Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 36.106 items gevonden

 • 1 Vragen van het lid Rijpstra (VVD) over het gebruik van doping in de Tour de France. (Ingezonden 31 juli[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1670 Vragen van het lid Rijpstra (VVD) over het gebruik van doping in de Tour de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  31-07-1998 12:03:25 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 2 Wijziging van een aantal onderwijswetten i.v.m. invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht;[...]
  25 459 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder meer de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht nr. 33 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  31-07-1998 11:21:37 | Kamerstuk
 • 3 Milieuraad; Brief minister met het verslag van de informele Milieu-Raad van 17-19 juli jl. te Graz,[...]
  21 501-08 Milieuraad nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 31 juli 1998 Hierbij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  31-07-1998 11:21:06 | Kamerstuk
 • 4 Vragen van het lid Noorman-den Uyl (PvdA) over het te laat aanvragen van een AAW/Wajong uitkering. (Ingezonden[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 136 Vragen van het lid Noorman-den Uyl (PvdA) over het te laat aanvragen van een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-07-1998 15:53:01 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 5 Vragen van het lid Van Wijmen (CDA) over mislopen van subsidiegeld uit Brussel wegens nalatigheid bij[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1748 Vragen van het lid Van Wijmen (CDA) over mislopen van subsidiegeld uit Brussel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-07-1998 13:24:14 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 6 Vragen van het lid Kant (SP) over verstrekking van een Manus Robot Manipulator. (Ingezonden 30 juli[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1736 Vragen van het lid Kant (SP) over verstrekking van een Manus Robot Manipulator. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-07-1998 13:08:47 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 7 Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften 1997-1998; Brief staatssecretaris over adres van[...]
  25 702 Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften nr. 155 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 juli 1998 Ten antwoord [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-07-1998 12:41:12 | Kamerstuk
 • 8 Vragen van het lid Stroeken (CDA) over vacatures in MKB. (Ingezonden 30 juli 1998)
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1710 Vragen van het lid Stroeken (CDA) over vacatures in MKB. (Ingezonden 30 juli [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-07-1998 12:38:06 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 9 Vragen van het lid Rabbae (GroenLinks) over participatie van allochtonen aan de Pabo's en de lerarenopleidingen.[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1707 Vragen van het lid Rabbae (GroenLinks) over participatie van allochtonen aan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-07-1998 12:37:45 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 10 Vragen van het lid Noorman-den Uyl (PvdA) over het te laat aanvragen van een AAW/Wajong uitkering. (Ingezonden[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1699 Vragen van het lid Noorman-den Uyl (PvdA) over het te laat aanvragen van een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-07-1998 12:32:45 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 11 Vragen van het lid Verhagen (CDA) over een foto van een groep Albanese mannen. (Ingezonden 30 juli[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1654 Vragen van het lid Verhagen (CDA) over een foto van een groep Albanese mannen. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-07-1998 11:57:17 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 12 Vragen van het lid Van Bommel (SP) over het convenant van Schiphol met de gemeente Amsterdam. (Ingezonden[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1661 Vragen van het lid Van Bommel (SP) over het convenant van Schiphol met de gemeente [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-07-1998 11:57:09 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 13 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit; Brief minister met rapportage over mogelijke voordelen[...]
  24 036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 30 juli 1998 In [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-07-1998 11:45:21 | Kamerstuk
 • 14 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit; Brief minister met antwoorden op vragen over de beoogde[...]
  24 036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit 25 910 Wijziging van de Wet personenvervoer voor het taxivervoer (deregulering taxivervoer) nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-07-1998 11:32:20 | Kamerstuk
 • 15 Justitiële inrichtingen; Brief minister met gegevens over de benutting van de celcapaciteit vreemdelingenbewaring[...]
  24 587 Justitiële Inrichtingen nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 30 juli 1998 In aansluiting op mijn brief van 10 juli [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-07-1998 11:32:13 | Kamerstuk
 • 16 Voorstel van wet vd leden Remkes, Zijlstra en Scheltema-de Nie tot wijz. enkele wetten ivm non-activiteitsbepalingen;[...]
