Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 1.943 items gevonden

 • 1 Verkenning Noordzeestrategie 2030
  Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving www.overlegorgaanfysieke- leefomgeving.nl Contactpersoon Datum 19 december 2018 Betreft Verkenning Noordzeestrategie 2030 Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:05:00 | Bijlage
 • 2 Adviesrapport Verkenning Noordzeestrategie 2030
  Adviesrapport Verkenning Noordzeestrategie 2030 Adviesrapport Verkenning Noordzeestrategie 2030 | 2 4 | Adviesrapport Verkenning Noordzeestrategie 2030 Adviesrapport Verkenning Noordzeestrategie 2030 | [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:04:59 | Bijlage
 • 3 Onderzoek naar de inhoudsvaliditeit van een tweetal centrale examens voortgezet onderwijs 2017
  Onderzoek naar de inhoudsvaliditeit van een tweetal centrale examens voortgezet onderwijs 2017 Adviesrapport RCEC, 1 juli 2018 © 2018 RCEC Sanders, P.F., Brouwer, A.J., Veldkamp B.P. (2018). Onderzoek [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:04:54 | Bijlage
 • 4 Notitie Voortgang Project Ieders Examen
  College voor Toetsen en Examens Bureau van het CvTE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht • • Nederland fl Ot it 1 e Voortgang Project Ieders Examen December 2018 Inleiding Conform [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:04:53 | Bijlage
 • 5 RCEC-rapport nr. 2 over validiteit van de centrale examens vo
  College voor Toetsen en Examens > Retouradres Po5tbis 315 3500 AH Utrecht Ministerie van OCW Bureau van het CvTE t.a.v. de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media eCht de heer Drs. A. Slob [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:04:52 | Bijlage
 • 6 Correctiepraktijk en -proces van het Centraal Schriftelijk Examen 2018
  Correctiepraktijk en -proces van het Centraal Schriftelijk Examen 2018 SEO Economisch Onderzoek - Roetersstraat 29 - 1018 WB Amsterdam - T (+31) 20 525 1630 - www.seo.nl - secretariaat@seo.nl ABN-AMRO [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:04:48 | Bijlage
 • 7 Examenmonitor VO 2018
  Examenmonitor VO 2018 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Afdeling Informatieproducten December 2018 3 Inhoudsopgave Examenmonitor VO 2018 ......................................................................................................................................... [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:04:47 | Bijlage
 • 8 Beoordelingsruimte en cijfermanipulatie in eindexamens voortgezet onderwijs
  Beoordelingsruimte en cijfermanipulatie in eindexamens voortgezet onderwijs EXECUTIVE SUMMARY September 2018 Ilja Cornelisz Chris van Klaveren Amsterdam Center for Learning Analytics (VU-ACLA) Vrije Universiteit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:04:46 | Bijlage
 • 9 Criminele samenwerkingsverbanden
  Criminele samenwerkingsverbanden Ontwikkelingen in aanpak en duiding van effectiviteit Dirk J. Korf, Simone J. Luijk & Miranda E. de Meijer Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door prof. dr. D.J. Korf [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:04:39 | Bijlage
 • 10 Rapport: Tracks in het hoger onderwijs
  Tracks in het hoger onderwijs dec 2018 Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Anja van den Broek & Wouter van Casteren ii | Tracks in het hoger onderwijs Tracks in het hoger onderwijs Anja van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:04:29 | Bijlage
 • 11 Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Buitenweg over het bericht dat 20 procent van de kinderen[...]
  AH 1179 2018Z19051 Antwoord van minister Dekker (Rechtsbescherming) mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 16 januari 2019) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:04:24 | Antwoord
 • 12 Uitstel beantwoording vragen van het lid Koerhuis over de berichten “Fraudeverdachte verdient aan villa”[...]
  AH 1177 2018Z24777 Mededeling van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 16 januari 2019) Hierbij deel ik u mede dat de aan mij gestelde vragen van het lid Koerhuis (VVD) [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:04:21 | Antwoord
 • 13 Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Gijs van Dijk over het bericht ‘Bodem zakt meer dan verwacht[...]
