Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 2.939 items gevonden

 • 1 11 februari 2019
  Plenair debat (tijd onbekend) Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (34747) Algemene documenten [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-02-2019 07:00:00 | Plenaire vergadering
 • 2 4 februari 2019
  Plenair debat (tijd onbekend) Debat over de Staat van de Europese Unie Algemene documenten Te behandelen zaken 4 februari 2019 07:00 Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-02-2019 07:00:00 | Plenaire vergadering
 • 3 28 januari 2019
  Plenair debat (tijd onbekend) Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-01-2019 07:00:00 | Plenaire vergadering
 • 4 21 januari 2019
  Plenair debat (tijd onbekend) Wijziging van de Wet bescherming Antarctica in verband met het verruimen van de toegang tot speciaal beschermde gebieden, het uitbreiden van de vergunningplicht en het verduidelijken [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-01-2019 07:00:00 | Plenaire vergadering
 • 5 Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 6 Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 7 Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 8 Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 9 Dertigledendebat over het bericht dat het ACM ziekenhuisfusies te makkelijk toestond
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 10 Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 11 Dertigledendebat over kinderbijslag op de BES-eilanden
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 12 Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de [...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 13 Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 14 Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 15 Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht [...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 16 Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut ((33587)[...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 17 Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid [...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 18 Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m.[...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 19 Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige [...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 20 Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en[...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 21 Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet (34464)
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 22 Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 23 Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 24 Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 25 Debat over salafisme in Nederland
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 26 Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over[...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 27 Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 28 Dertigledendebat over het lekken van olie- en gasputten
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 29 Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie in 2019 met meer dan 10 euro per maand[...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 30 Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 31 Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 32 Debat over grootschalige fraude met pgb’s
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 33 Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige[...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 34 Debat over discriminatie op de woningmarkt
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 35 Debat over risicovloeren in gebouwen
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 36 Debat over het tekort aan arbeidskrachten
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 37 Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 38 Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 39 Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 40 Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 41 Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 42 Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 43 Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 44 Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 45 Debat over de aanstaande vrijlating van veroordeelde jihadisten die mogelijk in de gevangenis[...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 46 Debat over het ‘exposen’ van vrouwen
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 47 Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 48 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband [...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 49 Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 50 Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 51 Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 52 Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het[...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 53 Dertigledendebat over problemen met zoutwinning in Groningen
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 54 Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 55 Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van €56[...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 56 Dertigledendebat over de arbeidsvoorwaarden bij de politie
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 57 Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van[...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 58 Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de[...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 59 Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele [...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 60 Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking [...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 61 Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 62 Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheidsverschillen
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 63 Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 64 Dertigledendebat over de uitspraken van de minister van Justitie & Veiligheid inzake [...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 65 Debat over extremistisch geweld
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 66 Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten[...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 67 Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 68 Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 69 Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 70 Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 71 Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 72 Debat over de uitkomsten van de Europese top in Salzburg inzake de Brexit
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 73 Dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor [...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 74 Debat over het bericht dat de bescherming van defensiemedewerkers tegen chroom-6 onvoldoende [...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 75 Dertigledendebat over het rapport van het IPCC over klimaatverandering
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 76 Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 77 Dertigledendebat over subsidies voor windmolenparken
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 78 Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 79 Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 80 Debat over de kansen van kweekvlees
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 81 Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor [...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 82 Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels[...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 83 Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 84 Debat over de resultaten van de JOB-monitor
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 85 Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van globalisering
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 86 Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 87 Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 88 Dertigledendebat over het bericht dat Nederlandse banken betrokken zijn bij misstanden [...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 89 Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 90 Dertigledendebat over het actieplan ‘Slim en duurzaam’ van de luchtvaartsector
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 91 Debat over het actieprogramma Langer Thuis
  34849-8 Brief regering d.d. 14 september 2018 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportToezegging gedaan tijdens het notaoverleg over de Initiatiefnota van het lid Hijink over [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 92 Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal [...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 93 Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 94 Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 95 Debat over het programma gehandicaptenzorg ‘Volwaardig leven’
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 96 Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van[...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 97 Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 98 Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 99 Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
 • 100 Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  | Plenaire vergadering
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.