrekt alsmede [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:27:44 | Bijlage
 • 40 Besluit houdende het verlenen van ontslag aan mr. L.J. Brinkhorst als vice-minister-president en minister,onomische[...]
  Technische informatie over de publicatie Besluit houdende het verlenen van ontslag aan mr. L.J. Brinkhorst als vice-minister-president en minister,onomische Zaken Deze publicatie wordt niet als webpagina [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:27:31 | Bijlage
 • 41 Besluit houdende het verlenen van ontslag aan mr. M.C. van der Laan als staatssecretaris van Onderwijs,,r[...]
  Technische informatie over de publicatie Besluit houdende het verlenen van ontslag aan mr. M.C. van der Laan als staatssecretaris van Onderwijs,,r en Wetenschap Deze publicatie wordt niet als webpagina [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:27:27 | Bijlage
 • 42 Microkredieten in Nederland
  Technische informatie over de publicatie Microkredieten in Nederland Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt de authentieke versie (pdf) downloaden. Deze publicatie is op 6 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:27:24 | Bijlage
 • 43 Kosten van octrooigemachtigden
  Technische informatie over de publicatie Kosten van octrooigemachtigden Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt de authentieke versie (pdf) downloaden. Deze publicatie is op [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:27:21 | Bijlage
 • 44 Onderzoeksverantwoording
  Technische informatie over de publicatie Onderzoeksverantwoording Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt de authentieke versie (pdf) downloaden. Deze publicatie is op 6 juli [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:27:17 | Bijlage
 • 45 Vragenlijst Banken
  Technische informatie over de publicatie Vragenlijst Banken Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt de authentieke versie (pdf) downloaden. Deze publicatie is op 6 juli 2006 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:27:13 | Bijlage
 • 46 Selectie van microprogramma's in Europa
  Technische informatie over de publicatie Selectie van microprogramma's in Europa Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt de authentieke versie (pdf) downloaden. Deze publicatie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:27:10 | Bijlage
 • 47 MFIs en internationale banken: A billion to gainsummary
  Technische informatie over de publicatie MFIs en internationale banken: A billion to gainsummary Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt de authentieke versie (pdf) downloaden. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:27:05 | Bijlage
 • 48 Onderzoeksresultaten aanboszijde
  Technische informatie over de publicatie Onderzoeksresultaten aanboszijde Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt de authentieke versie (pdf) downloaden. Deze publicatie is [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:27:01 | Bijlage
 • 49 Notitie Cultuur en diversiteit
  Technische informatie over de publicatie Notitie Cultuur en diversiteit Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt de authentieke versie (pdf) downloaden. Deze publicatie is op [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:26:57 | Bijlage
 • 50 Monitor Rassendiscriminatie 2005
  Technische informatie over de publicatie Monitor Rassendiscriminatie 2005 Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt de authentieke versie (pdf) downloaden. Deze publicatie is [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:26:35 | Bijlage
 • 51 2e Voortgangsrapportage Groeibrief
  Technische informatie over de publicatie 2e Voortgangsrapportage Groeibrief Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt de authentieke versie (pdf) downloaden. Deze publicatie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:26:31 | Bijlage
 • 52 Beoordelingskader eerste ronde pilots korte programmas in het hoger
  Technische informatie over de publicatie Beoordelingskader eerste ronde pilots korte programmas in het hoger Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt de authentieke versie (pdf) [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:26:27 | Bijlage
 • 53 Advies pilots Associate-degreeprogrammas (eerste ronde)
  Technische informatie over de publicatie Advies pilots Associate-degreeprogrammas (eerste ronde) Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt de authentieke versie (pdf) downloaden. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:26:23 | Bijlage
 • 54 Tweede ronde pilots met Associate-degreeprogramma's
  Technische informatie over de publicatie Tweede ronde pilots met Associate-degreeprogramma's Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt de authentieke versie (pdf) downloaden. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:26:20 | Bijlage
 • 55 Protocol toetsing Associate-degreeprogramma door de NVAO
  Technische informatie over de publicatie Protocol toetsing Associate-degreeprogramma door de NVAO Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt de authentieke versie (pdf) downloaden. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:26:18 | Bijlage
 • 56 Beoordelingskader tweede ronde pilots Associate-degreeprogramma's
  Technische informatie over de publicatie Beoordelingskader tweede ronde pilots Associate-degreeprogramma's Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt de authentieke versie (pdf) [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:26:15 | Bijlage
 • 57 Microkredieten in Nederland
  Technische informatie over de publicatie Microkredieten in Nederland Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt de authentieke versie (pdf) downloaden. Deze publicatie is op 6 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:26:12 | Bijlage
 • 58 Evaluatie Rijksoctrooiwet - eindrapport
  Technische informatie over de publicatie Evaluatie Rijksoctrooiwet - eindrapport Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt de authentieke versie (pdf) downloaden. Deze publicatie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:26:08 | Bijlage
 • 59 Drie doelgroepen, drie modellen elk met hun verschillende aandachtspunten
  Technische informatie over de publicatie Drie doelgroepen, drie modellen elk met hun verschillende aandachtspunten Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt de authentieke versie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:26:04 | Bijlage
 • 60 Relevante literatuur en websites
  Technische informatie over de publicatie Relevante literatuur en websites Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt de authentieke versie (pdf) downloaden. Deze publicatie is [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:26:02 | Bijlage
 • 61 Lijst met contactpersonen van banken en adviesinstellingen
  Technische informatie over de publicatie Lijst met contactpersonen van banken en adviesinstellingen Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt de authentieke versie (pdf) downloaden. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:26:00 | Bijlage
 • 62 Op weg naar bundeling ... Catalogus met initiatieven voor pilots gericht op een betere samenwerking tussen[...]