  AH 1184 2018Z21683 Antwoord van minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat), mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ontvangen 16 januari 2019) Vraag [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:04:13 | Antwoord
 • 14 Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over het bericht dat Nederland na de Duitse vuile dieselauto’s[...]
  AH 1185 2018Z19162 Antwoord van staatssecretaris Van Veldhoven-Van der Meer (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 16 januari 2019) Vraag 1 Kent u het bericht ‘Kachelbranche wil strengere normen tegen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:04:11 | Antwoord
 • 15 Antwoord op vragen van de leden Voordewind, Van Toorenburg, Groothuizen en Van Ojik over het rapport[...]
  AH 1186 2018Z24656 Antwoord van staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 16 januari 2019) Vraag 1 Heeft u kennis genomen van het rapport ‘Extra beschermd of extra beschadigd? uitgebracht [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:04:10 | Antwoord
 • 16 Uitstel beantwoording vragen van de leden Lodders en Laan-Geselschap over het bericht 'Konijnenfokkers[...]
  AH 1187 2018Z24668 Mededeling van minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 16 januari 2019) De vragen van de leden Lodders en Laan-Geselschap over het bericht Konijnenhouders [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:04:09 | Antwoord
 • 17 Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Kent, Smeulders, Renkema en Gijs van Dijk over het bericht[...]
  AH 1188 2018Z24280 Mededeling van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ontvangen 16 januari 2019) Hierbij deel ik [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:04:09 | Antwoord
 • 18 Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het RST op Curaçao
  AH 1175 2018Z24101 Antwoord van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ontvangen 16 januari 2019) Vraag 1 Kunt u uitsluiten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:04:08 | Antwoord
 • 19 Het tekort aan aansluitcapaciteit voor duurzame energie-initiatieven
  2019Z00511 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het tekort aan aansluitcapaciteit voor duurzame energie-initiatieven (ingezonden 16 januari 2019) 1 Heeft [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:04:04 | Schriftelijke vragen
 • 20 Het artikel ‘Tekort aan stroomkabels voor grote hoeveelheid zonne-energie’
  2019Z00512 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel ‘Tekort aan stroomkabels voor grote hoeveelheid zonne-energie (ingezonden 16 januari [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:04:03 | Schriftelijke vragen
 • 21 Beperking van de geitenhouderij
  2019Z00513 Vragen van de leden Moorlag en Ploumen (beiden PvdA) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Medische Zorg over beperking van de geitenhouderij (ingezonden 16 januari [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:04:02 | Schriftelijke vragen
 • 22 Het bericht ‘Defensie ziet liever geen windmolens naast munitieopslag’
  2019Z00514 Vragen van het lid Belhaj (D66) aan de staatssecretaris van Defensie over het bericht ‘Defensie ziet liever geen windmolens naast munitieopslag (ingezonden 16 januari 2019) 1 Bent u bekend [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:04:01 | Schriftelijke vragen
 • 23 Het bericht 'Defensie vervroegt vervanging vipvliegtuig'
  2019Z00515 Vragen van de leden Sneller en Belhaj (beiden D66) aan de staatssecretaris van Defensie over het bericht 'Defensie vervroegt vervanging vipvliegtuig' (ingezonden 16 januari 2019) 1 Bent u bekend [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:04:00 | Schriftelijke vragen
 • 24 Incassobonussen van deurwaarders voor grote klanten
  2019Z00516 Vragen van de leden Groothuizen (D66) en Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over incassobonussen van deurwaarders voor grote klanten (ingezonden 16 januari 2019) 1 Kent u [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:03:59 | Schriftelijke vragen
 • 25 Het bericht ‘856.000 Nederlanders in loondienst bouwen geen pensioen op’
  2019Z00517 Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘856.000 Nederlanders in loondienst bouwen geen pensioen op (ingezonden 16 januari 2019) [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:03:57 | Schriftelijke vragen
 • 26 Fouten bij keuring van zieke jongeren
  2019Z00519 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over fouten bij keuring van zieke jongeren (ingezonden 16 januari 2019) 1 Kent u het bericht ‘fouten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:03:56 | Schriftelijke vragen
 • 27 De mogelijke sluiting van het Bronovo ziekenhuis
  2019Z00520 Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister voor Medische Zorg over de mogelijke sluiting van het Bronovo ziekenhuis (ingezonden 16 januari 2019) 1 Waarom gaat u akkoord met de beslissing [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:03:55 | Schriftelijke vragen
 • 28 De gang van zaken rond de mogelijke sluiting van het Bronovo ziekenhuis
  2019Z00521 Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de minister voor Medische Zorg over de gang van zaken rond de mogelijke sluiting van het Bronovo ziekenhuis (ingezonden 16 januari 2019) 1 Bent u op de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:03:54 | Schriftelijke vragen
 • 29 Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het personeelstekort bij de IND
  Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het personeelstekort bij de IND (ingezonden 19 december 2018). Antwoord van Staatssecretaris Harbers (Justitie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:03:51 | Antwoord
 • 30 Het bericht dat slechte arbeidsomstandigheden en uitbuiting bij nagelsalons geen prioriteit hebben bij[...]
