Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 12.017 items gevonden

 • 1 Vragen van het lid Kant (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toename[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1092 Vragen van het lid Kant (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 22:58:13 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 2 Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over miljoenen[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1093 Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 22:58:12 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 3 Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Binnenlandse[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1094 Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 22:58:07 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 4 Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de minister van Economische Zaken over een ticket voor concerten[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1061 Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de minister van Economische Zaken over een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 22:28:40 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 5 Vragen van het lid Irrgang (SP) aan de minister van Financiën over «empty voting». (Ingezonden 21[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1028 Vragen van het lid Irrgang (SP) aan de minister van Financiën over empty voting [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 22:09:15 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 6 Vragen van het lid Van Miltenburg (VVD) aan de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1029 Vragen van het lid Van Miltenburg (VVD) aan de minister en de staatssecretaris [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 22:08:56 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 7 Vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Raak (beiden SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 986 Vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Raak (beiden SP) aan de ministers [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 21:15:33 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 8 Subsidiariteitstoets Mededeling 'Verbetering van de arbeidskwaliteit en -productiviteit: communautaire[...]
  30 978 Subsidiariteitstoets van de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio s Verbetering van de arbeidskwaliteit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 21:09:22 | Kamerstuk
 • 9 Vragen van de leden Gesthuizen en Van Leeuwen (beiden SP) aan de ministers van Economische Zaken en van[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 966 Vragen van de leden Gesthuizen en Van Leeuwen (beiden SP) aan de ministers van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 21:02:05 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 10 Vragen van het lid Wilders (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken betreffende een klacht van de[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 925 Vragen van het lid Wilders (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken betreffende [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 20:56:00 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 11 Vragen van het lid Van Miltenburg (VVD) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 902 Vragen van het lid Van Miltenburg (VVD) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 20:49:14 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 12 Subsidiariteitstoets voorstel richtlijn van de Raad inzake de Europese kritieke infrastructuur (COM(2006)[...]
  30 935 Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de inventarisatie van Europese kritieke infrastructuur, de aanmerking van infrastructuur als Europese kritieke infrastructuur [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 20:30:43 | Kamerstuk
 • 13 Subsidiariteitstoets van het voorstel tot een verordening tot oprichting van het Europees Technologie-Instituut;[...]
  30 870 Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Technologie-Instituut (COM(2006) 604 definitief/ 2) H nr. 7 BRIEF [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 20:18:25 | Kamerstuk
 • 14 ILO-verdragen; Brief minister met het regeringsstandpunt inzake de bekrachtiging van het Maritieme arbeidsverdrag[...]
  29 427 ILO-verdragen nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 februari 2007 Bij brief van 3 juli 2006 hebben [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 20:10:42 | Kamerstuk
 • 15 AIVD; Brief minister over het jaarplan 2007 en het meerjarig ontwikkelingsprogramma Prospect 2007
  30 977 AIVD nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 februari 2007 Inleiding Bij deze informeer ik [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 20:10:36 | Kamerstuk
 • 16 Vreemdelingenbeleid; Brief minister over de uitvoering van de motie van Tweede Kamerlid De Wit over asielzoekers[...]
  19 637 Vreemdelingenbeleid nr. 1129 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 februari 2007 Op 20 december 2006 heeft het kamerlid De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 20:04:32 | Kamerstuk
 • 17 Nationaal Antennebeleid; Brief staatssecretaris over RIVM-rapport inzake blootstelling aan elektromagnetische[...]
  27 561 Nationaal Antennebeleid nr. 32 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 februari [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:51:36 | Kamerstuk
 • 18 Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007; Brief ministers[...]
  30 800 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007 nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:51:35 | Kamerstuk
 • 19 Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007; Brief staatssecretaris over de[...]
  30 800 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007 18 106 Voortgang rivierdijkversterkingen nr. 56 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:50:32 | Kamerstuk
 • 20 Maatschappelijke opvang; Brief staatssecretaris over uitvoering kabinetsstandpunt IBO maatschappelijke[...]