  24 701 Voorstel van wet van de leden Remkes, Zijlstra en Scheltema-de Nie tot wijziging van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement in verband met de wijziging van de non-activiteitsbepalingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-07-1998 11:32:03 | Kamerstuk
 • 17 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 19..; Verslag
  25 877 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 19..) nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 30 juli 1998 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-07-1998 11:24:06 | Kamerstuk
 • 18 Vreemdelingenwet; wijziging ivm wettelijke vastlegging van de machtiging tot voorlopig verblijf; Brief[...]
  24 544 Voorstel van wet van het lid Verhagen tot wijziging van de Vreemdelingenwet (wettelijke vastlegging van de machtiging tot voorlopig verblijf) nr. 25f BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-07-1998 11:21:19 | Kamerstuk
 • 19 Verlenging overgangsperiode voor ontvangen ten laste van AWBZ-verzekering van verpleging voor meer dan[...]
  26 113 Besluit houdende verlenging van de overgangsperiode voor het ontvangen ten laste van de verzekering ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten van verpleging en verzorging gedurende meer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-07-1998 11:32:17 | Kamerstuk
 • 20 Oprichting Internationaal Strafhof; Brief minister met verslag diplomatieke conferentie tot oprichting[...]
  26 086 Oprichting Internationaal Strafhof nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 29 juli 1998 Hierbij doet ondergetekende [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-07-1998 11:21:18 | Kamerstuk
 • 21 Wijziging van een aantal onderwijswetten i.v.m. invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht;[...]
  25 459 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht nr. 32 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-07-1998 11:21:12 | Kamerstuk
 • 22 Wijziging Huisvestingswet (doorwerking ruimtelijk beleid); Memorie van antwoord
  25 334 Wijziging van de Huisvestingswet (doorwerking ruimtelijk beleid) nr. 324b MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 29 juli 1998 1. Inleiding Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het voorlopig [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-07-1998 11:05:34 | Kamerstuk
 • 23 Wijzig. Les- en cursusgeldwet en Wet tegemoetk. studiekosten i.v.m. eerder ingaan lesplicht en betaling[...]
  25 321 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet en van de Wet tegemoetkoming studiekosten in verband met het eerder laten ingaan van de lesgeldplicht en met betaling van het lesgeld in termijnen nr. 170b [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-07-1998 11:02:34 | Kamerstuk
 • 24 Vragen van het lid De Wit (SP) over GUO. (Ingezonden 28 juli 1998)
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 166 Vragen van het lid De Wit (SP) over GUO. (Ingezonden 28 juli 1998) 1 Kent u de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-1998 16:03:51 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 25 Vragen van het lid Feenstra (PvdA) over de plannen van Radio Delta. (Ingezonden 28 juli 1998)
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 64 Vragen van het lid Feenstra (PvdA) over de plannen van Radio Delta. (Ingezonden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-1998 14:42:05 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 26 Begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1998; Brief minister over levering[...]
  25 600 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1998 nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-1998 13:49:30 | Kamerstuk
 • 27 Landbouwraad; Brief minister met verslag van de Landbouwraad te Brussel op 20 juli 1998
  21 501-16 Landbouwraad nr. 211 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 28 juli 1998 Op maandag 20 juli 1998 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-1998 13:48:05 | Kamerstuk
 • 28 Vragen van de leden Buijs, Bijleveld-Schouten en Dankers (allen CDA) over kraamzorg. (Ingezonden 28 juli[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1776 Vragen van de leden Buijs , Bijleveld-Schouten en Dankers (allen CDA) over kraamzorg. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-1998 13:42:04 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 29 Vragen van het lid Kant (SP) over de eindevaluatie drugoverlast in de binnenstad van Amsterdam. (Ingezonden[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1759 Vragen van het lid Kant (SP) over de eindevaluatie drugoverlast in de binnenstad [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-1998 13:24:11 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 30 Vragen van het lid Kant (SP) over het verstrekken van heroïne. (Ingezonden 28 juli 1998)
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1755 Vragen van het lid Kant (SP) over het verstrekken van heroïne. (Ingezonden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-1998 13:23:48 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 31 Raad van Europa; Brief minister over de activiteiten van het Comité van Ministers en halfjaarlijks verslag[...]
