Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 2.281.432 items gevonden

 • De samenvatting van dit wetsvoorstel is in bewerking. Stand van zaken i Tweede Kamer Schriftelijke voorbereidingi Eerste Kamer Plenairi   Afkondigingi Staatsblad(en) Het voorstel is in behandeling bij [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-01-2022 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • De samenvatting van dit wetsvoorstel is in bewerking. Stand van zaken i Tweede Kamer Schriftelijke voorbereidingi Eerste Kamer Plenairi   Afkondigingi Staatsblad(en) Het voorstel is in behandeling bij [...]
  www.eerstekamer.nl
  03-06-2021 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • Dit wetsvoorstel beoogt het voor gemeenten, provincies en waterschappen tijdelijk mogelijkheid te maken om naast digitale beraadslaging ook digitaal besluiten te nemen. Zo kan het lokaal bestuur in de [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-09-2020 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • De samenvatting van dit wetsvoorstel is in bewerking. Stand van zaken i Tweede Kamer Schriftelijke voorbereidingi Eerste Kamer Plenairi   Afkondigingi Staatsblad(en) Het voorstel is in behandeling bij [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-09-2020 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • Besluit op bezwaar Wob-verzoek inzake NGO-schepen De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 29 mei 2020 een eerste deelbesluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek [...]
  www.rijksoverheid.nl
  29-06-2020 15:37:00 | Wob-verzoek
 • Kamerbrief over stand van zaken schadeafhandeling Groningen Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een brief over de stand van zaken schadeafhandeling Groningen Download 'Kamerbrief over stand van zaken [...]
  www.rijksoverheid.nl
  26-06-2020 09:40:51 | Kamerstuk
 • 05 Jun juni Ministerraad Ministerraad, onderraad, ministerieel overleg | Mark Rutte, Hugo de Jonge, Kajsa Ollongren, Carola Schouten, Stef Blok, Sigrid Kaag, Ferdinand Grapperhaus, Sander Dekker, Ingrid [...]
  www.rijksoverheid.nl
  05-06-2020 21:32:41 | Webpagina
 • Ye [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21:31:41 | Bijlage
 • zoek.officielebekendmakingen.nl
  21:31:40 | Bijlage
 • Per email: l Uploaden: internetconsultatiepagina https:/ / www.internetconsultatie.nl Kenmerk : faan.bri.14618209 Betreft : Inbreng FAAN in kader van de consultatie over het Voorontwerp van de Wet opheffing [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21:31:39 | Bijlage
 • Stichting  ONL  voor  Ondernemers;    KvK  nummer:  58667296   Prinses  Margrietplantsoen  76   WTC  The  Hague  (Toren  E)   2595  BR  Den  Haag,  tel.  070  -­‐  3643474   [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21:31:38 | Bijlage
 • Malietoren / Bezuidenhoutseweg 12 / Postbus 93002 / 2509 AA Den Haag www.vno-ncw.nl / 070349 03 49 / www.mkb.nl / 070 349 09 09 Geachte heer/ mevrouw, Graag maken VNO-NCW en MKB-Nederland van de mogelijkheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21:31:38 | Bijlage
 • Gustav Mahlerplein 29-35 • 1082 MS Amsterdam • +31(0)20 55 02 888 www.nvb.nl 1/ 4 Ministerie van Justitie en Veiligheid Postbus 20301 2500 EH Den Haag Datum 16 augustus 2018 Referentie JWGC / CONS89 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21:31:38 | Bijlage
 • aan Tweede Kamer DER STATEN-GENERAAL De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 2500 EA Den Haag datum 18 mei 2020 betreft Reactie Kabinetsstandpunt Raming 2021 ons kenmerk [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21:31:36 | Bijlage
 • Besluit van [DATUM], nr. [KENMERK] tot instelling van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag Aanhef Wij Willem-Alexander, enz. Op de voordracht van Onze Staatssecretaris van Financiën, gedaan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21:31:35 | Bijlage
 • Van: Onderwerp: RE: ATR0313 - Voorontwerp Wet afschaffing verpandingsverboden Datum: woensdag 23 oktober 2019 10:14:52 Bijlagen: image001.png Van: Verzonden: donderdag 5 juli 2018 8:09 Aan: Onderwerp: [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21:31:33 | Bijlage
 • 1 Homogene Groep Internationale Samenwerking Jaarverslag 2019 ©Ministerie van Buitenlandse Zaken 2 Inhoudsopgave HGIS-jaarverslag 2019 1. Leeswijzer ...................................................................................................................... [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21:31:10 | Bijlage
 • THEMAONDERZOEK ‘DOELBEREIK LOKALE EDUCATIEVE AGENDA Utrecht, november 2019 Voorwoord Kansenongelijkheid is de afgelopen jaren een belangrijk thema in de discussie over onderwijs geworden. Terecht, want [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21:31:09 | Bijlage
 • Meting 1: voortgang, vormgeving en effecten van de invoering van 960 uur voorschoolse educatie IJsbrand Jepma & Ellen Donkers (Sardes) Wendy de Geus & Kyle van den Langenberg, m.m.v. Anke Suijkerbuijk [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21:31:08 | Bijlage
 • Bijlage bij Monitor Implementatie en besteding GOAB onderwijsachterstandenbeleid IJsbrand Jepma, Ellen Donkers & Hester Heerdink (Sardes) Wendy de Geus & Anne Ketelaar (Oberon) Februari 2020 Goede praktijkvoorbeelden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21:31:08 | Bijlage
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.