  2019Z00523 Vragen van de leden Aartsen (VVD) en Van Nispen (SP) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie en Veiligheid over het bericht dat slechte arbeidsomstandigheden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:03:50 | Schriftelijke vragen
 • 31 Antwoord op vragen van de leden Ronnes en Van Dam over het bericht ‘De Nederlandsche Bank laat bewust[...]
  Vragen van de leden Ronnes en Van Dam (beiden CDA) aan de Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid over het bericht De Nederlandsche Bank laat bewust leemte in toezicht op witwaswet (ingezonden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:03:49 | Antwoord
 • 32 Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het onrechtmatig handelen door een voormalig rechter en[...]
  Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het onrechtmatig handelen door een voormalig rechter en de Raad voor de rechtspraak (ingezonden 28 november 2018). Antwoord [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:03:48 | Antwoord
 • 33 Uitstel beantwoording vragen van het lid Kuiken over de opening van een gemeenteraadsvergadering met[...]
  Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de opening van een gemeenteraadsvergadering met een gebed (ingezonden 19 december 2018). Mededeling [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:03:47 | Mededeling
 • 34 Het bericht ‘Zorgen om uitbuiting in goedkope nagelsalons’
  2019Z00524 Vragen van de leden Kuik en Pieter Heerma (beiden CDA) aan de staatssecretarissen van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Zorgen om uitbuiting [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:03:46 | Schriftelijke vragen
 • 35 Antwoord op vragen van het lid Kuiken over de bewapening van boa’s bij Oud en Nieuw
  Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de bewapening van boa's bij Oud en Nieuw (ingezonden 6 december 2018). Antwoord van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:03:45 | Antwoord
 • 36 Misstanden in nagelsalons
  2019Z00526 Vragen van de leden Kuiken en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over misstanden in nagelsalons [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:03:43 | Schriftelijke vragen
 • 37 Het bericht dat de topman van ABN-Amro niet wil dat de overheid treuzelt met de verkoop
  2019Z00528 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de minister van Financiën over het bericht dat de topman van ABN-Amro niet wil dat de overheid treuzelt met de verkoop. (ingezonden 16 januari 2019) 1 Heeft [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:03:41 | Schriftelijke vragen
 • 38 De gestegen kosten voor het gebruik van warmte
  2019Z00529 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de gestegen kosten voor het gebruik van warmte (ingezonden 16 januari 2019) 1 Kent u het bericht 'Tarieven [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:03:36 | Schriftelijke vragen
 • 39 Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het personeelstekort bij de IND
  Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het personeelstekort bij de IND (ingezonden 19 december 2018). Antwoord van Staatssecretaris Harbers (Justitie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:03:36 | Antwoord
 • 40 Antwoord op vragen van de leden Ronnes en Van Dam over het bericht ‘De Nederlandsche Bank laat bewust[...]