  25 668 Raad van Europa nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 28 juli 1998 Bij gelegenheid van het overleg met uw Commissie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-1998 13:12:06 | Kamerstuk
 • 32 Vragen van de leden Vendrik en Van der Steenhoven (beiden GroenLinks) over de intentie-overeenkomst van[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1692 Vragen van de leden Vendrik en Van der Steenhoven (beiden GroenLinks) over de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-1998 12:32:20 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 33 Vragen van het lid De Wit (SP) over GUO. (Ingezonden 28 juli 1998)
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1700 Vragen van het lid De Wit (SP) over GUO. (Ingezonden 28 juli 1998) 1 Kent u [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-1998 12:32:16 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 34 Vragen van het lid Koenders (PvdA) over het horen van verdachten en getuigen van het Surinaamse drugskartel.[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1666 Vragen van het lid Koenders (PvdA) over het horen van verdachten en getuigen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-1998 12:03:29 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 35 Vragen van het lid Kant (SP) over het verstrekken van heroïne. (Ingezonden 28 juli 1998)
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1671 Vragen van het lid Kant (SP) over het verstrekken van heroïne. (Ingezonden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-1998 12:03:23 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 36 Vragen van het lid Kant (SP) over de eindevaluatie drugoverlast in de binnenstad van Amsterdam. (Ingezonden[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1672 Vragen van het lid Kant (SP) over de eindevaluatie drugoverlast in de binnenstad [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-1998 12:03:22 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 37 Vragen van het lid Kant (SP) over de sluiting van de genderkliniek. (Ingezonden 28 juli 1998)
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1674 Vragen van het lid Kant (SP) over de sluiting van de genderkliniek. (Ingezonden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-1998 12:03:21 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 38 Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) over de bestrijding van kinderporno op Internet. (Ingezonden[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1644 Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) over de bestrijding van kinderporno [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-1998 11:45:19 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 39 Vragen van het lid Van Middelkoop (GPV) over het aangekondigd talenregiem op een informele raad van de[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1648 Vragen van het lid Van Middelkoop (GPV) over het aangekondigd talenregiem op [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-1998 11:45:16 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 40 Vragen van de leden Buijs, Bijleveld-Schouten en Dankers (allen CDA) over kraamzorg. (Ingezonden 28 juli[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1643 Vragen van de leden Buijs , Bijleveld-Schouten en Dankers (allen CDA) over kraamzorg. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-1998 11:35:03 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 41 Besluit houdende onder meer wijziging van diverse besluiten op het gebied van dierziektebestrijding;[...]
  26 112 Besluit houdende onder meer wijziging van diverse besluiten op het gebied van dierziektebestrijding nr. 401 nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ Aan de Voorzitters [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-1998 11:27:49 | Kamerstuk
 • 42 Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1998; Brief minister over een nieuwe systematiek voor de onderwijsbekostiging[...]
  25 615 Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1998 nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Zoetermeer, 28 juli 1998 In [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-1998 11:21:44 | Kamerstuk
 • 43 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs; Brief minister ter aanbieding van het[...]
  25 733 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Zoetermeer, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-1998 11:21:43 | Kamerstuk
 • 44 Indonesië; Brief ministers over enkele recente ontwikkelingen met betrekking tot de relatie van Nederland[...]