  29 325 Maatschappelijk Opvang nr. 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 februari 2007 Inleiding en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:44:23 | Kamerstuk
 • 21 Wet kinderopvang; Verslag schriftelijk overleg over het onderbrengen van mantelzorgers onder de werking[...]
  28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang) nr. 141 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:44:03 | Kamerstuk
 • 22 Planologische Kernbeslissing Derde Nota Waddenzee; Brief minister ter aanbieding van deel 4 van de PKB[...]
  26 431 Planologische Kernbeslissing Derde Nota Waddenzee nr. 95 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:37:03 | Kamerstuk
 • 23 Kaderwet adviescolleges; Brief minister ter aanbieding onderzoeksrapport 'Diverse raad?'
  24 503 Algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van het Rijk (Kaderwet adviescolleges) nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR INTEGRATIE, JEUGDBESCHERMING, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:37:02 | Kamerstuk
 • 24 Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief minister ter aanbieding van het rapport 'Toepassing en effecten[...]
  29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 februari 2007 Mede namens mijn ambtgenoot van Binnenlandse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:37:00 | Kamerstuk
 • 25 Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007; Brief minister[...]
  30 800 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007 nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:36:59 | Kamerstuk
 • 26 Woningcorporaties; Brief minister over aanpak achterstandswijken en wooncorporaties
  29 453 Woningcorporaties 30 128 Grotestedenbeleid 2005–2009 nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:36:56 | Kamerstuk
 • 27 Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007; Brief minister over gemeentelijk[...]
  30 800 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:36:47 | Kamerstuk
 • 28 Arbeidsomstandigheden; Brief staatssecretaris ter aanbieding van rapport inzake onderzoek naar vereenvoudiging[...]
  25 883 Arbeidsomstandigheden nr. 102 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 februari 2007 Mede namens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:36:43 | Kamerstuk
 • 29 Vreemdelingenbeleid; Brief minister over de uitvoering van de motie van Tweede Kamerlid De Wit over asielzoekers[...]
  19 637 Vreemdelingenbeleid nr. 1129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 februari 2007 Op 20 december 2006 heeft het kamerlid De Wit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:36:39 | Kamerstuk
 • 30 Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007;[...]
  30 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007 nr. 132 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:36:31 | Kamerstuk
 • 31 Implementatiewet EG-kaderrichtlijn water; Brief staatssecretaris over (dier)geneesmiddelen in het[...]
  28 808 Wijziging van de Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2000/ 60/ EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:36:11 | Kamerstuk
 • 32 NAVO; Brief minister over de informele vergaderingen op 8 en 9 februari 2007 in Sevilla (Spanje)
  28 676 NAVO nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 februari 2007 Met deze brief informeer ik u over de informele Navo defensieministeriële [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:36:01 | Kamerstuk
 • 33 Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007; Brief staatssecretaris over[...]
  30 800 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 nr. 84 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:35:56 | Kamerstuk
 • 34 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007; Brief minister[...]
  30 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 23 706 Wettelijke regeling van het notarisambt, mede ter vervanging van de Wet van 9 juli 1842, Stb. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:35:49 | Kamerstuk
 • 35 Vreemdelingenbeleid; Brief minister over de beoordeling van de zogenaamde 14/1-brieven
  19 637 Vreemdelingenbeleid nr. 1131 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 februari 2007 In vervolg op mijn brief van 19 januari 2007 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:35:47 | Kamerstuk
 • 36 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Verslag schriftelijk[...]
  22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie AF VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 21 februari 2007 De vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:29:07 | Kamerstuk
 • 37 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel; Brief minister over onderzoek naar verlofverlening en -toepassing[...]
  29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 februari 2007 1. Inleiding In oktober 2006 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:23:11 | Kamerstuk
 • 38 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Brief minister ter aanbieding van het meest recente rapport[...]
  21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken nr. 552 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 februari 2007 Tijdens het Algemeen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:23:10 | Kamerstuk
 • 39 Implementatiewet EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten; Nota van verbetering
  30 958 Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet energiebesparing toestellen en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2005/ 32/ EG van het Europees Parlement [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:23:09 | Kamerstuk
 • 40 Brief van de adviescommissie voor Burgerlijk Procesrecht over het Interim rapport Fundamentele herbezinning[...]
