Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 2.170 items gevonden

 • Pagina niet gevonden | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Accessibility links Navigatie Help: toegankelijkheid Mijn abonnementen Inloggen Publicaties > Officiële publicaties De wegwijzer naar informatie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-11-2019 00:11:01 | onbekend
 • Pagina niet gevonden | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen Accessibility links Navigatie Help: toegankelijkheid Mijn abonnementen Inloggen Publicaties > Officiële publicaties De wegwijzer naar informatie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-11-2019 00:09:32 | onbekend
 • Verslag 1. Opening en mededelingen We hebben een telefonisch Bestuurlijk Overleg. Deelnemers zijn voorzitter Johan Osinga namens LNV, namens I&W en Hester Maij namens de provincies. Meeluisterend zijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-11-2019 00:11:32 | Bijlage
 • D. Stand van zaken nadere onderbouwing/ herstel gebreken licht toe dat in de uitspraak van de Raad van State van vorig jaar niet alleen prejudiciële vragen zijn gesteld, maar ook om een nadere onderbouwing [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-11-2019 00:11:31 | Bijlage
 • 1 Conceptverslag Bestuurlijk Overleg uitspraak PAS 4 juni 2019 Aanwezigen: Vanuit LNV: Minister Schouten, Dhr. Osinga, (verslag) Vanuit I&W: Minister van Nieuwenhuizen, Vanuit de provincies: Mw. Maij (Overijssel), [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-11-2019 00:11:30 | Bijlage
 • verslag Bestuurlijk Overleg PAS 15 juni 2017 Aanwezigen: Namens het Rijk: Staatssecretaris van Dam, Dhr. Frequin (IenM), (IenM), (EZ), (EZ), (EZ), (EZ, verslag) Namens de provincies: Mw. Maij, Dhr. Van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-11-2019 00:11:30 | Bijlage
 • 1 Conceptverslag Bestuurlijk Overleg PAS 14 januari 2019 Aanwezigen: Namens het Rijk: Minister Schouten, Dhr. Osinga (LNV), (LNV) , (LNV), (LNV), (LNV, verslag) Namens de provincies: , Dhr. Drenth, Mw. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-11-2019 00:11:30 | Bijlage
 • Bijlage 1 bij Kamerbrief 1 november 2019 Tijdlijn bestuurlijke momenten afstemming Rijk-Provincies rond in- en extern salderen  Donderdag 19 en vrijdag 20 september: IPO Bestuurlijke Adviescommissie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-11-2019 00:11:28 | Bijlage
 • Helpdesk Stikstof en Natura 2000 1 Bijlage 2 - Rapportage Verbrede Helpdesk Stikstof en Natura 2000 Inleiding Voor u ligt een beknopte rapportage over de vragen die in de helpdesk zijn binnengekomen tussen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-11-2019 00:11:27 | Bijlage
 • 1 35 338 Voorstel van wet van het lid Van der Staaij tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap in verband met het verbeteren van de informatieverstrekking en de ondersteuning aan ongewenst zwangere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-11-2019 00:11:26 | Geleidende brief
 • Bijlage 1: overzicht te raadplegen onderzoeken  Studiefinanciering: globale beschrijving van de rol van de Rijksoverheid in de periode 1919-1986 (1986; Min OCW)  Maatschappelijke ontwikkelingen en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-11-2019 00:11:26 | Bijlage
 • 1 Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023 Den Haag, 11 november 2019 2 Inhoudsopgave Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023 ........................................................................................... [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-11-2019 00:11:25 | Bijlage
 • Roadmap Human Capital Topsectoren 2020 - 2023 Samen aan de slag 1 Roadmap Human Capital Topsectoren 2020 – 2023 Samen aan de slag 2 3 Inhoud 1. Samen aan de slag 2. Missie, doelen en resultaten van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-11-2019 00:11:24 | Bijlage
 • verslag Bestuurlijk Overleg 15 augustus 2019 Aanwezigen: Vanuit LNV: Mw. Schouten, Dhr. Slangen, , (verslag) Vanuit I&W: Mw. van Nieuwenhuizen, Vanuit EZK: Dhr. Wiebes, Vanuit BZK: Mw. Ollongren, Dhr. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-11-2019 00:11:21 | Bijlage
 • verslag Bestuurlijk Overleg 5 juli 2019 Aanwezigen: Vanuit LNV: Mw Schouten, Dhr. Osinga, , , (verslag) Vanuit I&W: Dhr. Koenders, Vanuit EZK: Dhr. Smallenbroek Vanuit BZK: Dhr. van Kempen Vanuit Defensie: [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-11-2019 00:11:21 | Bijlage
 • 1 Conceptverslag Bestuurlijk Overleg 21 juni 2019 Aanwezigen: Vanuit LNV: Mw Schouten, Dhr. Osinga, (verslag) Vanuit I&W: Mw van Nieuwenhuizen, Vanuit de provincies: (namens provincies), Dhr. Drenth (Gelderland), [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-11-2019 00:11:20 | Bijlage
 • Evaluatie Wet verbeterde Premieregeling SEO Economisch Onderzoek - Roetersstraat 29 - 1018 WB Amsterdam - T (+31) 20 525 1630 - www.seo.nl - secretariaat@seo.nl ABN-AMRO IBAN: NL14ABNA0411744356 BIC: ABNANL2A [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-11-2019 00:11:19 | Bijlage
 •               K-­‐EET                 Voorstel  en  advies  voor  een  landelijke   ketenaanpak  eetstoornissen  -­‐  al  dan  niet   in  combinatie  met  andere  (psychische) [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-11-2019 00:11:17 | Bijlage
 •     BIJLAGE  1       ROUTEKAART     Jaar  1   Wat  gebeurt  er  in  de  6  regio s?   Wat  gebeurt  er  landelijk?     Bouwsteen  1:     Versterking   (boven)regionale  netwerken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-11-2019 00:11:15 | Bijlage
 • 1 35 338 Voorstel van wet van het lid Van der Staaij tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap in verband met het verbeteren van de informatieverstrekking en de ondersteuning aan ongewenst zwangere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-11-2019 00:11:14 | Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.