  Vragen van de leden Ronnes en Van Dam (beiden CDA) aan de Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid over het bericht De Nederlandsche Bank laat bewust leemte in toezicht op witwaswet (ingezonden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:03:34 | Antwoord
 • 41 Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het onrechtmatig handelen door een voormalig rechter en[...]
  Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het onrechtmatig handelen door een voormalig rechter en de Raad voor de rechtspraak (ingezonden 28 november 2018). Antwoord [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:03:31 | Antwoord
 • 42 Antwoord op vragen van het lid Kuiken over de bewapening van boa’s bij Oud en Nieuw
  Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de bewapening van boa's bij Oud en Nieuw (ingezonden 6 december 2018). Antwoord van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:03:30 | Antwoord
 • 43 Uitstel beantwoording vragen van het lid Kuiken over de opening van een gemeenteraadsvergadering met[...]
  Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de opening van een gemeenteraadsvergadering met een gebed (ingezonden 19 december 2018). Mededeling [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:03:30 | Mededeling
 • 44 Antwoord op vragen van het lid van Helvert over de ontwikkeling dat Zuid-Afrika in sneltreinvaart aankoerst[...]
  Vragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de ontwikkeling dat Zuid-Afrika in sneltreinvaart aankoerst op landonteigening (ingezonden 14 december 2018). Antwoord [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:03:25 | Antwoord
 • 45 Antwoord op vragen van het lid van Helvert over de ontwikkeling dat Zuid-Afrika in sneltreinvaart aankoerst[...]
  Vragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de ontwikkeling dat Zuid-Afrika in sneltreinvaart aankoerst op landonteigening (ingezonden 14 december 2018). Antwoord [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:03:23 | Antwoord
 • 46 Verslag van de zittingen van de Assemblee van de Interparlementaire Unie; Verslag van een bijeenkomst;[...]
  Staten-Generaal AB 1 / 2 Vergaderjaar 2018-2019 29 679 Verslag van de zittingen van de Assemblee van de Interparlementaire Unie Nr. 28 VERSLAG VAN DE 139ste ZITTING Vastgesteld 16 januari 2019 Inleiding [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:03:08 | Kamerstuk
 • 47 Antwoord op vragen van de leden Slootweg, Omtzigt en Van den Berg over voorbereidingen om mogelijke medicijntekorten[...]
  AH 1189 2018Z24512 Antwoord van minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens de minister van Buitenlandse Zaken (ontvangen 16 januari 2019) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:02:43 | Antwoord
 • 48 Antwoord op vragen van het lid Agema over het bericht dat wanneer een terminale cliënt slaapt of gesedeerd[...]
  AH 1190 2018Z22690 Antwoord van minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 16 januari 2019) 1 Klopt het tweetbericht dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis de uren niet vergoed als een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:02:42 | Antwoord
 • 49 Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over de stand van zaken met betrekking tot de tegemoetkoming[...]
  AH 1191 2018Z23877 Antwoord van minister Bruins (Medische Zorg), mede namesn de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ontvangen 16 januari 2019) 1 Wat is de stand van zaken met betrekking [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:02:41 | Antwoord
 • 50 Antwoord op vragen van het lid Tielen over het bericht ‘Verbetering gebruik meldcode huiselijk geweld[...]
  AH 1192 2018Z24519 Antwoord van minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 16 januari 2019) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Verbetering gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:02:38 | Antwoord
 • 51 Antwoord op vragen van de leden Segers en Dik-Faber over de ‘Rapportage aan het Comité voor de rechten[...]
  AH 1193 2018Z23176 Antwoord van minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 16 januari 2019) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018-2019, nr. 985 1. Heeft u kennisgenomen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:02:37 | Antwoord
 • 52 Uitstel beantwoording vragen van het lid Markuszower over de berichten inzake Bekir A. de vermoedelijke[...]
  AH 1194 2018Z24670 Mededeling van minister Dekker (Rechtsbescherming) (ontvangen 16 januari 2019) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Markuszower (PVV) van uw Kamer aan de minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:02:36 | Antwoord
 • 53 Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over eerdere signalen van misstanden bij interlandelijke[...]