  Technische informatie over de publicatie Brief van de adviescommissie voor Burgerlijk Procesrecht over het Interim rapport Fundamentele herbezinning burgerlijk procesrecht Deze publicatie wordt niet als [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:12:27 | Bijlage
 • 41 Vragen van het lid Kant (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toename[...]
  Vragen gesteld door de leden der Kamer 2060708000 Vragen van het lid Kant (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toename van administratieve lasten voor de thuiszorgorganisaties. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:12:26 | Schriftelijke vragen
 • 42 Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de minister van Economische Zaken over een ticket voor concerten[...]
  Vragen gesteld door de leden der Kamer 2060707980 Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de minister van Economische Zaken over een ticket voor concerten en evenementen. (Ingezonden 21 februari 2007) 1 Wat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:12:25 | Schriftelijke vragen
 • 43 Vragen van het lid Van Miltenburg (VVD) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport[...]
  Vragen gesteld door de leden der Kamer 2060708080 Vragen van het lid Van Miltenburg (VVD) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de door het College voor zorgverzekeringen (CVZ) [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:12:24 | Schriftelijke vragen
 • 44 Vragen van het lid Van Miltenburg (VVD) aan de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn[...]
  Vragen gesteld door de leden der Kamer 2060708070 Vragen van het lid Van Miltenburg (VVD) aan de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de financiering van drie van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:12:24 | Schriftelijke vragen
 • 45 Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Binnenlandse[...]
  Vragen gesteld door de leden der Kamer 2060708040 Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over zorg voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:12:23 | Schriftelijke vragen
 • 46 Vragen van de leden Van Hijum en Koopmans (beiden CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid[...]
  Vragen gesteld door de leden der Kamer 2060708010 Vragen van de leden Van Hijum en Koopmans (beiden CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over fouten bij de invoering van de Wet Poortwachter. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:12:23 | Schriftelijke vragen
 • 47 Vragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de[...]
  Vragen gesteld door de leden der Kamer 2060707990 Vragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de bewering dat de arbeidsinspectie de persvrijheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:12:15 | Schriftelijke vragen
 • 48 Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over miljoenen[...]
  Vragen gesteld door de leden der Kamer 2060708020 Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over miljoenen voor de thuiszorg die verdwijnen in bureaucratie. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:12:14 | Schriftelijke vragen
 • 49 Vragen van het lid Irrgang (SP) aan de minister van Financiën over «empty voting». (Ingezonden 21[...]
  Vragen gesteld door de leden der Kamer 2060708050 Vragen van het lid Irrgang (SP) aan de minister van Financiën over empty voting . (Ingezonden 21 februari 2007) 1 Is het u bekend dat de Europese Commissie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:12:13 | Schriftelijke vragen
 • 50 Vragen van het lid Wilders (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken betreffende een klacht van de[...]
  Vragen gesteld door de leden der Kamer 2060708060 Vragen van het lid Wilders (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken betreffende een klacht van de ambassadeur van Saoedi-Arabië over uitspraken van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:12:12 | Schriftelijke vragen
 • 51 Vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Raak (beiden SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en[...]
  Vragen gesteld door de leden der Kamer 2060708090 Vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Raak (beiden SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:12:11 | Schriftelijke vragen
 • 52 Vragen van de leden Gesthuizen en Van Leeuwen (beiden SP) aan de ministers van Economische Zaken en van[...]
  Vragen gesteld door de leden der Kamer 2060708030 Vragen van de leden Gesthuizen en Van Leeuwen (beiden SP) aan de ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 19:12:11 | Schriftelijke vragen
 • 53 Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht.doc_7206 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht.doc_7206 Download "derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht.doc_7206" PDF document | 200 pagina's | 4,8 MB Kamerstuk | 21-02-2007 Dit document [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-02-2007 11:00:00 | Kamerstuk
 • 54 Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht.doc_7205 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht.doc_7205 Download "derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht.doc_7205" PDF document | 128 pagina's | 3 MB Kamerstuk | 21-02-2007 Dit document is [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-02-2007 11:00:00 | Kamerstuk
 • 55 Stand van zaken in het corporatiedossier, de huurprijsontwikkeling en aanbieding van enkele stukken -[...]