  Technische informatie over de publicatie Op weg naar bundeling ... Catalogus met initiatieven voor pilots gericht op een betere samenwerking tussen doelgroepenvervoer en openbaar vervoer Deze publicatie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:25:58 | Bijlage
 • 63 Notitie 'Onderwijs, Wetenschap en Integratie'
  Technische informatie over de publicatie Notitie 'Onderwijs, Wetenschap en Integratie' Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt de authentieke versie (pdf) downloaden. Deze [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:25:56 | Bijlage
 • 64 Brief aan de Koningin houdende de ontslagaanvraag van de ministers en staatssecretaris van D66-huize[...]
  Technische informatie over de publicatie Brief aan de Koningin houdende de ontslagaanvraag van de ministers en staatssecretaris van D66-huize en de terbeschikkingstelling door de minister-president en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:25:54 | Bijlage
 • 65 Besluit houdende het verlenen van ontslag aan drs. A. Pechtold als minister voor Bestuurlijke [...]
  Technische informatie over de publicatie Besluit houdende het verlenen van ontslag aan drs. A. Pechtold als minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties Deze publicatie wordt niet als [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:25:50 | Bijlage
 • 66 Besluit houdende een tijdelijke voorziening voor het beheer van het ministerie van Economische Zaken[...]
  Technische informatie over de publicatie Besluit houdende een tijdelijke voorziening voor het beheer van het ministerie van Economische Zaken na het aan mr. L.J. Brinkhorst verleende ontslag Deze publicatie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:25:48 | Bijlage
 • 67 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,[...]
  Vragen gesteld door de leden der Kamer 2050616070 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:25:44 | Schriftelijke vragen
 • 68 Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de[...]
  Vragen gesteld door de leden der Kamer 2050616100 Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de bedreiging van de Blauwvintonijn. (Ingezonden 6 juli [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:25:43 | Schriftelijke vragen
 • 69 Wijziging o.m. Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 (omzetting teruggaafregeling[...]
  30 634 Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto s en motorrijwielen 1992 en van enige andere wetten (omzetting teruggaafregeling bestelauto s ondernemers in vrijstellingsregeling) nr. 2 VOORSTEL [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:25:03 | Kamerstuk
 • 70 Wijziging Gezondheidswet i.v.m. verlenen bevoegdheid monsterneming door de VWA; Voorstel van wet
  30 632 Wijziging van de Gezondheidswet in verband met de verlening van de bevoegdheid tot onderzoek, opneming en monsterneming, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht, aan het Staatstoezicht [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:25:00 | Kamerstuk
 • 71 Wijziging Gezondheidswet i.v.m. verlenen bevoegdheid monsterneming door de VWA; Memorie van[...]
  30 632 Wijziging van de Gezondheidswet in verband met de verlening van de bevoegdheid tot onderzoek, opneming en monsterneming, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht, aan het Staatstoezicht [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:24:59 | Kamerstuk
 • 72 Wijziging o.m. Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 (omzetting teruggaafregeling[...]
  30 634 Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto s en motorrijwielen 1992 en van enige andere wetten (omzetting teruggaafregeling bestelauto s ondernemers in vrijstellingsregeling) nr. 3 MEMORIE [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:24:12 | Kamerstuk
 • 73 Wijziging o.m. Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 (omzetting teruggaafregeling[...]
  30 634 Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto s en motorrijwielen 1992 en van enige andere wetten (omzetting teruggaafregeling bestelauto s ondernemers in vrijstellingsregeling) nr. 4 NADER [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:24:11 | Kamerstuk
 • 74 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  Vragen gesteld door de leden der Kamer 2050616080 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie over het overlijden van een arrestant [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:23:59 | Schriftelijke vragen
 • 75 Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over de boete voor[...]
  Vragen gesteld door de leden der Kamer 2050616090 Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over de boete voor Luchtverkeersleiding Nederland voor het afwijken van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-07-2006 11:23:58 | Schriftelijke vragen
 • 76 WTO - Ministeriële besprekingen in Genève - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  WTO - Ministeriële besprekingen in Genève Download "WTO - Ministeriële besprekingen in Genève" PDF document | 4 pagina's | 20 kB Kamerstuk | 06-07-2006 De besprekingen op ministerieel niveau, die eind [...]
  www.rijksoverheid.nl
  06-07-2006 11:07:00 | Kamerstuk
 • 77 Brief aan de Sting - Brief - Rijksoverheid.nl
  Brief aan de Sting Download "Brief aan de Sting" PDF document | 3 pagina's | 81 kB Brief | 06-07-2006 Gerelateerde informatie uit: [...]
  www.rijksoverheid.nl
  06-07-2006 04:18:00 | Brief
 • 78 Uitvoering van verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese[...]