  26 049 Indonesië nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 28 juli 1998 Bij deze informeren [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-1998 11:21:42 | Kamerstuk
 • 45 Vragen van het lid Van den Doel (VVD) over het uitstel van betaling voor SP Aerospace and Vehicle Systems[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1628 Vragen van het lid Van den Doel (VVD) over het uitstel van betaling voor SP [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-1998 11:21:29 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 46 Vragen het lid Timmermans (PvdA) over het uitstel van betaling voor SP Aerospace and Vehicle Systems[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1627 Vragen van het lid Vragen het lid Timmermans (PvdA) over het uitstel van betaling [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-1998 11:21:22 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 47 Bestand Westelijke Sahara; Brief minister over rapport Secretaris-Generaal VN over de situatie in de[...]
  25 957 Bestand Westelijke Sahara nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 28 juli 1998 Inleiding Op 10 juli jl. heeft de Secretaris-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-1998 11:21:15 | Kamerstuk
 • 48 Regels inzake het treffen van voorzieningen ten behoeve van remigratie (Remigratiewet); Memorie van[...]
  25 741 Regels inzake het treffen van voorzieningen ten behoeve van remigratie (Remigratiewet) nr. 322b MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 28 juli 1998 Met belangstelling heb ik kennis genomen van het voorlopig [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-1998 11:02:33 | Kamerstuk
 • 49 Wijziging Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering omtrent taakstraffen; Voorstel van[...]
  26 114 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten omtrent de straf van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte (taakstraffen) nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-07-1998 11:27:47 | Kamerstuk
 • 50 Wijziging Wet samenstelling burgerlijke gerechten ivm verhoging max. aantal raadsheren en adv-generaal[...]
  26 117 Wijziging van de Wet op de samenstelling van de burgerlijke gerechten in verband met verhoging van de maximale aantallen raadsheren in en advocaten-generaal bij de Hoge Raad nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-07-1998 11:27:42 | Kamerstuk
 • 51 Rijkswet ongevallenraad Defensie; Voorstel van wet
  26 110 (R 1619) Instelling van een ongevallenraad Defensie (Rijkswet ongevallenraad Defensie) nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van de Nederlandse Antillen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-07-1998 11:27:37 | Kamerstuk
 • 52 Intrekking Wet stimulering zeescheepvaart; Voorstel van wet
  26 116 Intrekking van de Wet stimulering zeescheepvaart alsmede, in verband daarmee, het treffen van enkele overgangsmaatregelen nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-07-1998 11:24:07 | Kamerstuk
 • 53 Aanpassing fiscale procesrecht aan Algemene wet bestuursrecht en wijz. van een aantal fiscale e.a. wetten;[...]
  25 175 Aanpassing van het fiscale procesrecht aan de Algemene wet bestuursrecht en wijziging van een aantal fiscale en andere wetten (herziening van het fiscale procesrecht) nr. 323b MEMORIE VAN ANTWOORD [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-07-1998 10:56:02 | Kamerstuk
 • 54 Intrekking van de Wet stimulering zeescheepvaart
  26.116 Intrekking van de Wet stimulering zeescheepvaart Dit voorstel trekt de Wet stimulering zeescheepvaart in. De wet bleek niet voldoende effectief in het terugdringen van de uitvlagging van de scheepvaart [...]
  www.eerstekamer.nl
  27-07-1998 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 55 Milieuraad; Brief minister met de resultaten van de Milieuraad van 16 en 17 juni 1998 over[...]
  21 501-08 Milieuraad nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 24 juli 1998 Per brief [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-07-1998 13:05:38 | Kamerstuk
 • 56 De situatie in voormalig Joegoslavië; Brief minister over de actuele situatie in en rond Kosovo
  22 181 De situatie in voormalig Joegoslavië nr. 206 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 24 juli 1998 Mede namens de minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-07-1998 11:32:07 | Kamerstuk
 • 57 Project Toekomstige Nederlandse Luchtvaart Infrastructuur en verlenging Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen;[...]
  24 786 Project Toekomstige Nederlandse Luchtvaart Infrastructuur (TNLI) en verlenging van het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen (SBL) nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-07-1998 11:21:41 | Kamerstuk
 • 58 Wijziging enkele onderwijswetten i.v.m. onder meer bestrijding seksueel misbruik en seksuele intimidatie;[...]