  Stand van zaken in het corporatiedossier, de huurprijsontwikkeling en aanbieding van enkele stukken - Brief Autoriteit Financiële Markten Download "Stand van zaken in het corporatiedossier, de huurprijsontwikkeling [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-02-2007 11:00:00 | Kamerstuk
 • 56 Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht.doc_7212 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht.doc_7212 Download "derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht.doc_7212" PDF document | 122 pagina's | 2,9 MB Kamerstuk | 21-02-2007 Dit document [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-02-2007 11:00:00 | Kamerstuk
 • 57 Kamerbrief over reactie van de regering op AIV-advies no.49 - Terrorismebestrijding in mondiaal en europees[...]
  Kamerbrief over reactie van de regering op AIV-advies no.49 - Terrorismebestrijding in mondiaal en europees perspectief Kamerstuk | 21-02-2007Met verwijzing naar het AIV-advies nr. 49 ‘Terrorismebestrijding [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-02-2007 11:00:00 | Kamerstuk
 • 58 Kamerbrief over aanbevelingen en aanbieding OECDDAC-rapport inzake Nederlands Ontwikkelingsexamen 2006[...]
  Kamerbrief over aanbevelingen en aanbieding OECD/ DAC-rapport inzake Nederlands Ontwikkelingsexamen 2006 Kamerstuk | 21-02-2007Graag bied ik u hierbij het definitieve rapport aan van het Ontwikkelingscomité [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-02-2007 11:00:00 | Kamerstuk
 • 59 Antwoorden op kamervragen over de prestaties van de gemeentelijke brandweerkorpsen - Kamerstuk -[...]
  Antwoorden op kamervragen over de prestaties van de gemeentelijke brandweerkorpsen Kamerstuk | 21-02-2007Antwoorden op kamervragen van het lid Griffith (VVD) over de prestaties van de gemeentelijke brandweerkorpsen. [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-02-2007 11:00:00 | Kamerstuk
 • 60 Antwoorden kamervragen inzake de opstelling van de Fontys Hogeschool te Eindhoven en de Immigratie- en[...]
  Antwoorden kamervragen inzake de opstelling van de Fontys Hogeschool te Eindhoven en de Immigratie- en Naturalisatiedienst mbt een afstudeerscriptie over het leeftijdsonderzoek bij alleenstaande minderjarige [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-02-2007 11:00:00 | Kamerstuk
 • 61 Richtlijn grensoverschrijdende fusies in de financiële sector - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  Richtlijn grensoverschrijdende fusies in de financiële sector Download "Richtlijn grensoverschrijdende fusies in de financiële sector" PDF document | 2 pagina's | 18 kB Kamerstuk: Kamerbrief | 21-02-2007 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-02-2007 11:00:00 | Kamerstuk
 • 62 Fiscale nieuwsflits 21 februari 2007 - Nieuwsbericht - Rijksoverheid.nl
  Fiscale nieuwsflits 21 februari 2007 Nieuwsbericht | 21-02-2007 | 11:00Loonheffingen. Diverse onderwerpen • Dit besluit is een actualisering van het besluit van 1 november 2001, nr. CPP2001/ 2130M (over [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-02-2007 11:00:00 | Nieuwsbericht
 • 63 Antwoorden op kamervragen over het gebruik van de website crisis.nl in de berichtgeving bij calamiteiten[...]