  AH 1195 2018Z23263 Mededeling van minister Dekker (Rechtsbescherming) (ontvangen 16 januari 2019) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP) van uw Kamer aan de minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:02:35 | Antwoord
 • 54 Uitstel beantwoording vragen van het lid Bergkamp over de vervolgstappen omtrent bevallen onder[...]
  AH 1196 2018Z24104 Mededeling van minister Dekker (Rechtsbescherming) (ontvangen 16 januari 2019) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Bergkamp (D66) van uw Kamer aan de minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:02:33 | Antwoord
 • 55 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Verslag van een algemeen[...]
  22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2750 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 januari 2019 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:02:32 | Kamerstuk
 • 56 Uitstel beantwoording vragen van het lid Markuszower over het bericht ‘Veel gedetineerden gaan in de[...]
  AH 1197 2018Z24298 Mededeling van minister Dekker (Rechtsbescherming) (ontvangen 16 januari 2019) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Markuszower (PVV) van uw Kamer aan de minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:02:30 | Antwoord
 • 57 JBZ-Raad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 december[...]
  32317 JBZ-Raad Nr. 536 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 januari 2019 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 5 december 2018 overleg [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:02:27 | Kamerstuk
 • 58 Onderzoek aanvullende verzekeringen Zorgweb - Vektis
  Onderzoek aanvullende verzekeringen Onderzoek aanvullende verzekeringen Zorgweb - Vektis Pagina 2 van 21 Colofon: Versie Definitief Opdrachtgever Ministerie van VWS Datum 7 januari 2019 Auteur(s) Peter [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:02:25 | Bijlage
 • 59 Stalbrandpreventie: Kosteneffectiviteit, uitvoering en handhaafbaarheid van brandpreventie maatregelen[...]
  • • • • • • • • • • [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:02:17 | Bijlage
 • 60 Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van[...]
  1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018-2019 34 456Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:01:52 | Kamerstuk
 • 61 Ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad in verband met onder andere wijziging[...]
  Besluit van tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad in verband met onder andere wijziging van de wettelijke contouren en grenswaarden en vaststelling van aanvullende handhavingspunten Op de voordracht [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22:01:46 | Bijlage
 • 62 Verslag van een werkbezoek aan Parijs door een delegatie van de algemene commissie voor Buitenlandse[...]
  35120 Verslag van een werkbezoek aan Parijs door een delegatie van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nr. 1 VERSLAG VAN EEN WERKBEZOEK VAN EEN DELEGATIE UIT DE [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:05:13 | Kamerstuk
 • 63 Planningsoverzicht vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (2019)
  Planningsoverzicht vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (2019) Planning (per kwartaal) Q1 Voorhang aanvullingsbesluit bodem (indiening door stas IenW) Aanbieding aanvullingswet (Omgevingswet) Grondeigendom [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:05:11 | Bijlage
 • 64 Verkennend onderzoek naar Europese incassomodellen
  Verkennend onderzoek naar Europese incassomodellen Auteur: R. Oomkens Zoetermeer , 10 januari 2019 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/ of teksten als toelichting [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:05:09 | Bijlage
 • 65 Gezondheid en milieu; Brief regering; Houtrook van particuliere kachels
  28089 Gezondheid en milieu 30175 Luchtkwaliteit Nr. 99 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 januari 2019 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:05:05 | Kamerstuk
 • 66 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging[...]
  T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2 Vergaderjaar 2018-2019 35 121 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:05:04 | Kamerstuk
 • 67 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging[...]
  35121 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen ter (aanvullende) implementatie van de richtlijnen (EU) 2017/ 2109 en 2010/ 65/ EU [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:05:03 | Kamerstuk
 • 68 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging[...]
  1 35 121 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen ter (aanvullende) implementatie van de richtlijnen (EU) 2017/ 2109 en 2010/ 65/ EU [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:05:01 | Kamerstuk
 • 69 Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van[...]
  Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018-2019 34 874 Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:51 | Kamerstuk
 • 70 Wet- en regelgeving financiële markten; Brief regering; Ontwikkelingen op het terrein van financieel[...]