  25 979 Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met onder meer de bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 24 juli 1998 De vaste commissie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-07-1998 11:21:14 | Kamerstuk
 • 59 Vragen van het lid Buijs (CDA) over medisch wetenschappelijk onderzoek. (Ingezonden 23 juli 1998)
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1697 Vragen van het lid Buijs (CDA) over medisch wetenschappelijk onderzoek. (Ingezonden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-07-1998 12:32:18 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 60 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid; Brief staatssecretaris over de juridische status van de Lisv-richtlijn[...]
  22 187 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid nr. 65 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 23 juli [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-07-1998 12:26:33 | Kamerstuk
 • 61 Vragen van de leden Biesheuvel en Bijleveld-Schouten (beiden CDA) over de ANW. (Ingezonden 23 juli[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1673 Vragen van de leden Biesheuvel en Bijleveld-Schouten (beiden CDA) over de ANW. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-07-1998 12:03:38 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 62 Vragen van het lid Biesheuvel (CDA) over informatiepunten voor Arbeidsvoorziening. (Ingezonden 23 juli[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1664 Vragen van het lid Biesheuvel (CDA) over informatiepunten voor Arbeidsvoorziening. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-07-1998 12:03:32 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 63 Vaststelling van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB)[...]
  25 600 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1998 nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-07-1998 12:00:06 | Kamerstuk
 • 64 Vragen van het lid Dankers (CDA) over de basisverzekering. (Ingezonden 23 juli 1998)
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1657 Vragen van het lid Dankers (CDA) over de basisverzekering. (Ingezonden 23 juli [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-07-1998 11:57:14 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 65 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1997; Lijst van vragen en antwoorden over bescherming van[...]
  25 955 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1997 nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 juli 1998 De commissie voor de Rijksuitgaven 1 heeft een vraag voorgelegd aan de minister van Landbouw, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-07-1998 11:50:36 | Kamerstuk
 • 66 Vragen van het lid Schutte (GPV) over het project «Herontwerp» van de Informatie Beheer Groep. (Ingezonden[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1632 Vragen van het lid Schutte (GPV) over het project Herontwerp van de Informatie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-07-1998 11:35:17 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 67 Vragen van het lid Dankers (CDA) over het groeivolume in de zorg. (Ingezonden 23 juli 1998)
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1635 Vragen van het lid Dankers (CDA) over het groeivolume in de zorg. (Ingezonden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-07-1998 11:35:13 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 68 Vragen van het lid Hoekema (D66) over VN-waarnemers in Rwanda. (Ingezonden 23 juli 1998)
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1638 Vragen van het lid Hoekema (D66) over VN-waarnemers in Rwanda. (Ingezonden 23 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-07-1998 11:35:11 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 69 Vragen van het lid Van den Doel (VVD) over VN-waarnemers in Rwanda. (Ingezonden 23 juli 1998)
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1637 Vragen van het lid Van den Doel (VVD) over VN-waarnemers in Rwanda. (Ingezonden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-07-1998 11:35:07 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 70 Justitiële inrichtingen; Brief minister met gegevens over het aantal heenzendingen wegens plaatsgebrek[...]
  24 587 Justitiële Inrichtingen nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 23 juli 1998 Met verwijzing naar de toezegging van mijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-07-1998 11:32:12 | Kamerstuk
 • 71 Vliegramp Bijlmermeer; Brief minister ter aanbieding samenvatting/proces-verbaal van bevindingen van[...]
  22 861 Vliegramp Bijlmermeer nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 23 juli 1998 In vervolg op mijn brief van 23 juni 1998, (22 861, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-07-1998 11:21:34 | Kamerstuk
 • 72 Wijziging WBO, Overgangswet WBO en Isovso met betrekking tot overleggen algemene maatregelen aan Staten-Generaal;[...]