  Antwoorden op kamervragen over het gebruik van de website crisis.nl in de berichtgeving bij calamiteiten Kamerstuk | 21-02-2007Antwoorden op kamervragen van het lid Jacobi (PvdA) over het gebruik van de [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-02-2007 11:00:00 | Kamerstuk
 • 64 Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht.doc_7210 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht.doc_7210 Download "derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht.doc_7210" PDF document | 110 pagina's | 2,6 MB Kamerstuk | 21-02-2007 Dit document [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-02-2007 11:00:00 | Kamerstuk
 • 65 Antwoorden op kamervragen over online marktplaats voor geldleningen - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  Antwoorden op kamervragen over online marktplaats voor geldleningen Download "Antwoorden op kamervragen over online marktplaats voor geldleningen" PDF document | 2 pagina's | 18 kB Kamerstuk | 21-02-2007 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-02-2007 11:00:00 | Kamerstuk
 • 66 Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht.doc_7203 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht.doc_7203 Download "derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht.doc_7203" PDF document | 130 pagina's | 3,1 MB Kamerstuk | 21-02-2007 Dit document [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-02-2007 11:00:00 | Kamerstuk
 • 67 Deel 4 pkb Derde Nota Waddenzee - Aanbiedingsbrief Eerste Kamer (pdf) - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  Deel 4 pkb Derde Nota Waddenzee - Aanbiedingsbrief Eerste Kamer (pdf) Download "Deel 4 pkb Derde Nota Waddenzee - Aanbiedingsbrief Eerste Kamer (pdf)" PDF document | 1 pagina | 102 kB Kamerstuk | 21-02-2007 [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-02-2007 11:00:00 | Kamerstuk
 • 68 Stand van zaken in het corporatiedossier, de huurprijsontwikkeling en aanbieding van enkele stukken -[...]
  Stand van zaken in het corporatiedossier, de huurprijsontwikkeling en aanbieding van enkele stukken - Analyse van prestatieovereenkomsten gemeenten - corpraties Download "Stand van zaken in het corporatiedossier, [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-02-2007 11:00:00 | Kamerstuk
 • 69 Beantwoording vragen van het lid Van Velzen over mogelijke schendingen van het humanitair oorlogsrecht[...]
  Beantwoording vragen van het lid Van Velzen over mogelijke schendingen van het humanitair oorlogsrecht door de inzet van (Amerikaanse) clusterbommen door het Israëlisch leger in recente conflict met Hezbollah [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-02-2007 11:00:00 | Kamerstuk
 • 70 Inspectierapport de Kijvelanden_7199 - Kamerstuk - Rijksoverheid.nl
  Inspectierapport de Kijvelanden_7199 Download "Inspectierapport de Kijvelanden_7199" PDF document | 56 pagina's | 1 MB Kamerstuk | 21-02-2007 Dit document is een bijlage bij Inspectierapport De Kijvelanden [...]
  www.rijksoverheid.nl
  21-02-2007 11:00:00 | Kamerstuk
 • 71 Vragen van het lid Van Miltenburg (VVD) aan de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1302 Vragen van het lid Van Miltenburg (VVD) aan de minister en de staatssecretaris [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-02-2007 03:46:14 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 72 Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1060 Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 22:28:39 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 73 Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het museum[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1059 Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 22:28:39 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 74 Vragen van het lid Kant (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het faillissement[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1027 Vragen van het lid Kant (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 22:09:14 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 75 Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Justitie naar aanleiding van de vrijspraak van bedreiging[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1025 Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Justitie naar aanleiding [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 22:08:52 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 76 Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1026 Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 22:08:51 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 77 Vragen van de leden Roemer en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1003 Vragen van de leden Roemer en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de ministers van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 21:30:19 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 78 Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 968 Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 21:02:30 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 79 Vragen van het lid Eijsink (PvdA) aan de minister van Defensie over de onduidelijke status van militairen[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 957 Vragen van het lid Eijsink (PvdA) aan de minister van Defensie over de onduidelijke [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 20:55:40 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 80 Beleidsdoorlichting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Brief minister ter aanbieding evaluatieonderzoek[...]