  Wetsvoorstel 31926 Uitvoering van verordening (EG) nr. 1082/ 2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-07-2006 15:48:51 | Wetsvoorstel
 • 79 Vragen van het lid Hamer (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1 Vragen van het lid Hamer (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2006 13:29:56 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 80 Vragen van het lid de Wit (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1994 Vragen van het lid de Wit (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2006 12:17:59 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 81 Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over treinontsporingen tijdens[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1917 Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2006 12:15:37 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 82 Vragen van de leden Hamer en Tichelaar (beiden PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1991 Vragen van de leden Hamer en Tichelaar (beiden PvdA) aan de minister van Onderwijs, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2006 12:14:22 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 83 Vragen van het lid Hamer (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het afhaken[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1921 Vragen van het lid Hamer (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2006 12:13:26 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 84 Subsidiariteitstoets groenboek over de rol van de civil society in het drugsbeleid in de EU (COM(2006)[...]
  30 637 Subsidiariteitstoets van groenboek over de rol van de civil society in het drugsbeleid in de Europese Unie (COM(2006) 316) nr. 2 BRIEF VAN DE TIJDELIJKE COMMISSIE SUBSIDIARITEITSTOETS Aan: De voorzitter [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2006 12:08:23 | Kamerstuk
 • 85 Vragen van de leden Bussemaker, Hamer en Crone (allen PvdA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1871 Vragen van de leden Bussemaker , Hamer en Crone (allen PvdA) aan de staatssecretaris [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2006 11:51:16 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 86 Agentschap Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR); Brief minister over zijn voornemen tot het[...]
  30 648 Agentschap Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) A nr. 1 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2006 11:48:23 | Kamerstuk
 • 87 Belastingplan 2006; Brief staatssecretaris ter aanbieding van onderzoek naar effecten accijnsaanpassingen[...]
  30 306 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006) nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2006 Naar [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2006 11:46:58 | Kamerstuk
 • 88 Toezichtsverslagen AIVD en MIVD; Brief minister ter aanbieding van het toezichtrapport inzake de ambtsberichten[...]
  29 924 Toezichtsverslagen AIVD en MIVD nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2006 De commissie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2006 11:46:57 | Kamerstuk
 • 89 Uitvoeringswet EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten; Koninklijke boodschap
  30 639 Wijziging van de Wet milieubeheer ter uitvoering van verordening (EG) nr. 2216/ 2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2004 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2006 11:46:20 | Kamerstuk
 • 90 Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen; Brief minister over nucleaire samenwerking tussen de VS[...]
  21 501-02 Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen nr. 692 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2006 Graag bied ik [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2006 11:44:47 | Kamerstuk
 • 91 Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2006; Brief minister[...]
  30 300 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2006 nr. 140 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2006 11:44:38 | Kamerstuk
 • 92 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004-2007; Brief minister bij aanbieding kabinetsstandpunt over het eindrapport[...]
  29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004–2007 nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2006 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2006 11:44:10 | Kamerstuk
 • 93 Agentschap Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR); Brief minister over zijn voornemen tot het[...]
  30 648 Agentschap Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) A nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2006 11:43:18 | Kamerstuk
 • 94 Vaststelling begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar[...]
  30 300 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2006 nr. 98 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2006 11:41:45 | Kamerstuk
 • 95 Dierenwelzijn; Brief minister over Vragen n.a.v. Algemeen Overleg Ingrepenbesluit d.d. 1 juni 2006, doden[...]
  28 286 Dierenwelzijn nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2006 Met deze brief informeer ik u, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2006 11:41:03 | Kamerstuk
 • 96 Kabinetsplan aanpak administratieve lasten; Brief minister ter aanbieding van de rapportage (Administratieve)[...]
  29 515 Kabinetsplan aanpak administratieve lasten nr. 150 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2006 1. Inleiding [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2006 11:40:31 | Kamerstuk
 • 97 Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006;[...]
  30 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006 nr. 159 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2006 11:40:13 | Kamerstuk
 • 98 Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006;[...]
  30 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006 nr. 160 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2006 11:39:32 | Kamerstuk
 • 99 Waterbeleid; Lijst van vragen en antwoorden over het Beheerplan Rijkswateren 2005-2008 en de Nota van[...]
  27 625 Waterbeleid nr. 72 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 juli 2006 De commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2006 11:39:21 | Kamerstuk
 • 100 Verhouding Rijksoverheid-NS; Brief minister over de methodiek en feitelijke registratie van verstoringen[...]
  18 986 Verhouding Rijksoverheid – NS nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2006 Met deze brief informeer ik [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-07-2006 11:39:17 | Kamerstuk
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.