  32 545 Wet- en regelgeving financiële markten Nr. 100 Brief van de minister van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 januari 2019 Het kabinet hecht groot belang [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:50 | Kamerstuk
 • 71 Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in[...]
  Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018-2019 34 857Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:50 | Kamerstuk
 • 72 Wijziging van de Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken met het oog op het toepassen van[...]
  Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018-2019 35 009Wijziging van de Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken met het oog op het toepassen van niet-doelgebonden subsidiecriteria [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:43 | Kamerstuk
 • 73 Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel[...]
  30 900 Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een zorgplicht [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:42 | Brief
 • 74 Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële[...]
  Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018-2019 34 918 Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:40 | Kamerstuk
 • 75 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018[...]
  Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018-2019 35 095 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:39 | Kamerstuk
 • 76 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale[...]
  Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018-2019 35 095 IX Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:33 | Kamerstuk
 • 77 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het[...]
  Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018-2019 35 095 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:33 | Kamerstuk
 • 78 De ambulancezorg in de gemeente Gennep
  Vragen van de leden Van den Berg (CDA), Van Gerven (SP) en Ploumen (PvdA) aan de Minister voor Medische Zorg over de ambulancezorg in de gemeente Gennep (ingezonden 15 januari 2019). Vraag 1 Bent u er [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:26 | Schriftelijke vragen
 • 79 Het bewijs dat door Airbnb de huizenprijzen stijgen
  Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bewijs dat door Airbnb de huizenprijzen stijgen. (ingezonden 15 januari 2019). Vraag 1 Wat is uw [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:26 | Schriftelijke vragen
 • 80 De staat van de rechtstaat op Malta
  Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de staat van de rechtsstaat op Malta (ingezonden 15 januari 2019). Vraag 1 Kunt u aangeven wat u precies besproken heeft met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:25 | Schriftelijke vragen
 • 81 Het gebrek aan onderzoekscapaciteit naar mogelijke politiefraude
  Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het gebrek aan onderzoekscapaciteit naar mogelijke politiefraude (ingezonden 15 januari [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:25 | Schriftelijke vragen
 • 82 Het model CARbonTAX dat gebruikt is om de verkopen van elektrische auto’s te voorspellen en er in 2018[...]
  Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën, inzake het model CARbonTAX dat gebruikt is om de verkopen van elektrische auto s te voorspellen en welke er in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:24 | Schriftelijke vragen
 • 83 Het bericht dat vorig jaar meer asielkinderen verdwenen uit opvanglocaties (Nos.nl, 15 januari 2019)
  Mondelinge vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat vorig jaar meer asielkinderen verdwenen uit opvanglocaties ( Nos.nl, 15 januari 2019 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:23 | Schriftelijke vragen
 • 84 Het klimaatakkoord (Nos.nl, 12 januari 2019)
  Mondelinge vragen van het lid Klaver (GroenLinks) aan de Minister-President over het klimaatakkoord ( Nos.nl, 12 januari 2019 ) (ingezonden 15 januari 2019). [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:23 | Schriftelijke vragen
 • 85 Het bericht dat wachttijden in de zorg blijven toenemen (Rtlnieuws.nl, 12 januari 2019)
  Mondelinge vragen van het lid ArnoRutte (VVD) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht dat wachttijden in de zorg blijven toenemen ( Rtlnieuws.nl, 12 januari 2019 ) (ingezonden 15 januari [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:22 | Schriftelijke vragen
 • 86 Het bericht dat Nederland migranten opnam van omstreden schepen (Telegraaf.nl, 10 januari 2019)
  Mondelinge vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat Nederland migranten opnam van omstreden schepen (Telegraaf.nl, 10 januari 2019) (ingezonden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:22 | Schriftelijke vragen
 • 87 Brief aan de Stichting van de Arbeid over adviesaanvraag partnerpensioen