  19 443 Wijziging van de Wet op het Basisonderwijs, de Overgangswet WBO en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs met betrekking tot het overleggen van algemene maatregelen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-07-1998 11:21:25 | Kamerstuk
 • 73 Vragen van de leden Dittrich en Hoekema (beiden D66) over de strafbaarheid van homoseksualiteit in Roemenië.[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1625 Vragen van de leden Dittrich en Hoekema (beiden D66) over de strafbaarheid van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-07-1998 11:21:23 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 74 Vragen van het lid Hillen (CDA) over het niet doen aanhouden van verdachte Desi B. (Ingezonden 23 juli[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1598 Vragen van het lid Hillen (CDA) over het niet doen aanhouden van verdachte Desi [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-07-1998 11:02:45 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 75 Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften 1997-1998; Verslag schriftelijk overleg over het[...]
  00 000 nr. 397 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 juli 1998 Op 24 februari 1998 heeft de Kamer zich verenigd met het verslag van de commissie voor de Verzoekschriften betreffende het adres [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-07-1998 10:53:53 | Kamerstuk
 • 76 Vragen van het lid Van der Ploeg (PvdA) over CBS-cijfers over het financieringstekort. (Ingezonden 23[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1573 Vragen van het lid Van der Ploeg (PvdA) over CBS-cijfers over het financieringstekort. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-07-1998 10:53:46 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 77 Begrotingsraad; Brief staatssecretaris met het verslag van de Begrotingsraad van 17 juli 1998
  21 501-03 Begrotingsraad nr. 25 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 22 juli 1998 Conform de afspraken heb ik de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-07-1998 12:26:48 | Kamerstuk
 • 78 Voorstel Scheltema e.a. tot wijz. Wetboek van Strafrecht en Wet Lijkbezorging inz. euthanasie en hulp[...]
  26 000 Voorstel van wet van de leden Van Boxtel, M. M. H. Kamp en Swildens-Rozendaal tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van de Wet op de lijkbezorging inzake levensbeëindiging op verzoek [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-07-1998 11:50:37 | Kamerstuk
 • 79 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit; Brief minister over herinrichting van de verkoop van[...]
  24 036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit nr. 104 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 22 juli 1998 Het kabinet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-07-1998 11:21:35 | Kamerstuk
 • 80 Penitentiaire beginselenwet; Brief minister inzake aanbieding van twee rapportages Prognoses[...]
  24 263 Vaststelling van een Penitentiaire beginselenwet en daarmee verband houdende intrekking van de Beginselenwet gevangeniswezen met uitzondering van de artikelen 2 tot en met 5 en wijzigingen van het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-07-1998 10:50:34 | Kamerstuk
 • 81 Vaststelling begroting van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1999; Brief minister over de[...]
  26 200 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1999 nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-07-1998 16:48:12 | Kamerstuk
 • 82 Vragen van het lid Atsma (CDA) over de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden inzake Waddenboringen. (Ingezonden[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 41 Vragen van het lid Atsma (CDA) over de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden inzake [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-07-1998 14:13:52 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 83 Vragen van het lid Koenders (PvdA) over wapenexport naar India en Pakistan. (Ingezonden 21 juli[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1730 Vragen van het lid Koenders (PvdA) over wapenexport naar India en Pakistan. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-07-1998 13:08:57 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 84 Vragen van de leden Van der Ploeg (PvdA) en Vos (GroenLinks) over de aanleg van een tweede zeesluis bij[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1727 Vragen van de leden Van der Ploeg (PvdA) en Vos (GroenLinks) over de aanleg [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-07-1998 13:08:38 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 85 Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften 1997-1998; Brief staatssecretaris over het adres[...]
  25 702 Verslagen van de Commissie voor Verzoekschriften nr. 156 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juli 1998 In haar vergadering [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-07-1998 12:37:58 | Kamerstuk
 • 86 Vragen van het lid Atsma (CDA) over de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden inzake Waddenboringen. (Ingezonden[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1675 Vragen van het lid Atsma (CDA) over de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-07-1998 12:33:00 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 87 Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen; Brief minister met het verslag van de Algemene Raad d.d.[...]