  30 985 Beleidsdoorlichting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 20:37:25 | Kamerstuk
 • 81 Modernisering van de overheid; Brief minister over vereenvoudiging van formulieren
  29 362 Modernisering van de overheid 30 470 Heerlijk, helder Hollands Nederlanders hebben recht op duidelijke taal nr. 117 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN KONINKRIJKSRELATIES Aan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 19:50:53 | Kamerstuk
 • 82 Openbaar vervoer; Brief minister over implementatie OV-chipkaart
  23 645 Openbaar vervoer nr. 151 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Den Haag, 20 februari 2007 Inleiding Met deze brief kom ik mijn toezegging uit het Algemeen Overleg van 25 januari 2007 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 19:37:04 | Kamerstuk
 • 83 Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007;[...]
  30 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007 nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 19:36:55 | Kamerstuk
 • 84 Planologische kernbeslissing Ruimte voor de rivier; Brief staatssecretaris ter aanbieding van deel 4[...]
  30 080 Planlogische kernbeslissing Ruimte voor de rivier nr. 23 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 februari 2007 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 19:36:45 | Kamerstuk
 • 85 Veteranenziekte; Brief staatssecretaris over het tijdelijk gedogen van koper-zilverionisatieapparatuur[...]
  26 442 Veteranenziekte nr. 27 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 februari 2007 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 19:36:42 | Kamerstuk
 • 86 Voorlopige rekening 2006; Brief minister over de voorlopige rekening over 2006
  30 966 Voorlopige rekening 2006 nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 februari 2007 1. Hoofdlijnen De Voorlopige Rekening presenteert [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 19:36:37 | Kamerstuk
 • 87 Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007; Brief minister[...]
  30 800 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007 nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 19:36:35 | Kamerstuk
 • 88 Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007; Brief minister over aanwending budget[...]
  30 800 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007 nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 19:36:33 | Kamerstuk
 • 89 Migratiebeleid; Brief minister over een evaluatie van het gezinsmigratiebeleid
  30 573 Migratiebeleid nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 februari 2007 Op 18 januari 2007, bij gelegenheid van de behandeling [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 19:36:24 | Kamerstuk
 • 90 Verkiezingswaarneming; Brief minister met een overzicht van in 2007 geplande verkiezingen waarbij Nederland[...]
  25 223 Verkiezingswaarneming nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 februari 2007 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 19:36:17 | Kamerstuk
 • 91 Nationaal Zeehavenbeleid 2005-2010; Brief minister over de voortgang van de acties van de nota[...]
  29 862 Nationaal Zeehavenbeleid 2005–2010 nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 februari 2007 In 2004 heb ik de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 19:36:12 | Kamerstuk
 • 92 Wetenschapsbudget 2004; Brief minister met reactie kabinet op evaluatie Rathenau Instituut
  29 338 Wetenschapsbudget 2004 nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 februari 2007 In deze brief geef ik [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 19:36:10 | Kamerstuk
 • 93 Hoofdlijnen voor een nieuwe Pensioenwet; Brief minister over de uitvoering van Richtijn 271 (RJ 271)[...]
  28 294 Hoofdlijnen voor een nieuwe Pensioenwet nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 februari 2007 Inleiding [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 19:36:06 | Kamerstuk
 • 94 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel; Brief minister betreffende TNO-rapport elektronische hulpmiddelen[...]
  29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 februari 2007 In het Algemeen Overleg van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 19:36:02 | Kamerstuk
 • 95 Rechtspositie van politieke ambtsdragers; Brief minister over het aanvragen van een verklaring van goed[...]
  28 479 Rechtspositie van politieke ambtsdragers nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 februari [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 19:36:00 | Kamerstuk
 • 96 Kabinetsformatie 2006; Brief staatssecretaris inzake verzoek tot doorrekening gevolgen van het regeerakkoord[...]
  30 891 Kabinetsformatie 2006 nr. 10 BRIEF VAN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 februari [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 19:35:57 | Kamerstuk
 • 97 Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007; Brief minister[...]
  30 800 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007 nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 19:35:55 | Kamerstuk
 • 98 Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007; Brief minister[...]
  30 800 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007 nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 19:35:50 | Kamerstuk
 • 99 Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007; Brief minister[...]
  30 800 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007 nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 19:30:36 | Kamerstuk
 • 100 Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007; Brief minister[...]
  30 800 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007 nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-02-2007 19:30:35 | Kamerstuk
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.