  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Stichting van de Arbeid Pictb1 90405 Postbus 90801 2509 LV Den Haag 2509 LK S GRAVENHAGE Parnassusplein 5 T [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:20 | Bijlage
 • 88 Landelijk beeld jaarwisseling 2018-2019 in Nederland
  Oud en Nieuw 2018-2019 Landelijk beeld jaarwisseling 2018-2019 in Nederland Auteur: Landelijke Eenheid, Dienst Landelijke Informatie Organisatie (DLIO), IKKL - IKN 10 januari 2019 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:18 | Bijlage
 • 89 Overzicht wettelijke leeftijdsgrenzen rechters in 10 Europese landen
  Overzicht wettelijke leeftijdsgrenzen rechters in 10 Europese landen Land Wettelijke leeftijdsgrens België 67 jaar met de mogelijkheid om het ambt van plaatsvervangend magistraat bij aanwijzing uit te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:17 | Bijlage
 • 90 Kwartaalrapportage - overzicht lopende EU-wetgeving Ministerie van Financiën
  Documentnummer Titel voorstel Omschrijving voorstel Stand van zaken COM(2011)594 COM(2013)71 Belasting op financiële transacties. De FTT richtlijn is in 2011 voorgesteld om op een efficiënte manier een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:14 | Bijlage
 • 91 Kinderopvang; Motie; Motie van het lid Raemakers over compensatie van de kosten voor de voorschool
  31 322 Kinderopvang Nr. 383 MOTIE VAN HET LID RAEMAKERS Voorgesteld 15 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk met breed [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:07 | Motie
 • 92 Kinderopvang; Motie; Motie van het lid Raemakers over compensatie van de kosten voor de voorschool
  31 322 Kinderopvang Nr. 383 MOTIE VAN HET LID RAEMAKERS Voorgesteld 15 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk met breed [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:06 | Motie
 • 93 Betalingsverkeer; Motie; Motie van het lid Öztürk over mensen in een kwetsbare positie
  27 863 Betalingsverkeer Nr. 79 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK Voorgesteld 15 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat sommige groepen in onze samenleving, zoals ouderen en visueel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:05 | Motie
 • 94 Betalingsverkeer; Motie; Motie van het lid Öztürk over mensen in een kwetsbare positie
  27 863 Betalingsverkeer Nr. 79 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK Voorgesteld 15 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat sommige groepen in onze samenleving, zoals ouderen en visueel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:05 | Motie
 • 95 Betalingsverkeer; Motie; Motie van het lid Öztürk over contant betalen bij overheidsdiensten
  27 863 Betalingsverkeer Nr. 80 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK Voorgesteld 15 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, te garanderen dat mensen bij overheidsdiensten altijd de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:03:58 | Motie
 • 96 Betalingsverkeer; Motie; Motie van het lid Öztürk over contant betalen bij overheidsdiensten
  27 863 Betalingsverkeer Nr. 80 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK Voorgesteld 15 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, te garanderen dat mensen bij overheidsdiensten altijd de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:03:58 | Motie
 • 97 Antwoord op vragen van het lid Nijboer over ABN AMRO-medewerkers die de bonuswet omzeilen
  Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over ABN Amro-medewerkers die de bonuswet omzeilen (ingezonden 18 december 2018). Antwoord van Minister Hoekstra (Financiën) (ontvangen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:03:53 | Antwoord
 • 98 Antwoord op vragen van het lid De Roon over een verdubbeling van Iraanse rakettesten, waaronder raketten[...]
  Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over een verdubbeling van Iraanse rakettesten, waaronder raketten die Europa kunnen bereiken (ingezonden 14 december 2018). Antwoord [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:03:52 | Antwoord
 • 99 Antwoord op vragen van de leden Karabulut, Van Ojik en Ploumen over de detentie van anti-slavernij activisten[...]
  Vragen van de leden Karabulut (SP), Van Ojik (GroenLinks) en Ploumen (PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de detentie van anti-slavernij activisten in Mauritanië (ingezonden 20 december [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:03:51 | Antwoord
 • 100 Betalingsverkeer; Motie; Motie van het lid Nijboer over de besparingen door minder contante[...]
  27 863 Betalingsverkeer Nr. 77 MOTIE VAN HET LID NIJBOER Voorgesteld 15 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het aantal cashbetalingen afneemt en er door de toename van pinbetalingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:03:48 | Motie
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.