  21 501-02 Algemene Raad nr. 260 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 21 juli 1998 Conform de bestaande afspraken heb ik [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-07-1998 12:09:03 | Kamerstuk
 • 88 Vragen van het lid Koenders (PvdA) over wapenexport naar India en Pakistan. (Ingezonden 21 juli[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1655 Vragen van het lid Koenders (PvdA) over wapenexport naar India en Pakistan. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-07-1998 11:57:26 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 89 Vragen van het lid Smits (PvdA) over bovenregionaal vervoer voor gehandicapten. (Ingezonden 21 juli[...]
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1653 Vragen van het lid Smits (PvdA) over bovenregionaal vervoer voor gehandicapten. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-07-1998 11:57:18 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 90 Vragen van het lid Leers (CDA) over een handelsmissie naar Rusland. (Ingezonden 21 juli 1998).
  Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1631 Vragen van het lid Leers (CDA) over een handelsmissie naar Rusland. (Ingezonden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-07-1998 11:35:18 | Aanhangsel van de Handelingen
 • 91 Vaststelling van de begroting van de uitgaven en inkomsten van het Ministerie van VROM (XI) voor het[...]
  25 600 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1998 nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-07-1998 11:32:04 | Kamerstuk
 • 92 Veiligheidsbeleid 1995-1998; Brief ministers over de voortgang van het project Geïntegreerd Meldkamer[...]
  24 225 Veiligheidsbeleid 1995–1998 nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-07-1998 11:21:03 | Kamerstuk
 • 93 Organisch Psychosyndroom; Brief staatssecretaris over advies van de SER inzake vervangingsplicht voor[...]
  25 720 Organisch Psychosyndroom nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 21 juli 1998 Recentelijk [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-07-1998 11:17:03 | Kamerstuk
 • 94 Functioneren Kustwacht; Lijst van vragen en antwoorden
  25 865 Functioneren Kustwacht nr. 4 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 juli 1998 De commissie voor de Rijksuitgaven 1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Verkeer en Waterstaat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-07-1998 13:02:06 | Kamerstuk
 • 95 Functioneren Kustwacht; Lijst van vragen en antwoorden
  25 865 Functioneren Kustwacht nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 juli 1998 De commissie voor de Rijksuitgaven 1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Algemene Rekenkamer over het rapport [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-07-1998 12:06:08 | Kamerstuk
 • 96 Aanpassing Nederlandse wetgeving aan richtlijn 96/9/EG betreffende de rechtsbescherming van databanken;[...]
  26 108 Aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan richtlijn 96/ 9/ EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-07-1998 11:27:56 | Kamerstuk
 • 97 Arbeidsomstandighedenwet 1998; Nota van wijziging
  25 879 Arbeidsomstandighedenwet 1998 nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 juli 1998 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 52 komt onderdeel A te luiden: A. Het eerste lid komt te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-07-1998 10:50:36 | Kamerstuk
 • 98 Arbeidsomstandighedenwet 1998; Nota n.a.v. het verslag
  25 879 Arbeidsomstandighedenwet 1998 nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 20 juli 1998 Inhoudsopgave pag.       1. Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Internationaal 5 1.3 Wet- en regelgeving [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-07-1998 10:50:33 | Kamerstuk
 • 99 Wijziging van de Diergeneesmiddelenwet; Nota van wijziging
  25 769 Wijziging van de Diergeneesmiddelenwet nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 juli 1998 In artikel I van het voorstel wordt na onderdeel L een nieuw onderdeel ingevoegd luidende: La Aan artikel 25 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-07-1998 10:48:10 | Kamerstuk
 • 100 Kabinetsformatie 1998; Brief met het ontwerp-regeerakkoord 1998
  26 024 Kabinetsformatie 1998 nr. 9 BRIEF VAN DE INFORMATEURS Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juli 1998 Daartoe gemachtigd door Hare Majesteit de Koningin doen wij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-07-1998 10:45:17 | Kamerstuk
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.